Beedigde vertalers moeten tot 1 jan ingeschreven zijn bij de RvR
Thread poster: Susanne Bittner

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
Oct 7, 2008

De meesten hebben het al gehoord & gedaan, i.vm. de geplande inwerkingtreding van de nieuwe (Nederlandse) Wet Beedigde Tolken en Vertalers per 1 januari 2009 moeten alle beedigde vertalers die op dit moment wel beedigd zijn, maar niet ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers (KTV) van de Raad van Rechtsbijstand, zich in gaan schrijven. Anders zullen ze na inwerkingtreding van de nieuwe Wet niet meer onder de nieuwe Wet mogen beedigen. De gemiddelde proceduretijd is zes weken, dus het wordt nu echt tijd om er werk van te maken.
Verdere info op www.ktv.rvr.org.

(PS, het KTV is er achter gekomen dat ze geen adresgegevens van de niet ingeschreven beedigde vertalers heeft, wat logisch lijkt, want die zijn niet bij hun ingeschreven, dus ze verzoeken alle verenigingen e.d. om dit door te geven. Bij deze. )


 

Laura Morwood  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 21:53
Member (2008)
English to Dutch
+ ...
Wat zijn de eisen voor beediging? Oct 8, 2008

Ik ben kort geleden serieus begonnen met vertalen en wil zo veel mogelijk weten over het beroep. Wat zijn de eisen, hoe wordt je een beedigde vertaler? Kun je dat ook in het buitenland (VK) worden? Alvast bedankt!

 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
Bij de RvR navragen Oct 8, 2008

Geen idee, zeker niet onder de nieuwe wet. Ik zou het gewoon bij de Raad van Rechtsbijstand navragen. Voor zover ik weet moest je onder de oude wet in NL ingezeten zijn, maar ik kan het helemaal mis hebben. Eventueel kun je dit ook bij de Britse Vertalersvereniging navragen, alle verenigingen staan ergens op Proz. Groetjes, Susanne

 

Chris Hopley  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:53
German to English
+ ...
inschrijving geenszins verplicht Oct 10, 2008

Hoi Susanne,

De vrijwillige inschrijving in het register (Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers) is toch alleen interessant voor beëdigde vertalers en tolken die na 1 januari 2009 willen (blijven) werken voor politie en justitie? Of heb ik het mis?

Groeten,
Chris


 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
Mis? Oct 10, 2008

Ik ben bang van wel. Ze menen het echt zo - ALLE beedigde vertalers moeten bij hun ingeschreven staan. Kijk maar op hun site. Groetjes, Susanne

 

Wolfgang Jörissen  Identity Verified
Belize
Dutch to German
+ ...
In Nederland beëdigd, naar het buitenland verhuisd Oct 10, 2008

Hallo Susanne!

Bedankt voor de informatie. Bestaat er nu inmiddels al duidelijkheid over de vraag wat er met die groep gaat gebeuren bij welke ik me ook schaar? M.a.w.: mogen buitenlandse ingezetenen inschrijven in het KTV?

Groetjes,
Wolfgang


 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
Zou het gewoon doen Oct 10, 2008

Geen idee. Ik zou het gewoon proberen. Ze doen op dit moment nog niet zo moeilijk. Hoe meer mensen er nu werk van maken, hoe meer tot nu toe onopgehelderde punten boven water komen.

 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
Trouwens... Oct 10, 2008

Trouwens Wolfgang, als je denkt dat je met ,beedigd vertaler' op het briefpapier al de flits maakt, ,Ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het Ministerie van Justitie' doet het ook heel goed. Groetjes, Susanne

 

Chris Hopley  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:53
German to English
+ ...
vage website Oct 23, 2008

Susanne Bittner wrote:

Ik ben bang van wel. Ze menen het echt zo - ALLE beedigde vertalers moeten bij hun ingeschreven staan. Kijk maar op hun site. Groetjes, Susanne


Ik heb al meerdere keren op de site gekeken, maar er staat - voor zover ik dat kan zien - nergens dat alle beëdigde vertalers zich moeten laten inschrijven. Er staat heel veel tekst op de website, maar weinig informatie over dit onderwerp. Het enige wat een beetje in de buurt komt van jouw boodschap is dat het ene register (Ktv) vervangen wordt door een nieuw register (Register beëdigde tolken en vertalers) als gevolg van een nieuwe wet.

Als ik de betreffende wetstekst erbij pak (http://www.eerstekamer.nl/9324000/d/299/w29936st.pdf ), dan lees ik o.a. het volgende:

"Artikel 2
1. Er is een register voor beëdigde tolken en vertalers. Het register bevat ten aanzien van iedere ingeschreven tolk of vertaler in elk geval de volgende gegevens:..."

"Artikel 12
1. De beëdigde tolk of vertaler legt binnen twee maanden na inschrijving in het register de in artikelen 13 en 14 bedoelde eed of belofte af ten overstaan van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen zijn woonplaats is gelegen."

Nergens lees ik iets over een op de vertaler rustende verplichting om zich in dat nieuwe register te laten inschrijven. Als ik zo vrij mag zijn, denk ik dat je het volgende bedoelt: als je nu als beëdigde vertaler of tolk door het leven gaat, en je wilt die status behouden, dan moet je je nu laten inschrijven voor het einde van de overgangsperiode. Anders verlies je die status en moet je je opnieuw laten inschrijven en beëdigen (in die volgorde). Klopt deze interpretatie zo?


 

Els Spin  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:53
Dutch to English
+ ...
Alleen justitiedomein Oct 23, 2008

Susanne Bittner wrote:

Ik ben bang van wel. Ze menen het echt zo - ALLE beedigde vertalers moeten bij hun ingeschreven staan. Kijk maar op hun site. Groetjes, Susanne


Nee hoor, het kwaliteitsregister is alleen voor vertalers in het justitiedomein. Er staat nergens dat het voor ALLE vertalers geldt. Zie ook de website van het NGTV.


 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
Alle BEEDIGDE Vertalers Oct 24, 2008

Alle BEEDIGDE vertalers die ook na 1 januari 2009 iets willen beedigen moeten in het register staan. Als je niet beedigd bent, of beedigd bent en er niks mee doet, mag je uiteraard ervoor kiezen om niet te gaan inschrijven. Groetjes, Susanne

 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
PS, Oct 24, 2008

PS, los van alle sites (NGTV wordt op dit moment vernieuwd en is mogelijk niet helemaal bij) staat dat ook uitdrukkelijk in de mail die het KTV aan alle verenigingen van vertalers heeft verstuurd, met het verzoek dit door te geven aan alle collega's die niet bij hun bekend zijn, daarom had ik het hier namelijk neergezet - en hebben ze dat ook op het congres in Juni duidelijk laten weten. Daarbij is er ook op gewezen dat de controle van de beediging bij de advocaten ligt, en daarmee bedoelen ze dat (als je beedigde vertaling in een proces gebruikt gaat worden) de tegenpartij uit gaat pluizen of jouw beediging wel klopt. En als hij niet klopt, heeft je opdrachtgever een probleem, en jij daarmee ook. Trouwens kun je ze ook gewoon zelf bellen als je vragen hebt. Zoals ik al tegen Wolfgang zei, hoe meer onduidelijkheden nu opgelost worden, hoe beter. Groetjes, Susanne

 

Els Spin  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:53
Dutch to English
+ ...
LET OP! UITSLUITSEL INSCHRIJVING BEËDIGDE VERTALERS BUITEN JUSTITIEDOMEIN Nov 5, 2008

Beste allemaal,
Dat nieuwe register. Ik begreep er niks meer van. Het ene stuk heeft het over een register van vertalers in het justitiedomein - waarvoor ik niet werk - en het andere gaat over álle beëdigde vertalers. En bij de Rechtbank bleek gisteren helemaal niks bekend!
Daarom heb ik de mensen van het register zelf gemaild. Zie hier hun antwoord! Dat betekent: inschrijven en rap een beetje. Maak gebruik van de overgangsregeling. Wan als je wacht tot het nieuwe register er is, dan kun je tijdens de inschrijfprocedure een aantal weken geen beëdigde vertalingen produceren!!
Ik heb gevraagd of ik hun e-mail mocht verspreiden, en daarop kwam een heel dankbaar antwoord. Want het lukt ze maar niet om ons allen te bereiken.

-------

Naar aanleiding van uw e-mailbericht d.d. 4 november jl. deel ik u het volgende mede.

Bij inwerkingtreding van de Wbtv wordt de “oude” Wet beëdigde vertalers ingetrokken. Daarmee vervalt dus het recht om op basis van een oude beëdiging beëdigde vertalingen te maken. De wetgever heeft in de Wbtv een overgangsregeling opgenomen. Die is gericht op specifieke categorieën tolken en vertalers die in het Ktv staan ingeschreven en op beëdigde vertalers die niet in het Ktv staan ingeschreven.

Op allerlei manieren proberen wij beëdigde vertalers die niet in het Ktv staan ingeschreven te bereiken en hierover te informeren. Deze groep kan immers na inwerkingtreding van de Wbtv niet zonder meer hun werkzaamheden (beëdigde vertalingen maken) voortzetten. Derhalve raad ik u (en alle andere reeds beëdigde vertalers aan zich aan te melden in het Kwaliteitsregister tolken en vertalers (Ktv). Het Ktv bestaat nog tot 1 januari 2009. Daarna wordt dit register vervangen door het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).
Vanaf 1 januari 2009 geldt er een afnameplicht voor justitieafnemers (bijvoorbeeld IND, politie, DJI, gerechten, Marechaussee, Reclassering, etcetera) Ook al werkt u momenteel niet voor justitieafnemers en wilt u dat in de toekomst ook niet gaan doen, dan dient u toch in het Rbtv te staan ingeschreven om beëdigde vertalingen te kunnen (blijven) maken.

Reeds beëdigde vertalers kunnen gebruik maken van de zogeheten overgangsregeling van de nieuwe wet. Dat houdt in dat de Ktv-inschrijving (bijna automatisch) kan worden omgezet in inschrijving in het nieuwe register. De vertalers die zich aanmelden voor Ktv kunnen de vereenvoudigde inschrijfprocedure volgen. Door de ‘oude’ beëdiging is namelijk geen inhoudelijke beoordeling nodig. Wij zullen deze groep alleen vragen om wat administratieve zaken zoals een pasfoto en een Verklaring omtrent het gedrag. Naast het voordeel van de versnelde inschrijfprocedure hoeven beëdigde vertalers die zich aanmelden voor Ktv en onder de overgangsregeling vallen geen leges te betalen voor inschrijving in het nieuwe register. Het derde voordeel is dat u direct na 1 januari 2009 zichtbaar en dus inzetbaar bent door (justitie)afnemers. Justitie staat tussen haakjes omdat er ook een openbaar gedeelte zal komen voor afnemers zonder afnameplicht. Hierbij kunt u denken aan particulieren, bedrijfsleven, advocaten etcetera. Indien u in het Rbtv staat ingeschreven bent u dus ook zichtbaar voor en inzetbaar door andere personen en organisaties die een beëdigde tolk of vertaler zoeken. Dit zou kunnen leiden tot meer werk.

Uiteraard hebben wij de rechtbanken benaderd inzake de ‘oude’ beëdigingen van vertalers. Dat u nog niets van de rechtbank heeft vernomen is zeer vervelend, maar helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wij doen ons best om alle verenigingen en instanties te informeren en te vragen de boodschap door te geven aan beëdigd vertalers die bij hen bekend zijn. Zo hebben wij onder andere de rechtbanken, beroepsorganisaties, brancheorganisaties, hogescholen, vertaalbureaus en het ministerie van Justitie gevraagd zoveel mogelijk beëdigd vertalers die bij hen bekend zijn te informeren over de nieuwe wet en alle gevolgen die deze wet met zich meebrengt.

Zoals ik u zojuist al mededeelde raad ik u aan u aan te melden voor het Ktv. Als reeds beëdigd vertaler kunt u gebruikmaken van de procedure “versneld inschrijven reeds beëdigd vertalers” op de homepage van onze website www.ktv.rvr.org. Als u daarop klikt worden stap voor stap uitgelegd welke acties u moet ondernemen en welke bijlagen u dient mee te zenden.

Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik dat graag van u.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Monique van Lierop
Kwaliteitsregister tolken en vertalers

Tel: (0900) 202 66 24 (0,10 p/m)
Fax: (073) 612 38 76
Raad voor Rechtsbijstand ‘s-Hertogenbosch
Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers
Antwoordnummer 10794
5200 WB ’s-Hertogenbosch
www.ktv.rvr.org


 

Susanne Bittner  Identity Verified
Local time: 22:53
English to German
+ ...
TOPIC STARTER
Ja, dat bedoel ik nou. Nov 5, 2008

Ja, precies, dat bedoel ik nou de hele tijd. Groetjes, Susanne

 

Els Spin  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:53
Dutch to English
+ ...
Meer nieuws van de RvR... Nov 7, 2008

Vandaag heb ik de RvR die het register beheert, gebeld.

1. Over de handhaving wordt nog gesteggeld. Bij de rechtbanken is het nu voldoende als je handtekening er is gedeponeerd en overeenstemt met de handtekening in de verklaring. Als dat zo blijft, zitten we allemaal onze tijd te verdoen. Het is wel de bedoeling dat de registratie in het register wordt gecontroleerd. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat we ons registratienummer aan de rechtbank moeten doorgeven. Daarover zouden we dan bericht moeten krijgen.

2. Er worden regels opgesteld voor beëdigde vertalingen. Misschien moeten we, ik noem maar iets, ons registratienummer in de verklaringen opnemen.
De richtlijnen die nu bestaan, zijn informeel en in geen enkele wet opgenomen. en die mooie stempel - maar dat wisten we al - is ook maar voor de show. Dat gaat dus allemaal veranderen. Wedden dat het geld kost?icon_smile.gif

3. Het register is openbaar, maar als je geen juridisch vertaler bent, kun je op dit moment op de formulieren je 'afwijkende' specialisaties niet kwijt. Dus een afnemer ziet alleen maar dat je beëdigd bent, en meer niet. Alsof je nog helemaal geen ervaring hebt.
Je mag je specialisaties al zelf op het formulier krabbelen. Maar er is ook een commissie bezig met het categoriseren van specialisaties. Dat zullen er slechts een paar zijn, dus geen oneindige lijst waaruit je kunt kiezen. Men verwacht dat je dan ook met bewijzen moet komen. Persoonlijk denk ik dat dat laatste schier onmogelijk is. Hoe bewijs je dat je door iets veel te doen vanzelf ergens in gespecialiseerd bent geraakt? Er bestaat geen cursus 'diploma's vertalen' en toch ben ik daar heel erg goed in...icon_wink.gif

Daarna heb ik de Bezoekersbalie van mijn rechtbank (Amsterdam) ingelicht. En wat denk je? Ze hadden nog nooit van het oude kwaliteitsregister gehoord, laat staan het nieuwe! Ze hebben er werkelijk geen idee van dat onze beëdigde vertalingen op 1 januari helemaal niet meer geldig zijn als we niet in het register staan, en er is echt nog niets ondernomen om die inschrijvingen in de controles op te nemen.
Gewapend met al mijn informatie gaat de dame nu naar haar baas. Het zal mij benieuwen!

Groetjes,
Els


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Beedigde vertalers moeten tot 1 jan ingeschreven zijn bij de RvR

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search