Çështje gramatikore: Shkrimi i fjalĂ«ve njĂ«sh
Thread poster: Monika Coulson

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
Jun 13, 2003

Shkruhen njësh të gjitha ato njësi që nga pikëpamja leksikore përbëjnë një fjalë të vetme.


[Edited at 2003-11-06 01:02]


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jun 13, 2003

a) fjalët me parashtesa:

antifashist, antiimperialist, i derisotshëm, joantagonist, (folje) jokalimtare, jokapitalist, jozyrtar, kundërsulm, kundërvënie, i mëparshëm, i mëvonshëm, mospërfillje, mossulmim, nëndrejtor, nënndarje, nëntoka, i paaftë, paaftësi, i pabesë, i papërshtatshëm, parregullsi, i parregullt, pasiguri, i pashkollë, i pashpresë, i paraçlirimit, parafytyrim, i parakohshëm, parashkollor, (periudha) e pasluftës, prapaskenë, riatdhesim, sipërmarrje etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jun 14, 2003

b) fjalët e përbëra me lidhje përcaktore ndërmjet gjymtyrëve të tyre:

armëpushim, (i, e) ashtuquajtur, bakërpunues, ballëgjerë, ballëhapur, ballëlart, bashkatdhetar, besëlidhje, bashkëjetesë, bashkëveprim, bojëçelik, bojëgështenjë, bojëgrurë, bojëshegë, bojëportokall, botëkuptim, breshkujëse, buzëpaqeshur, buzëqeshur, datëlindje, dëmshpërblim, ditëlindje, disavjeçar, dritëshkurtër, druprerës, duarlidhur, dyvjeçar, dhjetëvjeçar, elektromagnetik, fjalëformim, fletëanketë, fotoreporter, fuqiplotë, gjysmagjel, gjysmanalfabet, gjysmëhënë, gjysmëkoloni, ideoestetik, jashtëshkollor, juglindje, kokëfortë, kokëshkëmb, kryekomandant, kryemjek, kryemjeshtër, kryeredaktor, kundërsulm, kundërveprim, letërnjoftim, liridashës, luftanije, luftënxitës, luledele, marrëveshje, ndihmësmjek, ndihmësministër, neofashist, orëndreqës, paqedashës, paraardhës, paradhënie, pesëmbëdhjetëditëshi, pikënisje, pikëpamje, pikëpyetje, pikësynim, postbllok, praparojë, prapavijë, procesverbal, projektplan, qindvjetori, radiomarrës, rrugëdalje, socialdemokrat, symbyllurazi, sypatrembur, syshqiponjë, shumëfishi, tejkakoj, trefish, trevjeçar, ultratingull, vajgursjellës, vendburim, vendlindje, vullnetmirë, zëvendëskryeredaktor, zëvendësministër etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shënim: Jun 16, 2003

Kur njëra nga gjymtyrët e një fjale të përbërë është e formuar prej pjesësh që lidhen me lidhëzat e ose a, këto pjesë shkruhen me vizë midis tyre:

gjuhëhelm-e-thikë, dorë-e-këmbëargjendeja, gushë-e-llërë-bardhoshe, shpirt-e-zemërmadh etj.

Kur gjymtyrët e para të dy a më shumë fjalëve të përbëra, të renditura njëra pas tjetrës, përcaktohen nga një gjymtyrë e përbashkët, që, për arsye shkurtimi, shënohet vetëm një herë, pas tyre vihet një vizë lidhëse:

(leje) dy- a triditëshe, (botime) dy- e mëshumëvëllimëshe, (paketë) katër- a pesëkilogramëshe, (ndërtesa) një- a mëshumëkatëshe, (periudha) e para- dhe pasçlirimit, (enë) pesë-, dhjetë- dhe njëzetlitërshe, (ndërtesa) pesë- dhe gjashtëkatëshe, (kamionë) tre-, pesë- dhe shtatëtonësh, (moshat) tridhjetë-, dyzet- dhe pesëdhjetëvjeçare etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra, gjymtyrët e të cilave kanë lidhje këpujore ndërmjet tyre, kur ato janë njësuarplotësisht si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

ballafaqe, deledash, dritëhije, fytafyt, gushtovjeshtë, hekurbeton, juglindje, juglindor, këmbadoras, marrëdhënie, pulagjel, shitblerje, shurdhmemec, verilindje, verilindor, veriperëndim, veriperëndimor, veshmbathje etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Emra: ecejaket, farefis, fëshfëshe, gjëegjëzë, qoftëlargu, rraketake, shtrojerë, shtojzavalle, taketuke, thashetheme etj.;


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Mbiemra: i pakundshoq, (i, e) pandonjëtëmetë, (i, e) pametë, (i, e) pavënëre etj.;


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 3, 2003

fjalët e përbëra e të përngjitura, të cilat janë ngulitur prej kohësh si të tilla në gjuhë, si nga ana leksikore, ashtu edhe nga ana gramatikore:

Numërorë: numërorët themelorë që nga njëmbëdhjetë deri në nëntëmbëdhjetë, ata që tregojnë qindëshe, si edhe numërorët rreshtorë, pavarësisht nga numri i pjesëve përbërëse të tyre:
njëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, trembëdhjetë... nëntëmbëdhjetë; tridhjetë, pesëdhjetë, gjashtëdhjetë, nëntëdhjetë etj.; njëqind, dyqind, treqind, katërqind etj.;
(i, e) njëmbëdhjetë, (i, e) dymbëdhjetë, (i, e) njëzetenjëtë, (e, e) tridhjetenëntë, (i, e) pesëdhjetegjashtë, (i, e) njëqindedytë, (i, e) pesëqindegjashtëdhjetekatërt, (i, e) njëmijekatërqindepesëdhjeteshtatë, (i, e) njëmiliontë, (i, e) njëmilionepesëqindmijekatërqindeshtatëdhjetetre), (i, e) njëmiliardtë etj.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Jul 15, 2003

përemrat e pakufishëm: akëcili, akëkush, akësecili, asgjë, askurrkush, askush, asnjeri, asnjë, asnjëri, cilido, cilëtdo, çdo, çdonjëri, çfarëdo, diçka, dikush, disa, gjëkafshë, gjësendi, gjithçka, gjithfarë, gjithkush, gjithsecili, gjithsekush, kurrfarë, kurrgjë, kushdo, mosgjë, moskush, mosnjeri, ndoca, ndokush, ndonjë, ndonjëri, pakkush, rrallëkush, secili, secilido, sekush, sikush, shumëkush, tjetërkush etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 8, 2003

ndajfoljet dhe parafjalët: afërmendsh, anembanë, asgjëmangut, askund, askurrë, asnjëherë, asodore, aspak, atëbotë, atëherë, ballaballas, ballafaqas, brendapërbrenda, dosido, drejtpërdrejt, drejtpërsëdrejti, doemos, domosdo, dosido, duarplot, gjithandej, gjithashtu, gjithherë, hëpërhë, kalaqafë, kësisoj, këmbëcingthi, kësodore, kurrkund, kryekëput, kryekreje, matanë, mbasandaj, mbasdite, medoemos, menjëherë, mezi, mënjanë, mirëfilli, moskund, moskurrë, mosnjëherë, ndërdysh, ndërdyshas, ndërkohë, ndërmjet, ndonjëherë, ndopak, (më vjen) ndoresh, ngadita, ngado, ngaherë, ngandonjëherë, nganjëherë, ngoje, ngrykë, njëditëzaj, njëzëri, padashur, pardje, pareshtur, parmbrëmë, parvjet, paskëtaj, pasnesër, patjetër, përballë, përbrenda, përbri, përditë, përdhe, përdhuni, përfaqe, përfundi, përgjithmonë, përgjumësh, përgjysmë, përherë, përjashta, përjetë, përkëtej, përkrah, përkundra, përkundrejt, përmbrapa, përmendësh, përmes, përnatë, përnjëherë, përnjëherësh, përnjëmend, përpara, përpjetë, përplot, përposh, përqark, përreth, përsëri, përsipër, përtej, prapëseprapë, qëkur, qëmoti, qëparë, rrallëherë, sakaq, sakaqherë, sidokudo, sidoqoftë, shpeshherë, tatëpjetë, tejetej, tejembanë, tejpërtej, tekdo, topgropthi, vetvetiu etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

lidhëzat: derisa, domethënë, gjersa, gjithsaherë, kurse, megjithatë, megjithëkëtë, megjithëqë, megjithëse, meqënëse, meqë, mirëpo, ndërsa, ndonëse, ndoqë, ngaqë, ngase, nëse, përderisa, përveçqë, përveçse, poqë, porsa, porse, porsi, posa, prejse, qëkurse, saku, sapo, sesa, siç, sikur, sikurse, tekqë, teksa, veçse etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

pjesëzat: kushedi, pikësëpari, pothuaj, pothuajse, seç, thuajse etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 12, 2003

pasthirrmat: obobo, ububu, falemnderit, faleminderit, lamtumirë, mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, mirupafshim, tungjatjeta etj.

 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shënim Aug 25, 2003

Dallohen në shkrim ndajfoljet: "atëherë, njëherë, përse, qëkur (qyshkur)", lidhëzat "nëse, ngase, sesa", pjesëza "seç" nga përdorimet e pjesëve përbërëse të tyre si fjalë të veçanta:

kam qenë i vogël atëherë; atëherë, po vij edhe unë me ju, POR: as këtë herë, as atë herë;
njëherë e një kohë, POR: Vjen një herë në javë;
përse nuk erdhi? POR: për se është fjala?
kam qëkur (qyshkur) që po të pres, POR: që kur ra dëbora u ftoh moti;
nëse nuk vjen, më shkuraj, POR: në se e mbështet ti këtë mendim:
nuk erdhi ngase s'kish kohë, POR: nga se bëhet letra?
më mirë të vdesësh në këmbë, sesa të rrosh i gjunjëzuar, POR: nuk e di se sa është ora;
seç këndon bilbili, POR: nuk e di se ç'i ka ngjarë.


 

Monika Coulson  Identity Verified
Local time: 17:12
Member (2001)
English to Albanian
+ ...
TOPIC STARTER
Shkruhen njësh, si një fjalë e vetme, pa vizë në mes: Aug 25, 2003

mbaresa dhe nyja e përparme tek emrat dhe mbiemrat e huaj të personave dhe të vendeve:

poemat e Bajronit, "Don Kishoti" i Cervantesit, operat e Çajkovskit, letrat e Dora d'Istrias, jeta e Engelsit, "Dasma e Figaros", veprat e GĂ«tes, vendlindja e GlinkĂ«s, veprat e Leninit, skulpturat e Mikelanxhelos, veprat e RabĂ«lesĂ«, novelat e Stefan Cvajgut, tragjeditĂ« e Shekspirit, "Lufta dhe Paqja" e Tolstoit, operat e Verdit, romanet e Viktor Hygoit, tregimet e Xhek Londonit etj.;

porti i Akrës, Ankaraja, ishulli i Borneos, ngushtica e Gjilbraltarit, popullsia e Honolulusë, fushat e Irakut, pyjet e Kongos, Kryeqyteti i Paraguait, rrugët e Rio-de-Zhanejros, ishulli i Rodosit, ishulli i Tahitit, Republika e Zambias etj.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Çështje gramatikore: Shkrimi i fjalĂ«ve njĂ«sh

Advanced search


DĂ©jĂ  Vu X3
Try it, Love it

Find out why DĂ©jĂ  Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search