Off topic: Korupce to má spočítané
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 14:17
English to Czech
Dec 1, 2013

Úvodem: nejsem právník, (jsem pouze ekonom a pamětník) a snažil jsem se najít "tu" korupci, proti, které vlády bojovaly zdá se, že jsem narazil na to "jak".

Jak to bývalo:

a) korupce = věnované peníze, majetek nebo jiné zvýhodnění, za které někdy v budoucnu bude poskytnuta nějaká dodatečněpožadovaná výhoda;

b) úplatek = věnované peníze, majetek nebo jiné zvýhodnění, za které bude poskytnuta konkrétní požadovaná výhoda;

Korupce a úplatek byly trestné činy.

c) dar a projev vděčnosti = kdo po obdržení výhody, vyřízení záležitosti apod. úředníkovi nebo státnímu zaměstnanci něco věnoval, nespáchal trestný čin; kdo dar přijal, rovněž ne.


Platný trestní zákon 40/2009 Sb. pojmenování osob:

Díl 3

Úplatkářství


§ 331

Přijetí úplatku

(1) Kdo přijme nebo si dá slíbit úplatek.

(2) Kdo úplatek žádá.


§ 332

Podplacení

(1) Kdo poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

(2) bude pachatel potrestán,


§ 333

Nepřímé úplatkářství

(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby.

(2) Kdo poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

§ 334

Společné ustanovení

(1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

Platný trestní zákoník z roku 2009 již slovo "korupce" neobsahuje. Hurá. Korupce již trestná není.
- - -

Občanský zákoník

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40 = starý občanský zákon používá ještě výraz "korupční jednání" pro úplatkářství

§ 106

(3) Jestliže škoda vznikla porušením právní povinnosti v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku 2e) jiným než poškozeným, anebo v důsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od poškozeného (dále jen "korupční jednání"), právo na náhradu takto vzniklé škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode dne, kdy došlo ke korupčnímu jednání.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 = nový občanský zákon používá výraz "úplatkářství". A "korupci" v roce 2014 už mít nebudeme.

§ 636

(1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla.

(2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného.

Do konce roku ještě zbývá 30 dnů. A od korupce bude pokoj. Bojovníci proti korupci si toho asi nevšimnou.

Milan


 

Jaroslav Suchánek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 14:17
Member (2005)
English to Czech
Jak odstranit korupci Dec 2, 2013

doporučuji článek renomovaného ekonoma:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-jak-odstranit-korupci-rychle-a-ucinne-flm-/p_politika.aspx?c=A131008_222043_p_politika_wag


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Korupce to má spočítané

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search