Definitie van "regel"
Thread poster: Sherefedin MUSTAFA

Sherefedin MUSTAFA
Netherlands
Local time: 23:43
Member
English to Macedonian
+ ...
Aug 1, 2011

Beste collegae,

Een van de rechtstreekse gevolgen van de alomvattende bezuinigingen in ons land heb ik de laatste tijd ervaren in relatie tot vertalingen die ik voor het OM maak.
Zoals jullie weten, is bij Besluit tarieven in strafzaken (van 16 augustus 2003) bepaald dat vertalingen in strafzaken per regel worden betaald. De tarieven variëren per taal(groep).
Het probleem waar ik vrijwel regelmatig discussie over krijg komt voort uit het feit dat de wetgever heeft verzuimd om aan te geven wat men onder "regel" verstaat. Het gevolg hiervan is dat je elke keer kunt "teruggefloten" worden of het verwijt krijgen dat je meer regels hebt gedeclareerd dan het werkelijk zijn.
Laatst had ik een vertaling gemaakt voor een arrondissementsparket in plaats A. De factuur moest naar plaats B, waar de financiële zaken van meerdere parketten zijn ondergebracht. Een maand na het indienen van mijn declaratie ontving ik deze laatste terug met de mededeling: "het is gebleken dat u 8 regels te veel hebt gedeclareerd". Ik werd verzocht om mijn declaratie (factuur) te corrigeren en opnieuw naar dezelfde afdeling te verzenden. Ook werd mij meegedeeld dat ik voor "inhoudelijke vragen" contact kon opnemen met de persoon die mij de vertaalopdracht had gegeven.
Ik heb direct gebeld en kreeg het volgende te horen: "wij ontvangen uw vertaling en de financiële administratie ontvangt uw declaratie. Voordat uw declaratie wordt uitbetaald krijgen wij die ter inzage om te controleren of die klopt, respectievelijk het gedeclareerde aantal regels klopt. Als dat niet zo is, dan geven wij dat door aan de financiële afdeling en die vraagt om de declaratie te corrigeren".
Vergeefs heb ik geprobeerd met deze ambtenaar tot een gezamenlijke antwoord te komen op de vraag of het niet beter was als degene die mij de opdracht geeft ook direct aangeeft hoeveel regels ik mag declareren.
Ik kreeg te horen dat het aantal regels wordt bepaald aan de hand van het bronstuk [een dagvaarding in dit geval] en niet de vertaling. Deze persoon verbaasde zich toen ik tegen hem zei dat ik als vertaler meer regels maak t.o.v. de brontekst om alles te kunnen vertalen, zoals omschrijving van stempels, onleesbare gedeeltes, handtekeningen enz.
Helaas kreeg ik geen antwoord op mijn vraag wat de definitie van "een regel" is en aan de hand van welke "objectieve en voor iedereen duidelijke criteria" een regel kan worden geteld.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee en hoe lossen jullie zo een impasse op?
Als ik het goed begreep is dus ook regel 1 uit de "toelichting op de procedure" (achterzijde van een dagvaarding):
[...]Als u ten tijde van het feit dat u ten laste is gelegd jonger was dan 18 jaar dan bent u verplicht om op de zitting te verschijnen. In alle andere gevallen bent u niet [...]

dus:
133 (tekens exclusief spaties)
167 (tekens inclusief spaties)

maar één regel?[Edited at 2011-08-01 20:41 GMT]


 

Wolfgang Jörissen  Identity Verified
Belize
Dutch to German
+ ...
Regels voor regels... Aug 2, 2011

Ik kan me één geval van jaren geleden herinneren waarbij de griffie van de rechtbank "gemakshalve" de regels voor een collega had geteld op basis van het daadwerkelijke aantal regels op een A4'tje. Die collega heeft deze manier van tellen betwist en heeft uiteindelijk gelijk gekregen.

Gewoonlijk is een regel een bepaald (genormeerd of tenminste algemeen gebruikelijk) aantal tekens. De vraag is: heb je zelf inzage in het bronstuk, d.w.z. in het aantal tekens waarop ze hun telling baseren? Dan zou je achter hun rekenwijze (voorzover die überhaupt bestaat) kunnen komen. Ter oriëntatie: in Duitsland werkt men over het algemeen met 55 aanslagen per regel, in België was dit ooit 60 aanlsagen, ook al is in beide landen de woordentelling al lang ingeburgerd. In beide gevallen is of was trouwens het doeldocument doorslaggevend.

[Edited at 2011-08-02 07:07 GMT]


 

Tina Vonhof
Canada
Local time: 15:43
Member (2006)
Dutch to English
+ ...
Bronstuk Aug 3, 2011

Je schrijft: "Ik kreeg te horen dat het aantal regels wordt bepaald aan de hand van het bronstuk". Ik neem daarbij aan dat ook halve regels als regel geteld worden, maar ik denk dat zij zulke dingen als stempels and handtekeningen enz niet meetellen. Ik ben het met je eens dat men een duidelijke omschrijving hoort te geven van hoe de regels geteld worden en ja, eigenlijk zou de opdrachtgever moeten aangeven voor hoeveel regels je betaald wordt, net zoals andere opdrachtgevers het aantal woorden van te voren opgeven.

 

Sherefedin MUSTAFA
Netherlands
Local time: 23:43
Member
English to Macedonian
+ ...
TOPIC STARTER
Duidelijkheid Aug 3, 2011

Wat ik zo jammer vind is dat de overheid met alle vormen van vooruitgang op het gebied van tekstverwerking niet meegaat door een duidelijke en objectieve methode in de wet op te nemen waarin precies wordt aangegeven wat men onder het begrip regel verstaat: XX tekens incl. of excl. spaties o.i.d.

Dat zou het werk van zowel ambtenaren als vertalers een stuk makkelijker kunnen maken.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Definitie van "regel"

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search