Pages in topic:   [1 2] >
TAUS – příležitost, nebo hrozba?
Thread poster: Stanislav Pokorny

Stanislav Pokorny  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
Mar 1, 2009

Na nejrůznější organizace zastupující zájmy jednotlivých profesních skupin jsme si již do jisté míry zvykli. Zvykli jsme si, byť se skřípěním zubů, i na tlak vyvíjený na ceny překladatelských služeb. Někdo se tomuto tlaku podvolil více, někdo méně, několik málo hrdinů, mezi které se rozhodně nepočítám, vůbec.
Teď je tu však Translation Automation Users Society (TAUS; www.translationautomation.com), neboli Společenství uživatelů automatizace překladu. Mezi zakládající členy tohoto spolku patří největší překladatelské agentury a jejich klíčoví odběratelé, tedy např. Applied Language Solutions, Microsoft, Adobe, ale také např. Skřivánek nebo Moravia IT.
Cílem společenství TAUS je dramaticky snížit náklady na nákup překladatelských služeb. Tohoto primárního cíle má být dosaženo dvěma způsoby:

1. Pooling linguistic data, neboli sdílení jazykových dat, zjednodušeně řečeno sdílení překladových pamětí;
2. Crowdsourcing, neboli pořizování překladů od dobrovolníků.

Jak to má fungovat? Adobe, Microsoft apod. vytvoří jednu překladovou „superpaměť“, popř. několik tématicky rozčleněných „superpamětí“. Tyto paměti budou poskytnuty k dispozici veřejnosti prostřednictvím webového aplikačního rozhraní. Prozatím není stanoveno, zda tato data budou k dispozici bezplatně, či za poplatek. Osobně předpokládám spíše to druhé.
Do těchto pamětí budou přispívat jejich uživatelé (onen „crowdsourcing“), takže paměti neustále porostou. Následně budou tyto paměti využity členy společenství TAUS k automatickému předpřekladu nových materiálů. Poté bude takto předpřeložený text poskytnut překladatelům ke kontrole předpřeložených segmentů a k dopřeložení segmentů nových. Rozumí se samo sebou, že kontrola předpřeložených segmentů bude placena podstatně hůře než překlad nových segmentů.

Moje dotazy:
1. Jak to bude s autorskými právy? Jestliže přeložím text pomocí překladové superpaměti, do které budu překlad ukládat, obávám se, že poruším práva autora výchozího dokumentu.

2. Co bude s kvalitou pamětí? Jestliže do pamětí bude přispívat kdekdo (crowdsourcing), jakým způsobem budou filtrovány nevhodné segmenty? Co se stane s překladem ve znění "Pro otevření dialogového okna klikněte na symbol XY"? Jako názorný příklad můžeme uvést „crowdsourcovanou“ lokalizaci prohlížeče Firefox. Chyba na chybě. Kdo viděl slovenskou lokalizaci systému k řízení překladatelských projektů Projetex, zřejmě by této agentuře nesvěřil ani překlad osobního dopisu.
Kromě toho ani samotní překladatelé mnohdy nemají základní vědomosti o typografických pravidlech, takže namísto pomlček v překladech vidíme spojovníky, na koncích řádků osamocené, nesvázané jednohláskové předložky, nesvázané znaky procent a stupňů apod. Jak to tedy bude vypadat, když překlad zhotoví dav (crowd)?

3. Jak to bude s platbami? Aktivní uživatelé aplikací CAT dozajista potvrdí, že dělat po někom korekturu je mnohdy horší než tvořit nový překlad. Jestliže budu muset větu "Pro otevření dialogového okna klikněte na symbol XY" muset přepisovat na "Dialog otevřete klepnutím na tlačítko XY“, rozhodně se nebudu ochoten smířit s cenou za korekturu.

Možná jsem jen paranoik, ale mám pocit, že TAUS chce z překladatelů udělat uboze placené korektory. Máme vůbec šanci se tomuto tlaku ubránit? Jak? Jsou mé obavy oprávněné, nebo mám jen příliš úzký úhel pohledu? Moc by mě, vážené kolegyně a kolegové, zajímal Váš názor.


 

seraalice  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
Member (2007)
English to Czech
+ ...
TAUS - příležitost, nebo hrozba Mar 1, 2009

Dobrý večer,

bohužel se obávám, že tento systém je pro překladatele spíše hrozbou - nikoliv příležitostí. Vaše obavy jsou dle mého názoru zcela oprávněné, ale asi se s tím nic moc dělat nedá. Moc nadšená z toho také nejsem, ale je to zřejmě vývoj, kterému se můžeme ubránit jen velmi obtížně.


 

Stanislav Pokorny  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Hmm... Mar 1, 2009

...tak přesně těchto reakcí jsem se obával. Je někdo optimista?

 

Stuart Hoskins
Local time: 19:21
Czech to English
+ ...
Another pessimist Mar 15, 2009

I’ve been expecting this development for quite a while. I don’t think we can fight it. Everyone was laughing at machine translations a few years ago, but after hearing a talk on this at the ProZ conference in London, I entered a text (CS>EN) in Google Translate “for fun” and was shocked, nay frightened, how much progress there has been. I really think in 10 to 15 years time we will just be “text administrators” rather than translators. Once Google Translation Centre and the like get up and running, the agencies will more or less be doomed – Skrivanek and Moravia IT probably realize this and are actually being quite smart (to our detriment).
(sorry for writing in English on a Czech forum)


 

Zdenek Mrazek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
German to Czech
+ ...
Pravděpodobný vývoj a jak se chovat Mar 31, 2009

Bohužel zde musím svoje myšlenky formulovat velmi obezřetně. Pokud budeme kupovat drahé nástroje pro počítačem podporovaný překlad a přistupovat na to, že je budeme používat pro svoji překladatelskou práci, překladatelské agentury i naši individuální zákazníci naše znalosti velmi rychle a důkladně vytunelují. Povede to k dramatickým změnám trhu a podmínek naší práce, které velmi mnozí bohužel nepřežijí, a je možné, že naši zadavatelé nakonec spláčou nad tím, co vyvolali. Ale to už bude pro mnohé z nás pozdě, už nyní jsme maximálně flexibilní a ještě vyšší flexibilizaci naší práce si neumím představit. Každopádně považuju za dost reálné, že autorem vlákna naznačený vývoj povede k likvidaci většiny profesionálních překladatelů a k pauperizaci těch, co zbydou. Nezchudnou pouze ti, co překládají pouze "sobě na přilepšenou", "dětem na banány", jak se říkalo za socialismu, co to mají jako "malou domů", jako svůj "záhumenek". Zůstanou tedy ne ti nejpovolanější, ale bohužel jen ti, co si to budou moci vzhledem k tomu, že budou finančně zajištěni jinak, odjinud, dovolit. Mně se takové elitářství samozřejmě hrubě nelíbí. Pak ale budou zadavatelé překladů horko těžko svolávat řídké a rozptýlené šiky málo profesionálních a většinou jen úzce specializovaných "taky-překladatelů". Podle mého - nepříliš zasvěceného - názoru je velmi riskantní akceptovat, že budeme používat jazykový materiál, který přeložil někdo jiný, a možná ne moc vhodně nebo úplně blbě. Jako rozumná cesta k zachování naší existence se mi jeví odmítat zakázky, kde se požaduje používání nástrojů CAT, a všechno ostatní, co s tím souvisí. To mnou odmítaná cesta je totiž jen další cesta, po které vývoj technologie a globalizace světové ekonomiky souběžně kráčejí k likvidaci našeho povolání - ať už jako závislých zaměstnanců firem, nebo jako "nezávislých" osamělých vlků na volné noze.

 

Stanislav Pokorny  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
V podstatě souhlasím... Apr 1, 2009

... s panem Mrázkem. Drobný problém vidím jen v tom, že já sám mám v nástrojích CAT cca. 95 % práce a nemám ji, jak pan Mrázek trefně uvádí, "dětem na banány," nýbrž se jí živím, takže těchto 95 % zakázek nemohu odmítat.
Možnou obranu bych spatřoval spíše v odmítnutí spolupráce s agenturami, které budou projektu TAUS využívat.


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 19:21
English to Czech
Integrace webových překladačů do CAT May 16, 2009

Stanislav Pokorny wrote:

1. Pooling linguistic data, neboli sdílení jazykových dat, zjednodušeně řečeno sdílení překladových pamětí;
2. Crowdsourcing, neboli pořizování překladů od dobrovolníků.

Jak to má fungovat? Adobe, Microsoft apod. vytvoří jednu překladovou „superpaměť“, popř. několik tématicky rozčleněných „superpamětí“. Tyto paměti budou poskytnuty k dispozici veřejnosti prostřednictvím webového aplikačního rozhraní. Prozatím není stanoveno, zda tato data budou k dispozici bezplatně, či za poplatek. Osobně předpokládám spíše to druhé.Google Translate využívá takovou databázi. Google Translate (a další webové překladače) je možno integrovat do desktop aplikací.

Od roku 2006 obsahoval Wordfast dva skripty, jeden na Google a druhý na Babelfish.
Ani jeden z webových překladačů nepodporoval češtinu.
Když začala podpora češtiny na Googlu, používal jsem pro překlad výjimečně MetaTexis, který skripty aktualizoval ihned po změně rozhraní na Googlu.

V únoru 2009 si aktualizoval skript pro Google i Wordfast a tak jsem udělal test z češtiny do ostatních podporavaných jazyků:

http://www.condak.net/mt/cs/g_obnoven/cs/00.html

Slova z českou diakritikou nejsou Wordfastem přenesena do Googlu se správným kódováním (asi Latin 1), a proto nejsou přeložena.

Laici mohou opravovat nabízené překlady:

http://www.condak.net/mt/cs/g_obnoven/cs/02.html. Věřím tomu, že nesprávné překlady neopravujete a masově to nebudou dělat ani uživatelé, kteří nepřekládají. Tady je ukázka, že opravovat překlady v databázi Googlu je možné. Kolik je nutno udělat oprav stejného výrazu v různých větách, abych příští nabídku překladu ovlivnit, to netuším.

Protože Google statisticky vyhodnocuje obsah překladových pamětí, využívá stále se opakující obraty.

http://www.condak.net/dgt/kvalita/cs/14.html

Ty s největší četností nabídne jako správné. Google obsahuje i texty Evropské unie.
Mně se nelíbí právo "na usazování", protože jde o právo k registraci v rejstřících jiných států (podnikání, neziskové organizace), ale "usazování" tuto informaci neobsahuje. Ikdyž mám někde sídlo, poskytuji služby kdekoli a odkudkoli ("místo podnikání" vyjadřuje jen příslušnost k určitému finančnímu úřadu).

http://www.condak.net/dgt/kvalita/cs/13.html

Tento příspěvek vznikl jako reakce na

http://www.proz.com/forum/wordfast_support/133682-how_can_i_hook_up_google_translate_to_wordfast.html

Všem, kteří četli až sem, a občas si klikli na odkaz, děkuji za trpělivost a blahopřeji k jejich vysoké úrovni zvídavosti.

Milan, Milano, Milaan, …


 

Milos Prudek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
klepnout a kliknout Jun 5, 2009


"Pro otevření dialogového okna klikněte na symbol XY" muset přepisovat na "Dialog otevřete klepnutím na tlačítko XY“, rozhodně se nebudu ochoten smířit s cenou za korekturu.


Zdá se že TAUS bude live už brzo. Narazil jsem na tuto diskusi a všiml jsem si jak jste správně opravil ten otrocký překlad "pro otevření". Je zajímavé, že i když Microsoft zavedl okolo roku 2000 překlad "click=klepnout, double-click=poklepat", v roce 2008 to oficiálně změnil zpět na "kliknout" a "dvojitě kliknout". A to velmi důrazně a trvá na tom.

Mě osobně se mnohem víc libí klepnout-poklepat ale pro Microsoft to tak nesmím překládat a jsem si jist že se prosadí "kliknout".


 

Hynek Palatin  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
TAUS Jun 5, 2009

Zdá se že TAUS bude live už brzo.


TAUS už běží: http://www.tausdata.org/


 

Milos Prudek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
běží? Jun 8, 2009


TAUS už běží: http://www.tausdata.org/


Pro mě "běží" znamená, že je transparentně dostupný z Wordfastu a jiných CAT. A to myslím ještě není.

Webové rozhraní na Services / Language Search není dostatečně pohodlné pro překládán, protože vyžaduje přepínání z Word do webového prohlížeče a kopírování přes schránku Ctrl-C Ctrl-V.


 

Hynek Palatin  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
TAUS Jun 8, 2009

Aha, tak v tom případě ještě neběží.icon_smile.gif

 

Stanislav Pokorny  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Jj Jun 8, 2009

Ano, již nějakou dobu klikáme a dvojitě klikáme, ale nějak si na to nemohu zvyknout. Takže pro Microsoft a pro ostatní, kteří se drží jeho stylistického návodu, klikám, pro zbývající zákazníky klepu.icon_biggrin.gif

Obávám se, že integrace dat TAUS do nástrojů CAT určitě nebude bezplatná. Pokud ano, co se stane, když data sdružení TAUS obohatím o překladové jednotky svého zákazníka, jehož texty samozřejmě podléhají autorským právům?


 

Milos Prudek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
English to Czech
+ ...
Autorská práva Jun 9, 2009

Stanislav Pokorny wrote:
Takže pro Microsoft a pro ostatní, kteří se drží jeho stylistického návodu, klikám, pro zbývající zákazníky klepu.icon_biggrin.gif


Já taky.


co se stane, když data sdružení TAUS obohatím o překladové jednotky svého zákazníka, jehož texty samozřejmě podléhají autorským právům?


Tato otázka existuje ale není IMHO pro technické překladatele pracující pro agentury relevantní. Techničtí překladatelé pracující pro agentury zpravidla podepisují že se vzdávají autorských práv ve prospěch agentury. Takže je to problém agentury.

Obecně si myslím že majitelé autorských práv neutrpí škodu, protože překladovou paměť chápu jako shluk izolovaných vět - i když jsou jich milióny. Přestože jsou v překladové superpaměti všechny věty z nějaké velké příručky nějaké konkrétní firmy, překladatelům jsou ze superpaměti nabízeny jen jednotlivé věty podobající se větám z jiné překládané příručky.

Racionální majitel autorských práv by to měl chápat jako fair use - podobně jako povolené citace z autorského díla za účelem recenze díla nebo parodie díla.


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 19:21
Member (2008)
English to Czech
vědí to? Jun 9, 2009

Milos Prudek wrote:

co se stane, když data sdružení TAUS obohatím o překladové jednotky svého zákazníka, jehož texty samozřejmě podléhají autorským právům?


Tato otázka existuje ale není IMHO pro technické překladatele pracující pro agentury relevantní. Techničtí překladatelé pracující pro agentury zpravidla podepisují že se vzdávají autorských práv ve prospěch agentury. Takže je to problém agentury.[/quote]

Vzhledem k segmentaci by to asi neměl být problém, ale obecně - pokud udělám překlad pro agenturu A a poté použiji 1 % segmentů pro agenturu B, jak může agentura B "řešit problém", pokud o něm neví?


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 19:21
English to Czech
TAUS pořádá v Praze kulatý stůl Sep 7, 2013

Milos Prudek wrote:

Pro mě "běží" znamená, že je transparentně dostupný z Wordfastu a jiných CAT. A to myslím ještě není.


V rámci týdne strojového překladu

http://ufal.mff.cuni.cz/mtm13/index.html

Pořádá TAUS v Praze kulatý stůl

http://www.taus.net/events/moses-roundtable

Zatím jsem se občas podíval do jejich databáze, ale neměl jsem propojení z žádného CAT, který používám.

Doufám, že se něco užitečného a aktuálního dozvím.

Milan


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


TAUS – příležitost, nebo hrozba?

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search