Кое е правилното: "Вие" или "вие", когато се обръщаме към един човек?
Thread poster: Pavel Tsvetkov

Pavel Tsvetkov  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Member (2008)
English to Bulgarian
+ ...

Moderator of this forum
Mar 5, 2010

Здравейте на всички!

Моля за вашето мнение по следния въпрос: коя според вас е правилната "уважителна" форма на обръщението към един човек според българската книжовна норма? С други думи, допустимо ли е да се пише "вие", когато слушателят/адресатът е един човек, а не група от хора, включително и в случая, когато става дума за превод на английското "you" като част от потребителски интерфейс на софтуер?

И в тази връзка, съществува ли в съвременния български език "a middle level of formality", изразено именно чрез формата "вие", написана с малка буква, като едно "средно ниво" между "Вие" и "ти"?

Моля за вашите коментари, подкрепени по възможност с цитати от правописни речници или граматики.


 

Vladimir Dragnev  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Member (2006)
French to Bulgarian
+ ...
Правилото Mar 6, 2010

Според БАН личното местоимение за 2-ро л. мн. ч. "Вие", "Вас", "Ви", както и съответните притежателни местоимения, се пишат с главна буква в официални документи. Когато тези форми не са употребени в официални документи, те се изписват с малка буква.

За конкретния случай, който споменавате, аз лично не бих написал учтивата форма с главна буква.

Можете да погледнете една интересна статия по този въпрос на http://bglog.net/Obrazovanie/5099

Там е цитиран и речника, в който фигурира горното правило. Има и обсъждане, в което има сравнения с други езици.


 

Pavel Tsvetkov  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Member (2008)
English to Bulgarian
+ ...

Moderator of this forum
TOPIC STARTER
Благодаря за споделените мисли и посочения линк. Mar 6, 2010

Това, което по мое мнение подлежи на коментар в употребата на "вие" (с малка буква) при адресат един човек, е съвпадението на тази форма с обичайната форма за 2 л. ед. ч. (т.е. случаите, когато адресатът е повече от един). Именно употребата на формата с главна буква еднозначно я дефинира пред четящия като "учтива форма за обръщение" към един човек, а не като обичайната форма за обръщение към група от хора.

Ето какво пише Петър Пашов в "Практическа българска граматика" [изд. "Народна просвета", София, 1989]:

"Формата на личното местоимение за мн.ч. Вие може да означава само ти, тоест да се употребява вместо ти при така наречената "учтива форма за множествено число". Когато се обръщаме към едно лице, което не ни е познато или пък не ни е близко т.н., ние сме длъжни в книжовния език да използваме учтивата форма, напр. Другарю Иванов, Вие ще дойдете ли?, Професор Иванова, Вие ми казахте... и пр." [стр. 85]

Същевременно той посочва, че:

"Ти и той е равно на вие"

До тук всичко като че ли изглежда еднозначно и ясно.

Неясно то става, когато се въведе допълнителното указание, че "Вие" е подходяща форма за официални документи и [официални] писма при което неминуемо възниква въпросът кое е официално и кое не e.

По мое мнение всичко, което не може да бъде определено като лична кореспонденция, или комуникация между приятели, роднини и пр. попада в категорията на официалната комуникация и към него, следователно, е правилно последователно да се прилагат изискванията на книжовната норма.

Специално в случая с потребителски интерфейс, казусът предизвиква разгорещени дебати, въпреки че подходът би следвало да е прагматичен: колко потребители се очаква да използват софтуера едновременно от един и същи компютър т.е. какъв е броят на адресатите, които стоят зад английското „you”? Ако той се ползва от група от хора, находящи се по едно и също време на едно и също място, или поне възприемащи себе си като неотделима част от група с ясно дефинирани граници, то правилното обръщение следва да е "вие". Ако потребителят е един или софтуерът се ползва от множество потребители, но всеки от тях работи с него преобладаващо самостоятелно и независимо от останалите, и без да осъзнава себе си като неотделима част от конкретна „група на потребителите”, то подходящата форма би следвало да е „Вие”.

Не зная дали тези разсъждения са приемливи или не?

[Edited at 2010-03-06 10:32 GMT]


 

Vladimir Dragnev  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Member (2006)
French to Bulgarian
+ ...
Разсъждения Mar 6, 2010

Според мен са напълно приемливи.icon_smile.gif Ако не се лъжа, това разграничение на правописа при официални/неофициални документи е сравнително ново - имам друг правописен речник от 1998 г. и там въобще не се споменава за възможна употреба на малка буква при учтивата форма. Което ще рече, че някой индивидуален потребител, който не се възприема като неотделима част от някаква група, току виж се обидил, че се обръщат към него с "вие". Аз лично не бих, но хора всякакви.icon_smile.gif

Колкото до възможната неяснота по отношение на адресата, контекстът, когато го има, я разсейва.


 

invguy  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
English to Bulgarian
Без цитати и граматики ;) Mar 6, 2010

Честно казано, нямам спомен да съм търсил някога източници за справка точно по този въпрос, затова ще изразя чисто емпирично мнение. В практиката спазвам едно просто правило: използвам главно "в" (или не) според усещането ми доколко формално и/или дистанцирано е съдържащото се в текста отношение към потенциалния читател.

Естествено е, че когато става дума за официални документи, буквата е главна. Без значение дали адресатът е едно лице или повече. (Тук може да се поразсъждава кое е официален документ и кое – не, но това е отделна тема.)

Когато е лично пряко обръщение (напр. кореспонденция, но не само) към непознато/слабо познато лице - също.

При пряко обръщение към лице, към което се демонстрира уважение, без значение дали е познато или не - също.

Главна буква използвам без притеснение и при текстове от рекламен тип, които по замисъл трябва да носят характер на лично обръщение към четящия, но по стил са по-формални и/или дистанцирани. Например, ако ми се наложи да превеждам рекламен материал на Бентли, въобще не бих се замислил да използвам главна буква; в реклама за Тата Нано обаче http://www.autoblog.bg/Tata-Nano---avtomobil-za-2500-dolara-id419.html това би било доста неуместно.

По дефиниция използвам малко "в" във всякакви текстове за масово/работно ползване, при които и дума не може да става за персонифицирано отношение към ползвателя им, а и няма място за формалности: ръководства, инструкции, наръчници, потребителски интерфейси, указания за безопасност, предупредителни надписи/съобщения.

Признавам си обаче, че когато преди мен нещо е "подхванато" с главно "в", не си играя да го оправям, а го възприемамicon_wink.gif (освен ако не е явно неадекватно).

И още нещо: когато възприема формата с малко "в", гледам винаги да "извъртам" превода така, че да избягвам единственото число. Едно че лично на мен никога не ми е изглеждало естествено под "вие" с малко "в" да се подразбира един човек; и второ, така избягвам неприятната необходимост да уточнявам рода ("вие сте прав/а") – тoя тип gender-correct phrasing винаги ми е звучал превзето на български и бягам от него.

Както и да е, основното, въз основа на което вземам решение дали да използвам малка или главна буква, е личното ми усещане за формалност и/или дистанцираност на текста. Възможно е някъде да съм в разрез с правилата (които не твърдя, че познавам детайлно); но пък е възможно и правилата да не са идеалният ориентир за съвременна езикова практика, особено в рекламната сфера.


 

Fidexim (X)
Bulgaria
Local time: 19:46
English to Bulgarian
+ ...
Напълно съгласен Mar 9, 2010

с колегите invguy и драгнев. Официалното обръщение на "Вие" в технически пособия с характер на инструкции/упътвания/указания не звучи много естествено. Първо, те никога не са предназначени за един потребител, независимо дали ги чете един човек или цяла група. Второ, привнасянето на "светски" елемент в такива текстове е неестествено, поне на български. Това само нарушава неутралния характер на инструкциите. Трето, специално за потребителския интерфейс наложилата се норма за превод на български е Style Guide-а на Майкрософт, където изрично не се препоръчва използването на вежливата официална форма, освен в строго официални случаи.
И последно - стриктното следване на оригинала при превода на български звучи смешно и неестествено - никога не бих превел буквално "your PC", "your machine", "your local dealer", освен ако няма въпиюща нужда от това. За мен като българин е достатъчен факта, че съм си купил съответното устройство/програма, не е нужно да ми се напомня непрекъснато, че са си мои, за да имам високо самочувствиеicon_biggrin.gif


 

Pavel Tsvetkov  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Member (2008)
English to Bulgarian
+ ...

Moderator of this forum
TOPIC STARTER
Ново развитие Dec 16, 2011

Колеги, както знаете, подготвя се нов правописен речник (ще бъде публикуван през 2012 г.)

Издателство „Просвета” обаче вече публикува „Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила”, разработено от Института по български език, на което може да се гледа като на първопроходник на въпросния речник (идентичност на правилата).

В него четем:

49.
С главна буква се пишат лични и притежателни местоимения в следните случаи:

49.1.
В състава на учтивата форма.
Господине, моля Ви за съдействие.
Господине, моля за Вашето съдействие.
Господа, всички Вие допринесохте за нашия успех.
Колеги, Вашият проект е одобрен от Европейската комисия.

От горното се налага изводът, че въпросът с Ви/Вие най-после ще бъде еднозначно кодифициран и с главна буква ще се изписва не само формата за обръщение към един човек, но и към група от хора.

Поздрави,
ПЦв


[Edited at 2011-12-16 12:58 GMT]


 

Fidexim (X)
Bulgaria
Local time: 19:46
English to Bulgarian
+ ...
И други изводи се налагат Dec 16, 2011

Първият е, че сред съставителите има такива, които са се нагълтали с вносна граматика като патета с топли думи и са забравили българската. Иначе едва ли щяхме да видим недоносче като 51 - С главна буква се пишат... дрън дрън и тн., свързани с Бог. Оставям настрана препратката към 40.1, която е тотално безмислена (кой случай?).
Вменяването като задължително правило да се изписва Божието име с главна буква може да се преглътне дори от атеисти по убеждение като мене. Но как да приемем задължително за всички българи правилото да изписват свещени за (част) от християните напр. местоимения с главна буква? Все пак има и българи мюсюлмани, евреи, атеисти и какви ли не. Този параграф може да е задължителен за религиозната литература. Но за един мюсюлманин Христос не е Богочовек, да не говорим за евреин или шинтоист (има и такива). Светата Троица не се признава от всички християни дори. От друга страна, богове дал Господ. Какво сега, в учебниците по история и литература за гръцки и римски Богове и Божества ли ще пише вече?
Прекаленият светец и богу не е драг! (тука обаче не трябвало да е с главна буква. Защо?:D)
Но няма начин, това съчинение наистина е с нормативен характер и ще трябва да го спазваме. Добре че в моите преводи и ежедневие рядко ми се налага да разговарям или описвам житието-битието на Техни Величества, Превъзходителства и Преосвещенства. Какво поле за изява на зараждащата се българска аристокрация изпускам!


 

Alexandra Staneva  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Bulgarian to English
+ ...
аз не съм луда.... Dec 16, 2011

Аз не съм луда да изпълнявам глупави наредби! Наистина това е малоумно - който го спазва, със сигурност вярва и на Гугъл преводача безпрекословно. Никой колега, който уважава себе си и клиентите и може да мисли няма да напише „Колеги, Вашият проект... и „Предоставяме на Вас, клиентите...“

Че езикът се променя, променя се, ама чак пък толкоз!


 

Emilia Balke  Identity Verified
United States
Local time: 09:46
Member (2003)
English to Bulgarian
+ ...
Инструкции за участници в клинични проучвания Aug 2, 2013

Преведох един пакет с инструкции за участници в клинични проучвания, в който имаше и едно писмо. На английски писмото започва с: "Dear Patient", което преведох с "Уважаеми пациенти" ("пациенти" с малка буква). Тъй като обръщението в писмото автоматически стана в множествено число, не се наложи да ползвам учтивата форма в писмото. Реших да преведа всички останали материали без употребата на учтива форма, за да са в съответствие с писмото.
Вие как бихте постъпили?
Бих искала да чуя мнението на колкото се може повече колеги.
Благодаря,
Емилия


 

Pavel Tsvetkov  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:46
Member (2008)
English to Bulgarian
+ ...

Moderator of this forum
TOPIC STARTER
Нормата е ясна Aug 2, 2013

Според официалния правописен речнк на българския език на БАН, изд. 2012 г. няма място за съмение: с главно „В“ се пишат всички учтиви обръщения, независмо дали става дума за един или няколко души.

Лично аз съм напълно съгласен с подобна позиция, защото по този начин се избягва съмението кой е адресатът.

[Edited at 2015-04-25 21:21 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Кое е правилното: "Вие" или "вие", когато се обръщаме към един човек?

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search