Chinese to Hungarian translators: directory of translators and interpreters

Chinese to Hungarian translators and interpreters » General fields

Chinese to Hungarian Tech/Engineering translators (21064)
Chinese to Hungarian Art/Literary translators (847)
Chinese to Hungarian Medical translators (12113)
Chinese to Hungarian Law/Patents translators (1284)
Chinese to Hungarian Science translators (20385)
Chinese to Hungarian Bus/Financial translators (22389)
Chinese to Hungarian Marketing translators (848)
Chinese to Hungarian Other translators (834)
Chinese to Hungarian Social Sciences translators (23932)

Chinese to Hungarian translators and interpreters » Specific fields

Chinese to Hungarian translators: Accounting
Chinese to Hungarian translators: Advertising / Public Relations
Chinese to Hungarian translators: Aerospace / Aviation / Space
Chinese to Hungarian translators: Agriculture
Chinese to Hungarian translators: Livestock / Animal Husbandry
Chinese to Hungarian translators: Anthropology
Chinese to Hungarian translators: Archaeology
Chinese to Hungarian translators: Architecture
Chinese to Hungarian translators: Art, Arts & Crafts, Painting
Chinese to Hungarian translators: Astronomy & Space
Chinese to Hungarian translators: Finance (general)
Chinese to Hungarian translators: Automation & Robotics
Chinese to Hungarian translators: Automotive / Cars & Trucks
Chinese to Hungarian translators: Biology (-tech,-chem,micro-)
Chinese to Hungarian translators: Botany
Chinese to Hungarian translators: Construction / Civil Engineering
Chinese to Hungarian translators: Business/Commerce (general)
Chinese to Hungarian translators: Materials (Plastics, Ceramics, etc.)
Chinese to Hungarian translators: Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
Chinese to Hungarian translators: Chemistry; Chem Sci/Eng
Chinese to Hungarian translators: Poetry & Literature
Chinese to Hungarian translators: Cinema, Film, TV, Drama
Chinese to Hungarian translators: Textiles / Clothing / Fashion
Chinese to Hungarian translators: Telecom(munications)
Chinese to Hungarian translators: Computers (general)
Chinese to Hungarian translators: Computers: Hardware
Chinese to Hungarian translators: Computers: Software
Chinese to Hungarian translators: Computers: Systems, Networks
Chinese to Hungarian translators: Law: Contract(s)
Chinese to Hungarian translators: Cooking / Culinary
Chinese to Hungarian translators: Cosmetics, Beauty
Chinese to Hungarian translators: Medical: Dentistry
Chinese to Hungarian translators: Media / Multimedia
Chinese to Hungarian translators: Economics
Chinese to Hungarian translators: Education / Pedagogy
Chinese to Hungarian translators: Electronics / Elect Eng
Chinese to Hungarian translators: Energy / Power Generation
Chinese to Hungarian translators: Engineering (general)
Chinese to Hungarian translators: Engineering: Industrial
Chinese to Hungarian translators: Mechanics / Mech Engineering
Chinese to Hungarian translators: Nuclear Eng/Sci
Chinese to Hungarian translators: Environment & Ecology
Chinese to Hungarian translators: Esoteric practices
Chinese to Hungarian translators: Fisheries
Chinese to Hungarian translators: Folklore
Chinese to Hungarian translators: Food & Drink
Chinese to Hungarian translators: Forestry / Wood / Timber
Chinese to Hungarian translators: Furniture / Household Appliances
Chinese to Hungarian translators: Games / Video Games / Gaming / Casino
Chinese to Hungarian translators: Mining & Minerals / Gems
Chinese to Hungarian translators: Genealogy
Chinese to Hungarian translators: General / Conversation / Greetings / Letters
Chinese to Hungarian translators: Genetics
Chinese to Hungarian translators: Geography
Chinese to Hungarian translators: Geology
Chinese to Hungarian translators: Government / Politics
Chinese to Hungarian translators: Photography/Imaging (& Graphic Arts)
Chinese to Hungarian translators: Medical: Health Care
Chinese to Hungarian translators: History
Chinese to Hungarian translators: Tourism & Travel
Chinese to Hungarian translators: Human Resources
Chinese to Hungarian translators: Idioms / Maxims / Sayings
Chinese to Hungarian translators: Insurance
Chinese to Hungarian translators: International Org/Dev/Coop
Chinese to Hungarian translators: Internet, e-Commerce
Chinese to Hungarian translators: Investment / Securities
Chinese to Hungarian translators: Metallurgy / Casting
Chinese to Hungarian translators: IT (Information Technology)
Chinese to Hungarian translators: Journalism
Chinese to Hungarian translators: Real Estate
Chinese to Hungarian translators: Law (general)
Chinese to Hungarian translators: Law: Patents, Trademarks, Copyright
Chinese to Hungarian translators: Law: Taxation & Customs
Chinese to Hungarian translators: Linguistics
Chinese to Hungarian translators: Transport / Transportation / Shipping
Chinese to Hungarian translators: Management
Chinese to Hungarian translators: Manufacturing
Chinese to Hungarian translators: Ships, Sailing, Maritime
Chinese to Hungarian translators: Marketing / Market Research
Chinese to Hungarian translators: Mathematics & Statistics
Chinese to Hungarian translators: Medical (general)
Chinese to Hungarian translators: Medical: Cardiology
Chinese to Hungarian translators: Medical: Instruments
Chinese to Hungarian translators: Medical: Pharmaceuticals
Chinese to Hungarian translators: Meteorology
Chinese to Hungarian translators: Metrology
Chinese to Hungarian translators: Military / Defense
Chinese to Hungarian translators: Music
Chinese to Hungarian translators: Names (personal, company)
Chinese to Hungarian translators: Nutrition
Chinese to Hungarian translators: Petroleum Eng/Sci
Chinese to Hungarian translators: Other
Chinese to Hungarian translators: Paper / Paper Manufacturing
Chinese to Hungarian translators: Patents
Chinese to Hungarian translators: Philosophy
Chinese to Hungarian translators: Physics
Chinese to Hungarian translators: Printing & Publishing
Chinese to Hungarian translators: Psychology
Chinese to Hungarian translators: Religion
Chinese to Hungarian translators: Retail
Chinese to Hungarian translators: Safety
Chinese to Hungarian translators: SAP
Chinese to Hungarian translators: Science (general)
Chinese to Hungarian translators: Slang
Chinese to Hungarian translators: Social Science, Sociology, Ethics, etc.
Chinese to Hungarian translators: Sports / Fitness / Recreation
Chinese to Hungarian translators: Surveying
Chinese to Hungarian translators: Wine / Oenology / Viticulture
Chinese to Hungarian translators: Zoology

Chinese to Hungarian translators and interpreters


About membership column ProZ.com Member Profile Keywords Native Language
Country
KudoZ Points
(in pair)
1 2 Next
  Balazs Kaplar
  Hungarian-Chinese, magyar-kínai
Kína, Kanton, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, kínai tolmácsolás, tolmácsolás Kínában, kínai fordítás ... Hungarian
China
4 points
Chinese to Hungarian
  Julisss , Art, Arts & Crafts, Painting, Cooking / Culinary, Cosmetics, Beauty, Food & Drink, Furniture / Household Appliances, Photography/Imaging (& Graphic Arts), Textiles / Clothing / Fashion ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Katalin Muszka , ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  komoritunde
  Tünde Komori
Chinese, Hungarian, translating, translator, Chinese culture, chengyu, History, proofreading, Archaeology, medieval ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Miklos Bognar , Computers: Software, Military / Defense, Medical: Instruments, International Org/Dev/Coop, IT (Information Technology), Forestry / Wood / Timber, Folklore, Energy / Power Generation, Construction / Civil Engineering, Tourism & Travel ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Beck Fanni Architecture, Textiles / Clothing / Fashion, Telecom(munications), Surveying, Photography/Imaging (& Graphic Arts), Philosophy, Media / Multimedia, Government / Politics, Education / Pedagogy, Journalism, Cinema, Film, TV, Drama, Linguistics, Religion ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Tronik
  Translation and Interpretation
Education / Pedagogy, History, Philosophy, Social Science, Sociology, Ethics, etc., IT (Information Technology), Art, Arts & Crafts, Painting, Religion, Tourism & Travel ... Hungarian
Taiwan
0 points
Chinese to Hungarian
  brunoujvari Computers: Software, Computers: Systems, Networks, Finance (general), History, Investment / Securities, Law (general), Textiles / Clothing / Fashion, Agriculture, Archaeology, Slang, Tourism & Travel, Sports / Fitness / Recreation, Law: Patents, Trademarks, Copyright, Law: Contract(s), Forestry / Wood / Timber, Anthropology, Certificates, Diplomas, Licenses, CVs ... Hungarian
Austria
0 points
Chinese to Hungarian
  Edit Zhang
  Gyors, Megbizhato
Utazas, Kiallitas szervezes, Idegenvezetes, Informatika, Marketing, Muveszet, Tourism, Exhibition, Tour-guide Computer, Marketing, Entertainment ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  csakanyib Cinema, Film, TV, Drama, Cooking / Culinary, Media / Multimedia, Journalism, Advertising / Public Relations, IT (Information Technology), Computers (general) ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Attila Farkas Translation, interpreter, editing, conference interpreter, immigration translator, airport interpreter, software localiztaion, software translation, subtitling, project translation, transcription, publishing, computer sciences, project Management, IT, tourism, fast service, science, government translator, medical translation, business translation, privat translation, 科技翻译, 旅游业翻译, 政府翻译, 私人翻译, 口译, 笔译, 翻译, 哲学翻译, 政治学翻译, 文学翻译, 会计学翻译, 金融学翻译, 管理工程学翻译, 数学, 物理学, 化学翻译, 地球学, 气象学, 生物学, 经济, 计算机, 出版, 纸业, 美容, 汽车, 环保, 医药学, 保险, 通讯, 加工, 语言学, 农业, 能量, Linguistics, energy ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  mkata , ... Hungarian
Germany
0 points
Chinese to Hungarian
  demeandrea gyerekkönyvek, gyors szolgáltatások, szépirodalom, menü, prospektus, képregény, felirat, film, használati utasítás, játék, játékleírás, childbooks, quick services, menu, brossure, game description, PC, manual, comics ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Levente Pallos Agriculture, IT (Information Technology), Law (general), Medical (general), Business/Commerce (general), Law: Contract(s), Computers (general) ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Baoshi
  Munka = hobbi
kínai etikett, protokoll tanácsadás; politikai, gazdasági, társadalomtudományi szakfordító - szaktolmács, határidők, anyanyelvi lektor ... Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  Antal Szabo construction, sales ... Hungarian
Germany
0 points
Chinese to Hungarian
Identity Verified   maocsek Business/Commerce (general), Construction / Civil Engineering, Computers: Systems, Networks, Journalism, Wine / Oenology / Viticulture, Transport / Transportation / Shipping, Tourism & Travel, Retail, Real Estate, Marketing / Market Research, Management, Manufacturing ... Chinese/Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
Identity Verified   Lajos Kovacs
  Hungarian interpreter in China and Japan
Kína, Japán, Hong Kong, Shenzhen, Guangdong, kínai tolmácsolás, japán tolmácsolás, tolmácsolás Kínában, tolmácsolás Japánban, kínai fordítás, japán fordítás, kínai tolmács, japán tolmács, tolmács Kínában, tolmács Japánban, kínai fordító, japán fordító, China, Japan, Hong Kong, Hungary, translation, interpretation, translator, interpreter, Chinese interpreter, Japanese interpreter, Hungarian interpreter, interpreter in China, Chinese translator, Japanese translator, Hungarian translator ... Hungarian/Japanese
China
0 points
Chinese to Hungarian
  dianadanyi English, Hungarian, Chinese, French, business, meetings, factory, visits, China, conferences, trade fairs ... Hungarian/English
Hong Kong
0 points
Chinese to Hungarian
  csdaniel
  Medical translator
Hungarian, english, computers, technology, software, localization, healthcare, pharmaceuticals ... English/Hungarian
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  SpeakSmile Advertising / Public Relations, Law: Taxation & Customs, Social Science, Sociology, Ethics, etc., Real Estate, Law (general), Investment / Securities, Government / Politics, General / Conversation / Greetings / Letters, Finance (general), Tourism & Travel, Business/Commerce (general), Economics, Human Resources, International Org/Dev/Coop, Law: Contract(s), Poetry & Literature ... Chinese
Hungary
0 points
Chinese to Hungarian
  yinnan2020 , ... Not indicated
China
0 points
Chinese to Hungarian
  SuzyZ , ... Not indicated
0 points
Chinese to Hungarian
  Jalose , ... Not indicated
0 points
Chinese to Hungarian
  shuomao General / Conversation / Greetings / Letters, Music, Philosophy, Photography/Imaging (& Graphic Arts), Tourism & Travel, Cinema, Film, TV, Drama, Cosmetics, Beauty ... Chinese/English
China
0 points
Chinese to Hungarian
1 2 NextAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search