https://www.proz.com/forum/dutch/337429-vraagje_over_bankieren.html

Vraagje over bankieren
Thread poster: Will Kelly

Will Kelly
United Kingdom
Dutch to English
Sep 19

Ik heb een probleempje, en kan niet de enige zijn die zich in deze situatie bevindt.

Ik ben Brits, in Engeland woonachtig en mijn bedrijf (Minerva, een ltd) is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Sinds 2011 heeft mijn bedrijf een zakelijke rekening bij de ING. In juli heb ik echter een generieke brief van de ING ontvangen waarin stond dat de zakelijke oprekening binnen enkele maanden beëindigd wordt i.v.m. de regelgeving op het terrein van witwassen, enz. Het was vrij duidelijk v
... See more
Ik heb een probleempje, en kan niet de enige zijn die zich in deze situatie bevindt.

Ik ben Brits, in Engeland woonachtig en mijn bedrijf (Minerva, een ltd) is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Sinds 2011 heeft mijn bedrijf een zakelijke rekening bij de ING. In juli heb ik echter een generieke brief van de ING ontvangen waarin stond dat de zakelijke oprekening binnen enkele maanden beëindigd wordt i.v.m. de regelgeving op het terrein van witwassen, enz. Het was vrij duidelijk van de formulering van de brief dat het ging om een hoop buitenlandse bedrijven die geen vestiging in Nederland hebben. Niet alleen mijn bedrijf dus. Het ging echter ook om het gebrek aan 'een economisch doel en/of voldoende economische activiteiten met Nederland'. Ik zag me gedwongen om een beroep aan te tekenen, als volgt:

****************
Geachte,

Naar aanleiding van uw brief van 16 juli 2019, zou ik graag beroep willen aantekenen tegen de beslissing om de relatie tussen ING Nederland en mijn bedrijf te beëindigen en de zakelijke rekening van mijn bedrijf op te heffen.

De crux van uw argument is dat ‘het bij bedrijven met een buitenlandse rechtsvorm zonder fysieke vestiging in Nederland […] ontbreekt aan een economisch doel en/of voldoende economische activiteiten met Nederland’. Minerva is een vertaalbureau. Al onze vaste klanten zijn Nederlandse bedrijven (of preciezer: vertaalbureau’s die in Nederland gevestigd zijn). Bijna alle eindklanten van Minerva zijn in Nederland woonachtig. In een typisch boekjaar wordt meer dan 95% van de omzet in Nederland gerealiseerd. Daarom valt moeilijk in te zien hoe er een gebrek ‘aan een economisch doel en/of voldoende economische activiteiten met Nederland’ bestaat. Het maakt het overigens ook heel makkelijk voor de ING om de bron van onze inkomsten/vermogen te verifiëren. ING kan namelijk ten alle tijden zien dat de partijen die geld overboeken aan onze zakelijke rekening Nederlandse bedrijven zijn en dat het geld van Nederlandse rekeningen komt.

Ik zou graag ook een vraagteken willen zetten bij de bewering dat het gebrek aan een fysieke vestiging in Nederland het moeilijk maakt om onze transacties te verifiëren. Het is mij niet duidelijk onder welke omstandigheden de ING een bezoek zou brengen aan de fysieke kantoren van een klant om transacties te verifiëren, terwijl de ING reeds ten alle tijden elektronisch inzicht heeft in alle transacties die verricht worden. Ik zou het op prijs stellen, als u daarover een klein beetje meer uitleg kunt geven.

Ik heb vorig jaar uitvoerige informatie over Minerva verschaft in het formulier ‘Bepalen belastingstatus’. Als u aanvullende informatie of nader bewijs nodig hebt (bijvoorbeeld een kopie van onze Certificate of Incorporation), aarzelt u dan niet om het mij te laten weten. Uiteraard is Minerva altijd bereid om informatie en/of bewijs ook aan de Belastingdienst te verschaffen.

Voor een snellere afhandeling van deze zaak, gelieve uw respons aan info@minerva-pls.com te mailen. Bij voorbaat dank.

****************


Het blijkt dat mijn argumenten niet overtuigend genoeg zijn, want ik heb vanochtend een respons van de ING ontvangen:


****************

Beste meneer Kelly

Op 5-9-2019 hebben wij uw bericht ontvangen waarin u bezwaar maakt tegen de beslissing van ING Bank N.V. (hierna: ING) om de bankrelatie met u te beëindigen. In deze brief zullen wij daarop reageren.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn banken en dus ook ING wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om onze integere bedrijfsvoering te waarborgen en betrokkenheid bij witwassen en terrrorismefinanciering te voorkomen. Deze maatregelen zijn ook gericht op fiscale integriteitsrisico’s. Deze wettelijke verplichtingen vloeien voort uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit prudentiele regels WFT (Bpr) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

ING voert in dit kader niet alleen bij het klant worden, maar gedurende de hele klantrelatie klantonderzoeken uit. Zo ook ten aanzien van de klantgroep waar uw bedrijf toe behoort:

Niet natuurlijke personen die naar buitenlands recht zijn opgericht, in het buitenland zijn gevestigd en geen fysieke vestiging/actieve onderneming in Nederland hebben

Uit het onderzoek naar deze groep volgde onder andere:
- Veel internationaal betalingsverkeer;
- Oprichtingsakte is niet in het Nederlands opgesteld, waardoor de juridische structuur ook vanwege buitenlandse jurisdictie lastig te beoordelen is;
- Fiscale vestiging in het buitenland zorgt ervoor dat het fiscale risico op belastingontwijking en belastingontduiking voor ING lastiger te beoordelen is;
- Risico’s verbonden aan het land van vestiging (corruptie, witwasrisico, risico op belastingontwijking en belastingontduiking)

Hieruit volgt een verhoogd operationeel-, juridisch- en reputatierisico waardoor we onvoldoende inhoud kunnen geven aan onze verplichtingen uit de Wft en de Wwft. Deze risico’s zijn voor ING niet acceptabel. Om die reden hebben we besloten de bankrelatie met de klantgroep waartoe MINERVA PROFESSIONAL LANGUAGE SERVICES behoort te beëindigen.

Handhaving standpunt
Op grond van voorgaande handhaaft ING haar eerder ingenomen standpunt om de bancaire relatie
met u te beëindigen. De bevoegdheid tot beëindiging van de bankrelatie ontlenen we aan artikel 35
van de Algemene Bankvoorwaarden. Op grond van de toepasselijke voorwaarden geldt een
opzegtermijn van 60 dagen. Graag verlenen we u een ruimere opzegtermijn tot 31 maart 2020 om u
zo in de gelegenheid te stellen een alternatief te regelen.
Indien u het niet eens bent met de bovenstaande beslissingen, dan kunt u uw gemotiveerde bezwaar
sturen aan onderstaand adres. Wij verzoeken u een mogelijk bezwaar uiterlijk zes weken na dagtekening
van deze brief in te dienen.

****************


Zijn er andere vertalers die zich in deze situatie bevinden? Ik weet niet precies wat ik moet doen. Uiteraard kan ik proberen een andere zakelijke bankrekening te openen. Ik weet dat de ING vorig jaar een boete moest betalen omdat ze niet streng genoeg waren met de preventie van witwassen, maar dat betekent niet dat andere banken minder streng zijn.

Kan iemand wellicht advies geven?
Collapse


 

Frits Ens
Netherlands
Local time: 16:21
Member (2006)
English to Dutch
+ ...
ING kiest de makkelijke weg Sep 19

Het lijkt erop dat ING de makkelijke weg kiest en mogelijke problemen vermijdt.
Misschien tijd om bij een andere (kleinere) bank te shoppen.

Zelf zit ik bij KNAB en die zijn erg responsief. Je zou (via de chat zelfs) contact op kunnen nemen en vragen hoe zij hierin staan.

Succes!

[Edited at 2019-09-19 15:38 GMT]


 

Michael Beijer  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 15:21
Member (2009)
Dutch to English
+ ...
Hi/hoi Will Sep 19

Even in het Engels, hope you don't mind.

Since you're British, and live here in the UK, and your company is established in the UK … why not just get a bank account in the UK? Seems reasonable to me.

I have a Barclays £ account, but all my Dutch/Belgian/etc. clients just pay into my TransferWise ‘Borderless’ account. TransferWise gives you your own German IBAN. You receive the euros into this account, convert them into £ (at a way better rate than via any
... See more
Even in het Engels, hope you don't mind.

Since you're British, and live here in the UK, and your company is established in the UK … why not just get a bank account in the UK? Seems reasonable to me.

I have a Barclays £ account, but all my Dutch/Belgian/etc. clients just pay into my TransferWise ‘Borderless’ account. TransferWise gives you your own German IBAN. You receive the euros into this account, convert them into £ (at a way better rate than via any regular bank), and then send them to your £ account here in the UK. Takes all of 2 minutes and saves me a lot of money on the better FX rate /lower fees TW offers.

Michael
Collapse


 

Will Kelly
United Kingdom
Dutch to English
TOPIC STARTER
Verblijfplaats Sep 19

Frits Ens wrote:

Het lijkt erop dat ING de makkelijke weg kiest en mogelijke problemen vermijdt.
Misschien tijd om bij een andere (kleinere) bank te shoppen.

Zelf zit ik bij KNAB en die zijn erg responsief. Je zou (via de chat zelfs) contact op kunnen nemen en vragen hoe zij hierin staan.

Succes!

[Edited at 2019-09-19 15:38 GMT]


Heel erg bedankt voor je antwoord, Frits. Mag ik vragen of je woonachtig in NL bent of in het buitenland?


 

Will Kelly
United Kingdom
Dutch to English
TOPIC STARTER
Comparative rates Sep 19

Since you're British, and live here in the UK, and your company is established in the UK … why not just get a bank account in the UK? Seems reasonable to me.


I've got a business account with HSBC, but was the exchange rate is the main issue.

I have a Barclays £ account, but all my Dutch/Belgian/etc. clients just pay into my TransferWise ‘Borderless’ account. TransferWise gives you your own German IBAN. You receive the euros into this account, convert them into £ (at a way better rate than via any regular bank), and then send them to your £ account here in the UK. Takes all of 2 minutes and saves me a lot of money on the better FX rate /lower fees TW offers.


How does that work out in practice? I usually transfer money via a company like WorldFirst (both my company's money and my own money). For amounts over £10K get 0.035% over the interbank rate. Hence if transferring when the interbank rate is £1 = €1.125, I would get an exchange rate of £1 = €1.1289, with no additional fees. That way, I let client payments accumulate in my Dutch accounts and transfer them over as and when (e.g. because the exchange rate is particularly favourable or because there's a corporation tax bill to be paid).


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Vraagje over bankieren

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »