Struna i Hrvatski pravopis - predavanja
Thread poster: Mirela Dorotic

Mirela Dorotic  Identity Verified
Local time: 07:14
English to Croatian
+ ...
May 24, 2014

Poštovani kolege i kolegice,

ovim putem šaljem pozivnicu za četvrto u nizu, i posljednje prije ljetne pauze, ovogodišnjih predavanja u organizaciji Društva sudskih tumača i prevoditelja iz Zagreba, ovaj puta u vezi s hrvatskim jezikom.

Termin: 31. 5. 2014., subota
Okvirno trajanje: 1. blok: 9 – 10.30h > „Nova rješenja u "Hrvatskome pravopisu" Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje“ – dr.sc. Milica Mihaljević
/ pauza za kavu /
2. blok: 11 - 12.30h > „Izgradnja i usustavljivanje hrvatskoga nazivlja - STRUNA“ – dr.sc. Kristian Lewis
Mjesto: Zagreb, Visoko učilište Effectus (http://www.effectus-uciliste.eu/lokacija/menu-id-12.html)
Prijave: do 28. svibnja 2014., 20h.


Dodatni podaci o predavačima i predavanju u privitku.


Predavanja su besplatna za članove Društva sudskih tumača i prevoditelja s uredno podmirenom članarinom za tekuću godinu. Za ostale/nečlanove kotizacija iznosi 300,00 HRK (PDV se ne plaća).
Za prijave i eventualne upite o učlanjenju slobodno se javite na e-mail: mirela.dorotic@inet.hr

Dodatni podaci o predavačima i predavanju:
dr.sc. Kristian Lewis i dr.sc. Milica Mihaljević

O predavačima:
Kristian Lewis rođen je 1975. godine u Zagrebu. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2001. godine, najprije na projektu Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, voditeljice dr. sc. Nade Vajs Vinja (svibanj 2001. – prosinac 2007.), a zatim na projektu Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, voditeljice dr. sc. Lane Hudeček (prosinac 2007. – danas). Od 2008. do 2011. sudjelovao je kao jezični savjetnik na četirima projektima u okviru programa STRUNA na matičnome Institutu (Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje, Kartografsko-geoinformatički rječnik i Usustavljivanje hrvatskoga građevinskog nazivlja). Od lipnja 2012. do lipnja 2013. bio je član radne skupine za izradbu Hrvatskoga pravopisa i član uredništva. Autor je jezičnih savjeta na institutskim mrežnim stranicama savjetnik.ihjj.hr i jezični savjetnik na dežurnome telefonu 060 622 226 Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Suurednik je i suautor Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a (2013.), suautor Školskoga rječnika hrvatskoga jezika (2012.), Rječnika hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (2008.) i Prvoga školskog rječnika hrvatskoga jezika (2008.). Autor je ili suautor šest izvornih znanstvenih radova i dvaju stručnih radova. Sudjelovao je s radovima na dvanaest skupova, od toga deset međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te na dvama ostalim skupovima u Hrvatskoj. Održavao je nastavu na kolegiju Hrvatski književni jezik na slavističkim odsjecima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003. – 2008.; nositeljica kolegija prof. dr. Dubravka Sesar), a održava nastavu na kolegiju Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2011. – 2013.; nositeljica kolegija prof. dr. Bernardina Petrović).
Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za Školski rječnik hrvatskoga jezika (2013.) i Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (1995.) Područja su njegova interesa: hrvatski standardni jezik, poredbenoslavistička jezikoslovna istraživanja, jezično savjetništvo, normativistika, povijesna i suvremena leksikografija i leksikologija.

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik. Diplomirala je engleski jezik, opću lingvistiku i fonetiku. Doktorirala je s temom Lingvistička analiza računalnog nazivlja (mentor Stjepan Babić), a prelaskom u Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje svoj je znanstveni rad definitivno usmjerila na kroatističko područje. Posebno se bavi područjem terminologije, normativistike, leksikologije i leksikografije. Leksikologiju i leksikografija te sintaksu predavala je i na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima držala je Jezično-stilske vježbe i predavala kolegij Publicistički funkcionalni stil, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva predaje kolegij Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi, a na Filozofskome fakultetu kolegij Nazivoslovlje i nazivlje u hrvatskome jeziku. Autorica je samostalnih knjiga Hrvatsko računalno nazivlje, Terminološki priručnik te Kako se na hrvatskome kaže WWW – kroatistički pogled na svijet računala. Jedan je od autora i izvršnih urednika Hrvatskoga jezičnog savjetnika te je jedan od autora udžbenika iz hrvatskoga jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih škola (Hrvatski jezik 4, Profil, Zagreb) i sveučilišnih udžbenika Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku te Jezik medija – publicistički funkcionalni stil. Autorica je i suautorica niza monografija, udžbenika, priručnika, znanstvenih i stručnih radova, popularnih članaka. Autorica je i urednica Školskoga rječnika hrvatskoga jezika koji je dobio nagradu grada Zagreba. Niz godina bila je članica Povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika te recenzentica i članica radne skupine za izradbu testova za državnu maturu iz hrvatskoga jezika. Recenzentica je mnogih članaka i knjiga te mentorica diplomskih i doktorskih radova. Sudjelovala je u mnogim domaćim projektima te je od 2006. do 2009. godine sudjelovala u međunarodnome projektu Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen. Bila je voditeljica projekta Hrvatsko strukovno nazivlje – projekt koordinacije. Od 2008. do 2012. bila je članica Matičnoga odbora za filologiju. Izabrana je 2013. godine za članicu međunarodnoga terminološkog odbora Terminology Comission under the International Committee of Slavonic Scholars u razdoblju 2013. – 2018.

Tema predavanja:

Izgradnja i usustavljivanje hrvatskoga nazivlja - STRUNA

U izlaganju će se predstaviti pojedini problemi koji se javljaju pri jezičnome normiranju hrvatske terminologije, tj. nesuglasja koja mogu nastati pri pokušaju jezičnoga usustavljivanja terminologije između jezikoslovaca i stručnjaka te načine njihova uspješnoga prevladavanja. Suradnja stručnjaka i jezikoslovaca iznimno je važna jer se njome otklanja većina jezičnih pogrešaka na pravopisnoj i gramatičkoj razini, a osvješćivanjem normativnih problema na leksičkoj razini poboljšava se kvaliteta ukupnoga hrvatskog terminološkog sustava. Praktični dio izlaganja bit će potkrijepljen primjerima prikupljenima radom na programu STRUNA – Hrvatsko strukovno nazivlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (struna.ihjj.hr).

Nova rješenja u "Hrvatskome pravopisu" Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
U izlaganju će se predstaviti okolnosti koje su dovele do nastanka Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Objasnit će se načela njegove izradbe, temeljne novine i jednoznačna rješenja koje donosi u dosad neriješenim pravopisnim dvostrukostima poput pisanja ne ću i neću, umetanja međusamoglasničkoga j, pisanja pokrivenoga r, pisanja t i d u imenicama muškoga roda na -dak, -tak, -dac i -tac, pisanja stranih riječi i njihovih izvedenica, pisanja velikoga i maloga početnog slova itd. Na mrežnoj stranici www.pravopis.hr prikazat će se dodatne mogućnosti Hrvatskoga pravopisa koji je opremljen napomenama (N), objašnjenjima (O) i savjetima (S) s pomoću kojih se korisniku olakšava razumijevanje pravopisnih pravila i pojednostavnjuje usvajanje jezičnih zakonitosti obrazloženim tumačenjima. Predviđa se i prikaz pretraživanja pravopisnoga rječnika te uporaba Pojmovnika.

Sudionici seminara za predavače mogu pripremiti pitanja i nedoumice koje ih muče u vezi sa strukovnim nazivljem ili pravopisnim pravilima. Mogu donijeti i svoje materijale o kojima bi željeli raspravljati, ali da bi se predavači što bolje pripremili i istražili odgovore na pitanja, bilo bi dobro da se pitanja i materijali prethodno upute na e-adrese predavača Kristiana Lewisa klewis@ihjj.hr i Milice Mihaljević mmihalj@ihjj.hr.


U ime DSTiP-a,


Mirela Dorotić
Gordana Jankovića 7
10 000 Zagreb, HR
Mob.: ++ 385 91 514 7511
Skype: mireladorotic


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Struna i Hrvatski pravopis - predavanja

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search