JERONÝMOVY DNY - 6.-8. 11. 2015
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 00:56
English to Czech
Nov 6, 2015

běží již jednu hodinu. Kdo to máte blízko, nebo máte o některou přednášku zájem, tady je program rozesílaný JTP:

http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=4695

JERONÝMOVY DNY - 6.-8. 11. 2015
Vstup zdarma
pátek 6. listopadu 2015.
Jedenadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací, které Jednota tlumočníků a překladatelů již tradičně pořádá ve spolupráci s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení, jakož i dalšími zajímavými osobnostmi a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi, profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Ústavem translatologie FF UK v Praze a Evropskou komisí se budou konat v pátek 6., sobotu 7. a neděli 8. listopadu 2015 v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

======================
PÁTEK 6. LISTOPADU 2015
sál č. 16 v přízemí
======================

Ve spolupráci s DGT - Generálním ředitelstvím pro překlad Evropské komise v rámci workshopu „Translating Europe“:

- 13.30 Zahájení: Amalaine Diabová, Otto Pacholík
Novinky z DGT v roce 2015. Vítězslav Zemánek, místní kancelář DGT v Praze:
(konkursy, tendry, stáže, strojový překlad, spolupráce s partnerskými organizacemi)

- 14.00 Translation quality and multilingual concordance - quality assurance in the DGT. Tvorba právních předpisů v EU současně ve 24 jazycích a proměny přístupu k pojmu kvality v rámci institucionálního překladu.
Ingemar Strandvik, poradce pro kvalitu, Ředitelství A, DGT
(anglicky, simultánně tlumočeno)

- 15.00 Práce terminologa v EK
Radim Sova, hlavní terminolog českého překladatelského odboru DGT
Organizace terminologie v GŘ pro překlady EK

* stručný přehled terminologických zdrojů (databází terminologických a textových) s důrazem na IATE

*terminologie pro překlady textů (nástin teoretického pozadí a vybrané příklady řešených termínů z různých oblasti politiky EK).

- 16.00 Úspěšné vyhledávání legislativy EU v systému Eur-Lexu
Laura Von Weissenberg, pracovnice oddělení Úřadu pro publikace odpovědná za Eur-lex.
Způsoby, jakými lze co nejlépe stránky Eur-lex a jejich mnohojazyčný obsah využívat při překladatelské praxi.
(anglicky, simultánně tlumočeno)

- 13.00-17.30 [vchod C, chodba v přízemí]
KNIŽNÍ SECOND-HAND JTP

========================
SOBOTA 7. LISTOPADU 2015
[v hranaté závorce za časem začátku je vždy uvedeno číslo sálu]
========================

Blok přednášek „Problémy současného světa“

- 11.00-12.15 [16] Emoce aneb Co nás doopravdy řídí…
MUDr. Radkin Honzák, CSc., ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK.
Platonovo rozdělení člověka na tělo a duši vytvořilo sice zajímavou, ale nesmyslnou situaci, v níž byly do „duše“ zařazeny také emoce, které navíc má v podobě dvou koní, poslušného a vzpurného, na uzdě vozataj rozum. Tento nesmysl byl požehnán Descartem a medicína, která se začala věnovat člověku jako „rozumnému stroji“, nechala emoce na pospas filosofům.
Emoce jsou ovšem bytostně tělesné děje a starší řídící systémy, než slavný rozum, o němž babička spisovatele Glazara prohlásila:„Když se onen mužský úd ocitne tam, kam se domnívá, že patří, je rozum jen o malý kousíček vedle“.
Naprostá většina psychické aktivity se odehrává v nevědomí a emoce (skutečně „povely k pohybu“) řídí naše jednání v mnohem větší míře, než si uvědomujeme.

- 12.30-13.45 [16] Současná Amerika hledá novou identitu.
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

Co zbylo z původního motta "e pluribus unum"? Postupné řešení rozporu mezi americkými ideály a reálnou pluralitou americké společnosti. Od teorie a praxe "tavicího kotle" Israela Zangwilla ke kulturnímu pluralismu Horace Kallena. Hnutí za občanská a lidská práva a jeho výsledky. "Etnicita" a "jinakost" jako výdobytky hnutí, ale i jako politická móda. Dnešní vztah a napětí mezi asimilacionismem a pluralitou v USA jak se projevují v různých formách multikulturalismu.

- 14.00-15.15 [16] Právo na zánik? Ukrajinské státotvorné úsilí 1900-1991 a jeho současné dezinterpretace.
Mgr. David Svoboda, MA, Ph.D., ukrajinista, Ústav pro studium totalitních režimů

- 15.30-17.00 [16] Beseda o současných problémech Blízkého Východu
PhDr. Charif Bahbouh

**************************
- 10.00-11.45 [010] Program Komory soudních tlumočníků ČR:
Budoucnost a perspektivy profese soudního tlumočníka
Alexandra Sedunková, Jana Klokočová, Dagmar Denčíková, Eva Gorgolová
Snahy KST ČR o uznání práce soudního tlumočníka jako nezbytného článku trestního nebo občanského řízení a s tím související náležité finanční ohodnocení v rámci stávající právní úpravy. Informace z konference ve Varšavě k 25. výročí TEPIS. Uznávání překladů naších „soudních“ tlumočníků v zahraničí a překladů zahraničních „soudních“ tlumočníků u nás.

- 10.00-10.45 [16] Novinky v CAT softwaru STAR Transit NXT
Tomáš Červený (STAR Czech)

- 10.00-10.45 [201] Jak mohou překladatelé a tlumočníci využít služeb Úřadu práce?
Mgr. Ivona Černohausová
Co dělat, když na nás padne krize, jak asertivně jednat na Úřadu práce a využít mozností, které tam i pro nás jsou - dotace, dobré rekvalifikační kurzy apod.

- 11.00-11.45 [254] Ze života vendor managera překladatelské společnosti.
Bc. Eva Kročáková, vendor manager společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Člověk je společenská bytost, takže celý jeho život ho provází činnost navazování a udržování vztahů. Ať už se jedná o vztahy milenecké, přátelské, rodinné nebo obchodní, tyto vztahy jsou postaveny na stejných principech a jednu věc mají rozhodně společnou – jejich budování stojí obě strany značné úsilí. Vendor manager přichází denně do styku s nejrůznějšími procesy, které budování vztahů mezi překladatelskou společností a překladateli provází.
Cílem prezentace je shrnout zkušenosti společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o. ze spolupráce s překladateli a představit dnešní model spolupráce (aneb co jsme zažili a jak to dnes děláme).
Jak udělat první krok a kde vlastně začít? Jak se o sobě dozvědět více informací a zjistit, zda stojí za to dát vztahu „zelenou“? Jak úspěšně projít první zkouškou? Jak překlenout seznamovací fázi a budovat skutečný vztah? Jak přežít první neshody ve vztahu? Jak vytvořit harmonický vztah, na kterém záleží oběma stranám?

- 12.00-12.45 [201] NetworCAT (LINGEA) David Jón

Náš překladový nástroj NetworCAT představuje ideální kombinaci CAT nástroje a strojového překladu. Poskytuje tedy funkce CAT nástroje a zároveň uživateli nabízí možnost vybrat z více variant překladu do daného jazyka. Hlavní přínos pro překladatele spočívá především v:

* Dodržení jednotné terminologie díky překladové paměti včetně jejího sdílení mezi více překladateli nebo s klientem
* Velké množství vstupních souborů
* Segmentace textu do jednotlivých vět
* Možnost vytvoření vlastní terminologické databáze

Kromě těchto funkcí nabízíme navíc také:

* Integrovaný slovník (jak obecný, tak odborný pro vybranou oblast, např. zdravotnictví) VÝHODA pomocí funkce „mouse-over“ nemusíte hledaný výraz složitě vypisovat do slovníku, stačí jednoduše označit kurzorem a hned si můžete ověřit jeho význam
* Možnost hlasové editace textu (unikátní spojení s řečovými technologiemi) VÝHODA vhodné u překladu, kdy je potřeba výrazně změnit slovosled
* Barevné značení slov (každé slovo v originálu je barevně označeno a stejná barva označuje přeložené slovo) VÝHODA umožňuje velmi rychlou orientaci v textu
Pro dosahování kvalitních a přesných výsledků překladu používáme i vlastní korpusy, překladové slovníky, terminologické databáze, morfologie a techniky jejich kombinace. Při vývoji produktu jsme kladli mimořádný důraz na to, aby uživatelské prostředí bylo intuitivní a příjemné a práce v něm byla maximálně efektivní. Ovládání je tedy jednoduché a přehledné. Dostupné on-line, není nutná instalace programu.

- 12.00-12.45 [254] Seznámení s titulkováním pro neslyšící Bc. Denisa Lachmanová, Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Jakou roli hrají titulky v životě neslyšících, čím se liší titulky pro neslyšící od jiných titulků a proč je důležité vytvářet titulky pro neslyšící.

- 13.00-13.45 [254] Inovace v poskytování překladatelských služeb. Od kurýrů na kolech ke cloudovým řešením.
Ing. Jan Valenta (jednatel idioma s.r.o., dceřiné společnosti idioma Co.Ltd. se sídlem v Tokyu,
Ing. Romana Olexová, PhD. (marketingová řešení pro idioma s.r.o.)
Inovace, cloudové překladatelské systémy a vlastní pokročilé CAT nástroje jako cesta k rozvoji celosvětového, pro-klientského přístupu, kde kvalita překladu je tou nejvyšší prioritou. Prezentace originálních cloudových řešení navržených s cílem zvyšovat kvalitativní úroveň překladatelských služeb, včetně doprovodného klientského servisu.

- 13.00-13.45 [201] Slovníky beze slov
Jiří Vedral
Každý překladatel/tlumočník při své práci určitě používá slovníky. Logicky by se dalo odvodit, že budou obsahovat slova. Malá ukázka toho, podle jakých principů jsou slova ve slovníku řazena a že existují i slovníky beze slov, které naopak mohou být užitečnější, než slovníky slova obsahující.

- 14.00-15.15 [010] Proč nemůžu překládat za 150 Kč?
PhDr. Andrej Rády

- 14.00-15.15 [201] Nová témata diplomových prací z oblasti tlumočení.
Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Ústav translatologie FF UK,
představí Marii Šindelářovou a Kateřinu Vávrovou, které seznámí účastníky podrobněji se svými diplomkami a zmíní nejpřínosnější a nejzajímavější momenty při jejich přípravě a psaní.
(1. Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze, 2. Orální historie tlumočení v Československu před rokem 1989).

- 15.00-16.15 [254] Program Obce překladatelů
S PhDr. Jarmilou Emmerovou a PhDr. Dušanem Karpatským o začátcích Obce překladatelů.
Pořad nejenom vzpomínkový. Se zajímavými příspěvky a postřehy vystoupí další hosté, kteří před 25 lety zakládali Obec překladatelů.

- 15.30-16.45 [201] Budoucnost bez jazykových překážek? Co nastane, až budou překonány jazykové bariéry?
PhDr.Tomáš Svoboda, Ph.D., Ústav translatologie, FF UK
Překlady jsou dnes k dispozici v reálném čase a na zařízeních rozšířené reality (Augmented Reality), jako jsou chytré brýle. Nárůst produktivity v oblasti odborného překladu, k němuž přispívá strojový překlad (SP) v určitých jazykových kombinacích a v některých oborech, je nesporný. Pro širokou veřejnost se SP stal běžným faktem. Zvýšená efektivita a lepší pohodlí si však často vybírají svou daň.
V prezentaci se T. Svoboda pokusí odpovědět na otázku, co lze očekávat poté, až jazyková bariéra bude překonána: Jak bude vypadat lidská komunikace v budoucnu? Jaké jsou nástrahy automatizace v překladu, k čemu může vést šíření automatického překladu a tlumočení při běžné komunikaci? Jaká očekávání vůči SP zmiňuje odborná literatura? Je možné, že po stržení jazykové bariéry vzniknou v komunikaci mezi lidmi nové překážky?

- 16.00-18.00 [010] ASKOT uvádí Wikipedii – jak pomáhá překladatelům a jak jí mohou pomoci oni?
Vojtěch Dostál, předseda rady Wikimedia Česká republika
Přednáška představí Wikipedii, největší encyklopedii v dějinách, která dnes existuje v 288 jazycích. Může jí psát každý, ale překladatelé jsou ceněni obzvlášť. Dozvíte se, jak jí můžete pomoci na cestě za "sumou veškerého lidského poznání", jak praví motto Wikipedie.

- 17.00-18.00 [201] Jak se žije překladateli na Ukrajině Iryna Zabijaka
Kdo, co a jak se dnes překládá na Ukrajině

- 17.00-18.00 [254] Jak překladatelé ovlivňují slovní zásobu a jak slovní zásoba ovlivňuje překladatele?
Jiří Vedral

************************
Prodej, prezentace, konzultace - 10.00-17.00(18.00)
[15] STAR (Transit), [151] IDIOMA, [152] LINGEA, [153] SOPHIA, [vchod D, přízemí] Nakladatelství APOSTROF Miroslav Pošta, [vchod D, přízemí] Prodej slovníků a glosářů Jiřího Vedrala, [vchod D, přízemí] Časopis PLAV, [vchod C, chodba v přízemí] tradiční Book-sekáč aneb Knižní second hand

- Od 9 do 16 hod. v objektu otevřena restaurace s bohatým výběrem obědů a občerstvení.
========================
NEDĚLE 8. LISTOPADU 2015
========================
- 10.00 [201] Školení práce na Wikipedii

V tomto praktickém školení se účastníci plně seznámí s Wikipedií a naučí se opravovat chyby či psát celé nové články. Důraz bude kladen na nástroje umožňující překlad z cizojazyčných Wikipedií - především tzv. ContentTranslation.

***********************************************************************
Vstupné zdarma
K účasti na pátečním, sobotním i nedělním programu není nutná registrace ani členství v jakékoliv profesní organizaci, vítána je široká veřejnost, stačí přijít, rádi Vás uvidime!
***********************************************************************
Změna programu vyhrazena!
Podrobnější a průběžné aktualizovaný sledujte na této stránce.
***********************************************************************

Některé z loňských Jeronýmových dnů přednesených příspěvků si můžete přečíst ZDE:

http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=116

Příspěvky z roku 2013 ZDE:

http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=102

Moje závěrečná poznámka: letos do Prahy nejedu. Moje oblíbená témata (PC Translator, Wordfast a MetaTexis, OmegaT a jazykové překladače) jsou stále živé a fungující produkty, ke kterým poskytuji svoje služby.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 00:56
English to Czech
TOPIC STARTER
Příspěvky z roku 2015 Apr 4, 2016

Podle sdělení JTP jsou přednásky z loňského podzimního Jeronýma zde:

http://www.jtpunion.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=121

Nejsou tam všechny přednášky, které by mě zajímaly. Jsou tam ty, které autoři dodali.

Milan


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


JERONÝMOVY DNY - 6.-8. 11. 2015

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search