Pages in topic:   [1 2] >
Belangwekkende enquête
Thread poster: Gerard de Noord

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 16:33
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
Jul 10, 2006

Beste collega's,

Henry, de eigenaar van deze site, houdt een belangrijke peiling op http://www.proz.com/survey/48

Het is allemaal begonnen met aankondiging http://www.proz.com/topic/49940

Na deze verhitte discussie volgde aankondiging http://www.proz.com/topic/51026

Waar het volgens mij op neerkomt is dat ProZ vertalers en tolken een nieuwe marketingtool wil bieden om hun diensten op deze site te adverteren. De tool bestond aanvankelijk uit een Feedback-knop in onze ProZ-profielen, waarmee klanten voor zichzelf of publiekelijk hun mening over onze diensten konden opslaan. Dit systeem is "Willingness to Work again" (WWA) gedoopt.

Er waren na de eerste aankondiging nogal wat bezwaren: Ik wil helemaal geen Feedback-knop, ProZ beweert geen persoonlijke informatie over mij uit te geven, Ik wil niet dat ProZ persoonlijke informatie over mij opslaat, Ik wil niet gestraft worden voor mijn kritische houding op het Blue Board etc.

Henrys uiteindelijke oplossing was drieledig: als je uitdrukkelijk niet mee wilt doen met de "WWA-systemen", wordt er geen WWA-informatie over je opgeslagen en mag je niet meer ongevraagd je mening geven op het Blue Board - bovendien word je dan vriendelijk verzocht niet langer je mening over deze marketingtool te posten. De tweede optie is niets doen: de tegenstanders hebben bereikt dat je de Feedback-optie echt moet inschakelen om ontvangen feedback in je profiel weer te geven. Deze optie is zeer Nederlands en in mijn ogen ook het verstandigst. Henry heeft vandaag onomwonden gezegd dat hij er niet over piekert om de marketingtool terug te draaien. De derde optie is gezellig meedoen. Henry heeft besloten dat er vooralsnog uitsluitend positieve commentaren kunnen worden geregistreerd. Wat hij later met de WWA-functies en -gegevens gaat doen, weet hij nog niet.

Toen ik lid werd van ProZ, was ik me er terdege van bewust dat het Amerikaanse begrip 'community' niet helemaal strookte met wat we daar in Europa onder verstaan. Een mens bouwt een site en hoopt zoveel mogelijk geïnteresseerden aan zich te binden. Daar is Henry goed in geslaagd. ProZ is de beste internetsite voor freelancevertalers geworden. Dat we op deze site zowel collega's als concurrenten zijn, heeft me werkelijk nog nooit gestoord. Ik heb, uit woede over de nieuwe feiten, de into-Dutch-ProZ-concullega's eens uitgecheckt. Volgens mij bestaat onze kerncommunity uit ongeveer tachtig vrouwen en mannen. Zovelen bouwen een profiel en komen nooit meer terug. Zovelen doen het zonder ProZ.

Ik hoop dat minstens veertig leden en gebruikers mijn bericht lezen en dat minstens de helft gaat stemmen.

Met vriendelijke groeten,
Gerard


 

Marijke Singer  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 15:33
Member
Dutch to English
+ ...
Bedankt voor de koppeling Jul 10, 2006

Beste Gerard,

Ik heb bij deze mijn steentje bijgedragen. Ik huiver als ik denk aan dat WWA. Wat een onzin weer. Het ontkracht alles wat op de Info tabblad staat en warrom ik lid ben.

Met vriendelijke groet,
Marijke


 

Wouter van den Berg  Identity Verified
Netherlands
Local time: 16:33
English to Dutch
+ ...
Zo, daar was mij even wat ontgaan! Jul 10, 2006

Hoi Gerard,

Hartelijk dank voor je post. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet kon opbrengen alle vijftig pagina's van de discussie te gaan lezen - heb me tot de eerste en de laatste beperkt.

Als vertaler die in de loop van bijna vijf jaar ProZ volledig is opgeschoven naar de rol van outsourcer voel ik me niet gerechtigd aan de peiling mee te doen. Maar ik wil wel graag mijn "outsourcer's point of view" met jullie "delen" (wie een betere vertaling voor "share" weet: ik hou me aanbevolen!).

1. Er zit een asymmetrie in het bestaan van het Blue Board en niet bestaan van een beoordelingsinstrument voor vertalers. Ik begrijp dus goed dat Henry et al op zoek waren naar zo'n instrument. Ik begrijp ook dat de projectgeorienteerde beoordelingen minder goed werken.

2. Ik constateer dat veel vertalers het plezierig vinden als ze mijn naam/vertaalbureau als referentie mogen noemen. Soms bied ik het zelf aan, als ik buitengewoon tevreden ben over hun werk, en zie dat ze in hun cv nog geen klinkende namen hebben staan. Soms word ik erom gevraagd - overigens alleen door vertalers die goed aanvoelen dat ik ze graag zal steunen. Zolang Henry alleen positieve beoordelingen toelaat zie ik geen wezenlijk verschil tussen referenties en WWA.

3. Het selecteren van een nieuwe vertaler is voor ons elke keer weer een buitengewoon zwaar, griezelig en energie verslindend proces. Omdat er vrijwel geen projecten zonder tijdsdruk zijn, moet het in een keer goed gaan. Alle informatie is daarbij welkom. Positieve feedback van collega-vertaalbureaus kán helpen, maar hoeft dat niet. Ook onder outsourcers zitten immers idioten die alleen naar de prijs en de snelheid kijken. Of die handjeklap spelen om hun eigen BB-rating omhoog te krijgen.

4. In het verlengde van (3): voor dat beoordelingsproces bestaan eigenlijk geen regels. Hoezeer we ook hebben geprobeerd voor onszelf wat zaken te formaliseren (vertaler moet x jaar ervaring hebben, moedertaalspreker zijn, Trados gebruiken etc. etc.), we komen er niet uit. Anything goes - maar wel op basis van een grote ervaring en een steeds beter ontwikkeld gevoel voor die dingen. We zullen ons dus nooit verlaten op criteria als de hoeveelheid positieve feedback. Wie ervoor kiest de feedback-optie uitgeschakeld te laten zadelt zichzelf wat ons betreft slechts met een miniem nadeel op. We maken wel gekkere dingen mee: pas nog een vertaling uitbesteed aan een vertaler die geen telefoonnummer en geen adres in zijn cv en e-mailcorrespondentie vermeldde. Het was even dubben, maar andere factoren gaven de doorslag. Geen spijt van gehad.

5. Ik vind Henry's oplossing "polderachtig" - in de beste zin van het woord.

6. Gerard, ik denk dat jij met het Nederlandse van optie 2 iets anders bedoelde - meer iets van doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, niet actief jezelf promoten, kat uit de boom kijken, jezelf op de vlakte houden - dat soort dingen. Ook dat is juist. En ik kan me voorstellen dat velen zich daar het prettigst bij voelen.

7. Ik geef weinig om privacy. Althans: ik ben niet bang voor misbruik van de informatie die her en der over mij te vinden is. Dat verklaart misschien mijn lankmoedigheid.icon_wink.gif

Met hartelijke groet,

Wouter van den Berg
Vertaalbureau.nl

NB: het schrijven van dit verhaal kostte me een uur en heel veel zweet. Ik ben een trage schrijver en zal dan ook waarschijnlijk niet nog een keer reageren, al is te verwachten dat zich ook hier een interessante discussie zal ontwikkelen. Wil je weten waar ik ongeveer sta in vertaalzaken, lees dan de officiele visie van mijn bureau in onze FAQ - http://www.vertaalbureau.nl/faq.php en alles wat ik niet geheim wil houden in mijn weblog: http://www.vertaalbureau.nl/weblog/


 

Bart B. Van Bockstaele  Identity Verified
Canada
Local time: 10:33
Dutch
+ ...
Telefoonnummer Jul 10, 2006

Wouter van den Berg wrote:

We maken wel gekkere dingen mee: pas nog een vertaling uitbesteed aan een vertaler die geen telefoonnummer en geen adres in zijn cv en e-mailcorrespondentie vermeldde. Het was even dubben, maar andere factoren gaven de doorslag. Geen spijt van gehad.Ik doe dat ook niet. Het is nogal wiedes dat wie daarom vraagt, die gegevens ook krijgt, maar ik doe dat om duidelijk te maken dat ik via Internet werk en lang niet gegarandeerd aan een bureau op een vast adres zit gekluisterd. In de zomer ga ik bijvoorbeeld heel vaak naar de eilandjes van Toronto waar ik enkele geliefde plekjes heb, en werk daar de hele dag. Daarom heb ik sinds jaar en dag een hogesnelheidsverbinding via het mobilofoonnet. Via e-mail ben ik daardoor ook altijd makkelijker en sneller te bereiken dan via de telefoon en mijn fysieke locatie is gewoon irrelevant.[Edited at 2006-07-10 23:45]


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 15:33
Flemish to English
+ ...
Schrik van geen Proz te zijn? Jul 11, 2006

Iedereen die registreert op Proz.com is feilloos, maakt geen enkele fout en is dus een supervertaler.
Als ik echter de fora doorlees en de talencombinatie van sommigen, dan stel ik me soms ??? Fouten qua semantiek, syntax, stijl... Iedereen maakt wel eens fouten...Ik wijs niemand aan en gooi geen stenen. Laat wie zonder zonde is, de eerste steen werpen.

Ter zake : Een voorbeeld van zo een wwa, geplukt van wat Henry daar recentelijk heeft over gepost:

"XXX is de beste vertaler in gelijk welke taal, waar we ooit mee hebben gewerkt en we zijn uiterst tevreden over zijn/haar werk en willen graag opnieuw van zijn diensten gebruik maken".

Dat is totaal nietszeggend. Er staat niet in waarom, wat hij/zij goed doet...

"Hij/zij vertaalt voor xxx administratieve, financiële en boekhoudkundige teksten en teksten over grondstoffen. Volgens ons gedetailleerd overzicht van zijn werk, behaalde hij altijd een uitstekende score". Dat zegt al wat meer.

Dit bureau beoordeelt het werk van de vertaler op inhoud, syntax, semantiek, interpunctiefouten, woordkeuze... en geeft daar cijfers aan. Hiervan maken ze een gemiddelde.

Toen ik hier ooit een posting opende over vertaalfouten ( http://www.proz.com/topic/43708) met de vraag om er meer op te sommen, kreeg ik van de vele Proz (?) geen antwoord of een antwoord dat rond de pot draaide. Blijkbaar zijn ze allemaal "plus-que-parfait".

De in dat topic opgesomde fouten worden én door de betere vertalersscholen en door de grote jongens onder de vertaalbureau's zoals bijvoorbeeld destijds Mendez, nu Bowne gehanteerd om de (kandidaat-)vertalers constant te kunnen beoordelen.

Ik wil die WWA-optie wel activeren als men mij zegt waarom mijn werk goed of slecht is. Waar heb ik ook weer gehoord : "There are no failures, only outcomes".

Als men zegt dat het goed is, dat men er bijvertelt waarom.

Is het niet goed, het zij zo. Dat men het ook zegt.
Maar dat men dan ook motiveert waarom het niet goed is. Ik kan er enkel uit leren en mij verbeteren.

Blue board en WWA gaan koppelen houdt wel een gevaar in. Je levert een foutloze vertaling af en je wordt niet betaald. Je geeft een klant op het BB een 1 en plots word je vertaling "slecht". Dat risico is meer dan reëel.

[Edited at 2006-07-11 08:07]


 

Bart B. Van Bockstaele  Identity Verified
Canada
Local time: 10:33
Dutch
+ ...
Juist Jul 11, 2006

Williamson wrote:
Je levert een foutloze vertaling af en je wordt niet betaald. Je geeft een klant op het BB een 1 en plots word je vertaling "slecht".


Helemaal juist. Of we het nu graag hebben of niet, het blijft een menselijke bedoening. De een doet zijn best om goed te doen, maar dat blijkt niet goed genoeg, of erger nog, hij was perfect, maar wordt door iemand 'die zich moet bewijzen' vakkundig de grond ingeboord. De ander doet zijn best om de slechterik uit te hangen, maar krijgt toch goede punten omdat de tegenpartij bang is voor de gevolgen.

Ik zou wel iets minder kritisch zijn over de fora. Ik denk dat we die moeten beschouwen als geschreven discussies die tussen het werk door worden gevoerd, grotendeels als ontspanning. Het gaat dan meer om de boodschap dan om de vorm ervan. Wanneer we aan de toog hangen, proberen we toch ook geen nobelprijs literatuur te halen, denk ik (hoop ik).


 

Stephanie Wloch  Identity Verified
Germany
Local time: 16:33
Member (2003)
Dutch to German
Jullie hebben hele goede argumenten Jul 11, 2006

wat ben ik toch weer blij Nederlands te kunnen.:-)
Jullie kunnen aan deze discussie echt nog iets nieuws toevoegen.
Helaas heb ik niet zo veel tijd.
Nog even dit:
Maar dat zo een commentaar vaak nietszeggend is viel mij ook al op. Heel goed verwoord door Williamson.
Ik vroeg al in het Duitse forum waarom dit nou zo een goed marketing tool zou zijn, maar er kwam geen antwoord.
Buiten dat is er nu nauwelijks verschil met project history. Project history is door dat hele gedoe nu zelf sprekender geworden. Gek, he?

Groetjes Steffi


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 15:33
Flemish to English
+ ...
Neerpoten. Jul 11, 2006

[quote]Bart B. Van Bockstaele wrote:

Williamson wrote:
Ik zou wel iets minder kritisch zijn over de fora. Ik denk dat we die moeten beschouwen als geschreven discussies die tussen het werk door worden gevoerd, grotendeels als ontspanning. Het gaat dan meer om de boodschap dan om de vorm ervan. Wanneer we aan de toog hangen, proberen we toch ook geen nobelprijs literatuur te halen, denk ik (hoop ik).Neen, maar je potentiële klanten lezen ook mee. Hoe je taal manipuleert en iets neerpoot is al even belangrijk als Kudoz, wat voor deze site de maatstaf schijnt te zijn van de kennis van een taal. Kudoz is kennis van semantiek, niet van de taal as such.

[Edited at 2006-07-11 08:49]


 

Zsanett Rozendaal-Pandur  Identity Verified
Hungary
Local time: 16:33
Dutch to Hungarian
+ ...
Wellicht te onkritisch Jul 11, 2006

Gerard, bedankt voor deze post, het was mij ook helemaal ontgaan.

Ik zie niet wat het grote probleem met de idee achter WWA zou zijn. Qua uitvoering vind ik zelf ook dat er nog ruimte is voor verbetering, maar dat komt ook, ze zijn nog in de fase van ontwikkeling.

Zoals Wouter schrijft zal een selectieprocedure voor veel bureaus al streng genoeg zijn op zich en ze zullen zich niet zoveel laten leiden door dit soort terugkoppelingen van andere outsourcers. Maar hij schrijft ook dat het wel kan helpen. En andere bureaus werken weer anders, misschien helpt het daar meer. Die mogelijkheid maakt het voor mij al de moeite waard iets als WWA te proberen.

Ik vind dat er een duidelijk verschil is met project history. Ik heb vaak kleine opdrachten die ik niet in PH zou zetten, omdat ik dat net te stom vind staan dat ik 1-2000 woorden vertaald heb. (Toch heb ik veel van dat soort opdrachten.) PH vind ik meer om aan te tonen dat men ook met grotere opdrachten uit te voeten kan. WWA zou meer een algemene beoordeling zijn van samenwerking - inderdaad, net als een soort referentie. Ik denk ook dat het geen kwaad zou kunnen om deze terugkoppelingen concreet te houden, maar als een bureau alleen zegt dat ze graag weer zouden samenwerken dan lijkt mij de conclusie ook wel tamelijk logisch: ik lever goed werk en samenwerking gaat prima. Dit is nog geen garantie dat ik met een ander bureau ook prima zou kunnen samenwerken, maar ik zou het wel als hoopgevend beschouwen.


 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 16:33
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Wellicht te kritisch Jul 11, 2006

Hallo Zsanett,

Ik ben tijdens het lezen van de eerste WWA-discussie misschien iets te achterdochtig geworden. Henry gebruikt een salamitechniek om de nieuwe tool in te voeren en tovert indien nodig konijnen uit zijn hoed.

Ik zie genoeg voetangels en praktische bezwaren om op mijn hoede te blijven. Een marketingtool is slechts zinvol als je je ermee kunt onderscheiden. Als we allemaal vijf positieve commentaren in ons profiel weten te verzamelen, wordt niemand er wijzer van. Ik moet er maar naar raden maar ik denk dat op niet al te lange termijn ook negatieve commentaren zullen worden toegestaan en dat er WWA-filter- en zoekfuncties zullen komen. Ik vrees dat mijn profiel dan minder populair zal worden. Ik werk voor verschillende directe klanten en Engelse bureaus die niet op deze site genoemd willen worden. Ik ben van nature al discreet maar anders maken de contracten van deze opdrachtgevers me dat wel.

Ik heb dus een goede reden om niet mee te doen en vind het niet geheel rechtvaardig dat ik BB-functionaliteit verlies als ik de WWA-functie helemaal uitschakel. Bovendien wordt deze keuze nu gepresenteerd als vrijwel definitief, ik houd liever mijn opties open voor het geval dat WWA aanslaat.

Wouter, ben je niet bang dat jouw positieve commentaren in de profielen van je zorgvuldig geselecteerde freelancers ervoor zullen zorgen dat ze minder vaak beschikbaar zullen zijn?

Ik weet dat je op internet geen privacy hebt. Daarom maak ik tegenwoordig onderscheid tussen het delen van informatie die gelezen moet worden, zoals dit bericht, en informatie die statistisch gebruikt kan worden, zoals een WWA-score. Google verzamelt dagelijks een onbekende/ongekende hoeveelheid (statische) informatie over me en dat vind ik geen plezierig idee. Iedereen mag weten dat ik van David Bowie en Radiohead houd en dat ik dol ben op Thais eten maar het internet is de enige etalage voor mijn vertaalwinkeltje, dus ik moet mijn stoepje schoonhouden.

Groeten,
Gerard


 

Anjo Sterringa  Identity Verified
Netherlands
Local time: 16:33
Member (2003)
English to Dutch
+ ...
Heb ik daar wel tijd voor? Jul 11, 2006

Gerard de Noord wrote:


Henrys uiteindelijke oplossing was drieledig: als je uitdrukkelijk niet mee wilt doen met de "WWA-systemen", wordt er geen WWA-informatie over je opgeslagen en mag je niet meer ongevraagd je mening geven op het Blue Board - bovendien word je dan vriendelijk verzocht niet langer je mening over deze marketingtool te posten. De tweede optie is niets doen: de tegenstanders hebben bereikt dat je de Feedback-optie echt moet inschakelen om ontvangen feedback in je profiel weer te geven. Deze optie is zeer Nederlands en in mijn ogen ook het verstandigst.


Iedere keer is er weer iets anders - eerst is mijn profiel veranderd (terwijl ik dacht dat het 'mijn' profiel was), en blijk ik niet terug te kunnen naar het oude profiel want als ik dat instel kom je met een klik weer op het nieuwe profiel. Daar blijken dan ineens dingen in te staan die ik liever had uitgeschakeld - tot ik erachter kom en ze inderdaad uitschakel.

Net las ik weer iets over een nieuwe forumregel 'no legal interpretation' en ik snap niet wat daarmee wordt bedoeld.

Terug naar het onderwerp; toen de projecthistorie werd geïntroduceerd dacht ik dat het wel leuk zou zijn om een ouder Europees project waar ik aan had meegewerkt daar neer te zetten. Het vertaalbureau echter wilde wel mij een referentie geven, maar kon verder alleen iets roepen over een 'high-profile' project omdat ook zij aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst waren gebonden.

Een van mijn andere grote klanten wil helemaal niet dat ik voor 'de concurrentie' werkicon_wink.gif en zegt alleen een referentie te willen geven voor lidmaatschap van ITI, IOL en dergelijke.

Als ik sommige overeenkomsten nog eens goed doorlees mag ik eigenlijk van bijna niemand zeggen dat ik voor ze werk. Alleen door mijn commentaren op het BB kan ik laten zien voor welke bureaus ik onder andere heb gewerkt....

Mijn klanten hebben dus geen belang bij het geven van een WWA aan mij (want dan ben ik misschien nog minder voor ze beschikbaar) en ik geef er ook zelf de voorkeur aan om in een persoonlijk bericht of telefoongesprek meer informatie te geven over projecten en referenties. Daarom heb ik ook geen downloadbaar CV in mijn profiel. Algemene informatie over projecten die ik gedaan heb staat er wel, zodat mensen een indruk hebben van waar ik ervaring mee heb.

Is het echt zo dat als je niet aan de WWA wilt deelnemen je dan niet op het BB commentaar mag geven? Waar staat dat?
Ik hoef niet bang te zijn voor een WWA maar ik blijf wel graag baas in eigen profiel....

Anjo


 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 16:33
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
WWA en BB Jul 11, 2006

Beste Anjo,

Lees http://www.proz.com/post/375638#375638

Je krijgt de keuze tussen meedoen & weergeven, meedoen & niet weergeven en niet meedoen. Als veel collega's de laatste optie zouden kiezen, mislukt het project.

Groeten,
Gerard


 

Francina  Identity Verified
United States
Local time: 10:33
Member (2005)
Dutch to English
+ ...
Ik ben de kluts kwijt Jul 11, 2006

Gerard de Noord wrote:

Hallo Zsanett,

Ik heb dus een goede reden om niet mee te doen en vind het niet geheel rechtvaardig dat ik BB-functionaliteit verlies als ik de WWA-functie helemaal uitschakel.
Groeten,
Gerard


Henry's answer to writeaway: http://www.proz.com/topic/51026?start=15&float=

You can show or not show WWA entries in your profile, and there is no effect as to your ability to make Blue Board entries.


Betekent dit dat er een verschil zit tussen niet mee doen en het niet laten zien van WWA?
Francina


 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 16:33
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Henry heeft het hier over optie 1 en 2 Jul 11, 2006

Henry heeft het hier over optie 1 en 2. Als je voor optie 3 zou kiezen, kun je niet meer zomaar terug naar optie 2 en 1 en mag je alleen nog BB- en WWA-vermeldingen opgeven als je daartoe wordt uitgenodigd door derden.

Groeten,
Gerard


Francina wrote:

Gerard de Noord wrote:

Hallo Zsanett,

Ik heb dus een goede reden om niet mee te doen en vind het niet geheel rechtvaardig dat ik BB-functionaliteit verlies als ik de WWA-functie helemaal uitschakel.
Groeten,
Gerard


Henry's answer to writeaway: http://www.proz.com/topic/51026?start=15&float=

You can show or not show WWA entries in your profile, and there is no effect as to your ability to make Blue Board entries.


Betekent dit dat er een verschil zit tussen niet mee doen en het niet laten zien van WWA?
Francina


 

Bart B. Van Bockstaele  Identity Verified
Canada
Local time: 10:33
Dutch
+ ...
Discreet Jul 11, 2006

Gerard de Noord wrote:

Ik werk voor verschillende directe klanten en Engelse bureaus die niet op deze site genoemd willen worden. Ik ben van nature al discreet maar anders maken de contracten van deze opdrachtgevers me dat wel.


Het is bij mij niet anders, Gerard. Ik vertaal nogal vaak gevoelige documenten en daarbij wordt er altijd nadrukkelijk gezegd dat alles, inclusief de identiteit van klanten en tussenpersonen vertrouwelijk is.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de boeken die ik vertaald heb en de boeken die ik zelf heb geschreven daar niet onder vallen, maar de laatste tijd ben ik op dat vlak niet erg actief geweest.


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Belangwekkende enquête

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search