Fakturování tantiem agentuře
Thread poster: Katarzyna Slowikova

Katarzyna Slowikova  Identity Verified
Germany
Local time: 04:48
English to Czech
+ ...
Dec 8, 2014

Dobrý den,

pokud je tady někdo, kdo je zastupován u nějaké agentury typu Dilia a má praktickou zkušenost s fakturováním tantiem, tak se MOC PROSÍM ozvěte.
Potrebovala bych poradit, jak (zatím jen teoreticky) vystavit fakturu pro Dilii za tantiemy z divadelní hry, kterou jsem přeložila.

Dilia mi poslala platebni avízo s fakturou za zastupování v příloze. Ačkoli jsem smlouvu s nimi podepisovala bez DIČ (tedy jako obyc. soukroma osoba), na faktuře a avízu je uvedli. Na mou žádost, aby DIČ odstranila, účetní nereagovala a místo toho mi částku poslala na účet. Podle toho bych teď tedy měla vystavit fakturu, jenže pokud vůči nim budu vystupovat jako OSVČ, tak si nejsem jistá, zda je ta částka vypočtena správně.

Jde především o dvě věci:

1. Daň z příjmu podle 586/92 Sb. §7, odst. 6 (viz citace níže), kterou mi strhli.
2. DPH. Jsem plátcem (což jsem účetní psala), ale částka nebyla navýšena o DPH, což by asi měla (pokud Dilia není nějaký velmi zvláštní případ).

Zatím bych tedy jen potřebovala vědět, zda je to avízo vystavené správně. Pokud ne, budu mít alespoň silný argument, kterým bych účetní snad mohla dotlačit k tomu, aby to DIČ laskavě odstranila. Tedy nadále doufám, že tu fakturu nebudu muset vystavovat.

Budu moc vděčná za každou radu, případně kontakt na někoho, kdo s tím má zkušenosti.

Hezký začátek týdne,

Katarzyna

PS. Paragrafy k té dani z příjmu:

(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

(6) Příjmy autorů uvedené v odstavci 2 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10000 Kč. Na žádost poplatníka je plátce daně povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen příjem podle věty první.

[Edited at 2014-12-08 10:26 GMT]


 

Jakub Racek
Local time: 04:48
English to Czech
* Dec 8, 2014

Vizte: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Prijmy_autoru_v_roce_2014_komplexne.pdf

Zde byste měla najít odpovědi na většinu Vašich otázek.

K Vašemu bodu 1 - Srážková daň 15 % je v pořádku, pokud šlo o méně než 10 000 Kč v jednom měsíci. Příjem ovšem můžete posléze zahrnout do daňového přiznání, pokud budete chtít, a srážkovou daň potom započíst na celkovou daň, je to jen na Vás, jak se rozhodnete a co pro Vás bude výhodnější.

K bodu 2 - Na tento typ příjmu, kdy je uplatněna zvláštní sazba daně, se nevztahuje zákon o DPH. (viz § 5 odst. 2 ZDPH) To, že jste plátce DPH, je tedy pro tento příjem irelevantní.

Myslím ale, že v Dilii Vám vše ochotně vysvětlí, když tam zavoláte, vždy tam byli velmi ochotní a vstřícní, když jsem se na něco potřeboval zeptat já.

Doplnění / Edit: Faktura se na tento příjem myslím ani vystavit nedá.

[Edited at 2014-12-08 18:35 GMT]

Doplnění / Edit 2: DIČ má každý daňový subjekt, nejen plátci DPH. Pro fyzické osoby je DIČ zpravidla CZ + rodné číslo. Nevidím důvod, proč by to měli odstraňovat.

[Edited at 2014-12-08 18:38 GMT]


 

Katarzyna Slowikova  Identity Verified
Germany
Local time: 04:48
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Jednoznačná a důvěryhodná odpověď - DÍK! Dec 9, 2014

Moc díky za ten link!
Takže je to skutečně vše, jak má být, a navíc nemusím nic dělat (krom toho DP, z kterého mám hrůzu už teď).

Jakub Racek wrote:

Myslím ale, že v Dilii Vám vše ochotně vysvětlí, když tam zavoláte, vždy tam byli velmi ochotní a vstřícní, když jsem se na něco potřeboval zeptat já.

Doplnění / Edit: Faktura se na tento příjem myslím ani vystavit nedá.

[Edited at 2014-12-08 18:35 GMT]

Není "samostatně uskutečňovaná ekonomická činnost" (bod 6.), takže asi ne. Zvláštní, ale aspoň jednoznačné.

Doplnění / Edit 2: DIČ má každý daňový subjekt, nejen plátci DPH. Pro fyzické osoby je DIČ zpravidla CZ + rodné číslo. Nevidím důvod, proč by to měli odstraňovat.

[Edited at 2014-12-08 18:38 GMT]


Mně účetní na začátku roku psala, že mě "vedou jako plátce DPH" (poté co jsem jim sdělila své DIČ), což byl jediný email, který jsem od ní kdy dostala. Na několik dalších emailů, v nichž jsme se snažila vše uvést do původního stavu (tedy žádné DIČ, zůstat vůči nim obyčejnou nepodnikající osobou), už nereagovala. Proč jsem to tak chtěla, je asi dost jasné z toho, jak jsem si představovala, že to fakturování bude komplikované (odečíst jednu daň, navýšit o druhou a k tomu ještě "protifaktura" za zastupování, kterou si sami strhli), a představovala jsem si to tak hlavně proto, že mi tenkrát táž paní po telefonu vykládala cosi o fakturování a DPH.
Můj email před necelými 2 týdny s v podstatě stejnou prosbou taky nepoctila odpovědí (pokud nepočítám automatické potvrzení přijetí), takže od té paní žádné vysvětlení (a už vůbec ne vstřícné) nečekám.
Tedy buď vás mají nějak hrozně rádi nebo hrozně nesnášejí mě.icon_wink.gif
Každopádně moc díky, jsem fakt ráda, že se to vysvětlilo.

[Edited at 2014-12-09 14:53 GMT]


 

Katarzyna Slowikova  Identity Verified
Germany
Local time: 04:48
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Ještě jedna doplňující otázka Dec 9, 2014

Když je to tak velezvláštní případ, můžu si DPH za zastupování (tedy to, které naúčtovali oni mně) odečíst v přiznání k DPH?

 

Jakub Racek
Local time: 04:48
English to Czech
* Dec 9, 2014

To DIČ po Vás chtěli oprávněně, pokud by totiž částka za měsíc přesáhla 10 000,- Kč, nedanila by se už zvláštní sazbou daně, a tím pádem by spadala by pod zákon o DPH. A pak už byste, myslím, fakturovat musela.

Na vyúčtování by asi měly být tyto položky:

odměna brutto
náklady na zastupování
DPH 21 % z nákladů na zastupování
Srážková daň 15 %
Celkem k výplatě (zaokrouhleno)

Do daňového přiznání jde odměna brutto, to je vlastně Váš příjem. Náklady na zastupování + DPH z nich je Váš náklad, to byste si podle mě mohla dát do odpočtů, pokud vedete účetnictví a ne jen daňovou evidenci.

Co se týká toho, že Vám paní účetní neodpověděla, je to asi i trochu pochopitelné, pro ní by to vůči Vám bylo daňové poradenství zdarma nad rámec jejích povinností. A obecně účetní podle mé zkušenosti trochu nerady komunikují a po mailu už teprve ne. Vždycky je lepší jednat telefonicky. Zkuste se možná spíš obrátit na osobu, která má přímo na starost komunikaci se zastupovanými umělci, ta by měla být dostatečně informovaná, aby Vám poradila, a zároveň ochotnější pomoct.

Jinak já nejsem plátce DPH ani daňový poradce, takže Vám píšu jen svůj pohled. Pro daňové přiznání musíte buď nastudovat potřebné zákony nebo si najít dobrého poradce nebo poradkyni, kteří se vyznají v příjmech z umělecké činnosti. Bohužel je takových opravdu pomálu.


 

Katarzyna Slowikova  Identity Verified
Germany
Local time: 04:48
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Fakt nevím, co tu napsat Dec 9, 2014

Jakub Racek wrote:

To DIČ po Vás chtěli oprávněně, pokud by totiž částka za měsíc přesáhla 10 000,- Kč, nedanila by se už zvláštní sazbou daně, a tím pádem by spadala by pod zákon o DPH. A pak už byste, myslím, fakturovat musela.


10 000 měsíčně za tantiemy z divadelní hry? To by se asi musela hrát v každém okresním městě, s povinnou účasti pro občany starší 18 let (jsou tam sprostá slova).

Jakub Racek wrote:
Do daňového přiznání jde odměna brutto, to je vlastně Váš příjem. Náklady na zastupování + DPH z nich je Váš náklad, to byste si podle mě mohla dát do odpočtů, pokud vedete účetnictví a ne jen daňovou evidenci.


Mně šlo o odpočet DPH v přiznání k DPH. To snad můžu? Je to přece normální faktura. V DP uplatňuji paušál.

Jakub Racek wrote:
Co se týká toho, že Vám paní účetní neodpověděla, je to asi i trochu pochopitelné, pro ní by to vůči Vám bylo daňové poradenství zdarma nad rámec jejích povinností.


Já jsem ji nežádala o žádné poradenství, jen ať odstraní mé DIČ, protože se nechci zaplétat do fakturování apod. Tohle už snad do jejich povinností spadá, říct, že žádná faktura není třeba.
Já si o té ženské myslím své a bohužel tato zkušenost se moc neliší od mých zkušeností s Dilií obecně.

Jakub Racek wrote:
Pro daňové přiznání musíte buď nastudovat potřebné zákony nebo si najít dobrého poradce nebo poradkyni, kteří se vyznají v příjmech z umělecké činnosti.


Tak zas tak složité to není. Já jsem si jej minule vyplnila sama, když jsem dva předchozí roky musela opravovat práci odvedenou dvěma různými účetními. Daňový poradce by to nejspíš takto nezvoral, když za to odpovídá, ale to není pro chudé překladatele. Takhle jsem to měla zadarmo a správně.icon_smile.gif

Ještě jednou dík, tím linkem jste mi fakt hodně pomohl, byla jsem z toho dost zoufalá.
Dobrou noc,
Katarzyna

PS: Ještě doplním, že teď zpětně musímkonstatovat, že původem toho zmatku v mé hlavě bylo to, že já jsem tu odměnu pořád brala jako platbu za překlad. Proto mi ta daň z příjmu nešla do hlavy. Teď už mi to nepřipadá zvláštní, že tantiemy nejsou "samostatná ekonomická činnost".

[Edited at 2014-12-09 23:09 GMT]


 

Katarzyna Slowikova  Identity Verified
Germany
Local time: 04:48
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Od 2015 je prý vše jinak! Jan 6, 2015

Zrovna mi ta účetní volala ("mám tady váš email z minulého roku"icon_biggrin.gif víc jak měsíc starý), že prý od r. 2015 je to vše jinak. Tedy abych to řekla svými laickými slovy, příjmy z autorských práv jsou jako každá zakázka na překlad. Já jako plátce DPH vystavím fakturu s DPH a žádná daň z příjmu se mi už nestrhává. Tedy byl zrušen ten limit 10 000 a je to vše jako doposud u částek nad 10 000 měsíčně. Alespoň tak jsem to pochopila z toho dost zmatečného rozhovoru.
Zatím to řešit nepotřebuji, ale pokud někdo máte informace, že je to nějak jinak, tak prosím dejte vědět.
Šťastný nový rok a tučné tantiemy!
Katarzyna


 

Dinael
Czech Republic
Fakturování tantiem agentuře Feb 14, 2017

Ze zkušenosti vím, že to není úplně jednoznačná záležitost. Vždy je lepší projednat detaily s nějakým odborníkem a projít detailně všechny podklady. Třeba v Fchain by určitě dokázali poradit...

 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Fakturování tantiem agentuře

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search