GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)
Thread poster: OMNIAGE

OMNIAGE
Bulgaria
Local time: 23:15
Member (2004)
English to Hungarian
+ ...
Nov 29, 2005

A new GlossPost URL has been entered.

Posted by: TrFromTo

Title: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian

Source language(s): bul

Target language(s): bul

Source: Prof. Bozhidar Stefanov

Comments:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Речникът е съставен по следните правила:

1. Термините са подредени строго по азбучен ред.

2. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число, а прилагателните имена - в мъжки род.

3. При всички съставни термини (от две и повече думи) на първо място е поставено родовото понятие (съществителното), след което са видовете определения, например зона на комфорт, коефициент на кумулация, коефициент светлинен, действие адитивно, концентрация еднократна пределно допустима.

4. Когато терминът е омоним, различните му значения са представени с поредни арабски цифри (1)...; 2)...).

5. При наличието на синоними се дефинира най-често употребяваният, а останалите са означени с "=" или се препращат към него с "вж.".

6. Унифицираните от СЗО термини са дадени във вида, в който са утвърдени от съответни работи групи (след всеки такъв термин е поставено съответно обозначение СЗО).

7. Термините епоними са подредени по фамилията на автора, като е пропуснат предлогът "на": Август психрометър, Вайер формула, Кофрани - Михаелис метод и т.н. След термина в скоби е дадена фамилията на автора в оригиналната транскрипция.

8. Не са включени общонаучните епоними и тези за болести, синдроми, симптоми, биохимични и микробиологични методи и др., които се използуват в хигиената, но са част от терминологията на други науки.

9. В речника са включени само общоупотребяваните в хигиената съкращения (например КЕО, ПДК). Използуваните в отделни монографии, сборници и други публикации редица работни съкращения не са общоприети и затова не са дадени в речника.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~URL: http://www.eunet.bg/media/show_story.html?issue=15359865&media=15359768&class=15360824&story=89194230

GlossPost entry: http://www.proz.com/glosspost/6282


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search