Pages in topic:   [1 2] >
Zákon o obchodních korporacích od 1.1.2014
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
Mar 15, 2013

Včera jsem v televizi slyšel termín "zákon o obchodních korporacích". Jak je vidět, je

pracovní název nového zákona, který pravděpodobně nahradí obchodní zákoník.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90


Předpis č. 90/2012 Sb.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)


Ze dne 25.01.2012


Účinnost od 01.01.2014 (za 292 dní)

Milan


 

Pavel Janoušek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 20:58
German to Czech
+ ...
Jenom zčásti... Mar 15, 2013

Pro upřesnění:

Nový zákon nahradí část obchodního zákoníku upravující obchodní společnosti. Úprava obchodního závazkového práva je obsažena v novém občanském zákoníku.


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Obsahy obou zákonů Mar 15, 2013

Pavel Janoušek wrote:

Pro upřesnění:

Nový zákon nahradí část obchodního zákoníku upravující obchodní společnosti. Úprava obchodního závazkového práva je obsažena v novém občanském zákoníku.Pavle, díky za komentář.

Asi to je skryto. Starý (současný) občanský zákoník Závazkové právo v části osmé.

Vymáhání pohledávek a postupování pohledávek (i společností) se nyní dělá podle občanského zákoníku.
V novém občanském zákoníku to je v některé z těchto dvou částí?

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA (§ 976 - § 1720)

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA (§ 1721 - § 3014)

=====
Třeba se někomu bude hodit přehled 4 obsahů, nejprve starý a nový občanský zákoník:
starý 852 paragrafů, nový 3079 paragrafů;

a potom starý a nový obchodní zákoník:
starý 755 paragrafů, nový 774 paragrafů.


http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40

Předpis č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

Obsah

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1 - § 122)

ČÁST DRUHÁ - VĚCNÁ PRÁVA (§ 123 - § 180)

ČÁST ŠESTÁ - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ (§ 415 - § 459)

ČÁST SEDMÁ - DĚDĚNÍ (§ 460 - § 487)

ČÁST OSMÁ - ZÁVAZKOVÉ PRÁVO (§ 488 - § 852k)

Přechodná ustanovení
---

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89


Předpis č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Obsah

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST (§ 1 - § 654)

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO (§ 655 - § 975)

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA (§ 976 - § 1720)

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA (§ 1721 - § 3014)

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 3015 - § 3079)

===============

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-513

Předpis č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Obsah

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ(§ 1 - § 55)

ČÁST DRUHÁ - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO(§ 56 - § 260)

ČÁST TŘETÍ - OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY(§ 261 - § 755)

Přechodná ustanovení

---
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Předpis č. 90/2012 Sb.

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Obsah

ČÁST PRVNÍ - OBCHODNÍ KORPORACE(§ 1 - § 773)


HLAVA I(§ 1 - § 94)

HLAVA II - VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST(§ 95 - § 117)

HLAVA III - KOMANDITNÍ SPOLEČNOST(§ 118 - § 131)

HLAVA IV - SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM(§ 132 - § 242)

HLAVA V - AKCIOVÁ SPOLEČNOST(§ 243 - § 551)

HLAVA VI - DRUŽSTVO(§ 552 - § 773)


ČÁST DRUHÁ

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ

HLAVA I

§ 774

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1).

HLAVA II

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
--

Zákony ještě vůbec nemám prostudované.

Milan


 

Hannah Geiger  Identity Verified
United States
Local time: 14:58
Member (2009)
English to Czech
+ ...
Děkuji za informaci Mar 16, 2013

Doufám ale, že to co nejdříve vyleze ve slušném překladu - jak víte tak se v dokumentech části obch. z. často citují úplně doslova, takže překlady ušetří spoustu času i námahy, říkám lenivě.

 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Monitoring překladů českých zákonů do angličtiny Mar 16, 2013

Hannah Geiger wrote:

Doufám ale, že to co nejdříve vyleze ve slušném překladu - jak víte tak se v dokumentech části obch. z. často citují úplně doslova, takže překlady ušetří spoustu času i námahy, říkám lenivě.


Občas se podívám na stránky

http://www.zakonyanglicky.cz/

jsou tam nyní odkazy na překlady obou "starých" zákonů, platných do konce roku 2013. Nezkoumal jsem, jestli jsou aktualizované.

Jan Valenta, autor webu, pátrá po překladech, které na svoje servery dávají ministerstva a jiné státní orgány, popřípadě i církev.

Milan


 

Hannah Geiger  Identity Verified
United States
Local time: 14:58
Member (2009)
English to Czech
+ ...
Občanský a Obchodní se celkem lehce dostanou, IMO Mar 16, 2013

i mnoho jiných, jediný problém mám z Trestním, ten se mi ještě nepovedlo najít.

Uvidíme.

H


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Trestní zákoník Mar 16, 2013

Hannah Geiger wrote:

i mnoho jiných, jediný problém mám z Trestním, ten se mi ještě nepovedlo najít.


Z hlavní stránky na něj vede odkaz. Je to ale kompilace několika překladů a není kompletní.

http://www.zakonyanglicky.cz/?documentation=act-no-402009-coll-criminal-code-vybrana-ustanoveni

Milan


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 20:58
Member (2008)
English to Czech
zákon Mar 17, 2013

Účinnost od 01.01.2014 (za 292 dní)

Na novém obch. zák. se mi líbí, že bude možné založit s.r.o. za jednu korunu.

Milane, pokud vím, věnoval ses účetnictví. Když česká firma účtuje, je v nákladech zahrnut i příjem vlastníka firmy? Nebo ten je dán až čistým ziskem firmy, následně vyvedeným (a podruhé zdaněným)? Nebo to záleží na tom, zda je vlastník zároveň i zaměstnancem/manažerem ve své firmě, se smluvním příjmem? Díky.

Zajímalo by mě, jaké může mít výhody protočit např. čtvrt miliardy korun, když je na konci zisk firmy v řádu statisíců, na který může dosáhnout běžný smrtelník i bez piplání se s firmou.

[Edited at 2013-03-17 19:03 GMT]


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Příjem vlastníka společnosti a náklady Mar 17, 2013

Když česká firma účtuje, je v nákladech zahrnut i příjem vlastníka firmy?


Dlouhý úvod:

Příjem je přijetí hotovosti, příjem platby na účet, eventuelně zápočet pohledávky (sníží se současně vzájemný závazek). Společnosti v USA, VB a dalších státech, kde se účtuje podle zásad GAAP, účtují příjem, když dostanou peníze. V ČR se účtuje o výnosech (o právu dostat zaplaceno) a pohledávkách. Když vystavíš fakturu (ta v českých zákonech neexistuje) dáš do výnosů očekávaný, zdanitelný "příjem" a do daňové povinnosti odpovídající vypočtené DPH. Ikdyž pohledávka není uhrazena, máš povinnost odvést v průběhu roku DPH a po uplynutí zdaňovacího období daň "z příjmu". Předpokládá se, že za zboží se platí hotově, tento příjem je nazýván "tržby".

Firma je povinna vykázat hospodářský výsledek, zjistit, zda má právo odečíst ztráty z minulých let, vypočítat "daň z příjmu", naúčtovat ji do závazků a daňových závazků v rozvaze.

"Příjem vlastníka", prachy pro kapitalistu, ve výsledovce nejsou.

Nebo ten je dán až čistým ziskem firmy, následně vyvedeným (a podruhé zdaněným)?


Hospodářský výsledek je číslo, za které si nic nekoupíš. Důležitá je solventnost a likvidita, pokud jsi dlužník, tak i bonita. Když jsou ve firmě peníze, může ti je firma půjčit. Když firma vyplatí dividendy ("podíly na čistém zisku, o kterých se rozhodlo, že nepůjdou na splátky úvěrů a investice, nebo nebudou přiděleny do fondů), srazí a odvede srážkovou daň.
Když chce akciová společnost získávat nový kapitál vydáváním nových akcií, vyplácí akcionářům dividendy, ikdyž je ve ztrátě. Hlavně, že jim na financování ztráty a vyplácení dividend někdo půjčí.

Nebo to záleží na tom, zda je vlastník zároveň i zaměstnancem/manažerem ve své firmě, se smluvním příjmem?


V nákladech firmy jsou Osobní náklady. Podrobněji dole detail z Výsledovky v plném znění. Majitel může a nemusí být zaměstnancem, může a nemusí být vedoucím pracovníkem. Jako svému zaměstnanci si nastaví plat, odměny a prémie, pracovní dobu, délku dovolené, pošle se na pracovní cesty, semináře, konference, přispívá si na životní pojištění, důchodové pojištění.

Zajímalo by mě, jaké může mít výhody protočit čtvrt miliardy korun, když je na konci zisk firmy v řádu statisíců, na který může dosáhnout běžný smrtelník i bez piplání se s firmou.


Po vstupu Volkswagenu do Škody Auto, byla Škoda Auto hodnocena 10 let, jako nejlepší firma v České republice. Po celou dobu Škoda Auto byla ve ztrátě. Stačí se podívat na kritéria hodnocení: růst objemu výroby, růst výnosů, zvyšování nebo udržení ceny, růst mzdových nákladů, inovace výrobků, zajištěné financování a dlouhodobý finanční plán, ze kterého vyplývá, kdy bude mít firma zisk, jako bude veliký a stálý, kolik bude vyplácet dividend a od kdy.

Česká výsledovka z roku 2012 obsahuje výnosy = římské číslice, náklady = velká písmena, součty a rozdíly řádků = *, **, ***. Obchodní marže je rozdíl I. mínus A.
Činnost překladatelů, jsou poskytované služby = II. Výkony.

Výsledovka ve zkráceném znění
=======================
I.Tržby za prodej zboží
A. Náklady vynalož.na prodané zboží
+ Obchodní marže
II. Výkony
B. Výkonová spotřeba
+ Přidaná hodnota
C. Osobní náklady
D. Daně a poplatky
E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a mat.
F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat.
G. Zm.stavu rezerv a oprav.pol. v provoz.obl.a
IV. Ostatní provozní výnosy
H. Ostatní provozní náklady
V. Převod provozních výnosů
I. Převod provozních nákladů
* Provozní výsledek hospodaření
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J. Prodané cenné papíry a podíly
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K. Náklady z finančního majetku
IX. Výnosy z přecenění cenných pap. a derivátů
L. Náklady z přecenění cenných pap. a derivátů
M. Změna stavu rezerv a oprav.pol. ve fin.obl.
X Výnosové úroky
N. Nákladové úroky
XI. Ostatní finanční výnosy
O. Ostatní finanční náklady
XII. Převod finančních výnosů
P. Převod finančních nákladů
* Finanční výsledek hospodaření
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
* Mimořádný výsledek hospodaření
T. Převod podílu na výsl. hosp. společ. (+/-)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
**** Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledovka v plném znění
==================
C. Osobní náklady
C.1. Mzdové náklady
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
3. Náklady na sociální zab. a zdravotní poj.
4. Sociální náklady

H. Ostatní provozní náklady
---
Tato struktura s malými úpravami platí od 1.1.1993.

Milan
kapitalista, jehož firma nemá C. Osobní náklady, neplatí sociální a zdravotní pojištění.


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 20:58
Member (2008)
English to Czech
děkuji Mar 17, 2013

Ahoj Milane,

děkuji za podnětnou odpověď.

Dovolím si čtyři dotazy, z nichž ten první není až tak důležitý:
1) Když se svým znalým okem podíváš na firemní výsledky, na které jsem Tě odkázal, jeví se Ti tato firma jako "dobře rozjetá"? (Je celkem jedno, o jakou firmu jde, jen zprávu této jsem si už trochu prošel.)


2) Pokud si někdo založí s.r.o. sám na sebe, ale neudělá ze sebe zaměstnance, jaké má možnosti "výplaty" z firemních příjmů? Dividenda, odměna pro jednatele, ...? Nechci zbytečně zdržovat s taháním rozumů, jen se trochu snažím zorientovat.


3) Psal jsi níže, že jako "kapitalista" neplatíš sociální a zdravotní. Jak ale obvykle vlastník firmy toto pojistné platí, pokud nemá konkrétní příjem zatížený tímto odvodem? Pokud si např. nechává vyplatit dividendu, platí samostatně minimální ZP (něco jako OBZP) a DP (dobrovolně)?


4) Jakou má/může mít finanční výhodu pro překladatele provozovat firmu?

Uvažme - firma: výnosy 500.000 - náklady 50.000 - dividenda pro vlastníka 450.000 = výsledek (základ daně 19 %) = 0. Z dividendy zaplatí vlastník daň 15 % (67.500 Kč), uplatní slevu 24.840 Kč, daň je pak 42.660 Kč a dostane tedy 407.340 "čistého". Navíc odvede nějaké (minimální?) pojistné.

OSVČ: Příjem 500.000 - náklady 300.000 (paušál 60 %) = základ daně 200.000. Daňový odvod po slevě 5.160 Kč. Pokud jsou skutečné (nepaušální) náklady 50.000, zůstane mu 444.840 Kč "čistého". Navíc odvede pojistné odvozené od 200.000 Kč.

Rozdíl v odvedené dani je 37.500 Kč v neprospěch firmy. To se na druhou stranu tolik liší pojistné? Nebo blbě počítám? Nebo v čem je kouzlo a smysl provozování firmy s jedním člověkem v našem oboru?

Díky!

[Edited at 2013-03-17 19:05 GMT]


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Otázky, odpovědi a komentáře Mar 17, 2013

Tomas Mosler, MITI wrote:

1) jeví se Ti tato firma jako "dobře rozjetá"?


Odkaz nefunguje
"Při vykonávání požadavku nastala interní chyba. Zkuste to později znovu prosím."

Uveď pouze IČO.


2) Pokud si někdo založí s.r.o. sám na sebe, ale neudělá ze sebe zaměstnance, jaké má možnosti "výplaty" z firemních příjmů? Dividenda ...?


§ 8 1a podíly na zisku
§ 36 1b) 3. = 15%
Kapitalisté nedostávají odměny. Berou si dividendy podle svého uvážení. Když jich je víc, tak se musí dohodnout nebo se uplatní princip majority.

Organizace jim srazí a odvede daň a vyplatí jim zdaněnou částku.


3) Jak ale obvykle vlastník firmy toto pojistné platí, pokud nemá konkrétní příjem zatížený tímto odvodem?


Nijak.
Moje řešení vyplývá z mého postavení důchodce. Kdybych se odhlásil od pobírání
důchodu (to je legální, občan nemá povinnost pobírat důchod), mohl bych se
zaměstnat, platit zdravotní a sociální pojištění. Firma by za mne odváděl dvojnásobnou částku, která by byla v nákladech. Připravil bych se ale o radost, že pracovat nemusím.
[/quote]

Pokud si např. nechává vyplatit dividendu, platí samostatně minimální ZP (něco jako OBZP) a DP (dobrovolně)?


Ne. Proč?

Podle Marxe je morální zdaňovat práci a spotřebu a navíc luxusní spotřebu.
Je možno zdaňovat nemovitý majetek, pozemky.
Kapitál má proudit bez překážek. Kromě toho se nemají zdaňovat loterie, sázení
a podobně. Naději na zbohatnutí mají mít i neschopní. Pokud budou mít štěstí.

4) Jakou má/může mít finanční výhodu pro překladatele provozovat firmu?

Existence je pro mě důležitější kritérium, než krátkodobá daňová výhoda.
Ve výpočtech (které jsem neprověřoval) je důležitý rozdíl, že celé C. Osobní náklady, jdou daňově uznatelné. OSVČ platí sociální a zdravotní pojištění "ze zisku", tyto výdaje nejsou daňově uznatelné výdaje.

Společnost s ručením omezením slouží k tomu, že její majitel nepřijde o střechu nad hlavou a veškerý majetek a nebude odsouzen k doživotní exekuci jako OSVČ, který ručí celým svým majetkem (pokud nemá s manželkou smlouvu o rozdělení společného jmění - potom přijde jenom o to svůj majetek a může vyhlásit osobní bankrot).

Společnost z jednoho státu EU může zakládat organizační jednotky v jiných
státech. Například německá Commerzbank si založila v Polsku dceřinou
společnost BRE Bank S.A. a ta si zaregistrovala v Česku organizační složku v
Praze. A máme tu www.mbank.cz .
Organizační jednotky mohou mít ve státech, kde jsou registrované bankovní
účty. Kdo má tuto strukturu, může optimalizovat daňové povinnosti.

Nebo v čem je kouzlo a smysl provozování firmy s jedním člověkem v našem oboru?


OSVČ jsou diskriminované při podávání žádostí o dotace. Žadatel o dotace je diskriminován, pokud chce poskytovat školení a kurzy OSVČ, ikdyby sám byl organizace. Dvakrát jsem zkoušel požádat o dotaci. Poprvé dávali dotace pouze společnost s dvouletou historií. Podruhé bych musel financovat vše ze svých nebo vypůjčených peněz a dotaci bych dostal následně. Všechno funguje pokud školí svoje zaměstnance nebo je dodavatelem služeb pro žadatele, který zaměstnance má.

Obchodní podíl ve firmě je majetek. Když vybuduješ dobrou firmu, můžeš ji prodat. Když zemře OSVČ, zemře člověk. (Hesla demonstrujích důchodců: "
“Když Vy nám nepřidáte, tak My vám neumřeme !!!")

To je jejich zbožné přání. Současní starobní důchodci "církevní restituce" splácet do splacení nebudou. Jak jsem uvedl dříve a jinde, po zaplacení první splátky ve výši 1,8 mld. Kč, bude splaceno 0,1% smluvního závazku.

Milan
Ekonom


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 20:58
Member (2008)
English to Czech
reakce Mar 17, 2013

Díky.

IČO jsem Ti dal vědět. Pod jménem subjektu je v internetovém OR odkaz "Sbírka listin". Tam jsem zvolil položku výroční zpráva 2010.

K ostatnímu zkusím napsat později.

[Edited at 2013-03-17 19:07 GMT]


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Lepší je zpráva za rok 2011 Mar 17, 2013

Společnost má jednoho vlastníka, má nového jednatele. Zvýšily se výnosy, snížily se závazky. Poklesly pohledávky. Zajímavé je uplatnění B.1.4 Ocenitelná práva a výše jejich jejich oprávek za rok 2011 v rozvaze.

Požadavky státu, zveřejňovat SPZ a stáří vozidel případným zlodějům, považuji nadále za nehorázné. (Stejně jako rodné číslo v DIČ, když každý živnostník má IČ.)

Na konci zprávy je seznam vlastněných společností, ovládaných společností a zaměstnanecký poměr majitele ve svojí společnosti.

Pyramidální struktura a přímé řízení vzdálených ovládaných poboček nemusí být ta nejlevnější metoda řízení. Umožňuje ale majiteli provádět personální politiku podle svého hodnocení, jako papeži. Pobočky musí direktivně zajišťovat překlady zadávané z centra. Když pobočka zkrachuje, sníží se majetek = vklady v dceřinných firmách.

Milan

Tomas Mosler, MITI wrote:
výroční zpráva 2010


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 20:58
Member (2008)
English to Czech
firma Mar 18, 2013

3) Jak ale obvykle vlastník firmy toto pojistné platí, pokud nemá konkrétní příjem zatížený tímto odvodem?


Nijak. Moje řešení vyplývá z mého postavení důchodce.

Pokud si např. nechává vyplatit dividendu, platí samostatně minimální ZP (něco jako OBZP) a DP (dobrovolně)?


Ne. Proč?

Zkusím se zeptat jinak.

a) Kdybys nebyl důchodce, měl firmu jako teď a vyplácel si zisk např. dividendou, na jakém základě bys byl vlastníkem kartičky zdravotní pojišťovny?

b) Vím, že účast na státním důchodovém pojištění je pro určité okruhy osob dobrovolná (pak je možná max. na dobu 10 let), ale pokud bys nebyl v důchodu, zbývalo Ti dnes do něj třeba 20 let, a jako "dividendista" by sis chtěl platit státní důchodové pojištění, jaké máš přesně (dlouhodobé) možnosti?

c) Jak by stát pochopil, že peníze z firmy jsou Tvé podíly na zisku, nikoli odměna jednatele (kde pokud vím jsou jiné odvodové povinnosti), kterým bys současně také byl? Řekneš jako jednatel M. Č., že 100 % zisku se vyplácí dividendou majiteli M. Č.?

Díky za osvětlení!

Existence je pro mě důležitější kritérium, než krátkodobá daňová výhoda. (...) Společnost s ručením omezením slouží k tomu, že její majitel nepřijde o střechu nad hlavou a veškerý majetek a nebude odsouzen k doživotní exekuci jako OSVČ, který ručí celým svým majetkem (pokud nemá s manželkou smlouvu o rozdělení společného jmění - potom přijde jenom o to svůj majetek a může vyhlásit osobní bankrot).

Tomu rozumím. Ale neumím si moc představit, co by se muselo při činnosti překladatele stát nad rámec pojištění odpovědnosti, že by to mělo takovéto následky.

OSVČ jsou diskriminované při podávání žádostí o dotace. Žadatel o dotace je diskriminován, pokud chce poskytovat školení a kurzy OSVČ, ikdyby sám byl organizace.

Jo, též jsem se před pár dny dovtípil, že dotace jsou jen pro některé. Ale tak či tak mi to připadá trochu jako džungle (ve smyslu papírování atd.).


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 20:58
English to Czech
TOPIC STARTER
Pokusím se odpovědět Mar 18, 2013

Tomas Mosler, MITI wrote:

Zkusím se zeptat jinak.

a) Kdybys nebyl důchodce, měl firmu jako teď a vyplácel si zisk např. dividendou, na jakém základě bys byl vlastníkem kartičky zdravotní pojišťovny?


Kdo neplatí všeobecné zdravotní pojištění na základě příjmu podle § 6 (zaměstnanec), §7 (OSVČ) a má pouze příjmy podle § 8, 9 a 10 a neplatí za něj pojištění stát, musí platit minimální zdravotní pojištění pro českého občana. Například když ukončíš podnikání nebo pracovní poměr a nezaeviduješ se na úřadu práce, tak za toto období musíš zaplatit zdravotní pojištění ze svého. Jednou jsem se musel na 2 dny pojistit. Pracovní poměr mi skončil 31. v pátek. V pondělí chtěli po mně peníze za sobotu a neděli.

Cizinci platí zdravotní pojištění v ČR jinak. Také mohou být jednateli nebo majiteli.

b) Vím, že účast na státním důchodovém pojištění je pro určité okruhy osob dobrovolná (pak je možná max. na dobu 10 let), ale pokud bys nebyl v důchodu, zbývalo Ti dnes do něj třeba 20 let, a jako "dividendista" by sis chtěl platit státní důchodové pojištění, jaké máš přesně (dlouhodobé) možnosti?


Dávám přednost jistotě, bral bych plat a z nákladů společnosti platil sociální a zdravotní pojištění.
Pokud vím, tak mě vznikl nárok na starobní důchod po odpracování 25 let a za každý rok navíc se počítalo zvýšení důchodu. Vám mladým stát prodloužil povinnou dobu na 35 let a otevřel hranice. Najděte si práci jinde, alespoň vám budeme moci vyplácet krácený důchod. V ČR ty roky neodpracujete. Stát umožňuje "koupit si" neodpracované roky.


c) Jak by stát pochopil, že peníze z firmy jsou Tvé podíly na zisku, nikoli odměna jednatele (kde pokud vím jsou jiné odvodové povinnosti), kterým bys současně také byl? Řekneš jako jednatel M. Č., že 100 % zisku se vyplácí dividendou majiteli M. Č.?


Ke každé dani, kde se mění údaje se podávají ve stanovených termínech daňová přiznání. (Například k domovní dani ji nemusíš každý rok podávat; o dani z převodu z nemovitosti se finanční úřad dozví z katastru nemovitost.)
Daňový subjekt má povinnost se registrovat k jednotlivým daním, popřípadě může registraci zrušit (nyní je aktuální DPH).
Každá daň má předčíslí. Např. 705- DPH, 748- silniční daň, 7704- daň právnických osob, 7720 - daň fyzických osob vybíraná srážkou atd.

Vyplácet si mohu a zdanit musím, libovolnou částku. Ta částka nijak nesouvisí z čistým ziskem. (Například zahraniční privatizéři jedné české likérky si koupili od fondu národního majetku na základě rozhodnutí vlády podnik. Vláda stanovila cenu, ministerstvo národního majetku sepsalo kupní smlouvu. Noví majitelé zjistili, že podnik má na účtě více peněz, než mají zaplatit. Vyplatili se dopředu odměny a podnik si koupili. Aby měli na mzdy a materiál, tak si podnik vzal úvěr. Podnik stále funguje, podporuji jej nákupem jeho výrobků. Akcionáři si mohou vyplácet dividendy a převádět je do zahraničí. Podnik si koupili pouze jednou. Česká vláda a Czechinvest může podnik zahrnovat mezi zahraniční investice ve výši 207 mld. korun.
Bez zahraničních investorů by tu byla nezaměstnanost, a já bych tradiční českou lihovinu asi nepil, kdyby byla ve státních rukách.
Odcházející prezident navštívil Budvar a dostal pivo. Pivo mu chutnalo, ikdyž jej vyrábí jediný nezprivatizovaný pivovar v Česku. Pivovar řídí zaměstnanci jako před rokem 1989. V žádném státě, kam se Budvar vyváží to nevadí. Zajímá je chuť a cena, někoho i značka. Například značka Pardál je ze stejného pivovaru a u nás v obchodě skončila ve výprodeji. U pivařů značka hraje významnou roli.


Díky za osvětlení!

Ale neumím si moc představit, co by se muselo při činnosti překladatele stát nad rámec pojištění odpovědnosti, že by to mělo takovéto následky.).


Stačí si přečíst smlouvy, které nabízí odběratel (agentura jako zákazník) a to zejména ustanovení o smluvních pokutách, poplatcích z prodlení atd. Např. pokuta jeden milión korun za použití TM, kterou dodala agentura se zakázkou, a její použití pro jiného zákazníka nebo pro sebe. Soud může trvat deset let a pokud agentura vyhraje a je nasmlouván úrok z prodlení, zaplatí překladatel 6 miliónů.


Jo, též jsem se před pár dny dovtípil, že dotace jsou jen pro některé. Ale tak či tak mi to připadá trochu jako džungle (ve smyslu papírování atd.).


Když má člověk (organizace, úřad) na to lidi, pravidelně žádá o dotace a pravidelně je dostává. Na každé české univerzitě je na to speciální oddělení, obecní úřady si na to najímají firmy, britská královna a katolická církev dostává dotace jako držitel zemědělské půdy. Také na to mají lidi. Je to jednoduché. Kdo má majetek a kapacity na zpracování žádosti tak má i dotace. Existují takzvané "tituly" a dlouhodobé nebo standardní tříměsíční "výzvy" pro podávání žádostí. Výzvy jsou napsané někomu "na tělo" a přitom se svezou i další žadatelé, kteří kritériím vyhovují.

A ještě ta legrace s kapitálem ve výši 100 tisíc, 200 tisíc nebo 1 koruna. Jednočlená společnost musí splatit kapitál v celé výši před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Dejme tomu, že mám 1 korunu a jsem důvěryhodná osoba. Půjčím si 199.999 korun a vložím na účet nově zakládané společnosti 200.000 Kč.

Banka mi dá potvrzení, že jsem 200.000 Kč složil, vystaví mi potvrzení pro soud a z účtu mi za 10 řádků textu z jejich počítače srazí 500 Kč. Už tam mám jenom 199.500 Kč. Do obchodního rejstříku mě soud zapíše další měsíc, do zápisu nesmím podnikat, a na začátkou dalšího měsíce mám na účtě jenom 199.200 Kč, protože mi banka srazí 300 Kč za vedení účtu. Vyberu 190.000 Kč, přidám k nim ze svého 10.000 Kč a vrátím dluh. V účetnictví nechám peníze v pokladě. Ve skutečnosti tam nejsou.
Neběží mi výroba lihovin, nemám zajištěný odbyt, nechodí mi pravidelně platby a tak nedostanu úvěr. Vnitřní dluh firmy smažu postupně z vydělaných peněz.

Řada právníků už má taky svoje firmy a tak vidí, že rozhodující je hotovost v pokladně a na účtě. Kapitál vyjadřuje pouze podíl vlastníka a majetku firmy.

Takže Tomáši, v rozvaze se podívej na celkovou výši aktiv a potom na celkový kapitál. Je vždy menší než aktiva (majetek). Potom se podívej na strukturu kapitálu. Základní kapitál je ten, který je zapsaný v obchodním rejstříku a celkový kapitál, do roku 1992 "jmění", je částka, která vyjadřuje účetní hodnotu firmy, kolem které se točí cena, za kterou by bylo možno podnik prodat.

Milan


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Zákon o obchodních korporacích od 1.1.2014

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search