Asked | Open questions | Answered First   Previous 27 28 29
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Mar 17 '05 sve>eng Anpassas till målgruppen pro closed 3 ok
Mar 17 '05 sve>eng Används med försiktighet. pro closed 1 ok
Mar 17 '05 sve>eng elitlicens pro closed 1 ok
Mar 16 '05 sve>eng välrenommerade pro just_closed 4 no
Mar 16 '05 sve>eng sidoverksamhet pro just_closed 2 no
Mar 16 '05 sve>eng insiderlagstiftning pro closed 1 ok
Mar 16 '05 sve>eng inga exklusiva samarbeten pro closed 1 ok
Mar 16 '05 sve>eng inga exklusiva samarbeten pro closed 2 ok
Mar 11 '05 dan>eng skriftlighed pro just_closed 1 no
Mar 9 '05 sve>eng plocklager pro closed 1 ok
Mar 9 '05 dan>eng kortindløsning pro closed 2 ok
Feb 28 '05 eng>eng FCTC pro closed 2 ok
Feb 4 '05 dan>eng sociale omkostninger pro just_closed 2 no
Feb 4 '05 dan>eng rettighedshaverne pro closed 2 ok
Jan 24 '05 dan>eng afkald pro closed 2 ok
Dec 23 '04 nor>eng sikkerhetsbeskyttet pro just_closed 3 no
Dec 23 '04 nor>eng glideskala pro closed 1 ok
Dec 22 '04 nor>eng ståltrykket pro closed 3 ok
Dec 22 '04 nor>eng ruvende pro closed 2 ok
Dec 22 '04 nor>eng makulering pro closed 1 ok
Dec 14 '04 nor>eng Innstilling pro closed 1 ok
Dec 14 '04 eng>eng framework contract pro closed 3 ok
Dec 14 '04 nor>eng rammeavtalen pro closed 2 ok
Dec 14 '04 nor>eng konkurransegrunnlag pro closed 1 ok
Nov 28 '04 sve>eng i ett läge där avbockning av gjorda besök anses ointressant pro closed 1 no
Nov 25 '04 sve>eng stadd i ständig pro closed 4 ok
Nov 9 '04 sve>eng Håltagning pro just_closed 2 no
Nov 8 '04 sve>eng gallerdurksplan with pelarupplag pro closed 2 ok
Nov 8 '04 sve>eng ingjutning pro closed 1 ok
Nov 7 '04 sve>eng förfrågningsunderlag pro closed 2 ok
Nov 5 '04 sve>eng ingjutningsgods pro closed 2 ok
Nov 5 '04 sve>eng skarven betas pro closed 2 ok
Nov 4 '04 sve>eng galvaniska skijeförstärker och hjälprelän pro closed 3 ok
Nov 4 '04 sve>eng kapslingsklass pro closed 3 ok
Nov 4 '04 sve>eng DN pro closed 1 ok
Nov 4 '04 sve>eng stålbjälklag pro closed 2 ok
Nov 4 '04 sve>eng Reservstator pro closed 2 ok
Nov 1 '04 sve>eng ursparningar, haltagningar, efterlagningar pro closed 2 ok
Nov 1 '04 sve>eng ursparningar, hältågingar, efterlangningar pro closed 1 no
Nov 1 '04 sve>eng skruv pro closed 1 ok
Oct 31 '04 sve>eng Stämpelursbod pro closed 2 ok
Oct 31 '04 sve>eng utsättning och andra mätningsarbeten (centrumlinjer, plushöjder, etc) pro closed 2 ok
Oct 31 '04 sve>eng á-priser pro closed 2 no
Oct 31 '04 sve>eng mBar pro closed 1 ok
Oct 30 '04 sve>eng Spetsbränsle pro closed 1 ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 27 28 29