Jak přiznat daň při nákupu kreditu na Proz.com?
Thread poster: Libor Zukal

Libor Zukal  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
English to Czech
+ ...
Jul 13, 2019

Dobrý den,

jsem identifikovaná osoba a nabil jsem na Proz.com peněženku 20 dolary. V přepočtu podle kurzu ČNB na daný den mi vyšlo, že je to 458 Kč a připadlo mi jako docela dobrý nápad, že bych z toho mohl státu odvést 21% daň ve výši 96 Kč.

Našel jsem si na netu, že jelikož se jedná o přijetí služby (a ne poskytnutí služby), tak se vyplňuje jenom Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení se v takovém případě nevyplňuje.

... See more
Dobrý den,

jsem identifikovaná osoba a nabil jsem na Proz.com peněženku 20 dolary. V přepočtu podle kurzu ČNB na daný den mi vyšlo, že je to 458 Kč a připadlo mi jako docela dobrý nápad, že bych z toho mohl státu odvést 21% daň ve výši 96 Kč.

Našel jsem si na netu, že jelikož se jedná o přijetí služby (a ne poskytnutí služby), tak se vyplňuje jenom Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení se v takovém případě nevyplňuje.

Svou položku jsem uvedl do přiznání k DPH na řádek 5 (Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě), protože Proz.com má evropské DIČ začínající EU.

Následně se mi ale ozvala paní z Finančního úřadu, že to mám špatně, protože jsem to měl uvést na řádek 21 (Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2), což se mi ale zdá hodně nelogické, protože službu neposkytuji, ale přijímám, a navíc jako identifikovaná osoba nemám nárok na odpočet daně. Kromě toho mi ještě sdělila, že mám navíc vyplnit Souhrnné hlášení.

Můžete mi prosím někdo potvrdit, jestli jsem postupoval správně?


Moc děkuji!
Collapse


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:01
English to Czech
Povinnost vést daňovou evidenci DPH a vykazovat DPH Jul 13, 2019

Libor Zukal wrote:

jako identifikovaná osoba nemám nárok na odpočet daně.


Jako identifikovaná osoba nemám nárok na odpočet daně u tuzemských zdanitelných plnění.
Jako identifikovaná osoba mám nárok na odpočet daně od zahraničních subjektů z jiných států EU.
Jako identifikovaná osoba musím strpět, že stát (FÚ) zveřejní moje identifikační údaje:

https://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?id=1&pocet=1&fu=&OK=%20Search%20&ZPRAC=RDPHI1&dic=7809184482

Protože nemohu dlužit DPH, nemám povinnost zveřejňovat číslo bankovního účtu.

Jako identifikovaná osoba mám povinnost vykazovat DPH u intrakomunitárních (uvnitř EU) obchodních operací.
Pohyb musí být zachycen na obou stranách (vstup i výstup), aby nevyplývala povinnost platit daň, ani nárok na odpočet.

Milan
Zapřísáhlý odpůrce systému DPH.
Protože mě dodavatel (plátce DPH) ve VIES nenajde, musí mi naúčtovat DPH. Tak můj nákup od plátců DPH z EU je dražší. Je stejně drahý jako u nákupů z Česka (obsahuje DPH). Nemusím se zabývat evidencí a výkaznictvím DPH. Mám časovou svobodu a nesmím poskytovat plnění plátcům DPH v EU. Proto nenabízím školení prostřednictvím ProZ.com.

[Edited at 2019-07-13 14:22 GMT]


 

Libor Zukal  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Prosba o dovysvětlení Jul 13, 2019

Moc děkuji!

Pokud jsem to tedy správně pochopil, tak při nabití kreditu na Proz.com opravdu podávám obojí – Přiznání k DPH i Souhrnné hlášení. Vzhledem k tomu, že daň neplatil Proz.com, tak ji zřejmě odvádím já. A uvedu to jako plnění s nárokem na odpočet daně?


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
Member (2008)
English to Czech
SITE LOCALIZER
tohle by se mohl ProZ naučit vyplňovat automaticky Jul 13, 2019

Ahoj
Jako identifikovaná osoba mám nárok na odpočet daně od zahraničních subjektů z jiných států EU.

Nemáš (tedy pokud hovoříš o pořízení služby, ne o poskytnutí služby). Na odpočet má nárok jen plátce. To ostatně nepřímo potvrzuje Tvá další věta:
Tak můj nákup od plátců DPH z EU je dražší. Je stejně drahý jako u nákupů z Česka (obsahuje DPH).


nesmím poskytovat plnění plátcům DPH v EU

Smíš (i jen jako identifikovaná osoba - ostatně odhaduji, že 95 % překladatelů je id. osobami právě proto, aby mohli poskytovat překladatelské služby komukoli v rámci EU bez nutnosti být plátci DPH), jen "nemusíš".

[Edited at 2019-07-13 16:34 GMT]


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
Member (2008)
English to Czech
SITE LOCALIZER
IO Jul 13, 2019

podávám obojí – Přiznání k DPH i Souhrnné hlášení

Ne, jen přiznání. (Ostatně kam byste to v SH napsal, když se tam uvádějí jen pořizovatelé vašich služeb/zboží. ;) )

Vzhledem k tomu, že daň neplatil Proz.com, tak ji zřejmě odvádím já.

Ano.

A uvedu to jako plnění s nárokem na odpočet daně?

Ne.

Základní informace:
https://www.moneus.cz/jak-na-dph-ze-zahranici/#Identifikovana_osoba_a_jeji_povinnosti

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/identifikovana-osoba-podle-zakona-o-dph/
(zejména část "Identifikovaná osoba a daňová přiznání")

Detailní informace:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
(zejména § 6g a následující, § 72 [pozn. - id. osoba není plátce], § 102/2, § 108)

[Edited at 2019-07-13 16:30 GMT]


Libor Zukal
 

Libor Zukal  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
English to Czech
+ ...
TOPIC STARTER
Moc děkuji! Jul 13, 2019

Tyto odkazy jsem si před podáváním Přiznání k DPH z větší části pročetl. Podal jsem to přesně tím způsobem, jak uvádíte. Paní z finančáku s tím ale nesouhlasí, takže teď budu mít 12 dní na to, abych ji přesvědčil

 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 09:01
English to Czech
DPH v ČR a v EU Jul 13, 2019

Libor Zukal wrote:
teď budu mít 12 dní na to, abych ji přesvědčil


Maminka, režisér a FÚ mají vždy pravdu. Pro každou daň má FÚ metodika, kterého je možno se zeptat.
Když mi FÚ před podáním přiznání řekl "nějak to udělejte", tak jsem to udělal.

(Například FÚ, plátce DPH si dovezl dodávkové auto. Jako plátce DPH dostal fakturu bez DPH. Celnice nahlásila dovoz a FÚ vyměřil DPH občanovi. Občan (při dovozu, domovní dani apod.) a podnikatel mají stejné DIČ. Občan daňové přiznání nepodává, podnikatel ano. Přiznání k DPH neobsahovalo rubriku, aby se dala zaplacená daň odečíst. Podnikatel neměl nárok na odpočet DPH při dovozu osobního auta, ale měl nárok v tomto případě. Navrhl jsem způsob vyplnění, pracovnice FÚ to telefonicky odsouhlasila. DPH bylo na vstupu odečteno.)

Předpis EU o DPH nezná "identifikovanou osobu". Podle EU je někdo plátce nebo neplátce DPH.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html

Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES

Ano, platné DIČ

Členský stát CZ
DIČ CZ 7809184482
Datum přijetí žádosti 2019/07/13
Jméno Libor Zukal
Adresa Zvonková 2783/10
ÚSTÍ NAD LABEM-SEVERNÍ TERASA
400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11
===
Proto dodavatel fakturuje bez DPH: plátce DPH vůči plátci DPH.

Jsem neplátce DPH, nejsem identifikovaná osoba. Napsal jsem svůj názor, nikoli placenou radu.
Zříkám se právní odpovědnosti za vzniklou škodu, která je uvedena v občanském zákoníku.

Milan


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
Member (2008)
English to Czech
SITE LOCALIZER
IO Jul 13, 2019

Jsem neplátce DPH, nejsem identifikovaná osoba.

OK, takže neplatí to dříve uvedené v první osobě. V každém případě se obávám, že pokud nakupuješ (jako podnikatel) služby/zboží od plátců z EU...

můj nákup od plátců DPH z EU je dražší. Je stejně drahý jako u nákupů z Česka (obsahuje DPH)

...pak bys stejně id. osobou (případně plátcem DPH) být měl. Viz § 6h zákona o DPH.

(Nebo lze samozřejmě řešit podnikatelské nákupy jako soukromá osoba - tedy bez možnosti uplatnění nákladů - ovšem pak bude nákup "různě" drahý, dle sazby DPH v té které "zdrojové" zemi.)


 

Tomas Mosler, DipTrans IoLET MCIL MITI  Identity Verified
Czech Republic
Local time: 09:01
Member (2008)
English to Czech
SITE LOCALIZER
IO Jul 13, 2019

Paní z finančáku s tím ale nesouhlasí, takže teď budu mít 12 dní na to, abych ji přesvědčil

Nevíme, co vše jste řešili či zda nedošlo mezi vámi k nějakému nedorozumění, ale při zohlednění Vámi napsaného nemusíte myslím dělat nic, stačí považovat původní podání za konečné. Hlavně zaplaťte (na správný účet / se správným VS) tu DPH, pokud jste tak ještě neučinil.

Pokud by úřednice trvala na svém, stačí podle mě poukázat na to, proč že byste měl podávat SH - kde je v oddílu B uvedeno "DIČ pořizovatele zboží" - v případě, kdy se jedná o Vámi zakoupenou (nikoli Vámi poskytnutou - někým v EU pořízenou) službu/zboží. V SH to jednoduše není kam napsat (protože pro tyto případy není určeno). Viz také pokyny k SH:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/5525_2.pdf


Libor Zukal
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Jak přiznat daň při nákupu kreditu na Proz.com?

Advanced search


SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search