Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 15 '10 deu>pol Die Landschaften der Heimatlosigkeit świat wykorzenionych pro closed ok
- Feb 1 '08 deu>pol Insolvenzschuldner(in) dłużnik (niewypłacalny) pro closed ok
4 Jan 13 '08 pol>deu kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie Verfahrensvorschriften zum Ordnungswidrigkeitengesetz pro closed no
4 Nov 14 '07 pol>deu prawo upadłościowe i naprawcze Insolvenz- und Sanierungsrecht pro closed no
4 Oct 14 '07 pol>deu zasada ustności Mündlichkeitsprinzip pro closed ok
- Sep 22 '07 deu>pol Ansatz ujawnienie pro closed no
- Sep 10 '07 deu>pol Sprachlehrforscher glottodydaktyk pro closed no
- May 28 '07 pol>deu przywrócenie do pracy Wiederherstellung des Arbeitsverhältnisses pro closed no
4 May 21 '07 pol>deu Stany i rozchody Bestände und Abgänge pro closed ok
4 May 14 '07 deu>pol falsche freunde tautonimy pro closed ok
4 May 7 '07 pol>deu towar rotujący Schnelldreher pro closed ok
- Apr 25 '07 pol>deu OT-przyjęcie środka trwałego Erfassung der Sachanlange pro closed ok
4 Apr 21 '07 deu>pol tarifliche postanowienia układów zbiorowych pracy pro closed no
4 Apr 12 '07 pol>deu oddział Kapitel pro closed no
4 Mar 21 '07 pol>deu szybkość obrotu zapasami Umschlagshäufigkeit der Forderungen pro closed ok
4 Mar 21 '07 pol>deu obrotowość Umschlagshäufigkeit pro closed ok
4 Feb 23 '07 deu>pol gruppenweit einheitliche Bilanzierung jednolite zasady rachunkowości w obrębie koncernu pro closed ok
- Feb 23 '07 pol>deu sluży zażalenie gegen den Beschluss steht die Beschwerde zu pro closed no
- Feb 23 '07 pol>deu wartość historyczna i godziwa historische Anschaffungskosten und beizulegender Zeitwert pro closed ok
- Feb 21 '07 pol>deu agent/ umowa agencyjna Agenturvertrag pro closed ok
4 Feb 18 '07 pol>deu prawo upadłościowe i naprawcze Insolvenz- und Sanierungsrecht pro closed no
4 Feb 15 '07 deu>pol in meiner Eigenschaft jako pro closed no
4 Jan 9 '07 pol>deu znak interpunkcyjny Interpunktionszeichen pro closed no
4 Oct 27 '06 deu>pol Geldeingangskonto konto wpływu środków pieniężnych pro closed no
4 Sep 28 '06 deu>pol Subunternehmen Podwykonawca pro closed ok
3 Sep 18 '06 deu>pol Zuordnungsnummer numer przypisania pro closed no
4 Sep 17 '06 deu>pol der statistiche Posten statystyczna pozycja dokumentu pro closed no
4 Sep 16 '06 deu>pol manuelle Rechnung ręcznie utworzona faktura pro closed no
4 Sep 17 '06 pol>deu przewód habilitacyjny Habilitationsverfahren pro closed ok
4 Sep 17 '06 deu>pol Ausgleichsbuchung księgowanie rozliczeniowe pro closed no
4 Sep 14 '06 deu>pol Insolvenzplan plan zaspokojenia wierzycieli dłużnika niewypłacalnego pro closed ok
4 Sep 13 '06 pol>deu koszty bilansowe handelsrechtliche Aufwendungen pro closed ok
4 Sep 7 '06 pol>deu skonsolidowane, śródroczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Konzernzwischenabschluss pro closed ok
4 Aug 7 '06 deu>pol handelsrechtlich tu: bilansowa pro closed ok
- Aug 4 '06 pol>deu moduły informatyczne DISCOS oraz MPI EDV-Modul pro closed ok
4 Aug 4 '06 pol>deu ceny ewidencyjne Erfassungspreis pro closed no
- Aug 4 '06 pol>deu tu: wartość historyczna/cena standardowa historische Anschaffungskosten pro closed ok
- Aug 1 '06 pol>deu nota Anmerkung pro closed no
4 Jul 30 '06 deu>pol selbstschuldnerische Bürgschaft poręczenie samozobowiązujące pro closed ok
4 Jul 28 '06 deu>pol Kennzeichenrecht Prawo do oznaczeń odróżniających pro closed ok
4 Jul 29 '06 pol>deu aktywa za odroczony podatek dochodowy Aktiva aus latenter Körperschaftsteuer pro closed no
4 Jul 29 '06 pol>deu produkt w toku halbfertige Erzeugnisse pro closed no
4 Jul 28 '06 deu>pol udziały (akcje) własne eigene Anteile (Aktien) pro closed no
4 Jul 28 '06 pol>deu odpisy z zysku Abzüge vom Reingewinn pro closed no
4 Jul 28 '06 deu>pol das Einheitliche Kaufgesetz Jednolite prawo międzynarodowej sprzedaży towarów pro closed ok
- Jul 26 '06 deu>pol assozierte Unternehmen jednostka stowarzyszona pro closed ok
4 Jul 24 '06 pol>deu ODLICZENIA OD DOCHODU Abzüge vom Einkommen pro closed ok
4 Jul 21 '06 pol>deu współużytkownik wieczystego gruntu Miterbnießbraucher pro closed ok
4 Jul 21 '06 pol>deu przedstawicielstwo podatkowe steuerliche Vertretung pro closed ok
4 Jul 20 '06 deu>pol Wir hoffen Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüßen Mamy nadzieję, że (przesłane informacje) okażą się pomocne. Z poważaniem pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last