Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Feb 12 '06 deu>pol sensorische Beanstandungen pro closed 2 ok
Jan 24 '06 deu>pol Publikums-Sondervermögen pro just_closed 0 no
Jan 14 '06 pol>deu tu: parafować pro closed 2 no
Nov 27 '05 deu>pol Deckungsrücklaß pro open 0 no
Nov 17 '05 pol>deu kleska urodzaju pro closed 3 ok
Nov 16 '05 pol>deu nadanie gruntu pro closed 1 ok
Oct 29 '05 pol>deu konsultacje spoleczne pro closed 2 ok
Oct 29 '05 pol>deu kadencyjnosc pro just_closed 1 no
Oct 27 '05 deu>pol Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt pro closed 1 ok
Sep 15 '05 deu>pol tierseuchenhygienisches Risiko pro closed 1 no
Sep 15 '05 deu>pol Tierseuchengeschehen pro closed 2 no
Sep 5 '05 deu>pol Laufvogel pro closed 2 no
Aug 26 '05 pol>deu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pro closed 3 no
Aug 25 '05 pol>deu elektrownie szczytowo-pompowe pro closed 1 ok
Aug 25 '05 pol>deu studium programowo-przestrzenne pro open 0 no
Aug 24 '05 deu>pol Bv: pro closed 2 no
Aug 6 '05 deu>pol Berufsgenossenschaft Druck und Papier pro closed 1 ok
Aug 5 '05 deu>pol Wid.frist ohne Widersp. abgel. (veröffentl.) pro closed 2 no
Jul 30 '05 deu>pol gewerblicher Abnehmer pro closed 4 no
Jul 28 '05 deu>pol Papierabreißgerät pro closed 1 ok
Jul 13 '05 deu>pol Schiff im Seegang pro closed 1 no
Jul 11 '05 deu>pol unter Aberkennung der aufschiebenden Wirkung pro closed 2 no
Jun 30 '05 deu>pol Fahrrinne austonnen pro closed 1 no
Jun 29 '05 deu>pol zdanie pro closed 1 no
Jun 11 '05 deu>pol Absammelzentrum pro closed 1 no
Jun 10 '05 deu>pol Kreislaufwirtschaft pro closed 1 no
May 25 '05 pol>deu szkolenie stanowiskowe pro closed 2 no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2