Změny v oblasti DPH !?!?!
Thread poster: Jaroslav Suchánek

Jaroslav Suchánek  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2005)
English to Czech
Sep 1, 2014

Milé kolegyně a kolegové
v minulosti tady vzniklo hojně navštěvované vlákno ohledně registrace k DPH při poskytování přeshraničních služeb.
Nyní jsem zaznamenal další legislativní pokusy, popsané zatím jenom zde:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2014083104
ale jistě budou i jiné zdroje.

Bude se to nějak dotýkat i nás?
Máte někdo nějaké informace?


 

EvaVer  Identity Verified
Local time: 11:37
Member (2012)
Czech to English
+ ...
Uáááá! Sep 1, 2014

Tak napřed zavedli reverse charge, kvůli kterému musíme být registrovaní, i když vnitrostátně nejsme, a teď ho chtějí zase zrušit? Ten článek vůbec nechápu - jaké podle toho či onoho státu, přece mezi státy EU se DPH neúčtuje, platí ji kupující ve své zemi? Ještě větší starosti mi dělají řeči o snížení limitu pro povinnost registrace jako plátce (jsem identifikovaná osoba) - jestli to sníží od 1.1.2015, tak nemám šanci se vejít. Ví někdo, jak to vypadá s touto bezprostřednější hrozbou?

 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2008)
English to Czech
Sep 1, 2014

Až (pokud) něco schválí český parlament, tak se to jistě dozvíme. :) Spekulovat či děsit se nad nějakou směrnicí, na jejíž obsah se autor článku neobtěžuje odkázat a která asi dosud není implementována do českého právního řádu, považuji do určité míry za ztrátu času.

Rovněž bych podotkl, že článek hovoří o B2C, ne o B2B.


 

EvaVer  Identity Verified
Local time: 11:37
Member (2012)
Czech to English
+ ...
Teď jsem se podívala pořádně, Sep 1, 2014

říká se tam u "B2C transakcí", což se nás netýká, my neprodáváme spotřebiteli, tedy obvykle ne.

 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2008)
English to Czech
reakce Sep 1, 2014

@EvaVer - nevím, proč se teď rozrušovat. :)

Co se týká limitu, ten by měl nadále zůstat na 1 mil.
http://lmgtfy.com/?q=limit%20dph%202015%20vláda


 

Alena Tomesova  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2013)
English to Czech
+ ...
Změna limitu Sep 1, 2014

@EvaVer: Informace o změně částky, při které se člověk stane plátcem DPH, jsem zjišťovala minulý týden (pokud bude zákon účinný od 1. ledna 2015, bude k 1. lednu rozhodné období 12 měsíců zpětně, tj. celý rok 2014). Nicméně ani na finančáku ještě nevěděli, jak to bude. Jsou názory, že je to navázané na zákon o jednotném inkasním místě, jiní zase tvrdí, že ne... takže na definitivní rozlousknutí si asi budeme muset ještě počkat.
"Milý" bonus je ten, že pokud do toho spadneme, budou z nás rovnou měsíční plátci DPH, ne jak kdysi (do roku 2013) čtvrtletní. Krásně se u nás podporuje podnikání.


EDIT: tak ten středeční návrh, na který odkazuje Tomáš, vypadá nadějně, tak doufejme, že se to stihne zrušit a že z "s největší pravděpodobností" bude realita.


[Edited at 2014-09-01 11:25 GMT]


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 11:37
English to Czech
Režim jednoho správního místa Sep 3, 2014

Jaroslav Suchánek wrote:
Nyní jsem zaznamenal další legislativní pokusy, popsané zatím jenom zde:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2014083104
ale jistě budou i jiné zdroje.

Bude se to nějak dotýkat i nás?
Máte někdo nějaké informace?


Jde o implementace směrnic a nařízení orgánů EU, jejich seznam je v tomto letáku:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/MOSS_info.pdf

Informaci poskytla finanční správa 21.08.2014

http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/novinky/2014

cituji:

"Od 1.10. 2014 bude na daňovém portále zveřejněna přihláška k registraci do tohoto režimu. Údaje, které budete v přihlášce vyplňovat. vyplývají z přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 815/2012. Připomínáme, že pro registraci do režimu EU4 je základním předpokladem mít platné DIČ, a to buď z titulu plátce DPH nebo identifikované osoby."

Milan


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2008)
English to Czech
Takže Sep 3, 2014

1) Text, na který odkazuje Milan:
"Příklad elektronicky poskytovaných služeb (neúplný výčet)
Musí se jednat o službu poskytnutovanou prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě.
Pozor! Elektronicky poskytovanou službou není online prodej zboží na fyzických nosičích, jako například knihy na CD/DVD.
- prezentace na elektronické síti (webové stránky);
- stahování aplikací;
- stahování hudby, filmů;
- stahování počítačových her;
- přístup k online počítačovým hrám;
- elektronické knížky;
- antivirové programy;
- online aukce.
(Více viz čl. 7 prováděcího nařízení Rady (EU) 282/2011)"

---

2) Prováděcí nařízení 282/2011
( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:077:0001:0022:CS:PDF )

"Článek 7
1. „Elektronicky poskytované služby“ uvedené ve směrnici 2006/112/ES zahrnují služby, které jsou poskytovány přes Internet nebo elektronickou síť a z jejichž povahy vyplývá, že jejich poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií.

2. Odstavec 1 se vztahuje zejména na tyto případy:
a) poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;
b) služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka;
c) služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem;
d) úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem;
e) internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.);
f) služby uvedené v příloze I.

3. Odstavec 1 se nevztahuje zejména na tyto případy:
a) služby rozhlasového a televizního vysílání;
b) telekomunikační služby;
c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;
d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče;
e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy;
f) CD a audiokazety;
g) videokazety a DVD;
h) hry na discích CD-ROM;
i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou poštou;
j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes dálkové spojení;
k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení;
l) offline služby uchovávání dat;
m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi;
n) služby telefonní podpory;
o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy;
p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou podávány nabídky;
q) telefonní služby s video složkou, rovněž známé jako videofonní služby;
r) přístup na internet a world wide web;
s) telefonní služby poskytované přes Internet."

"Článek 29
Aniž je dotčen článek 41 tohoto nařízení, na poskytnutí služby spočívající v překladu textů se vztahují články 44 a 45 směrnice 2006/112/ES."

---

3) Směrnice 2006/112/ES
( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0112 )

"Pododdíl 1
Poskytnutí služby zprostředkovatelem
Článek 44

Místem poskytnutí služby zprostředkovatelem, který jedná jménem a na účet jiné osoby, kromě služeb podle článků 50 a 54 a čl. 56 odst. 1, je místo, kde se uskuteční základní plnění v souladu s touto směrnicí.

Je–li však příjemce, jemuž zprostředkovatel službu poskytl, identifikován pro účely DPH v jiném členském státě než ve státě, na jehož území se toto plnění uskutečnilo, má se za to, že se místo poskytnutí služby zprostředkovatelem nachází na území členského státu, který příjemci vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž mu byla služba poskytnuta.


Pododdíl 2
Poskytnutí služby související s nemovitostí
Článek 45

Místem poskytnutí služby související s nemovitostí, včetně služeb realitních kanceláří a odhadců a služeb při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou služby architektů a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází."

(Nevím, proč odkazují na pasáž s nemovitostmi. :) )

---

Shrnutí: Pro překladatele se dle mého nic nemění.


 

Prokop Vantuch  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2005)
English to Czech
+ ...
DPH Sep 3, 2014

Tomas Mosler, MITI wrote:
Shrnutí: Pro překladatele se dle mého nic nemění.

To jsem potřeboval slyšet, zbytek odmítám číst. icon_biggrin.gif


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2008)
English to Czech
reakce Sep 3, 2014

Prokop Vantuch wrote:
Tomas Mosler, MITI wrote:
Shrnutí: Pro překladatele se dle mého nic nemění.

To jsem potřeboval slyšet, zbytek odmítám číst. icon_biggrin.gif

Neboj, třeba by bylo možné udělat v Hlinsku krátkou tříhodinovou přednášku na toto téma. :)) Teď, když jsou pokupě všechny potřebné podklady... :D


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 11:37
English to Czech
Dovolím si nesouhlasit Sep 3, 2014

Tomas Mosler, MITI wrote:
Shrnutí: Pro překladatele se dle mého nic nemění.


Podle mého skromného názoru se režim jednotného správního místa překladatelů týká, protože

a) pokud nejsou plátci DPH musí být Identifikovanou osobou (našel jsem stovky překladatelů, proč by se registrovali?)

b) uvedený článek se týká překladatelských agentur

"Článek 29
Aniž je dotčen článek 41 tohoto nařízení, na poskytnutí služby spočívající v překladu textů se vztahují články 44 a 45 směrnice 2006/112/ES."

a zprostředkování je naprostá fikce.

Na webové stránce žádné agentury jsem nenašel, že by nabízela překladatelům zprostředkování, tj. "zajištění" zakázky od konečného odběratele, který by platil za překlad na účet překladatele za cenu, kterou stanovil překladatel. Překladatel by agentuře = zprostředkovali vyplácel provizi.
(Zcela běžný je "nákup" služeb od překladatele a jejich prodej zákazníkovi. Agentura je obchodník bez přidané hodnoty (pošťák) nebo s přidanou hodnotou (korektury atd.).)

"2. Odstavec 1 se vztahuje zejména na tyto případy:
a) poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;"

Překlad textu v elektronických souborech = poskytování digitalizovaných produktů obecně.

Opakuji, jde pouze o můj názor. Pouze jsem reagoval. Mě se to zatím netýká.

Milan


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 11:37
Member (2008)
English to Czech
reakce Sep 3, 2014

Pravidlo určení místa plnění platí pro plátce DPH i pro identifikované osoby stejně.

Kdyby pro překlady platila poznámka o digitalizovaných produktech, myslím, že nebudou samostatně upozorňovat na překlady, protože by tato pasáž platila i pro ně (i kdyby šlo jen o zprostředkovatele - mohu to interpretovat v rovině celkového významu a "obdobného" použití daného ustanovení, ne doslovně).

Překlad je podle mě služba odborníka (viz jedna tučná pasáž), ne digitalizovaný produkt. Viz část 1) v mém předchozím příspěvku (stahování, knížky, hry, programy...).

"...zahrnují služby... [jejichž] poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje minimální lidský zásah, a nejsou uskutečnitelné bez informačních technologií."
- To dle mého ukazuje na masové/opakovatelné (a primárně B2C, ne B2B) poskytování identické služby/věci. Při desátém stažení programu se nic nevytváří, je to jen hromadně zpřístupněný jednorázově vytvořený obsah. Na rozdíl od tohoto zpřístupnění není překlad automatizovaný, lidský zásah vyžaduje (pokud se bavíme o práci překladatele) a je uskutečnitelný i bez informačních technologií.

Ale ať se klidně kdo chce hlásí kam chce. Za sebe jakožto plátce DPH nevidím žádný důvod se tímto znepokojovat a zdržovat, dokud se stát případně nezačne divit a neukáže mi černé na bílém, že překlad je "produkt".


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Změny v oblasti DPH !?!?!

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search