Pages in topic:   [1 2] >
CD eller cd - akronymer med store eller små bogstaver?
Thread poster: Birthe Omark

Birthe Omark  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2006)
French to Danish
+ ...
Mar 26, 2009

Retskrivningsordbogen er klar, når det gælder forkortelser som cd, dvd osv.. Der skal anvendes små bogstaver.

Imidlertid er det en meget udbredt brug, at skrive disse forkortelser med stort, ikke mindst i sammensætninger : CD-R, CD-RW, CD-DA, eller DVD-afspiller, CD-skifter.

Det giver et dilemma, ikke mindst i mange af de 'patchworkopgaver' man får.

Manualer skal opdateres. Ofte har der været op til flere oversættere inde over sådanne opgaver over tid. Hvis der ikke foreligger klare stilkrav, vil der ofte være manglende konsistens.

Jeg har påpeget problemet for den ansvarlige PM, som vil lave en instruktion .... men hvilken regel skal man så følge?
Store eller små bogstaver?
Skal retskrivningsordbogen eller udbredt brug følges? Er CD etc. måske allerede accepteret i 'nye ord', som jo er en yderst fleksibel 'institution' ?

Hvad er jeres holdning?

Mvh
Birthe


[Edited at 2009-03-26 11:10 GMT]

[Subject edited by staff or moderator 2009-03-26 14:10 GMT]

[Subject edited by staff or moderator 2009-03-27 06:51 GMT]


 

Susanne Hemdorff  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2006)
English to Danish
+ ...
Det er svært Mar 26, 2009

endda at blive enig med sig selv om, hvordan man gør!

Jeg synes, det er rigtig træls, at tingene ifølge dansk retskrivning nu skal skrives med småt, for det fremmer ikke læsbarheden. Og ét er, hvordan man så skriver betegnelserne i løbende tekst, men hvordan med f.eks. overskrifter og andre blikfang?

I et konkret tilfælde med nogle tilbagevendende opgaver for en kunde lagde jeg ud med at skrive med småt, men valgte senere at skrive med stort, fordi betegnelserne overalt på slutkundens hjemmesider i øvrigt står skrevet med stort.


 

Susmi Ostenfeld-Rosenthal  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2007)
English to Danish
Følg reglerne, så vi undgår folks personlige holdninger og inkonsekvente oversættelser Mar 26, 2009

Følg de regler for grammatik og stavning, der foreligger på dansk, indtil disse ændres af den instans, der har beslutningskompetence og kan ændre reglerne "lovligt" over hele linjen.

At CD ofte forekommer i danske tekster gør det ikke korrekt. Det betyder bare, at (alt for) mange skriver tekster uden at kende reglerne - eller fordi de vælger at følge det, de selv foretrækker, frem for reglerne.

Det er endvidere en anglificering (siden cd nu er en forkortelse af en engelsk term og skrives med stort på engelsk). Det er da helt i orden, at der med tiden kommer engelske ord og regler ind i det danske sprog - det er både naturligt, almindeligt og uundgåeligt. Men vent til disse "legalt" bliver optaget i det danske sprog.

Kun ved at følge de fastsatte, gældende regler kan vi undgå, at tekster oversættes på 117 forskellige måder.

Det er IKKE de enkelte bureauers opgave at lave regler for dansk sprogbrug. De bør som alle andre følge de regler, der allerede eksisterer.

Hilsen Susmi


 

Merete Hvas  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
English to Danish
+ ...
Små bogstaver Mar 26, 2009

Hej Birthe

Jeg er måske en regelrytter, men jeg vil til enhver tid argumentere, at man skal følge RO. Når vi nu har et så omfattende sæt fælles retningslinjer her i Danmark som RO, så mener jeg, at det vil generere størst konsekvens at holde sig til de regler, der er angivet heri. For hvis alle gjorde, som de lige syntes, sikke en uorden vi da ville få! Og det gør jo også alting meget nemmere - man behøver ikke bruge tid på at diskutere eller gruble over, hvilken form man nu vil bruge (hvis så altså bare Sprognævnet ville skære ned på de mange dobbeltformer ... suk).

Så kan man jo synes om nogle af reglerne, hvad man vil ... Personligt piner det mig fx enormt at skrive team, job, truck, dollar osv. uden -s i flertal, men jeg gør det, fordi det giver mig vished for, at mine tekster bliver korrekte og konsekvente, og at jeg til enhver tid vil kunne argumentere for mine valg med udgangspunkt i et anerkendt regelsæt (og så prøver jeg at ignorere, at kunden retter "team" tilbage til "teams", når han får oversættelsen i hænderne).

Mvh.
Merete


 

NetLynx  Identity Verified
Local time: 09:36
English to Danish
+ ...
CD, DVD, ... Mar 26, 2009

Overskriften mere end antyder min holdning - og jeg blæser på Retskrivningsordbogen i spørgsmål af denne art; den er skrevet af personer uden teknisk forståelse.
Skrivemåden cd, dvd, ... er måske inspireret af journalister, der sparer brugen af Shift-tasten, og måske af nymodens web-adresser, der helt klarer sig med små bogstaver.

Min begrundelse er, at store bogstaver viser, at der er tale om en forkortelse, et akronym, så at tvivl og tvetydighed de fleste gange undgås. Tag fx sætningen:
"Jeg gik i byen og fik hiv". Er det nu hiv eller HIV? I mit univers er det forskellige ting.
{Jeg ved godt, at formiddagsbladene lever af den slags tvetydigheder.}

Og jeg gentager: Jeg ville aldrig skrive 'polonæse', medmindre jeg omtaler en næse, man har fået ved spille polo!

Til venlig eftertanke ...
Erik

PS1: Jeg ville aldrig have troet (de, der kender mig, ej heller), at jeg skulle blive anarkist på mine gamle dageicon_wink.gif Mine gamle venner vil få aftenkaffen i den gale hals, hvis de opdager det.

PS2: Jeg er tilhænger af OPLYST demokrati! Ellers er oplyst anarki bedre end uoplyst demokrati.

PS3: Efter de hidtil faldne kommentarer: Hvorfor er det kun mænd, der gerne vil have lidt logik ind i dansk retskrivning? Følgende stavemåder er helt inkonsekvente: cd, CD-R, dvd, DVD-R, tv, HIV, ... Det næste bliver vel eu. Nej, jeg giver mig ikke.[Edited at 2009-03-26 11:07 GMT]

[Edited at 2009-03-26 16:23 GMT]

[Edited at 2009-03-26 21:41 GMT]


 

Susmi Ostenfeld-Rosenthal  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2007)
English to Danish
Det vilde Vesten... Mar 26, 2009

Folks personlige holdninger er uvigtige i denne sammenhæng, og det er mulige årsager til reglernes opståen også.

Hvis man føler meget stærkt for, at en stavemåde eller grammatisk regel skal ændres, så kan man jo tage diskussionen op med Dansk Sprognævn (som i øvrigt består af ganske kompetente fagpersoner).

Samme fremgangsmåde gør sig gældende inden for alle andre områder i samfundet, hvor der eksisterer regler. Man kan være uenig alt det, man vil, men vil man gøre noget ved det, så må man henvende sig til rette vedkommende/instans og prøve at få sine meninger igennem og ændre tingenes tilstand.

Denne diskussion kan kort sammenfattes til: "Anarki eller demokrati?"...


 

Mette Melchior  Identity Verified
Sweden
Local time: 09:36
English to Danish
+ ...
God praksis at følge de officielle retskrivningsregler Mar 26, 2009

Jeg er enig med Merethe og Susmi og synes, at man som oversætter (eller journalist, teknisk forfatter, kommunikationsmedarbejder e.l.) bør følge de "officielle stavemåder", uanset om man så selv er enig i de bagvedliggende argumenter eller ej. Grunden til, at nogle gængse forkortelser som f.eks. cd, dvd og id nu skal skrives med småt, er måske, at de efterhånden har fået status som selvstændige ord, som ikke umiddelbart forbindes med det, de er en forkortelse for og derfor reelt ikke længere betragtes som forkortelser.

Og jeg må sige, at jeg også personligt bedre kan lide den danske skrivemåde med små bogstaver, når det drejer sig om så hyppige og almindelige ord som f.eks. id og cd for at undgå, at de kommer til at skille sig unødigt ud i teksten. Men netop fordi "personlige præferencer" altid kan være forskellige, synes jeg, man generelt bør holde sig til de officielle stave- og skrivemåder, ligesom man bør overholde de grammatiske regler for orddannelse og syntaks, der gør sig gældende for dansk. - Og derudover selvfølgelig følge med i udviklingen og nye regler på området.


 

Marianne Dahl  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2002)
English to Danish
+ ...
CD-R, CD-RW Mar 26, 2009

Hej alle

Endnu en gang er jeg blevet bekræftet i, at det er et godt netværk vi er medlem af her i ProZ. Herligt med lidt kommentarer og vurderinger om dette og hinticon_smile.gif

Jeg er helt enig i at vi bør følge de vedtagne retningslinjer, uanset hvordan vores præferencer er.

Tilbage sidder jeg blot med et lille uafklaret spørgsmål, for jeg har såmænd også været i tvivl om, hvordan jeg skal skrive CD-R, CD-RW etc. Jeg har selv bibeholdt denne form, selvom jeg ved, at der uden nogen sammensætning skal stå cd, dvd, tv etc.

Hører gerne, hvad I foreslår.


 

Merete Hvas  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
English to Danish
+ ...
Enig med Marianne Mar 26, 2009

Jeg kom vist lidt for hurtigt op på retskrivningsbarrikaderne og overså Birthes egentlige spørgsmål om, hvad man gør ved forkortelserne, når de optræder i sammensætninger som CD-RW osv. Og her vil jeg sige det samme som Marianne. I sådanne tilfælde foreligger der en ny forkortelse, som ikke er så indarbejdet i det danske sprog, at den skrives med små bogstaver - ergo vil jeg bruge versaler.

Mvh.
Merete


 

kimjasper  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2006)
English to Danish
+ ...
Ensartethed er vigtigst Mar 26, 2009

Hvis jeg skriver cd med lille, skriver jeg bestemt også cd-rw med lille. Alt andet synes jeg ser meget forvirrende ud. Det ville også betyde, at en ny medietype skulle skrives med stort, indtil DS bliver opmærksom på den og efter et par år siger, at den nu skal skrives med lille.

Jeg går altid efter, hvad kunden eventuelt gør i forvejen. Det ser ikke særlig professionelt ud, hvis jeg skriver cd med lille, og kunden skriver CD med stort overalt i resten af dokumentet eller på sit websted.

Det er vist kun sådan nogen som os, der bekymrer os om den slags. Retningslinjerne fra DS er gode til at skabe ensartethed, men da jeg arbejder for mine kunder og ikke DS, så tænker jeg altid på kunderne først.

Kim


 

Susanne Hemdorff  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2006)
English to Danish
+ ...
Det er som talt Mar 26, 2009

ud af mit hjerte, Kimicon_wink.gif

 

Susmi Ostenfeld-Rosenthal  Identity Verified
Denmark
Local time: 09:36
Member (2007)
English to Danish
Jo, men... Mar 26, 2009

... kunderne ved jo desværre ofte ikke, når de laver fejl med den slags, og så er det vel vores opgave at gøre dem opmærksom på det i stedet for bare at gentage fejlen for at det skal se pænt ud... Om de så beslutter at fortsætte med den pågældende fejl eller ej, er så deres afgørelse.

 

Nils Andersson  Identity Verified
United States
English to Swedish
+ ...
Go with pronunciation! Mar 26, 2009

The general and overarching rule is that abbreviations that are
pronounced as WORDS are written with lower case, those that
are pronounced as letters are upper case.

Thus DVD (pronounced Dee-Vee-Dee).
With HIV the pronunciation varies, so it gives no help.

Nils


 

TineW  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 08:36
Member (2006)
English to Danish
+ ...
Hønen og ægget Mar 27, 2009

Jeg er i princippet enig i at man, som hovedregel, skal følge gældende regler, men reglerne bliver jo ændret løbende efter den praksis som udføres, og jeg kan ikke se hvorfor vi som oversættere skal være afskåret fra at påvirke disse ændringer (men det nok en anden diskussion).

Ligesom Kim kan jeg personligt kan jeg godt leve med at skrive CD med store bogstaver, hvis det er den form, der i forvejen er brugt af kunden. At bruge cd og CD-R i samme dokument ser da helt tosset ud.

Og kan man overhovedet tale om et ord når der ikke er nogen vokaler i det (jvf. Nils)?

Efter min mening "forsvinder" cd skrevet med småt i teksten; jeg bryder mig ikke om det, men følger da lydigt trop, med mindre noget taler imod i særlige tilfælde.

Tine


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


CD eller cd - akronymer med store eller små bogstaver?

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search