Adios VAR, wat nu?
Thread poster: Robert Rietvelt

Robert Rietvelt  Identity Verified
Local time: 10:30
Member (2006)
Spanish to Dutch
+ ...
Apr 12, 2016

Beste collega's,

Ik denk dat (de meesten) van jullie, net als ik, de brief van de belastingdienst hebben ontvangen met betrekking tot de beëindiging van de VAR op 1 mei 2016.

Ik heb het eens goed doorgelezen, maar er blijven toch een paar onduidelijkheden, zoals:


"Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt."

Volgens mij hebben wij geen modelovereenkomst nodig, zeker gezien de voorbeelden waar zij mee aankomen, maar helemaal zeker ben ik er ook niet van.
Indien wij die wel nodig hebben, geldt dat dan ook voor samenwerking met buitenlandse opdrachtgevers?


"Modelovereenkomsten, te vinden op de website van de belastingdienst".

Die heb ik bekeken, maar geen overeenkomst gevonden die direct voor onze branche van toepassing is. Je mag ook een eigen overeenkomst met de klant opstellen. Leuk, maar dan moet ik toch eerst weten of dat voor onze situatie ook noodzakelijk is.


Hoe staan jullie hierin?


 

Margot Olijrhook  Identity Verified
Netherlands
Local time: 10:30
English to Dutch
Onduidelijk nog... Apr 12, 2016

Ik vond net wel dit stuk, waarin ook vertalers worden genoemd:

http://fd.nl/werk-en-geld/1145280/aftellen-naar-het-nieuwe-zzp-contract


 

Matthijs Frankena  Identity Verified
Netherlands
Local time: 10:30
Member (2008)
English to Dutch
+ ...
Hier alvast enkele antwoorden Apr 12, 2016

Voor wie een Facebook-account heeft: er is de zogeheten Vertalerskoffiehoek. Via-via kreeg ik daar het volgende uit doorgespeeld (nog wel zeer algemeen):

Door Jan Willem van Dormolen, via Facebookgroep Vertalerskoffiehoek

1) De hele kwestie is alleen van belang voor relaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die BEIDE in Nederland belastingplichtig zijn. Als één van beide (of allebei) elders gevestigd zijn, geldt de DBA NIET. Er is dan NOOIT kans op naheffing voor de loonbelasting.

2) Onder de DBA is er geen enkele verplichting voor wie dan ook. (De D staat voor Deregulering!). Alleen, als je *op voorhand* zekerheid wilt hebben over de vraag of voor jouw opdracht er loonbelasting moet worden afgedragen, *mag* je gebruikmaken van de DBA.

3) Om op voorhand gevrijwaard te worden van loonbelastingafdracht, moet je een overeenkomst sluiten die voldoet aan de vereisten van de belastingdienst.

4) Je *kunt* daartoe gebruikmaken van een modelovereenkomst die op de website van de belastingdienst zijn gepubliceerd. Er staan er al een heleboel, maar er komen er nog veel meer bij.

5) Je kunt ook zelf een overeenkomst opstellen en die voorleggen aan de belastingdienst ter goedkeuring. Dit werd op de voorlichtingsbijeenkomst met klem *afgeraden*. Het heeft weinig zin om in je eentje, zonder grondige kennis van fiscaal recht, een modelovereenkomst te gaan verzinnen, die dan zeer waarschijnlijk toch niet blijkt te voldoen.

6) Brancheorganisaties van *opdrachtgevers* zijn uitgenodigd om zulke modelovereenkomsten te bedenken voor hun leden, in samenspraak met de belastingdienst. Die kunnen, wanneer de overeenkomst is goedgekeurd, doorgeven aan hun leden.

7) In de modelovereenkomsten op de website zit tekst in geel en tekst in wit. De tekst in geel is essentieel. Alleen als je die volledig in takt houdt, geldt de vrijwaring voor de loonbelasting. De niet-gele tekst kun je mee doen wat je maar wilt (weghalen, aanpassen, aanvullen, vervangen) naar hartelust, zo lang je maar niks schrijft dat in strijd is met de gele tekst.

8) Je hoeft niets te tekenen. Het is voldoende om naar het nummer van de modelovereenkomst te verwijzen. Dus als je in je eerste e-mail naar je opdrachtgever of opdrachtnemer een tekst opneemt als: 'Op deze opdracht is modelopdrachtnummer xxx van de belastingdienst van toepassing', ben je klaar. Dus als je veel opdrachtgevers/opdrachtnemers hebt, verstuur je gewoon één algemeen mailtje met: 'In het vervolg gelden voor al onze opdrachten modelopdrachtnummer xxx van de belastingdienst' ben je voor vijf jaar klaar - de modelovereenkomsten zijn vijf jaar geldig vanaf het moment dat de belastingdienst ze heeft goedgekeurd.

9) Voordat je onder de loonbelasting valt, moet je aan drie criteria voldoen:
a) je moet verplicht zijn de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren (dus je mag je niet zonder toestemming van de opdrachtgever laten vervangen)
b) er moet een gezagsrelatie zijn, d.w.z. de opdrachtgever mag bepalen hoe de opdrachtnemer zijn werkzaamheden doet
c) er moet loon betaald worden (dus vrijwilligerswerk is nooit een dienstverband)
Wanneer niet aan *al* deze criteria wordt voldaan, is er *geen* dienstverband en hoeft er *geen* loonbelasting worden betaald.

10) Wanneer achteraf blijkt dat er *substantieel* is afgeweken van de afspraken in de (model-)overeenkomst, kan er alsnog sprake zijn van een dienstverband. Dan krijgt de *opdrachtgever* (werkgever) een naheffing van de belastingdienst. De belastingdienst komt *niet* naar de opdrachtnemer. Maar: de werkgever heeft wel het recht om het werknemersdeel van de geheven loonbelasting terug te vorderen van de opdrachtnemer.

11) Een ander naar gevolg hiervan is dat de uitgevoerde werkzaamheden niet meer meetellen voor het urencriterium voor het ondernemerschap. Zak je daardoor door de grens, ben je al je ondernemersvoordelen voor de inkomstenbelasting kwijt.

12) Of je ondernemer bent of niet, heeft met dit alles niets te maken. De regels daarvoor veranderen niet. Dus je bent ondernemer als je aan de vereisten daarvoor voldoet die altijd al hebben bestaan. Of je met (model-)overeenkomsten werkt of niet. De DBA gaat *alleen* over de loonbelasting en over de vraag of er sprake is van een dienstverband bij een specifieke opdracht.


Verder houdt vrijdag a.s. de VZV een ALV, waar (tussen vergadering en borrel in) ook een presentatie over het DBA-verhaal wordt gehouden, specifieker toegespitst op onze branche. Mogelijk krijg ik daar nog aanvullende informatie; ik zal dan proberen om deze t.z.t. ook hier te plaatsen.


 

Samuel Murray  Identity Verified
Netherlands
Local time: 10:30
Member (2006)
English to Afrikaans
+ ...
@Zie Apr 12, 2016

Zie ook:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/vertalers/conversations/messages/379585


 

Robert Rietvelt  Identity Verified
Local time: 10:30
Member (2006)
Spanish to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Utrechts Nieuwsblad 14 april 2016 Apr 15, 2016

'Zzp'er hoeft zich niet druk te maken'

Grote beroering onder zzp'ers: de verklaring die zij aan de fiscus moeten overleggen (de zogenoemde VAR) om te bewijzen dat ze werken voor meerdere werkgevers, wordt vervangen door nieuwe zzp-contracten. Zelfstandigen vrezen voor hun broodwinning en extra administratieve lasten.

Wat verandert er?

Vanaf volgende maand wordt gewerkt met nieuwe, gecertificeerde contracten, waarin opdrachtgever en zzp'er plechtig beloven te voldoen aan de criteria voor zelfstandigheid. Die luiden: zzp'ers zijn niet in loondienst, de opdrachtgever is niet de baas en zelfstandigen moeten zelf hun vervanging regelen.

Er zijn al tientallen modelovereenkomsten opgesteld per beroepsgroep en branche. Zo lees je in de modelovereenkomst voor de bouw dat de timmerman of tegelzetter zijn eigen gereedschap en materialen moet meenemen naar de bouwplaats.

Klinkt nogal bureaucratisch... Waarom deze nieuwe regeling?

Kort en goed: om schijnconstructies aan te pakken. Een schijnconstructie kan zijn dat een werkgever zijn ontslagen personeel weer inhuurt als zzp'er. Zij doen dan precies hetzelfde werk, alleen tegen een lager tarief, en werkgevers hoeven geen sociale premies af te dragen. Voorbeelden zijn er te over in de bouw, thuiszorg maar ook bij de pakketbezorging.

Deze schijnconstructies zijn niet alleen pijnlijk voor die werknemers, maar ook voor de schatkist. Nu is het ondoenlijk voor de fiscus om de vele honderdduizenden VAR-verklaringen die jaarlijks worden aangevraagd te controleren op schijnzelfstandigheid. Dat moet straks anders en beter.

Als het beter wordt, waarom zijn dan zoveel zzp'ers in rep en roer?

Er doen veel spookverhalen de ronde, meent Maarten Post van ZZP Nederland. Het beeld is dat je om een modelovereenkomst te kunnen snappen, een cursus fiscaal recht nodig hebt. Bovendien zouden modelovereenkomsten veel extra administratieve lasten opleveren en zou voor elk klusje een nieuwe modelovereenkomst nodig zijn.

Allemaal onzin, zegt de belangenbehartiger. Zijn boodschap aan zzp'ers: ,,Maak je niet druk, laat de opdrachtgever maar over de brug komen met een contract. Híj zal zich drukker moeten maken.''

Want de opdrachtgever springt er slechter uit?

Als een schijnconstructie nu aan het licht komt, krijgt de zelfstandige een boete en navordering, terwijl de opdrachtgever vrijuit gaat. Die rollen zijn straks omgedraaid; de opdrachtgever wordt aansprakelijk. En daarbij heeft de fiscus al aangekondigd om - pas vanaf medio 2017, het komend jaar is nog een overgangsjaar - vooral bij grote bedrijven te gaan controleren of ze toch niet stiekem werken met schijnzelfstandigen.

Dan is er nog iets waar niet alle opdrachtgevers blij van worden, zo weet Bart Timmer van ICT- maatschap The Future Group (TFG): de vrije vervanging. Dit gaat erom dat de opdrachtnemer aansprakelijk is voor de resultaten van de opdracht, maar iemand anders het werk kan laten doen. ,,Maar in de praktijk zal een eenpitter wel wat anders aan zijn hoofd hebben,'' zegt Timmer.

Gaat de nieuwe regeling het halen?

Timmer verwacht volgend jaar al een aanpassing. Dat er één regeling is opgesteld voor alle zzp'ers, vindt hij onverstandig. Voor de onderkant van de arbeidsmarkt, waar nogal eens schijnconstructies kunnen voorkomen, juicht hij het toe, maar voor de 350.000 tot 400.000 kenniswerkers (die net zo goed tot het leger van zzp'ers behoren) is het nieuwe zzp-contract geen verbetering. Gericht op het beheren van de schatkist en ontmoedigen van het eigen ondernemerschap, luidt zijn slotsom. Post van ZZP Nederland heeft er juist alle vertrouwen in: dit zorgt juist voor rechtszekerheid voor de zzp'ers.

Dit zorgt juist voor rechts-zekerheid voor zzp'ers.


 

Matthijs Frankena  Identity Verified
Netherlands
Local time: 10:30
Member (2008)
English to Dutch
+ ...
Zoals beloofd enkele aanvullingen Apr 29, 2016

Hier een samenvatting van wat Lou Punt besprak (met input van overige aanwezigen) op 15 april j.l. in het informatie-uurtje na de ALV van de VZV:

Zoals eerder opgemerkt, is een overeenkomst geen absolute vereiste. Het belangrijkste is dat je duidelijk kan maken dat je werkt als zelfstandige. Een overeenkomst kan hierbij duidelijkheid verschaffen, als dat nodig is. Er waren op 15 april nog geen modelovereenkomsten specifiek voor de vertalersbranche, maar er zijn een paar algemene overeenkomsten die je kunt inzetten: de Algemene modelovereenkomst Geen werkgeversgezag en de Algemene modelovereenkomst Tussenkomst.

De Belastingdienst heeft aangegeven in het eerste jaar nog niet te handhaven, dus deze regeling gaat effectief pas op 1 mei 2017 in. Tot die tijd kan je nog van alles uitproberen. Het is ook de vraag of ze tegen die tijd het gebrek aan capaciteit hebben opgelost, maar dat is misschien niet iets waar je rustig bij achterover moet gaan leunen.

Waarschijnlijk is de relatie duidelijk genoeg als je werkt voor directe klanten. Het ligt mogelijk lastiger voor diegenen onder ons die werken voor vertaalbureaus in Nederland, als die eisen dat je met een bepaalde CAT-tool werkt, bepaalde terminologie- en stijlvoorschriften aanhoudt. e.d. Daar kan de Belastingdienst misschien een gezagsrelatie in zien, conform punt 9.b uit mijn reactie van 12 april. Bedenk dat het het prerogatief van de Belastingdienst is om te twijfelen aan de aard van de relatie.

Als je in een dergelijk geval zekerheid wilt hebben, is de Algemene modelovereenkomst Tussenkomst waarschijnlijk op dit moment het beste middel om de Belastingdienst tevreden te proberen te houden.

De brancheorganisatie van vertaalbureaus ziet de bui ook wel hangen en heeft blijkbaar al een paar pogingen gedaan om eigen modelovereenkomsten door de Belastingdienst aanvaard te krijgen. Tot op dit moment lijkt daarvan nog geen enkele daadwerkelijk geaccepteerd te zijn (zie deze pagina van de Belastingdienst voor het meest recente overzicht voor branches en beroepsgroepen). Een van de aanwezige VZV-leden meldde dat zij al een overeenkomst had ontvangen van een vertaalbureau, met de mededeling dat ze die moest tekenen als ze nog werk van het bureau wilde krijgen. Zolang de Belastingdienst nog geen specifieke modelovereenkomst heeft goedgekeurd, zou ik daar zo terughoudend mogelijk in zijn. Als je zoiets krijgt toegezonden, vraag dan aan het vertaalbureau of dit een officieel geaccepteerde overeenkomst is; als dit niet zo is, wijs ze er dan op dat het waarschijnlijk onzinnig is om te tekenen voordat de Belastingdienst haar fiat eraan heeft gegeven. Bovendien wordt er (zie boven) in het eerste jaar nog niet gehandhaafd, dus het bureau loopt weinig risico als je nu niet tekent.

Lou Punt zei dat ze verwacht dat dit systeem op z'n minst nog aanzienlijk aangepast gaat worden (zie Robert's citaat uit het Utrechts Nieuwsblad), en mogelijk ook met een paar jaar weer verdwijnt omdat het onwerkbaar is. De politiek heeft blijkbaar nog altijd veel moeite met de veranderende situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, en de overgang VAR-DBA is in deze eigenlijk een soort van achterhoedegevecht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Adios VAR, wat nu?

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search