Občanský zákoník od 1.1.2014
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
Mar 8, 2013

Legální a pololegální možnosti daňové regulace jsou přímo v zákonech.
Zároveň zákony obsahují i zakázané operace a způsoby jak budou zdaněny.
Když například manželé podnikají. Jeden je fyzická osoba a druhý má několik společností. Pro fyzické a právnické osoby platí různé sazby daně. Společnosti mohu mít oba v různých zemích. "Zisk" zdaní v zemi, kde je nižší nebo žádná sazba.

U nás jsou nejoblíbenější www.neziskovky.cz . Platí daň pouze z hospodářské činnosti a ne z neziskové činnosti, pro kterou byly založeny: církve, strany, občanská sdružení, nadace, nadační fondy. V zákoně o dani z příjmu § 19-23.

Všechny "moderní" formy podnikání používají církve už dva tisíce let. Ony jsou neziskovky, žádají a dostávají dary a členské příspěvky osvobozené od daně.
Nabízejí franšízu - knihy, zpěvníky, budovy, oblečení, kříže, hvězdy, kadidla, loga.
Používají multi-level-marketing. Každý člen si sežene 12 nových členů, ti dalších 12 členů, každý z nich zase 12 členů.

Když jsem před lety navštívil "seance" AmWay a Herbalife, bylo tam vše: sám to používej, sám to předváděj, sám to prodávej svým ovečkám nebo přímým zákazníkům. Máš marži z ceny a provizi z provizního řetězce. Všechno padlo na tehdejším průměrném výdělku občana ČR a kurzu USD/Kč.
---
Již za 299 dnů začnou platit v ČR nové právní poměry.

Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Ze dne 03.02.2012

Účinnost od 01.01.2014 (za 299 dní)

Obsahuje 3080 (třitisíceosmdesát) paragrafů.

§ 3080 zrušuje 238 právních předpisů

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Milan
---
Tomas Mosler uvedl

http://www.proz.com/forum/czech/92698-překladatelské_sazby-page36.html#2105152

daně

Původně jsem ani nechtěl reagovat, ale zaujalo mě toto:

"Zatímco my jako občané, podnikatelé - fyzické osoby a také společnosti s pyramidální strukturou jsme zdaňovacími nástroji státu snáze uchopitelní a musíme tedy svoje daňové povinnosti plnit do značné míry bezvýhradně, podniky se síťovou strukturou mají ve srovnání s námi patrně řadu možností, jak svoje daňové povinnosti obcházet a placení svých daňových povinností se úspěšně vyhýbat."

- Lze uvést nějaký příklad, jak si může síťový podnik pomoci k daňovému úniku snadněji než podnikatel? Já si dovedu představit, že podvodník, který chce daně obcházet, si "cestičku" vždycky najde.

[Upraveno: 2013-03-08 20:23 GMT]


 

Stanislav Pokorny  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 02:45
English to Czech
+ ...
OT: AmWay a spol. Mar 9, 2013

Milan Condak wrote:
Když jsem před lety navštívil "seance" AmWay a Herbalife, bylo tam vše: sám to používej, sám to předváděj, sám to prodávej svým ovečkám nebo přímým zákazníkům. Máš marži z ceny a provizi z provizního řetězce. Všechno padlo na tehdejším průměrném výdělku občana ČR a kurzu USD/Kč.


Jen drobný komentář: tyto emelemkové polopyramidy nežijí ani tak z prodeje zboží jako spíš z pořádání tzv. seminářů, na kterých se producírují snobi, kteří „už to dokázali“, a z prodeje motivačních materiálů.


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
TOPIC STARTER
Já znám jenom situaci z roku 1992 Mar 9, 2013

Stanislav Pokorny wrote:

Milan Condak wrote:
Když jsem před lety navštívil "seance" AmWay a Herbalife, bylo tam vše: sám to používej, sám to předváděj, sám to prodávej svým ovečkám nebo přímým zákazníkům. Máš marži z ceny a provizi z provizního řetězce. Všechno padlo na tehdejším průměrném výdělku občana ČR a kurzu USD/Kč.


Jen drobný komentář: tyto emelemkové polopyramidy nežijí ani tak z prodeje zboží jako spíš z pořádání tzv. seminářů, na kterých se producírují snobi, kteří „už to dokázali“, a z prodeje motivačních materiálů.


Semináře ještě probíhají? První zásada MLM byla, že nebude žádná reklama a inzerce. Dnes vidím nápis Herbalife na mantinelech při hokeji.

Poplatky od účastníků semináře se použily na nájemné sálu, rozesílání pozvánek a vylepování letáků v místě konání. Můj zákazník měl hlavně tržby z prodeje zboží (za rok prodal 3650 kusů, v průměru denně 10 kusů). Kupoval za 2000 Kč a prodával za 4000 Kč. Provizi dostal z prodeje zboží lidem "pod sebou". Poměr síťového a přímého prodeje si nepamatuji. Částky si pamatuji, ale nemohu je zveřejňovat.

Vše bylo o přivedení lidí na semináře, a následně jejich přesvědčení.
Zanedlouho mnozí z nás začnou chodit do kostela. Církve budou mít dost peněz na pořádání atraktivních mší, seminářů, poutí a jiných akcí.
Ve Frenštátě na náměstí proběhla ekumenická mše za oběti výbuchu plynu. Přišel jeden tisíc lidí.

V přesvědčování byli mistři i Češi. Na Wikipedii je možno najít článek v němčině o potomkovi českých husitkých emigrantů do Německa, který pořádal tábory pro chudý lid a "konvertoval" je na protestanty. Na tábor mu chodívalo několik tisíc lidí. Katolická církev s ním pěkně zatočila. Ve městě, kde byl popraven má bronzovou sochu na nábřeží u řeky.

Milan[Upraveno: 2013-03-09 09:48 GMT]


 

Ludek Vasta
Czech Republic
Local time: 02:45
Polish to Czech
+ ...
Nová terminologie Jul 15, 2013

Narazil jsem na poměrně starý článek o tom, jak se v novém občanském zákoníku mění terminologie, tady jsem o tom zmínku nenašel: http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-57751300-revoluce-v-nazvoslovi-z-najemce-bude-pachtyr-a-z-pujcky-zapujcka-nechybi-ani-vyprosa

"Právníci už je znají, podnikatelé a běžní lidé se s nimi většinou poprvé setkají až po prvním lednu 2014 - řeč je o prozatím neznámých pojmech a názvech, které zavádí nový občanský zákoník.

[...]

Zákon však stanoví i zcela nové typy smluv. Poznáte je snadno, pochází z období první republiky a tomu odpovídají i jejich názvy - výprosa a pacht.

Výprosa a výpůjčka

Výprosu zatím současné právo nezná, jedná se vlastně o obdobu (variantu) klasické výpůjčky (ta věcně zůstává v zákoně ve své původní podobě). Půjčitel, od kterého si výprosník věc vyprosí, mu ji (stejně jako u výpůjčky) přenechá k bezplatnému užití. Oproti běžné výpůjčce si ale obě strany dopředu neujednají dobu ani účel užití této věci. Půjčitel tak po vás může věc chtít kdykoliv zpět.

Příklad: Soused si od vás ´vyprosí´ sekačku, aniž by konkretizoval čas a účel jejího využití. Jako majitel sekačky ji pak můžete kdykoliv požadovat zpět, zákon výprosníkovi nezaručuje právo sekačku užívat.
"

Až budeme překládat smlouvy, může být veselo. Nebo ouzko.


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
TOPIC STARTER
Trochu statistiky Jul 16, 2013

Milan Condak wrote:

Obsahuje 3080 (třitisíceosmdesát) paragrafů.

§ 3080 zrušuje 238 právních předpisů

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Milan


Celkový počet slov: 165.513 slov (kolik si účtujete za slovo?, kolik slov přeložíte za jeden den?)

Všechna písmena jako malá písmena, počet slov: 11.800 (lowercase)

Rozlišena velká a malá písmena, počet slov: 13.487.

Nejčastějším českým slovem (tokenem) je podmiňovací částice "-li", v zákoně se vyskytuje 4206 krát. Na druhém místě je zvratná částice "se", potom až do 15. místa následují předložky, mezi které se vklínily dva jiné slovní druhy: deváté je sloveso "je" a desáté je podstatné jméno "právo", v zákoně se vyskytuje 1251 krát.

Kolik slov se vyskytuje v textu vícekrát?

Počet 6x : 3503 – 3091 = 412 slov

Počet 5x : 4030 – 3504 = 516 slov

Počet 4x : 4814 – 4031 = 783 slov

Počet 3x : 5968 – 4815 = 1.153 slov

Počet 2x : 8079 – 5968 = 2.110 slov

Počet 1x : 8080 slov z 13.487 všech slov, tj. 60 % slov se vyskytuje pouze jednou. Právnímu textu by prospělo, kdyby obsahoval malý počet slov, které v něm budou pouze jednou.

Příště o strojovém překladu slov z češtiny do angličtiny a do polštiny.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
TOPIC STARTER
Spolek - statistika a názvosloví Jul 17, 2013

Milan Condak wrote:

Počet 1x : 8080 slov z 13.487 všech slov, tj. 60 % slov se vyskytuje pouze jednou. Právnímu textu by prospělo, kdyby obsahoval malý počet slov, které v něm budou pouze jednou.Vzhledem ke skloňování a časování je v češtině větší počet tokenů než by bylo jedno slovníkové heslo.
V textu zákona se jednou vyskytují pouze tvary přídavného jména "spolkový" a tento tvar v něm není.

Spolek 3x
spolek 57x
spolkem 8x
spolku 151x
spolků 36x
spolkům 2x
spolky 31x

spolkové 1x
spolkového 1x
spolkovou 1x


Materii občanských sdružení momentálně upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tento zákon pozbývá účinnosti dne 1. 1. 2014 právě na úkor nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). NOZ nezná pojem občanské sdružení, ale používá pojem spolek, kdy definice spolku v § 214 odst. 1 NOZ je velmi
podobná současné definici občanských sdružení, která je však v současné úpravě rozprostřena v několika úvodních ustanoveních zákona o sdružování občanů.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
TOPIC STARTER
Česká slova, která nepřeložil překladač Google do angličtiny Jul 18, 2013

Milan Condak wrote:

Příště o strojovém překladu slov z češtiny do angličtiny a do polštiny.


Následující česká slova, izolovaná do sloupce nepřeložil překladač Google do angličtiny:

pořadové číslo slova setříděných podle abecedy, počet výskytu slova v českém textu, token (české slovo v nepřeloženém tvaru)

129 1 bezúplatnému
723 1 dopravcův
1079 1 dědicův
1662 1 Jimi
1852 1 komitentova
1854 1 komitentovu
1855 1 komitentovy
1946 2 koupěchtivému
1948 7 koupěchtivým
2161 4 MAJETKOVÁ
2231 2 matričnímu
2389 139 měsíců
2605 1 nastavších
2955 1 Neodkáže
3055 1 nepodjatě
3113 3 nepočne
3114 1 nepočnou
3117 1 nepořídí
3147 4 nepromlčí
3208 1 nepřikázaného
3210 2 nepřikázanému
3227 1 nepřirostly
3361 1 Nešvera
3371 9 Neujednají
3372 5 neujednají
3373 1 neujednal
3374 3 neujednaly
3375 1 neujednání
3421 1 neutrží
3508 1 nevyznačí
3521 1 nevzbuzujícím
3557 1 nezameškává
3571 1 nezapisované
3630 1 nezmocněnému
3668 2 nezuživatelnou
3669 1 nezuživatelné
3673 1 Nezvěstnost
3674 1 nezvěstnosti
3780 1 Novace
3856 3 nájemcovým
3859 6 nájemcův
3860 1 Nájemcův
3916 13 náložného
3920 1 náložným
4190 2 obnosového
4377 1 odbytným
4402 2 oddávající
4403 1 oddávajícímu
4484 1 odkazovníkova
4488 3 odkazovníkům
4536 1 Odložil
4575 1 odplavenému
4802 1 omluvitelnému
4833 5 opatrovancova
4834 2 opatrovancovo
4835 1 opatrovancovu
4836 1 opatrovancovy
4837 3 opatrovancových
4838 1 opatrovancovým
4855 1 opatrovníkových
5047 3 osvojitelovo
5055 1 osvojovanému
5057 2 osvojovaným
5145 8 oč
5162 5 Pacht
5170 1 pachtovního
5177 1 Pachtýřovo
5178 1 pachtýřův
5179 1 Pachta
5210 1 paseného
5378 3 Pobočný
5380 1 pobočným
5484 2 podnikatelův
5517 1 Pododkaz
5578 1 podvrhl
5580 2 podzástavce
5581 1 Podzástavce
5584 1 podzástavního
5585 1 podzástavním
5586 2 podzástavnímu
5587 1 podzástavy
5690 1 pojistníkova
5692 2 pojistníkovy
5693 1 pojistníkově
5694 1 pojistníkův
5801 1 pro
5836 2 popěrné
6077 1 poukazatel
6078 3 poukazatele
6079 3 poukazatelem
6080 2 poukazateli
6082 1 poukazník
6083 1 Poukazník
6084 2 poukazníka
6085 3 poukazníkem
6086 8 poukazníkovi
6089 2 poukázanému
6092 2 poukázaným
6312 1 počínáním
6325 1 pořadatelovy
6326 1 pořadatelových
6517 2 prodlévajícímu
6591 2 Prokura
6593 3 Prokurista
6653 3 Propachtovatel
6654 12 propachtovatel
6655 2 propachtovatele
6656 2 propachtovatelem
6657 7 propachtovateli
6658 1 propachtovatelova
6660 1 Propachtováním
6741 3 provozce
6742 1 Provozce
6743 1 provozci
6848 1 Průhon
6849 6 průhonu
6900 1 pěstounově
6910 1 pětadvacetinásobek
6916 1 pětisetnásobku
6982 1 předkupníci
6984 2 Předkupník
6985 9 předkupník
6986 1 předkupníka
6987 1 předkupníkem
6988 5 předkupníkovi
7047 1 předpěstounskou
7048 3 předpěstounské
7062 1 předstírajícího
7088 2 předčitatel
7089 1 přehlasovanému
7286 1 převážnému
7426 1 připouštějícímu
7454 6 přislibující
7455 3 přislibujícího
7511 1 přičiňují
7566 1 příkazcovu
7567 1 příkazcových
7571 1 příkazního
7931 2 rozhradu
7932 1 Rozhrady
7933 4 rozhrady
8056 1 rušebním
8131 1 schovacích
8222 1 sešvagřen
8223 2 sešvagřené
8257 2 Skladištní
8270 1 skladovatelův
8486 4 Snoubenci
8621 1 souvisícího
8795 2 Spoludržba
8801 2 spoludědicům
8802 1 Spolunálezcem
8804 1 spolupastvy
8807 1 spoluručitel
8808 1 spoluručitelů
8809 1 spoluručitelům
9085 3 stošedesátým
9117 1 strž
9119 1 strženému
9196 1 svolatel
9219 1 svémocnému
9220 5 svémocně
9234 1 svéprávného
9236 1 svéprávnému
9269 3 svěřenskému
9270 1 Svěřenskému
9274 1 Svěřenským
9275 2 svěřenským
9283 2 svěřenští
9314 1 sňatečnou
9315 3 sňatečného
9316 4 sňatečném
9317 1 Sňatečný
9318 10 sňatečný
9645 2 Ujala
9646 30 ujednají
9647 21 Ujednají
9658 6 ujednanému
9660 7 ujednaných
9674 1 ujednávaných
9676 1 ujednávání
9784 1 Upomene
9785 1 upomenul
10106 1 učiněnému
10173 2 Vadu
10227 1 Vespolné
10456 2 vydlužitel
10457 1 vydlužitele
10458 1 vydlužiteli
10465 1 vydržitele
10466 1 vydržitelkou
10483 1 vyděděného
10486 1 vyděděním
10526 1 vyhradivšího
10527 1 vyhradivšímu
10536 2 vyhrazujícím
10647 1 vymiňuje
10654 1 vymíněnými
10712 1 vypovězeným
11164 3 Vyměnek
11166 2 výměnkář
11167 5 výměnkáře
11168 3 výměnkáři
11169 1 výměnkářovy
11204 1 Výprosník
11205 3 výprosník
11206 1 výprosníkovi
11208 1 výpustkám
11572 1 zakladatelovým
11723 1 započíná
11783 2 zastavárenského
11834 1 zasílatelovým
11883 6 Zavázal
11891 1 zavázanému
12170 1 zmocněncovým
12171 1 zmocněncově
12442 1 zuživatelným
12529 1 zájemcovými
12716 4 zástupčího
12912 3 zůstavitelových
12913 1 zůstavitelovým
12914 2 zůstavitelovými
12948 3 úhrnkem
12993 2 úplatnému
13068 2 úvěrního
13070 1 úvěrovaného
13071 2 úvěrovanému
13079 3 úvěrujícímu
13372 1 ŠKODOVÁ
13374 1 ŠKODOVÁ

Někdy je důvodem nepřeložení výskyt slova s velkým prvním písmenem.
Je možné. že jsem nějaká slova přehlédl a tak se předem omlouvám.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
TOPIC STARTER
Slova přeložená do polštiny Jul 21, 2013

Milan Condak wrote:

Příště o strojovém překladu slov z češtiny do angličtiny a do polštiny.

Milan


Slova přeložená do polštiny:

a) překlad je většinou správný

český token PL EN frekvence

b) překlad podle angličtiny

- chybí zápor, příklady:

Neměl Miał He had 2
nedbá jeden dba one cares 1
nedohodne zgadzają agree 1
nehlásí sprawozdawczość reporting 1
nehledá szukać seek 1
nejmenuje wyznaczyć appoint 2
nejsou są are 65
neměl miał had 5

- anglické slovo v polském sloupci, příklady:

běžet run run 39
bourat storm storm 1
břeh bank bank 1
břehu bank bank 1
Budoucí Future Future 1
církev Church Church 1
dědic Heir Heir 95
nečinný idle idle 2

- české sloveso (přídavné jméno, aj.), anglické slovo a

polské slovo s jiným významem, příklady:

dosavadního prąd current 3 (proud)
dospěly osoby dorosłe adults 2 (dospělí)
Nedojde Blokowanie Barring 10 (blokování)
nechá Liście leaves 1 (listí)
nese niedźwiedzie bears 18 (medvědi)
zvukově Dźwięk Sound 2 (zvuk)
zpochybnit pytanie question 1 (otázka)

c) nepřeloženo, příklady:

- české slovo ve všech 3 sloupcích

dopravcův dopravcův dopravcův 1
zůstavitelových zůstavitelových zůstavitelových 3

Z celého souboru jsem vytvořil slovník pro StarDict, který je možno využít jak při překladu do angličtiny, tak při překladu do polštiny.

Překlady vět s využitím překladových pamětí jsou většinou lepší, protože překladač Google používá i fráze.

Moje nové oblíbené české slovo je slovo "odúmrť". Google jej umí správně přeložit.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:45
English to Czech
TOPIC STARTER
Udělal jsem novou prezentaci Jul 24, 2013

Milan Condak wrote:

Počet 1x : 8080 slov z 13.487 všech slov, tj. 60 % slov se vyskytuje pouze jednou.


Terminologie občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.

http://www.condak.net/cat_other/omegat/2013-07-21/cs/00.html

strojový překlad do angličtiny a polštiny v OmegaT

Milan

PS: Zde ProZ.com jsem uvedl o výskytu slov:

Počet 1x : 8080 slov z 13.487 všech slov, tj. 60 % slov se vyskytuje pouze jednou.

Správný údaj je: 5.407 slov z 13.487 všech slov, tj. 40 % slov se vyskytuje pouze jednou.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Občanský zákoník od 1.1.2014

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search