Kudoz-DA: Hvor begrundet skal et svar være?
Thread poster: Peter Adolph

Peter Adolph
Local time: 21:23
Member (2006)
English to Danish
+ ...
Feb 15, 2008

Kære alle danske Proz'er!

Hvor begrundet skal et svar på et Kudoz-termspørgsmål egentlig være? Jeg spørger blot, fordi jeg har observeret en gang imellem, at spørgeren vælger et svar, hvor svarer har angivet 4 eller 5 (men uden anden begrundelse end f.eks. '.' ...), mens andre har givet en mere forklarende begrundelse for deres forslag, men angivet en lavere sikkerhedsgrad, f.eks. 3-4. Spørgeren har uden forklaring antaget svaret med den højeste angivelse af sikkerhedsgrad.

Uden at anfægte spørgerens ret til at vælge det svar, vedkommende synes passer bedst, vil jeg dog gerne påpege, at jeg savner en begrundelse fra spørgeren for at vælge svaret fra den svarer, der angiver højeste sikkerhed i sit svar. Objektivt set kunne man vælge at ræsonnere, at det tilsyneladende gælder om at vælge den højeste sikkerhedsgrad for sit svar, hvis man ønsker at fremme antagelsen af dette, men heldigvis gælder det jo om at søge sandheden/virkeligheden/det mest rigtige svar. Det er netop med sidstnævnte for øje, at jeg vil opfordre til, at spørgerne angiver, hvorfor de vælger et givet svar frem for andre (om ikke andet, så i hvert fald i de tilfælde, hvor det svar, der antages, mangler en begrundelse fra svarerens side).

Hvad synes I andre? For mig er disse Kudoz-termspørgsmål et kærkomment afbræk i hverdagens rutine, men jeg føler, at den tid, jeg bruger på at søge/hjælpe/svare, er tidsspilde (ja, faktisk føler jeg mig til grin), når et svar angivet med 5, uden begrundelse, 'vinder' over et, jeg har angivet med 3. Jeg anfægter ikke, at det andet svar er bedre; jeg vil bare gerne blive klogere. Hvorfor er det lige, at det andet svar er bedre?

Mit indlæg er lidt foranlediget af, at nogle af spørgerne tydeligvis har overvurderet egne evner inden for et givet fagområde. Og derudover er der nogle af svarerne, der slipper lidt for let mht. begrundelse af deres svar (jeg ser i nogle tilfælde begrundelser angivet som '.', 'sådan har jeg altid gjort' og lignende; sikkerheden er derimod angivet som 5 ... er dét begrundelse nok? Med en sådan begrundelse burde man vel angive en sikkerhed på 0-3, eller hvad?); jeg så gerne, at spørgerne blev stimuleret kraftigt til at retfærdiggøre/begrunde deres valg i den slags situationer.

Mange hilsner
Peter


 

Nikolaj Widenmann
United States
Local time: 13:23
Member (2007)
Danish to English
+ ...
Der er nok mange faktorer... Feb 15, 2008

Såvidt jeg ved, bliver svaret med de fleste kolleger, der stemmer sig enige, valgt automatisk hvis spørgeren ikke selv vælger et svar. Udover det, kan en lavere sikkerhedsgrad måske give det indtryk, at svareren ikke er helt sikker, og så kan det være, at spørgeren stoler mindre på det svar. Når nogle svarere angiver en begrænset forklaring som ”sådan har jeg altid sagt det”, ”my suggestion”, o.lign., er det nok fordi de føler sig meget sikre og ikke har tid til at søge løst i Google. Eftersom svarene med den største sikkerhedsgrad vistnok havner øverst på listen (ret mig hvis jeg tager fejl), er der måske nogle kollegaer der stemmer på det første gode forslag de sig på listen, selvom det selvfølgelig ikke burde være sådan.

 

Dinny  Identity Verified
Greece
Local time: 22:23
Italian to Danish
+ ...
Jeg vil altid have en begrundelse Feb 16, 2008

Hvis jeg sender et spørgsmål i Kudoz, er det fordi, jeg virkelig ikke kan finde svaret på det nogen steder. Så når nogen giver mig svaret, vil jeg også gerne vide, hvor de har fundet det, så jeg har en mulighed for at afgøre, om jeg kan stole på det. Det nytter jo ikke noget, at svareren er hundrede procent sikker, hvis ordet er fundet i Anders And & Co.icon_wink.gif

 

Jeanette Brammer  Identity Verified
Local time: 21:23
English to Danish
+ ...
Flere ting i det Feb 17, 2008

Vi kan godt blive enige om, at det altid er rart, hvis svareren kan gøre rede for, hvor svaret er fundet og eventuelt komme med links. Men når man (jeg) ikke altid kommer med henvisninger og forklaringer kan det skyldes:

Det er et ord, jeg kender vældigt godt og ved hvad betyder, men det kan være svært at finde i ordbøger, og det er heller ikke sådan lige at finde velegnede links. Så skriver jeg bare lige hurtigt, hvad jeg ved, ordet kan oversættes med, og så kan spørgeren bruge det eller lade være. Hvis flere andre oversættere erklærer sig enige, giver det jo også en vis sikkerhed.

Spørgsmålet går ikke på den eksakte betydning men mere på at finde et ord, der kan passe ind i den konkrete sammenhæng. Eller der kan være en vending, hvor spørgeren savner en måde at udtrykke det samme på på dansk. Her skal man jo først og fremmest finde svaret i sit eget hovede, og så er det mest relevant at skrive: "Bare et forslag" eller noget i den stil som forklaring.

Det der med, hvilken sikkerhed svarerne selv angiver, synes jeg ikke man skal hænge sig så meget i. Det siger tit mest om, hvor forsigtig svareren er. Hvis man nu har sat sikkerheden til 5, og det alligevel viser sig, at man er helt galt afmarcheret, så virker det lidt pinligt. Hvis man derimod nøjes med at sige 3, har man ikke stukket snuden så langt frem, og så er det knapt så pinligt, hvis det viser sig, at svaret er helt hen i vejret.

Venlig hilsen
Jeanette

[Edited at 2008-02-17 13:12]


 

Suzanne Blangsted (X)  Identity Verified
Local time: 12:23
Danish to English
+ ...
Svar på spørgsmål Feb 17, 2008

Jeg er enig med Jeanette.

Og selv om et svar er givet med et højt tal og er "helt rigtigt" iht. spørgsmålet, så ved man jo ikke, hvad der er i resten af teksten. Et "dårligt" svar kan jo passe helt godt, hvis spørgsmålet ikke er stillet rigtigt.

Og selv om et svar får "agree" fra andre, vil "asker" af og til alligevel vælge et helt andet svar.

Hvorfor hænge sig i bagateller? Man kan jo kontrollere hvilket svar, der vælges, rigtigt eller ej. At svare på et spørgsmål er jo kun for at hjælpe, ikke en konkurrence.

Suz


 

Susanne Rosenberg  Identity Verified
Germany
Local time: 21:23
Member (2002)
Danish to German
+ ...
"... selecting the answer deemed most helpful..." Feb 18, 2008

Hej,

ifølge KudoZ-reglerne skal spørgeren vælge og give points for det svar, som har været den største hjælp - og det behøver jo faktisk ikke nødvendigvis at være det "rigtige" svar.

Somme tider kan et halvfærdigt forslag, en uddybende forklaring af termen, en idé eller en helt anden tankegang sætte skub i tingene, så spørgeren ad forskellige omveje finder frem til det, vedkommende mener er rigtigt i sammenhængen - og som en anden kollega måske endda i mellemtiden har foreslået som oversættelsesforslag uden nærmere begrundelse. Her må spørgeren så afgøre, hvilket "svar" har hjulpet ham/hende mest.

Efter min opfattelse vil et svar med en begrundelse eller en kildeangivelse el.lign. som regel være en større hjælp end et svar uden nogen form for forklaring, men ofte er det vel også et spørgsmål om tid. Og hvis et oversættelsesforslag uden nærmere forklaring giver svareren nok at bygge videre på, er det jo fint nok, selv om det måske kræver lidt ekstra arbejde. I en ideel verden vil spørgeren til sidst bruge et par minutter på at indtaste en forklaring eller en konklusion, så vi alle bliver klogere (og så man undgår gentagelser!), men det er der ingen krav om - ligesom det også er op til spørgeren, om vedkommende siger "tak for hjælpen" eller ej.

Jeanette Brammer wrote:
Det der med, hvilken sikkerhed svarerne selv angiver, synes jeg ikke man skal hænge sig så meget i. Det siger tit mest om, hvor forsigtig svareren er.


Det er jeg fuldstændig enig i. Personligt sætter jeg stort set aldrig sikkerheden til "5", fordi jeg mener, at der - uanset hvor sikker man nogle gange føler sig - altid kan være nogle faktorer, som man som udenforstående ikke kender eller har mulighed for at vurdere - men det genspejler naturligvis kun min personlige opfattelse. Og da vi vel allesammen er udstyret med en nogenlunde velfungerende hjerne, er jeg overbevist om, at vi også i en spørger-situation bruger vores sunde forstand og ikke bare lader os blænde af en høj sikkerhedsgrad. Så efter min mening vil sikkerhedsgraden kun meget sjældent være aførende for spørgerens valg.

Hav en god start på ugenicon_smile.gif

Susanne


 

Christine Andersen  Identity Verified
Denmark
Local time: 21:23
Member (2003)
Danish to English
+ ...
Nogle gange kan sikkerhedstal bruges omvendt :-) Feb 18, 2008

Peter Fl. Adolph wrote:

Kære alle danske Proz'er!

Hvor begrundet skal et svar på et Kudoz-termspørgsmål egentlig være? Jeg spørger blot, fordi jeg har observeret en gang imellem, at spørgeren vælger et svar, hvor svarer har angivet 4 eller 5 (men uden anden begrundelse end f.eks. '.' ...), mens andre har givet en mere forklarende begrundelse for deres forslag, men angivet en lavere sikkerhedsgrad, f.eks. 3-4. Spørgeren har uden forklaring antaget svaret med den højeste angivelse af sikkerhedsgrad.

Uden at anfægte spørgerens ret til at vælge det svar ...

...Mens jeg er totalt enig med dig, synes jeg, det vil være umuligt at lave flere regler om det. Man kan ikke tvinge folk til at give en meningsfuld forklaring, og det er lidt af en paradoks, at jo mere de tænker over det, (og sandsynligvis kommer op med et godt svar eller opgiver), jo mere de bliver klar over, at de kan være helt ude at svømme, og sætter sikkerheden lav...

Ind imellem synes jeg, at man næsten kan bruge sikkerhedstallet omvendt, sådan at forstå at svaret med 3 og nogle overvejelser er mere overbevisende end svaret med 5 og en smiley...

Der er enkelte 'døh!' svar, og som Jeanette siger, er der mange svar, hvor det er umuligt at finde en henvisining i en ordbog. Det er faktisk den slags spørgsmål, KudoZ er beregnet på. Det kan også være, at svareren ikke har tid til at finde henvisninger, men er sikker nok til at bringe svaret på bane, så kan spørgeren kontrollere det. Det er trods alt lettest, når man har noget bestemt at gå efter.

Men jeg synes selv, at det er mest i KudoZ' ånd at komme med en eller anden forklaring.

Den eneste delløsning, jeg kan foreslå, er at holde øje med KudoZ og tilføje 'agree' (eller 'disagree', som skal være begrundet), så de bedste svar er markeret.

Igen tidskrævende, og ikke nemt, når man ikke selv er sikker på sagen, og så er det bedst at lade være.
Man skal bare ikke hænge sig mere i KudoZ, end det kan bære.

God fornøjelse!


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Kudoz-DA: Hvor begrundet skal et svar være?

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search