Çështje gramatikore: Shkrimi i fjalĂ«ve njĂ«sh
Thread poster: Monika Coulson

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
Jun 13, 2003

Shkruhen njësh të gjitha ato njësi që nga pikëpamja leksikore përbëjnë një fjalë të vetme.


[Edited at 2003-11-06 01:02]


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jun 13, 2003

a) fjalët me parashtesa:

antifashist, antiimperialist, i derisotshëm, joantagonist, (folje) jokalimtare, jokapitalist, jozyrtar, kundërsulm, kundërvënie, i mëparshëm, i mëvonshëm, mospërfillje, mossulmim, nëndrejtor, nënndarje, nëntoka, i paaftë, paaftësi, i pabesë, i papërshtatshëm, parregullsi, i parregullt, pasiguri, i pashkollë, i pashpresë, i paraçlirimit, parafytyrim, i parakohshëm, parashkollor, (periudha) e pasluftës, prapaskenë, riatdhesim, sipërmarrje etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jun 14, 2003

b) fjalët e përbëra me lidhje përcaktore ndërmjet gjymtyrëve të tyre:

armëpushim, (i, e) ashtuquajtur, bakërpunues, ballëgjerë, ballëhapur, ballëlart, bashkatdhetar, besëlidhje, bashkëjetesë, bashkëveprim, bojëçelik, bojëgështenjë, bojëgrurë, bojëshegë, bojëportokall, botëkuptim, breshkujëse, buzëpaqeshur, buzëqeshur, datëlindje, dëmshpërblim, ditëlindje, disavjeçar, dritëshkurtër, druprerës, duarlidhur, dyvjeçar, dhjetëvjeçar, elektromagnetik, fjalëformim, fletëanketë, fotoreporter, fuqiplotë, gjysmagjel, gjysmanalfabet, gjysmëhënë, gjysmëkoloni, ideoestetik, jashtëshkollor, juglindje, kokëfortë, kokëshkëmb, kryekomandant, kryemjek, kryemjeshtër, kryeredaktor, kundërsulm, kundërveprim, letërnjoftim, liridashës, luftanije, luftënxitës, luledele, marrëveshje, ndihmësmjek, ndihmësministër, neofashist, orëndreqës, paqedashës, paraardhës, paradhënie, pesëmbëdhjetëditëshi, pikënisje, pikëpamje, pikëpyetje, pikësynim, postbllok, praparojë, prapavijë, procesverbal, projektplan, qindvjetori, radiomarrës, rrugëdalje, socialdemokrat, symbyllurazi, sypatrembur, syshqiponjë, shumëfishi, tejkakoj, trefish, trevjeçar, ultratingull, vajgursjellës, vendburim, vendlindje, vullnetmirë, zëvendëskryeredaktor, zëvendësministër etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shënim: Jun 16, 2003

Kur njëra nga gjymtyrët e një fjale të përbërë është e formuar prej pjesësh që lidhen me lidhëzat e ose a, këto pjesë shkruhen me vizë midis tyre:

gjuhëhelm-e-thikë, dorë-e-këmbëargjendeja, gushë-e-llërë-bardhoshe, shpirt-e-zemërmadh etj.

Kur gjymtyrët e para të dy a më shumë fjalëve të përbëra, të renditura njëra pas tjetrës, përcaktohen nga një gjymtyrë e përbashkët, që, për arsye shkurtimi, shënohet vetëm një herë, pas tyre vihet një vizë lidhëse:

(leje) dy- a triditëshe, (botime) dy- e mëshumëvëllimëshe, (paketë) katër- a pesëkilogramëshe, (ndërtesa) një- a mëshumëkatëshe, (periudha) e para- dhe pasçlirimit, (enë) pesë-, dhjetë- dhe njëzetlitërshe, (ndërtesa) pesë- dhe gjashtëkatëshe, (kamionë) tre-, pesë- dhe shtatëtonësh, (moshat) tridhjetë-, dyzet- dhe pesëdhjetëvjeçare etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra, gjymtyrët e të cilave kanë lidhje këpujore ndërmjet tyre, kur ato janë njësuarplotësisht si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

ballafaqe, deledash, dritëhije, fytafyt, gushtovjeshtë, hekurbeton, juglindje, juglindor, këmbadoras, marrëdhënie, pulagjel, shitblerje, shurdhmemec, verilindje, verilindor, veriperëndim, veriperëndimor, veshmbathje etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Emra: ecejaket, farefis, fëshfëshe, gjëegjëzë, qoftëlargu, rraketake, shtrojerë, shtojzavalle, taketuke, thashetheme etj.;


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Mbiemra: i pakundshoq, (i, e) pandonjëtëmetë, (i, e) pametë, (i, e) pavënëre etj.;


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Numërorë: numërorët themelorë që nga njëmbëdhjetë deri në nëntëmbëdhjetë, ata që tregojnë qindëshe, si edhe numërorët rreshtorë, pavarësisht nga numri i pjesëve përbërëse të tyre:
njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, trembëdhjetë... nëntëmbëdhjetë; tridhjetë, pesëdhjetë, gjashtëdhjetë, nëntëdhjetë etj.; njëqind, dyqind, treqind, katërqind etj.;
(i, e) njëmbëdhjetë, (i, e) dymbëdhjetë, (i, e) njëzetenjëtë, (e, e) tridhjetenëntë, (i, e) pesëdhjetegjashtë, (i, e) njëqindedytë, (i, e) pesëqindegjashtëdhjetekatërt, (i, e) njëmijekatërqindepesëdhjeteshtatë, (i, e) njëmiliontë, (i, e) njëmilionepesëqindmijekatërqindeshtatëdhjetetre), (i, e) njëmiliardtë etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 15, 2003

përemrat e pakufishëm: akëcili, akëkush, akësecili, asgjë, askurrkush, askush, asnjeri, asnjë, asnjëri, cilido, cilëtdo, çdo, çdonjëri, çfarëdo, diçka, dikush, disa, gjëkafshë, gjësendi, gjithçka, gjithfarë, gjithkush, gjithsecili, gjithsekush, kurrfarë, kurrgjë, kushdo, mosgjë, moskush, mosnjeri, ndoca, ndokush, ndonjë, ndonjëri, pakkush, rrallëkush, secili, secilido, sekush, sikush, shumëkush, tjetërkush etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 8, 2003

ndajfoljet dhe parafjalët: afërmendsh, anembanë, asgjëmangut, askund, askurrë, asnjëherë, asodore, aspak, atëbotë, atëherë, ballaballas, ballafaqas, brendapërbrenda, dosido, drejtpërdrejt, drejtpërsëdrejti, doemos, domosdo, dosido, duarplot, gjithandej, gjithashtu, gjithherë, hëpërhë, kalaqafë, kësisoj, këmbëcingthi, kësodore, kurrkund, kryekëput, kryekreje, matanë, mbasandaj, mbasdite, medoemos, menjëherë, mezi, mënjanë, mirëfilli, moskund, moskurrë, mosnjëherë, ndërdysh, ndërdyshas, ndërkohë, ndërmjet, ndonjëherë, ndopak, (më vjen) ndoresh, ngadita, ngado, ngaherë, ngandonjëherë, nganjëherë, ngoje, ngrykë, njëditëzaj, njëzëri, padashur, pardje, pareshtur, parmbrëmë, parvjet, paskëtaj, pasnesër, patjetër, përballë, përbrenda, përbri, përditë, përdhe, përdhuni, përfaqe, përfundi, përgjithmonë, përgjumësh, përgjysmë, përherë, përjashta, përjetë, përkëtej, përkrah, përkundra, përkundrejt, përmbrapa, përmendësh, përmes, përnatë, përnjëherë, përnjëherësh, përnjëmend, përpara, përpjetë, përplot, përposh, përqark, përreth, përsëri, përsipër, përtej, prapëseprapë, qëkur, qëmoti, qëparë, rrallëherë, sakaq, sakaqherë, sidokudo, sidoqoftë, shpeshherë, tatëpjetë, tejetej, tejembanë, tejpërtej, tekdo, topgropthi, vetvetiu etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

lidhëzat: derisa, domethënë, gjersa, gjithsaherë, kurse, megjithatë, megjithëkëtë, megjithëqë, megjithëse, meqënëse, meqë, mirëpo, ndërsa, ndonëse, ndoqë, ngaqë, ngase, nëse, përderisa, përveçqë, përveçse, poqë, porsa, porse, porsi, posa, prejse, qëkurse, saku, sapo, sesa, siç, sikur, sikurse, tekqë, teksa, veçse etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

pjesëzat: kushedi, pikësëpari, pothuaj, pothuajse, seç, thuajse etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

pasthirrmat: obobo, ububu, falemnderit, faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, mirupafshim, tungjatjeta etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shënim Aug 25, 2003

Dallohen në shkrim ndajfoljet: "atëherë, njëherë, përse, qëkur (qyshkur)", lidhëzat "nëse, ngase, sesa", pjesëza "seç" nga përdorimet e pjesëve përbërëse të tyre si fjalë të veçanta:

kam qenë i vogël atëherë; atëherë, po vij edhe unë me ju, POR: as këtë herë, as atë herë;
njëherë e një kohë, POR: Vjen një herë në javë;
përse nuk erdhi? POR: për se është fjala?
kam qëkur (qyshkur) që po të pres, POR: që kur ra dëbora u ftoh moti;
nëse nuk vjen, më shkuraj, POR: në se e mbështet ti këtë mendim:
nuk erdhi ngase s'kish kohë, POR: nga se bëhet letra?
më mirë të vdesësh në këmbë, sesa të rrosh i gjunjëzuar, POR: nuk e di se sa është ora;
seç këndon bilbili, POR: nuk e di se ç'i ka ngjarë.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 21:48
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 25, 2003

mbaresa dhe nyja e përparme tek emrat dhe mbiemrat e huaj të personave dhe të vendeve:

poemat e Bajronit, "Don Kishoti" i Cervantesit, operat e Çajkovskit, letrat e Dora d'Istrias, jeta e Engelsit, "Dasma e Figaros", veprat e GĂ«tes, vendlindja e GlinkĂ«s, veprat e Leninit, skulpturat e Mikelanxhelos, veprat e RabĂ«lesĂ«, novelat e Stefan Cvajgut, tragjeditĂ« e Shekspirit, "Lufta dhe Paqja" e Tolstoit, operat e Verdit, romanet e Viktor Hygoit, tregimet e Xhek Londonit etj.;

porti i Akrës, Ankaraja, ishulli i Borneos, ngushtica e Gjilbraltarit, popullsia e Honolulusë, fushat e Irakut, pyjet e Kongos, Kryeqyteti i Paraguait, rrugët e Rio-de-Zhanejros, ishulli i Rodosit, ishulli i Tahitit, Republika e Zambias etj.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Çështje gramatikore: Shkrimi i fjalĂ«ve njĂ«sh

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
DĂ©jĂ  Vu X3
Try it, Love it

Find out why DĂ©jĂ  Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search