Koppelingen naar sites met woordenboeken, woordenlijsten...NL
Thread poster: Evert DELOOF-SYS

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
Apr 17, 2002

Hierbij alvast een site waar je enkele woordenboeken, woordenlijsten kunt terugvinden met Nederlands als bron- of doeltaal.

Misschien geen slecht idee om hier zoveel mogelijk koppelingen ivm dit onderwerp aan te kondigen?http://dmoz.org/World/Nederlands/Naslag/Woordenboeken/


En verder:


\'Nederlands op het Net\'

In de rubriek Nederlands op het Net verzamelen wij materiaal met betrekking tot het Nederlands en de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Een van onze doelen is te onderzoeken wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van \'computer assisted learning\'.


http://www.ned.univie.ac.at/non/welcome.htm


Op dit moment staan hier de volgende projecten ter beschikking:


Welkom - Niederländisch für Anfänger

Dit is een cursus \'Nederlands voor beginners\'. De online-versie is gebaseerd op de syllabus Welkom die bij ons in het eerste semester wordt gebruikt en die door Leopold Decloedt in samenwerking met Barbara Foerster und Sabine Horner is ontwikkeld.


http://www.ned.univie.ac.at/non/welkom/


Geschiedenis van het Nederlands

Als u NedWeb al eens eerder bezocht heeft, zal onze taalgeschiedenis een oude bekende zijn voor u. Nieuw is dat er een derde taal bijgekomen is: de geschiedenis van het Nederlands staat nu ook als History of the Dutch language ter beschikking.


http://www.ned.univie.ac.at/publicaties/taalgeschiedenis/


\'Landeskunde\'

Uitgaande van een materiaalverzameling van Jelica Novakovic-Lopusina (Belgrado) hebben we een online-cursus \'Kennis van land en volk\'/\'Cultuurkunde\' samengesteld. Materiaal over verschillende aspecten van de Lage Landen worden samenhangend en als hypertekst gepresenteerd.


http://www.ned.univie.ac.at/non/landeskunde/


Zakelijk Nederlands

Site in opbouw over Taal in zaken, een cursus zakelijk Nederlands voor anderstaligen. Op dit moment werken we aan een terminologiebestand. Uw behoefte aan zakelijke termen kunt u ons via een formuliertje op de webpagina laten weten.


http://www.ned.univie.ac.at/zakelijkNederlands/


Woordenboeken (Nederlands - Duits)

Roelof Oostra heeft een gigantische lijst samengesteld van woordenboeken Nederlands - Duits (en vaak ook nog meer talen). We hebben ervan een doorzoekbare database gemaakt die u hier kunt raadplegen.


http://www.ned.univie.ac.at/non/woordenboeken.asp


Forum: \'Nederlands als vreemde taal\'

Ons forum richt zich in eerste instantie op studenten Nederlands \'extra muros\' (maar uiteraard zijn ook anderen welkom). Hier kunnen vragen worden gesteld en er kan over van alles en nog wat worden \'gepraat\', als het maar met het Nederlands te maken heeft.


http://www.ned.univie.ac.at/non/forum/

_________________[ This Message was edited by: on 2002-04-26 09:34 ]


 

Benedicte Annys
Local time: 12:44
Flemish to French
+ ...
spelling Apr 17, 2002

Bestaat er ook een site waar je de nieuwste spellingsregels (zie Kudoz 184233)kan vinden?

 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Nieuwe spelling: hier heb je alvast een aantal nieuwe regels Apr 17, 2002

http://www.taalunie.org/_/publicaties/html/spelling_hoe_dan.html


Spelling - Hoe anders?


Nieuwe spelling, nieuwe regels


Voorkeurspelling wordt officieel


De tussen-s

Geen verwarring meer bij tussen-e en -en

Trema\'s, streepjes en accenten

Engelse werkwoorden

Vermeende en versteende samenstellingen

Uitzonderingen op de voorkeurspelling


Nieuwe Spelling - Nieuwe Regels


In 1995 is besloten tot enkele aanpassingen in de spelling van het Nederlands.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in een notendop. Een compleet overzicht is te vinden in de officiële Woordenlijst Nederlandse taal, beter bekend als het Groene boekje. Het nieuwe Groene boekje is in december 1995 bij de Nederlands-Vlaamse uitgeverscombinatie Sdu/Standaard verschenen en vervangt de oude Woordenlijst uit 1954.


Invoering

De nieuwe spelling is sinds 1 augustus 1996 officieel verplicht voor overheid en onderwijs in Nederland. In Vlaanderen is de overheid op 1 september 1996 op de nieuwe spelling overgegaan; het onderwijs naar keuze op 1 september 1996 of 1 september 1997. Officieel is de nieuwe spelling alleen verplicht voor overheid en onderwijs, maar in de praktijk passen vrijwel alle kranten, tijdschriften en uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen de herziene spelling toe.


Overgangsregels voor het onderwijs

Voor het onderwijs zijn overgangsregels gemaakt. In Nederland hoefden leerlingen die in het schooljaar 1996-1997 tot de hoogste groep of klas behoren, de nieuwe spellingregels aan het einde van het schooljaar nog niet te beheersen. Die eis zou voor het eerst gelden voor leerlingen die in het schooljaar 1997-1998 in de hoogste groep of klas zaten. Nog een aantal jaren zullen fouten in de toepassing van de nieuwe spellingregels ook bij toetsen en examens niet volledig worden aangerekend.

Ook in Vlaanderen zullen fouten in de toepassing van de nieuwe spellingregels voorlopig \'met de nodige welwillendheid\' worden behandeld.


Schoolboeken

Sinds 1 januari 1996 gebruiken de educatieve uitgeverijen in alle nieuwe boeken de nieuwe spellingregels. Omdat er slechts weinig verandert in vergelijking met de oude spelling, hoeven de leermiddelen niet meteen te worden vernieuwd. Voor scholen die bestaande methoden nog enkele jaren willen blijven gebruiken, stellen de uitgevers inlegvellen beschikbaar met de doorgevoerde spellingwijzigingen.


Hulpmiddelen

In het Groene Boekje is de officiële spelling van circa 110.000 woorden te vinden. In de Leidraad worden de spellingregels uiteengezet. Er is inmiddels ook een elektronische versie van het Groene Boekje verschenen. Ook de meeste woordenboeken zijn in de nieuwste druk aangepast aan de nieuwe spelling. Daarnaast kunnen betrouwbare spellingcheckers en omspelprogramma\'s uitkomst bieden.Voorkeurspelling wordt officieel

Er bestond in de spelling van 1954 een voorkeurspelling en een toegelaten spelling. Nu bestaat er nog maar één erkende spelling.


Hoofdregel

Veel woorden konden op twee manieren worden geschreven: in de voorkeurspelling en in de zogenoemde toegelaten spelling (bijvoorbeeld consequent en konsekwent, apotheek en apoteek, exemplaar en eksemplaar). Volgens de nieuwe regels is er nu nog maar één officiële spelling: de \'oude\' voorkeurspelling. Dus: consequent, exemplaar en apotheek. Overigens was in het onderwijs en bij de overheid de voorkeurspelling al verplicht.


Uitzonderingen

Bij een klein aantal woorden (39 in totaal) is niet gekozen voor de voorkeurspelling, maar voor de \'oude\' toegelaten spelling. De complete lijst met uitzonderingen is verderop in deze brochure opgenomen. Het gaat om drie groepen woorden:


Woorden die in een samenstelling anders worden geschreven dan in nietsamengestelde vorm. In de \'oude\' spelling was het kopie en fotocopie, kosmos en microcosmos. Die tegenstrijdigheid wordt opgeheven. Volgens de nieuwe spelling is het: kopie en fotokopie, kosmos en microkosmos.Woorden die, ten opzichte van vergelijkbare woorden, een onlogische vorm hebben. Insekt wordt bijvoorbeeld geschreven naast project, dialect, effect en direct. In de \'oude\' spelling was het publikatie, maar indicatie, abdicatie, identificatie en locatie. Produkt, produktie en produktief bestaan naast viaduct, reductie en inductief. Ook deze tegenstrijdigheden worden opgeheven. Het wordt: insect, publicatie en product.Woorden die nu door vrijwel niemand in de voorkeurspelling worden geschreven. Het wordt bijvoorbeeld kroket in plaats van croquet en propedeuse in plaats van propaedeuse.NB: In bepaalde gevallen blijven twee spellingen naast elkaar bestaan. Het gaat om woorden die op verschillende manieren kunnen worden uitgesproken: cinema en kinema, destilleren en distilleren, transitoir en transitoor, bloes en blouse. Beide varianten zijn gelijkwaardig. Er is dus ook in deze gevallen geen onderscheid tussen voorkeurspelling en toegelaten spelling.De tussen-s

Hoofdregel

In het gebruik van de tussen-s verandert vrijwel niets. Net als nu wordt in samenstellingen een -s geschreven, wanneer deze ook wordt uitgesproken. Dus: bakkersroom, moederskindje en verlovingstijd.


Uitzonderingen

Er zijn samenstellingen waarin sommige mensen wel een -s uitspreken en anderen niet. In die gevallen is het zowel toegestaan een tussen-s te schrijven als om geen tussen-s te schrijven. Drugbeleid mag naast drugsbeleid, spellingprobleem naast spellingsprobleem, tijdverschil naast tijdsverschil. Beide varianten zijn volkomen gelijkwaardig. Het is wel aan te raden om bij het schrijven van teksten een keuze te maken: of zoveel mogelijk de tussen-s gebruiken of zo weinig mogelijk.


Tip: Er zijn veel samenstellingen waarvan het tweede deel met een -s of s-klank begint: meisjesstem, adventsstuk of liefdesserum. Het is dan moeilijk te horen of het eerste deel van de samenstelling een tussen-s moet krijgen. Het is handig het woord in zo\'n geval af te breken en met een ander woord samen te trekken: meisjes- en vrouwenstemmen, advents- en kerststuk, liefdes- en minneserum.
Geen verwarring meer bij tussen-e en -en

Er zit maar één hond in een hondehok; er wonen meer kippen in een kippenhok. Zo luidde de regel. Soms was er een tussen-e; soms een tussen-en. Nu komt aan deze verwarrende situatie een einde.


Hoofdregel

De tussen-en wordt volgens de nieuwe regels geschreven, wanneer het eerste woord van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat:


in het enkelvoud op -e eindigt en alléén een meervoud heeft op en;

of:

in het enkelvoud niet op -e eindigt en een meervoud heeft op en.


Het wordt dus getuigenverklaring, want het meervoud van getuige kan alléén getuigen zijn. Tegelijkertijd blijft het aspergesoep en hoogtevrees, want het meervoud van asperge is asperges, terwijl het meervoud van hoogte zowel hoogten als hoogtes kan zijn.

Daarnaast wordt het bessensap, hondenhok, krantenartikel en pannenkoek, want het meervoud van bes, hond, krant en pan is bessen, honden, kranten en pannen. Het blijft daarentegen rijstebrij, eremedaille en rodekool. Rijst en eer hebben immers geen meervoud, terwijl rood geen zelfstandig naamwoord is. Het blijft ook ambtenarenvakbond en lerarenkamer. Het meervoud van ambtenaar en leraar kan weliswaar, naast ambtenaren en leraren, ook ambtenaars en leraars (veel gebruikt in Vlaanderen) luiden, maar omdat deze woorden in het enkelvoud niet op een -e eindigen, krijgen ze toch een tussen-en.


Het gebruik van de tussen-e(n) werd in de spelling van 1954 bepaald door het begrip \'noodzakelijk meervoud\': het was hondehok en kippenhok, omdat het ene hok bedoeld is voor één hond en het andere hok voor meer kippen. Aan dit soort moeizame gedachtesprongen komt een einde. Zinnen als \'de ober brengt bessentaart met bessesap\' of \'de sterrenkijker kijkt door zijn sterrekijker\' behoren definitief tot het verleden.


Uitzonderingen

Sommige woorden houden een -e als tussenletter, hoewel ze volgens de hoofdregel -en zouden moeten krijgen. Het gaat om de volgende uitzonderingen:Woorden die verwijzen naar een unieke persoon of zaak. Het blijft bijvoorbeeld zonneschijn, manestraal en Koninginnedag.Samenstellingen waarvan het eerste deel alleen maar wordt gebruikt als versterking van het bijvoeglijke tweede deel. Zo blijft het boordevol, apetrots, reuzegroot en beresterk.Plantnamen waarvan het eerste deel een dierennaam is en het tweede deel een plantkundige aanduiding. Het blijft kattekruid en paardebloem, want kruid en bloem zijn plantkundige aanduidingen. Het wordt daarentegen wel kattenstaart en berenklauw, ook als het gaat om de desbetreffende plant. Staart en klauw zijn immers geen plantkundige aanduidingen.Woorden die een samenstelling lijken, maar dat in werkelijkheid niet zijn (we noemen dit \'vermeende\' samenstellingen). Papegaai bestaat bijvoorbeeld niet uit de woorden \'paap\' en \'gaai\', maar is afgeleid van het Spaanse \'papagayo\'. Het wordt dus niet papengaai, maar blijft papegaai. Ook woorden als pierewaaien en bolleboos behoren tot de categorie vermeende samenstellingen.Woorden die historisch gezien wel een samenstelling zijn, maar door de hedendaagse taalgebruiker niet meer als zodanig worden herkend (\'versteende\'samenstellingen). Voorbeelden zijn elleboog, nachtegaal en paddestoel.


Een lijst met \'vermeende en versteende samenstellingen\' is verderop in deze brochure opgenomen. Het gaat om ongeveer honderd woorden.Trema\'s, streepjes en accenten

Er verandert ook het een en ander in de schrijfwijze van woorden met een trema (twee puntjes boven een klinker) en een koppelteken en in de spelling van uit het Frans afkomstige woorden met een accentteken.


Trema (ä, ë) en koppelteken (-)

Hoofdregel

Het trema wordt afgeschaft tussen de delen van een samenstelling. Woorden als zeeëgel, zoëven en naäpen worden in het vervolg geschreven als zee-egel, zo-even en na-apen. Het trema blijft wel bestaan in woorden als reëel, kopieën, knieën, coördinatie en geïnd. Deze woorden zijn namelijk geen samengestelde, maar afgeleide woorden.


Uitzondering

In cijfers en getallen wordt het trema gehandhaafd. Het blijft bijvoorbeeld tweehonderddrieënveertig, ondanks het feit dat dit een samengesteld woord is. Tweehonderddrie-enveertig zou er te vreemd uitzien.


Aardrijkskundige namen

Woorden, afgeleid van een aardrijkskundige naam met een liggend streepje (koppelteken), krijgen in het vervolg zelf ook altijd een liggend streepje. Het wordt bijvoorbeeld Zuid-Hollands, Oost-Duits en Noord- en Zuid-Amerikaans. Het huidige, moeilijk uit te leggen, verschil tussen bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaams en Westvlaams verdwijnt.


Accent circonflexe (^)

Hoofdregel

Op de letters a, o en u verdwijnt het \'dakje\' (accent circonflexe). Woorden als debâcle, pâté, ragoût en entrecôte worden in het vervolg geschreven als debacle, paté, ragout en entrecote. De letter e houdt zijn dakje. Zo blijft het gêne, fêteren en enquête.


Uitzondering

Wanneer Franse woorden nog helemaal niet zijn vernederlandst, wordt het dakje ook op de a, o of u gehandhaafd. Het blijft bijvoorbeeld coûte que coûte.


Het accent aigu (é)

Het accent aigu in de uitgang ée verdwijnt. Nu worden woorden als logé en prostitué nog geschreven als logée en prostituée wanneer het gaat om de vrouwelijke vorm. Volgens de nieuwe regels wordt het: logee en prostituee. De mannelijke vorm blijft logé en prostitué.Engelse werkwoorden

De spelling van vervoegde Engelse werkwoorden als faxen, deleten, saven en golfen is voor het eerst geregeld. Nu zijn deze vervoegingen voor velen nog een bron van twijfel. Is het bijvoorbeeld (naar Nederlandse taalprincipes) gefaxt of (naar Engelse taalprincipes) gefaxed?


Volgens de nu vastgestelde regels worden werkwoorden van Engelse (en Amerikaanse) oorsprong vervoegd als de zwakke werkwoorden in het Nederlands. Ze krijgen in de verleden tijd en als voltooid deelwoord een -d(e), behalve als de stam qua klank eindigt op een medeklinker uit \'t kofschip. Dan krijgt het werkwoord in de verleden tijd en als voltooid deelwoord een -t(e).


Het wordt bijvoorbeeld rugbyen, rugbyde, gerugbyd en joggen, jogde, gejogd. Maar het wordt ook: faxen (stam = fax, hetgeen klinkt als faks), faxte, gefaxt en racen (stam = race, hetgeen klinkt als rees), racete, geracet.Vermeende en versteende samenstellingen

Sommige woorden lijken op een samenstelling, maar zijn dat in feite niet. Andere woorden zijn historisch gezien wel samenstellingen, maar worden niet meer als zodanig herkend. Deze \'vermeende en versteende\' samenstellingen houden een tussen-e in plaats van een tussen-en. Het gaat om de volgende woorden:


apegapen

(op - liggen)

apekool

apelazerus

(zich het - werken)

apezuur

(zich het - werken)

assepoes

assepoester

assegaai

bakkebaard

bakkeleien

banderol

bietebauw

bilzekruid

bolleboos

bonnefooi

(op de -)

bruidegom

bullebak

bullebijter

bullepees

dageraad

duimelot

duivekaters

elleboog

ellepijp

elzevier

geuzelambiek

hagedis

hartelap

hartelust

(naar -)

havezate

hazewind

hazewindhond

heremiet

hunebed

kakebeen

kakebeen

kakenestje

kattebelletje

kazemat

kinnebak

kinnesinne

klerelijer

klerewijf

klerezooi

koddebeier

koekepeer

krabbescheer

krikkemik

kruizemunt

ledemaat

madelief

maretak

marsepein

masteluin

nachtegaal

paarlemoer

paddestoel

papegaai

paperassen

petekind

petemoei

pezewever

pielepoot

pierebad

pierement

pierewaaien

pierewiet

pikketanis

poppedeintje

postelein

pruimedant

rammenas

ravelijn

redekaveling

rederijker

robbedoes

rozemarijn

ruggespraak

schallebijter

scharrebier

scharrebijter

scharretong

schattebout

schollevaar

sikkepit(je)

snoezepoes

spillebeen

spillepoot

sporkeboom

sporkehout

stedehouder

takkewijf

tuttebel

ukkepuk

wallebak

wegedoorn

wielewaal

wiggebeen

zenegroen

zinnebeeld

zinnebeeldig

zottebollen


Uitzonderingen op de voorkeurspelling

Volgens de nieuwe spellingregels is er nog maar één officiële schrijfwijze: de \'oude\' voorkeurspelling. Bij een klein aantal woorden (39) is echter gekozen voor de \'oude\' toegelaten spelling. Het gaat om de volgende woorden:


Spelling 1996 Voorkeurspelling 1954

antichrist antikrist

katheter catheter

kroket croquet

dioxide dioxyde

elektrocuteren elektrokuteren

elektrocutie elektrokutie

emfase emfaze

fotokopie fotocopie

fotokopiëren fotocopiëren

harmonica harmonika

insect insekt

complot komplot

complotteren komplotteren

corpus korpus

quaker kwaker

lambriseren lambrizeren

lambrisering lambrizering

macrokosmos macrocosmos

mediëvist mediaevist

microkosmos microcosmos

oxidatie oxydatie

oxide oxyde

oxideren oxyderen

pre prae

preses praeses

prakkiseren prakkizeren

praktiseren praktizeren

predicatief predikatief

product produkt

productie produktie

productief produktief

productiviteit produktiviteit

propedeuse propaedeuse

propedeutisch propaedeutisch

publicatie publikatie

kwantum quantum

vredestraktaat vredestractaat

vulkanisatie vulcanisatie

vulkaniseren vulcaniseren
---------------------------------------------

© Nederlandse TaalunieEn verder zou ik ook volgende site eens bekijken ivm de \'vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal\':


http://tinf2.vub.ac.be/~dvermeir/software/dv/nl-aspell/nl-spelling.txt

_________________[ This Message was edited by: on 2002-04-17 15:26 ]


 

xxxNicolette Ri
Local time: 12:44
French to Dutch
+ ...
Etikettering - R- en S-zinnen Apr 22, 2002

De lijst met standaardzinnen voor etiketten (\"Buiten bereik van kinderen bewaren\", enz.) staat op http://www.milieutotaal.nl/html/rens.htm
[ This Message was edited by: on 2002-04-22 21:06 ]

Deze heeft de zinnen in allerlei talen:
http://www.bvda.com/EN/prdctinf/en_r_s.html[Edited at 2004-11-05 12:40]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Ook heel bruikbaar bij vertalen van o.m. MSDS Apr 22, 2002

Bedankt voor deze referentie!


Quote:


On 2002-04-22 08:01, Nicolette Richy wrote:

De lijst met standaardzinnen voor etiketten (\"Buiten bereik van kinderen bewaren\", enz.) staat op http://www.milieutotaal.nl/html/rens.htm
[ This Message was edited by: on 2002-04-22 21:06 ]


[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
BV/NV/BVBA/SA/INC,... Apr 26, 2002

De volgende site heb ik reeds elders aangekondigd, maar vind ik wel voldoende bruikbaar (> vragen ivm dit onderwerp via KudoZ) om ook hier nogmaals te plaatsen:


http://www.corporateinformation.com/definitions.htmlCompany \"Extensions\"


While U.S. companies are usually followed by \"Inc.\" or \"Ltd\"..., many foreign companies have different endings.

The following site tells what these terms mean, and where they are used. If you don\'t know what country a company is based in, this might help narrow it down a little bit.Here\'s \'A\':


Ext. Country Description

A. en P. Mexico Asociación en Participación. Joint venture


AB Sweden Aktiebolag. Stock company -- can be publicly-traded or privately-held. In Sweden, privately-held AB\'s must have capital of at least SEK 100,000 upon incorporation. AB\'s are also required to allocate at least 10% of the profits for reserves per year until reserves are at least 20% of the start-up capital. Publicly-traded AB\'s in Sweden must have capital of at least SEK 500,000. There must be at least three board members for Swedish AB\'s. An Annual General Meeting is required. AB\'s are registed with the Patents and Registration Office (Patent- och Registreringsverket, or PRV). The Swedish automobile and aircraft manufacturer SAAB is actually an acronym -- Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Aktiebolaget is sometimes used instead of Aktiebolag, since the definite article is appended to the end of the word in Swedish (Aktiebolaget means THE stock company whereas Aktiebolag means just Stock Company).


AB Finland Aktiebolag. In Finland, many companies use both this Swedish abbreviation and the Finnish language Oy designation, since Finland is a bilingual country. In Finland, an AB is only private (Apb is the public equivalent).


A.C. Mexico Asociación Civil Civil Association of a non-commercial nature.


ACE Portugal Agrupamento Complementar de Empresas. Association of businesses


AD Bulgaria Aktionierno drushestwo. Limited Liability company, can be publicly-traded.

a.d. Macedonia ???


AE Greece Anonymos Etairia. Limited company. Must have a board of three to nine members.


AG Austria Aktiengesellschaft. Translates to \"stock corporation\". Minimum share capital is ATS 1 million. Par value of each share must be ATS 100, ATS 500, or a multiple of ATS 1,000. As in Germany, an Austrian AG must have both a Vorstand and an Aufsichtsrat.


AG Germany Aktiengesellschaft. Translates to \"stock corporation.\" In Germany, all publicly traded companies are AG\'s, but not all AG\'s are publicly traded. AG\'s have two sets of boards -- the Vorstand, which usually consists of the CEO, CFO and other top management, and an Aufsichtsrat, which translates to \"supervisory board,\" which has the function of overseeing management and representing the shareholders. German law prohibits individuals from being members of both boards. AG\'s in Germany require a minimum of DM 100,000 share capital and at least five shareholders at incorporation. Minimum par value for shares is DM 50.


AG Switz. Aktiengesellschaft. Translates to \"stock corporation.\" In Switzerland, AG\'s must have at least CHF 100,000 share capital, and each share must be at least CHF 100 par value. When a Swiss entity registers as an AG, 3% of the capital must be paid to the authorities as a Tax. There must be three shareholders (although they can be nominees). A Swiss AG must have at least one director who is a Swiss resident and citizen. An annual audit is required, and an annual directors meeting and shareholders meetings must be held in Switzerland.


AL Norway Andelslag. Co-operative society.

Note: this was formerly written as A.L. and A/L, but recent financial law reform has dictated that periods and slashes should no longer be used.


AmbA Denmark Andelsselskab.


ANS Norway Ansvarlig selskap. Trading partnership.


Apb Finland Publikt Aktiebolag. Public limited company. This is the Swedish language equivalent to the more commonly used Oyj in Finland. Finland is technically bilingual, so this could be used, but is not likely.


ApS Denmark Anpartsselskab. Limited liability corporation, required minimum share capital of DKK 200,000.


ApS & Co. K/S Denmark Similar to a K/S, but the entity with unlimited liability is a company (ApS) instead of an individual.


AS Norway Aksjeselskap, translates to \"stock company,\" and gives owners limited liability. Sometimes, Norwegian companies use the notation AS or A.S. due to a recent spelling reform. In Norway, publicly traded companies now use the ASA notation, and no longer use this notation. Private companies still use this in Norway. An A/S requires minimum share capital of NOK 100,000, of which at least 50% must be paid up at incorporation.

Note: this was formerly written as A.S. and A/S, but recent financial law reform has dictated that periods and slashes should no longer be used.


A/S Denmark Aktieselskap, translates to \"stock company\", and gives the owners limited liability. Danish companies require minimum share capital of DKK 500,000.


A.S. Czech Rep. akciova spolecnost. Joint stock company. Owners have limited liability. Share capital must be at least CZK 1 million. The company must put at least 20% of the capital into a reserve fund, which is funded by after-tax profits. The accounts must be audited annually. There must be at least three members on the board of directors, and each member must be a Czech citizen or resident.


A.S. Estonia Aktsiaselts, Joint Stock company.


A.S. Slovakia Akciova Spolocnost, Joint stock company


A.S. Turkey Anonim Sirket, a limited liability company


ASA Norway Allmennaksjeselskap. Stock company. This acronym was chosen because Aas is a very common surname in Norway, which might have created some confusion. Since 1996, all publicly traded Norwegian companies are now incorporated in this legal structure, but not all ASA\'s are publicly traded.

Note: this was formerly written as A.S.A. and A/S/A, but recent financial law reform has dictated that periods and slashes should no longer be used.


AVV Aruba Aruba Vrijgestelde Vennootschap. Aruba Exempt Company. This type of company is intended for non-residents of Aruba: and such a company pays no taxes (but must instead pay an annual registration fee of AFl 500, or about US$280). Registered or bearer shares may be issued, and preference shares are also allowed. Minimum share capital is AFl 10,000. There are no financial statements that are required to be filed, but there must be representation by a local Aruban company (usually a Trust Agent). More information about this type of company is available from The Aruba Financial Center.


http://www.corporateinformation.com/definitions.html

_________________[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Eurolang - (regionale) minderheidstalen in Europa May 1, 2002

Taalpost 13

Extra:


Eurolang is een Engelstalige website met vrijwel dagelijks nieuws over

(regionale) minderheidstalen in Europa.

De medewerkers zijn vaak

professionele journalisten uit minderheidstaalgebieden. Behalve in het

Engels wordt elk artikel ook in minstens één andere Europese taal

aangeboden.


http://www.eurolang.net


[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
"Dutch": etymologie/etymology May 11, 2002

Each day yourDictionary.com offers a description of a word prepared by a linguistic expert. Each Word of the Day is an authoritative guide to the pronunciation, definition, and etymology of the word with caveats about any pitfalls in its usage. We even give you some ideas for using it in innovative ways. And since it\'s from the world\'s most comprehensive language portal, you can be assured it will help you master the language and keep your vocabulary growing.Today\'s Word:

Dutch (Adjective)
Pronunciation: [dêch]


Definition 1: Native to Holland; descended from the people of Holland or the lowland Germans.


Usage 1: Today\'s contributor, Loek Hopstaken of Amsterdam, wanted to know why so many negative terms in English contain \"Dutch.\" To be \"in Dutch\" is to be in trouble, a \"Dutch uncle\" is one who admonishes harshly, \"Dutch comfort\" is schadenfreude, the comfort of knowing someone else is less fortunate than you, \"Dutch reckoning\" is a bill with no particulars, a \"Dutch treat\" isn\'t a treat at all (you have to pay), and a \"dutchman\" is any device for hiding a structural defect (except the \"Flying Dutchman,\" of course, the ill-fated ship of legend forced to round Cape Horn eternally as punishment for the blasphemy of its captain).


Suggested usage: Actually, very few of these opprobrious epithets are in current use because their origin is the rivalry between the English and Dutch for control of the slave trade in the 17th century. \"Drunk as a Dutchman\" is being replaced by \"generous as a Dutchman\" and the cute little Dutch boy on paint cans by the same name, indicate that our negative attitude toward the Dutch has waned completely.


Etymology: From the Germanic the noun *theudo \"people\" from PIE *teuto-. The suffixed form gave *teut-onos “they of the tribe” borrowed by Latin as Teutoni \"the Teutons\" thence back into the Germanic languages as \"teutonic.\" Today it is the word for \"German\" in German (Deutsch) and our word for, well, Dutch. The Pennsylvania Dutch, however, are actually of German ancestry, from the Neckar Valley in Germany, but \"Deutsch\" (or \"Deitsch\" in PA German) was misperceived by English-speakers as \"Dutch.\" Latin totus \"all, whole,\" today \"tutti\" in Italian, as in tutti-frutti (all fruits) ice cream, shares the same source. Moreover, Latvian and Lithuanian tauta \"people,\" Irish tuath \"country folk\"—all come from the same root. (Check the YD FAQ sheet for PIE a la mode.)—Dr. Language, yourDictionary.com


_________________[ This Message was edited by: on 2002-05-11 12:39 ]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
De Taalvlinder Jun 20, 2002

Best een handige site!


Deze site is bedoeld voor de vertaler Engels - Nederlands (en in mindere mate voor hen die het vice versa doen). Ze vinden er verwijzingen naar URL\'s die in menig vertalerspraktijk handig en/of leuk zijn gebleken. Bovendien is er een begin gemaakt met de aanleg van gegevensbestanden, zoals die voor merknamen. De lijst schreeuwt om aanvulling. Voelt u zich vooral geroepen.


De Taalvlinder wordt zeer regelmatig bijgewerkt en uitgebreid.

Onder de rubriek Woordenlijsten vindt u vast meer dan u denkt, maar het navigatiesysteem is nog niet optimaal. Kijk daarom zelf zo nu en dan even of er nog iets interessants bij is gekomen.


http://huizen.dds.nl/~ochrid/


[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Japans-Engels-Nederlands: Autowoordenboek Jun 20, 2002

Heel handig!


De samensteller schrijft het volgende:\" Vanuit zijn werk bij Toyota kwam mijn vader steeds vaker in contact met het Japanse idee van Engels spreken. In verschillende contacten met Japanners en de laatste jaren liep hij in verband met vertalingen tegen verschillende varianten van woorden aan die zich niet lekker lieten vertalen. Het irriteerde hem dat deze woorden in geen enkel woordenboek voorkwamen. Dus begon hij zijn eigen woordenboek samen te stellen. Natuurlijk zijn er weinig uitgevers geïnteresseerd in het uitgeven van een boek met zo\'n beperkt potentieel lezerspubliek. Welcome to the Internet!


Ik heb mijn handen weten te leggen op de bestanden met de vertaling vanuit Engels naar Nederlands.

Hierin staan zowel \'normale\' Engelse woorden als Japanse en Amerikaanse varianten. Pas op! Mijn vader heeft het erg grondig aangepakt.


Gebruik de links hierboven om je vragen te beantwoorden. Er worden plain text bestanden geladen. Geen fancy zoekstructuren, gebruik F om woorden van je gading te zoeken. Niet alle woorden worden herhaald. Een \'-\' geeft het basis woord in een samenstelling aan. Een voorbeeld:


labour - arbeid, werk(zaamheid)

- hour - arbeidsuur, werkuur


Het \'-\' vervangt het woord \'labour\' in \'labour hour\'. Hou hier rekening mee bij het zoeken naar samenstellingen. Zoek naar \'labour\' en scroll door naar \'labour hour\'.


Je komt afkortingen tegen tussen de woorden. (A) staat voor Amerikaans Engels. (JE) staat voor Japans Engels. Soms kom je ook nog een \'*\' tegen. Dit geeft aan dat de vertaling nog niet met andere bronnen gecontroleerd is.\"http://www.thedreamfactory.demon.nl/autowoordenboek/
[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Engels-Nederlands: Brouwerstermen Jun 20, 2002

Weerom erg handig als je dit nodig hebt, of iets wil bijleren:


Vertaling van Engelse brouwerstermen naar het Nederlands.


Zo weten we ongetwijfeld allemaal dat \'scurvy grass, common\' staat voor: \'Echt Lepelblad\'. Van deze plant is bekend dat in het verleden de verse onderste blaadjes voor bloemvorming gebruikt zijn voor het aankruiden van bier. Smaak: bitter en zoutig, scherp bijtend aroma.http://www.hobbybrouwen.nl/eng-ned.html
[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Het Computercollectief Jun 20, 2002

Ach, wat staan er toch leuke dingen op dat net.

Een heel handige site als je op zoekt bent naar woordenboeken ivm PC, software, multimedia,... (on line bestellen mogelijk)


http://www.comcol.nl/bestel/simeed_a.hts
[addsig]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Juridische terminologie NL e.a. Jun 20, 2002

Sommige juristen maken het soms wel heel erg bont icon_smile.gif
Wie ooit juridische teksten heeft vertaald zal dit beamen.


De auteur van deze terminologielijst, Jaap Van der Wijk, schreef (in 1996):


De juridische terminologie is zo veelomvattend dat er een zeer omvangrijk lexicon voor nodig zou zijn om volledigheid enigszins te kunnen benaderen.

Dit woordenboek heeft niet de pretentie volledig te zijn. Ik heb getracht de meest voorkomende begrippen uit de dagelijkse praktijk van de advocaat, de officier van justitie, de rechter en de deurwaarder te verzamelen en door middel van verwijzingen heb ik geprobeerd de samenhang tussen die begrippen duidelijk te maken.

De lezer zal al snel merken dat er relatief veel aandacht aan het strafprocesrecht is besteed. Dat is niet toevallig, want de naslagwerken die ik in de boekhandel en de bibliotheek heb gevonden, besteden doorgaans niet of nauwelijks aandacht aan het strafprocesrecht.

In die zin vult dit woordenboek een leemte.

De tekst van de wet is vaak omslachtig en oubollig. Ik heb hier en daar, waar dat mogelijk was, geprobeerd de wettekst te moderniseren, zonder hem geweld aan te doen, maar soms lukte dat van geen kanten. Hoe graag ik dat ook zou willen, het is niet aan mij om de tekst van de wet te veranderen.

Insiders in de behandelde materie worden verzocht te reageren wanneer zij van mening zijn dat bepaalde begrippen niet of onvoldoende aan bod komen, zodat deze in een volgende druk van dit boek kunnen worden vermeld.http://members.lycos.nl/lexicografie/jurid.htmlIk kan deze site trouwens ook goed aanbevelen voor andere terminologielijsten (medisch-kynologisch/NL-VL/de taal van het water...) en een aantal door Jaap van der Wijk vertaalde boeken, die ik zeer graag gelezen heb (o.m. de biografieën van Radzinsky over Stalin en De laatste tsaar)


http://members.lycos.nl/lexicografie/

_________________[ This Message was edited by: on 2002-06-20 13:19 ]


 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 12:44
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Internetwoordenboek Oct 30, 2004

Uit 6 minutes Search:

Hebt u ooit wel eens de flame bait gespeeld tijdens uw gesprekken op het internet? Bepaalde softwareleveranciers verkopen toch echt scumware. Beschikt u ook over een bastion host? Ik weet het, ik begin een PITA te worden. U verstaat er niets van? RTFM!

Voor termen die al dan niet veelvuldig gebruikt worden in het internetwereldje, surft u best naar onderstaande website.
U kunt er gebruikmaken van de zoekmotor of de alfabetische lijst. In de sectie Online Bronnen (sic) worden de websites vermeld die eveneens uitleg geven bij termen, afkortingen en dergelijke meer.
Ze staan per taal gerangschikt en u hebt keuze uit Duits, Frans, Grieks, Engels, Spaans, Italiaans, Nederlands, Fins, Noors, Deens, Chiness, Zweeds, Ijslands en Portugees. In de sectie Publicaties, krijgt u een lange lijst van boeken die uitleg geven over internettermen.
En dan is er nog een lijstje met emoticons en bijhorende uitleg.


http://www.internetwoordenboek.com/


 

Svetlana Touloub  Identity Verified
Local time: 12:44
Dutch to Russian
+ ...
Multitran - Russisch-Nederlands Nov 3, 2004

http://www.multitran.ru/c/m.exe?HL=2&L1=2&L2=24&EXT=0&s=deurwaarder

 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Koppelingen naar sites met woordenboeken, woordenlijsten...NL

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search