GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)
Thread poster: OMNIAGE

OMNIAGE
Bulgaria
Local time: 05:52
Member (2004)
English to Hungarian
+ ...
Nov 29, 2005

A new GlossPost URL has been entered.

Posted by: TrFromTo

Title: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian

Source language(s): bul

Target language(s): bul

Source: Prof. Bozhidar Stefanov

Comments:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Речникът е съставен по следните правила:

1. Термините са подредени строго по азбучен ред.

2. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число, а прилагателните имена - в мъжки род.

3. При всички съставни термини (от две и повече думи) на първо място е поставено родовото понятие (съществителното), след което са видовете определения, например зона на комфорт, коефициент на кумулация, коефициент светлинен, действие адитивно, концентрация еднократна пределно допустима.

4. Когато терминът е омоним, различните му значения са представени с поредни арабски цифри (1)...; 2)...).

5. При наличието на синоними се дефинира най-често употребяваният, а останалите са означени с "=" или се препращат към него с "вж.".

6. Унифицираните от СЗО термини са дадени във вида, в който са утвърдени от съответни работи групи (след всеки такъв термин е поставено съответно обозначение СЗО).

7. Термините епоними са подредени по фамилията на автора, като е пропуснат предлогът "на": Август психрометър, Вайер формула, Кофрани - Михаелис метод и т.н. След термина в скоби е дадена фамилията на автора в оригиналната транскрипция.

8. Не са включени общонаучните епоними и тези за болести, синдроми, симптоми, биохимични и микробиологични методи и др., които се използуват в хигиената, но са част от терминологията на други науки.

9. В речника са включени само общоупотребяваните в хигиената съкращения (например КЕО, ПДК). Използуваните в отделни монографии, сборници и други публикации редица работни съкращения не са общоприети и затова не са дадени в речника.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


URL: http://www.eunet.bg/media/show_story.html?issue=15359865&media=15359768&class=15360824&story=89194230

GlossPost entry: http://www.proz.com/glosspost/6282


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search