Pages in topic:   [1 2] >
OT Církevní "restituce"
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
Mar 10, 2013

Jsem ateista. Nemám rád vymývání mozků a podporu vymývačů mozku.

Od roku 1781 "jsme měli" my, poddaní císaře pána (příslušníci jeho národů) nově zavedená práva. O část z nich jsme již přišli. Stát zajišťoval i listovní tajemství aj., přesto zůstala zachována nadvláda katolíků (příslušníků církve) ve společnosti. Příslušníci církví měli výsadní postavení.

Byl tehdy ustanoven v Rakousku zřízen Církevní státní fond? Tj. zestátnil stát majetek katolické církve? Nově povolené církve si budovaly modlitebny ze svých sbírek. Neměly pole, lesy, rybníky apod.

Milan
-
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428

Předpis č. 428/2012 Sb.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Ze dne: 08.11.2012

Prezident Václav Klaus zákon nepodepsal.
---
Obsah
ČÁST PRVNÍ - MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI(§ 1 - § 19)
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby(§ 20)
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku(§ 21)
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daních z příjmů(§ 22)
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech(§ 23)
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského

zákona(§ 24)
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích(§ 25)
(aktualizováno 23.02.2013)

Vybral jsem.

HLAVA III
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MEZI STÁTEM A CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI
§ 15
Finanční náhrada
(1) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v odstavci 2 (dále jen „dotčená církev a

náboženská společnost“), která neodmítne uzavřít se státem smlouvu o vypořádání podle § 16, obdrží

paušální finanční náhradu (dále jen „finanční náhrada“).
(2) Výše finanční náhrady pro jednotlivou dotčenou církev a náboženskou společnost činí:
a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč,
b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč,
c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč,
d) Církev bratrská 761 051 303 Kč,
e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč,
f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč,
g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč,
h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč,
i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč,
j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč,
k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč,
l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč,
m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč,
n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč,
o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč,
p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč,
r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
§ 26
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení § 13, které nabývá účinnosti

dnem jeho vyhlášení.
--------------------------------------------------------------------------------
Němcová v. r.
Nečas v. r.
---
Stačí se podívat na internetové diskuze na polských webech. Cíkrev vlastní pole a lesy. Žádá a

dostáva evropské dotace jako vlastník půdy. Na hony nechodí bývalí komunisté, ale současní kněží.

Toleranční patent ze dne 13. října 1781

http://de.wikipedia.org/wiki/Toleranzpatent

http://cs.wikipedia.org/wiki/Toleranční_patent

(Překladač Google z němčiny, pasáž)

Důvodem vydání tolerančního patentu byla snaha vyjít vstříc osvíceneckému evropskému trendu a

současně se kultivovaným způsobem vyrovnat se zbytky zejména evangelického podzemního hnutí.

Toleranční patent tuto menšinu vyvedl z ilegality a tím zviditelnil, takže na ni mohlo být

působeno cíleně ideologicky, politicky i ekonomicky. Neposlední pohnutkou byla i snaha zabránit

emigraci schopných a bohatých protestantů, aby zbytečně nedocházelo k hospodářskému oslabování

habsburské říše

Prosincová ústava (německy Dezemberverfassung) byla vydána 21. prosince 1867


(Překladač Google z němčiny, pasáž)
Základní zákon o výkonu vládní a výkonné moci bylo také záda z podnětu Ústavního výboru a dal

přívěsek představuje ústavní zákon o soudní moci, regulovaná exekutivy. To bylo rozhodnuto v

nezodpovědnosti monarchy a odpovědnost ministrů (dále kvalifikovali toto zahrnovalo již vynesených

na 25 červenci 1867 zákon). Císař vrchním velením ozbrojených sil byla zachována, aby nařízení,

byl regulován ministr [8].

Po roce 1781 byl zřízen v Rakousku (byli jsme součástí) zřízen Církevní fond, tj. majetek byl

zestátněn. Nestudoval jsem to, ale bude to v německy psaných pramenech.

Církevní fond v Polsku

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_Kościelny


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
Splacení státního dluhu se nedožiji Mar 10, 2013

Téma o "restitucích" jsem založil já.
Já jsem si jenom přečetl text zákona, který podepsali dva členové ODS a předtím dvakrát schválila většina koaličních poslanců v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR.
--
Inflace je v Česku vyšší než úroky vyplácené bankami.
Dluh státu se zvyšuje o inflaci. Procento inflace je vyšší než úroky ze spořícího účtu.
Občanům sráží banky z úroků 15% daň z příjmu. Církve jsou od daní a poplatků osvobozeny.
--
V odstavci (5): "zvyšuje".
---
"výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace"

V jiném zákoně čtu, že jedna složka mého důchodu se zvyšuje o jednu třetinu roční inflace.

Můj další tip: minimální vklad pro založení banky je 500 miliónů, takže církve si založí vlastní banky a nebudou soukromým zahraničním bankám u nás platit bankovní poplatky. Nebudou kvůli tomu zakládat weby a podepisovat petice.
===
Toto téma je o sazbách.
Já nic o sazbách pro církve nevím. Byl jsem kontaktován pouze jednou organizací, a tehdy mi řekli, že by uvítali, kdybych pracoval za "pán-bůh-zaplať". Odpověděl jsem jim, "bůh-vám-to-odplať" a hned věděli, že jsem chodil do školy v době, kdy kněží mohli, stejně jako mohou nyní, vyučovat v rámci různých souvisejích předmětů, náboženství. Zákon z roku 1948 uvádí, že mohou, ale zadarmo. Školy jim za to nesmí platit. Biskupka Českobratrské církve, která sloužila v Rychvaldě, takto vyučovat chodila. Katolický farář v Petřvaldě to nedělal.
-
http://www.proz.com/post/2106242#2106242

daně

Příspěvek bude "muset" platit stát (mimochodem, pokud vím, tak jen 17 let - a s klesajícím objemem peněz).
--
Cituji:

§ 15
Finanční náhrada

(3) Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách.
Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.

(4) Roční splátku finanční náhrady vyplácí Ministerstvo kultury vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013.

(5) Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky.

Nesouhlasící občan a občasný čtenář českých zákonů, nařízení a vyhlášek. Raději čtu předpisy EU.
Jejich předpisy poskytují naději, například možnost přiznat DPH podle přijatých a zaplacených plateb, které zákony české vlády odmítají a místo toho zavedly institut "nespolehlivých plátců DPH".
Český stát má vynikající rating a tak platí "nízké" úroky ze stále se zvyšujícího dluhu. Jednoho dne řekne pravicová vláda, že nemá na důchody.

V KSČ jsem nebyl. Která církev se o mě nejlépe postará? Budu říkat to, co říkají oni, že věřím v boha. In God We Trust - bankovky v USA. Gott mit uns - spona vojenského opasku.

Milan


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2008)
English to Czech
reakce Mar 10, 2013

Tomáš Mosler wrote:

Příspěvek bude "muset" platit stát (mimochodem, pokud vím, tak jen 17 let - a s klesajícím objemem peněz).


Milan Condak wrote:
§ 15
Finanční náhrada
(3) Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách.
Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.


To je náhrada za nevracený majetek. (Stejně se postupovalo i u restitucí v takových případech, kde majetek též nebylo možné vrátit.) Slovem příspěvek (které jsi sám použil) jsem měl na mysli:

§ 17 Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností
(1) Po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „přechodné období“) stát vyplácí dotčeným církvím a náboženským společnostem příspěvek na podporu jejich činnosti (dále jen „příspěvek“).


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
Gripeny nebo sociálně a zdravotně pojištění kněží Mar 10, 2013

Tomas Mosler, MITI wrote:

§ 17 Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností
(1) Po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „přechodné období“) stát vyplácí dotčeným církvím a náboženským společnostem příspěvek na podporu jejich činnosti (dále jen „příspěvek“).


Děkuji za opravu, na drobnou klesající částku nedosahující ani 1,5 miliardu korun ročně jsem zapomněl. Takže doplňuji:

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/ceska-republika-uzavrela-smlouvy-o-vyporadani-s-cirkvemi-a-nabozenskymi-spolecnostmi-103735/

Na chod církví a platy duchovních vydá stát ročně téměř 1,5 miliardy korun.

TV Hydepark:
Biskupka Schillerová oznámila, že má plat 20 tisíc korun čistého, má 62 let, jde do důchodu. To si katolický papež nemůže dovolit.
Papež odletěl z Vatikánu (asi církevním) vrtulníkem do Itálie, do jehoho z katolických klášterů.
-
http://zpravy.ihned.cz/c1-58896660-svedove-zlevnili-pronajem-gripenu-o-10-procent-nabidka-plati-do-brezna-2013

Poslední švédský návrh obsahuje podle ČTK tři varianty pronájmu. První počítá s pronájmem strojů na další tři roky za více než 5 miliard korun. Druhá varianta představuje pronájem na pět let za téměř 8 miliard korun a třetí varianta obsahuje nabídku na desetiletý pronájem za více než 14 miliard korun.

Na konci Charty 77 je nad podpisem Václava Havla uveden požadavek rozpustit Varšavskou smlouvu a NATO. Za prezidentování chartisty jsme do NATO vstoupili a pronajímáme si od neutráního státu, který není členem NATO zbraně. Pořád jsem nevěděl, proč ty chartisty pronásledovali.

Kupujeme si (my lid český, daňoví poplatníci ČR) zbraně pro války v pouštích a pralesech od specializovaných dodavatelů pro NATO.

Optimista Milan

PS: Optimismus je stav zdravého člověka, který nemá dostatek informací, neumí nebo nechce si je najít. Doufám, že se nedozvím více informací a neohrozím tak úroveň mého optimismu.


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
Splácení dluhu a inflace Mar 11, 2013

Součet dluhu 55917776312 100,0%
jedna třicetina = první splátka 1863925877 3,3%
zůstatek dluhu 54053850435 96,7%
dluh zvýšený o inflaci 3,3%, koeficient 1,033 55837627499 99,9%
dluh se sníží o 80148813 0,1%


V roce 2012 poklesl průměrný měsíční výdělek, inflace byla vyšší než růst průměrných výdělků.
Průměrný odvod za jednoho zaměstnance vzrostl méně než průměrná inflace.
Sníží se koupěschopnost zaměstnanců a určitě i důchodců.

Podrobnosti:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2012: 3,3 %
--
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rodinne_ucty

STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ (vydání a spotřeba domácností)
--
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1100CU&&kapitola_id=15

Průměrná hrubá měsíční mzda1
--

Protože v tématu Překladatelské sazby je pel-mel, ptám se naopak tady o kolik centů jste zvedli od 1.1.2013 svoje sazby, popřípadě o kolik procent. O kolik zvýšíte svoje sazby od 1.1.2014?

Když neuživí důchodce zaměstnanci, dostávají příležitost tuzemští živnostníci.
Nezajištěné penzijní fondy to nejsou a nebudou.

Milan
Optimista, který ví, že on to celé splácet nebude.
Nejenom proto, že je proti, ale on se toho nedožije.


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2008)
English to Czech
CR Mar 11, 2013

Milane, můžeš explicitně napsat, co přesně Tě na církevních restitucích tak žere?

 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
Vyrovnání, narovnání a dary Mar 11, 2013

Když chce někdo věřit, že Budha vyložil jak funguje svět a jak má člověk prožít život,
nechť je budhista.

Když chce (bude muset) někdo věřit, že tu byl Spasitel a že existuje Svatá trojice, že matka tří dětí byla panna, že Josef je svatý, protože ji odpustil, když znovu otěhotněla Duchem Svatým a také ji opustil; ať se o svoje čtyři děti stará sama.
Nechť je křesťanem.

Když osvícený panovník zestátnil v roce 1781 církvi majetek a ponechal jí možnost jej pomocí věřících obdělávat k prospěchu země, obyvatel a církve, udělal dobře.
Církev platila státu do církevní fondu.
Šlechta, která nebyla schopna násilím donutit poddané robotovat raději pronajala svoje majetky církvi, která metodou medu a biče je k tomu donutila. Ze šlechticů se stali lenní pánové, kteří měli majetek a dostávali peníze od církve.
Jó to byl ale středověk. Pro každého byla práce od 7-17 hodin. Nebyli nezaměstnaní.

Právo užívat pozemek není vlastnictví pozemku. Vrátit majetek původnímu majiteli je restituce. Po roce 1948 byly zrušeny pouze kláštery a řády. Řád Německých rytířů zrušil Hitler v roce 1939. Jeho hrady na území Protektorátu daroval svým soukmenovcům.
--
OTEC A MATKA

Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše máť,
zkrátila je v jedno: "Plať!"
(Církvi)

Žere mně, že nejsou přídavky na děti, eventuelně není sleva na vyživované děti, že bylo zrušeno "úmrtné"; když nám zemřeli rodiče, dostali jsem 4x 5000 Kč.

Až to se mnu definitivně sekne, podívají se moje děti nebo manželka, jestli jsem si naspořil na pohřeb, jestli mají udělat pohřeb bez obřadu, jestli umřu těsně po tom, co mi byl připsán důchod na účet nebo umřu těsně předtím.

Potom mi to bude jedno. Zatím žiju.

Milan
OptimistaTomas Mosler, MITI wrote:

Milane, můžeš explicitně napsat, co přesně Tě na církevních restitucích tak žere?
[Upraveno: 2013-03-11 13:00 GMT]


 

Ales Horak  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2009)
English to Czech
+ ...
restituce Mar 11, 2013

Já těm církevním restitucím nějak hlouběji nerozumím, ale v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou tam naráželi na to, aby se z toho nestal nějaký obrovský tunel - že už nad tím restituovaným majetkem krouží jako "supi" nějaké nedůvěryhodné firmy, tající své vlastníky.

Ale nerozumím tomu, takže to se mnou pokud možno nerozebírejteicon_smile.gif


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
Inflace a zvýšení sazby Mar 11, 2013

"Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců.
Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod. "

Nemovitý majetek církve není zaměstnán, nemá význam posuzovat, zda má nižší nebo vyšší živostní náklady než je průměr.

Po zaplacení první roční splátky 1,8 miliardy korun se dluh vůči církvím sníží o jednu tisícinu. Hosana. Halelúja. Radujme se, narodil Kristus pán, radujme se.

Potěšte mne (Hospodine, pomilujny) a sdělte mi, o kolik jste zvýšili překladatelské sazby. Spokojím se s Tomášovou sazbou. Organizovaní odboráři požadují růst platů 2-3% nad inflaci.

Milan Condak wrote:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2012: 3,3 %


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2008)
English to Czech
CT Mar 11, 2013

Milane, mám rád věcnou debatu bez zbytečné omáčky a nikam nevedoucích narážek. Vést kryptickou diskusi neumím, a potměšilý být nechci. Možná zvládneš vložit nějakou pěknou básničku o ateismu sám.

Jestliže snad naznačuješ (nevím), že církev majetek nevlastnila, ale jen užívala, zajímalo by mě, jak tento "nevlastněný" majetek mohl (měl) být zabrán dle zákona 215/1919? Pozemková reforma nebyla "díky" Únoru dokončena a vlastnictví na stát nepřešlo (nebo tedy vzhledem k okolnostem přešlo, ale neoprávněně, protože jaksi nedošlo na náhradu). Máš-li jiná fakta, uvítám je - v suché podobě.

Pokud Tě žere sociální politika státu, pak to chápu, ale nevím, proč to spojuješ zrovna s restitucemi, jako kdyby v tom měla být nějaká příčinná souvislost nebo snad důvod, že ukradené se nemá vracet. (Mimochodem, také by se dalo tvrdit - to nemyslím nijak cynicky, jen matematicky - že naopak naši pra/rodiče se možná měli po Únoru z hlediska hospodaření státu lépe, než se měli mít, když stát měl jak církevní majetek, tak peníze, které za něj býval měl uhradit.)

Kontrolní otázka - kolik korun z veřejných peněz ročně v Česku vyletí komínem za korupci? A my se tu máme "popotahovat" kvůli spravedlnosti? Nakolik jde o blaho rozpočtu a nakolik jen o rezervovanost k restitucím, které to musejí "schytat" děj se co děj?


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
Mám rád věcnou debatu bez zbytečné omáčky Mar 11, 2013

Tomas Mosler, MITI wrote:

Milane, mám rád věcnou debatu bez zbytečné omáčky a nikam nevedoucích narážek.


Tomáši, kolik přispějete v jednotlivých letech ke splácení "oprávněného" dluhu vůči církvím?
Jak budete zvyšovat svoje překladatelské sazby? O inflaci? O dvojnásobek inflace?
Náš stát plánovat neumí. Církev ano, katolická to dělá již 1500 let. Třeba Vám církevní hospodář pomůže s odpovědí.

Těším se na pravidelné zvyšování důchodu o jednu třetinu inflace.

Mladším lidem a ženám, kterých si vážím, vždy vykám.

Milan


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2008)
English to Czech
sazba Mar 11, 2013

Spokojím se s Tomášovou sazbou.

Až vynecháš ty rádobyvtipné vsuvky, tak možná. Samozřejmě klidně si svobodně piš, co chceš, ale pokud očekáváš zrovna mou reakci, pak ji stejně tak svobodně nemusím publikovat za každou cenu v Tebou načrtávaném ironizujícím ovzduší. Ne že bych neměl smysl pro humor (ač jistě znáš to o opakovaném vtipu), ale buď chceš debatovat vážně, nebo ne. S tím prvním nemám problém, ale pokud bych se k tomu měl prokousávat skrze tu "vatu" (třeba bys ji mohl psát do samostatného tématu, pokud musíš, abychom zde zachovali čistě věcnou rovinu), tak to je poněkud kontraproduktivní. Děkuji za pochopení.


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2008)
English to Czech
a bez ironie Mar 11, 2013

Tomáši, kolik přispějete v jednotlivých letech ke splácení "oprávněného" dluhu vůči církvím?

Vzhledem k tomu, jak málo to na jednoho poplatníka bude, je mi to celkem jedno. Určitě to bude mnohonásobně méně než na obsluhu státního dluhu, který zde začal vznikat za panování "sociálně citlivých" vlád (a který na rozdíl od církevních restitucí asi budou splácet i moje děti). A řádově méně než v případě zrušených slev na děti.

Kolik ušetřili naši pra/rodiče tím, že oprávněný dluh splácet nemuseli?

Jak budete zvyšovat svoje překladatelské sazby? O inflaci? O dvojnásobek inflace?

Budu je zvyšovat nebo snižovat tak, jak sám uznám za vhodné. Na inflaci kašlu.

Třeba Vám církevní hospodář pomůže s odpovědí.

Ha ha ha ho ho ho hooooooooo.

Tak, už jsem chytil dech - zajímala by mě odpověď na mé dříve zaslané otázky výše (14:20). Doufám, že to nemá být nějaký jednostranný výslech. :)

Mladším lidem a ženám, kterých si vážím, vždy vykám.

Myslel jsem, že jsme si na JD tykali. Tak teď nevím, jak tomu mám rozumět. :)


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:34
English to Czech
TOPIC STARTER
S církevními "restitucemi" nesouhlasím Mar 11, 2013

Mým záměrem bylo sdělit svůj osobní postoj a udělat odkaz na znění zákona. Vláda a parlament schválily zákon o vyrovnání s církvemi, které se objevily až v seznamu v zákoně 3/2002 Sb. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3

Mnohé z těchto církví nemohly být komunisty okradeny, protože v ČR v roce 1948 vůbec neexistovaly.
Evangelické církve povolené měly pozemky pod svými kostely a přilehlé hřitovy. Ty jim nikdo nevzal, tak jákápak náhrada.
Vše co jsem chtěl říci, jsem řekl. Vyčerpal jsem limitní počet 7 příspěvků v tomto tématu.

Milan Condak wrote:

Jsem ateista. Nemám rád vymývání mozků a podporu vymývačů mozku.
-
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428

Předpis č. 428/2012 Sb.
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Ze dne: 08.11.2012

Prezident Václav Klaus zákon nepodepsal.


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:34
Member (2008)
English to Czech
no Mar 11, 2013

Milane, kdybys chtěl "jen" psát svůj názor, tak nebudeš odkazovat na mé reakce z jiného tématu ani se mě (nebo kohokoli jiného) na nic ptát (ať již řečnicky, ironicky, nebo se skutečným zájmem o debatu).

Aby nedošlo k nepochopení, mně je celkem jedno, že na mě reaguješ nebo se ptáš. Ale když už k tomu dojde, pak očekávám, že to bude fungovat jaksi oboustranně, a ne v nějakých sevřených mantinelech.

Svůj záměr, který nyní deklaruješ, jsi plně realizoval již svým prvním příspěvkem. Je mi jedno, jestli jich celkem je 7 nebo 70. Chceš-li sdělit názor bez argumentů, neberu Ti to; pouze jsem potom nepochopil, proč jsi souběžně budil zdání, jako kdyby snad skutečně šlo o nějaké argumenty, nikoli pouze o vyplnění časového a datového prostoru směrem ke kýžené sedmičce.

(Třeba aspoň na základě tohoto nedorozumění někdy příště rovnou zkraje napíšeš "nechci o ničem diskutovat, jen si tu tak sám pro sebe píšu", takže budou čtenáři vědět, že případná komunikace je zbytečná.)


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


OT Církevní "restituce"

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search