Pages in topic:   [1 2] >
De Nederlandse "los schrijf" gewoonte.
Thread poster: Williamson

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:11
Flemish to English
+ ...
Feb 1, 2007

Na 10 jaar houdt men bij de E.U. nog eens een vertalersconcours met doeltaal Nederlands. Mocht een wonder geschieden en ik raak door die preselecties, dan volgen de vertaalexamens.
Nou is in het Nederlands de foute "los schrijf gewoonte" geslopen. Je vindt die terug op o.a. de Nederlandse website van Windows Vista en in vele softwarepaketten, die naar het Nederlands werden gelocaliseerd.
Het te onpas losschrijven -sommige noemen dat vernederlandsen- is fout en zeker niet de standaardnorm.
Nou vraag me af in hoeverre die "los schrijf gewoonte" ook bij de E.U. norm is?
'k vraag me ook af in hoever het juist schrijven volgens de norm op de Nederlandse freelance markt als fout wordt beschouwd?


 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 03:11
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
Juist schrijven is overal juist Feb 1, 2007

Het is freelancemarkt (en EU).

Gerard


 

Els Spin  Identity Verified
Netherlands
Local time: 03:11
Dutch to English
+ ...
Check de EU-website Feb 2, 2007

Het lijkt me niet logisch dat foutief Nederlands expres wordt gebezigd. Maar waarom kijk je niet even op de EU-website? Daar kun je ongetwijfeld talloze documenten downloaden waaruit wel een soort 'standaard' naar voren zal komen, denk ik.

 

Els Spin  Identity Verified
Netherlands
Local time: 03:11
Dutch to English
+ ...
Trouwens... Feb 2, 2007

Los schrijven is niet vernederlandsen maar verengelsenicon_smile.gif

 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:11
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Vlaanderen en Nederland. Feb 2, 2007

Bedankt voor de correctie.
'k weet wel dat aan elkaar de norm is. Maar als een heel volk constant zondigt tegen die norm, wordt de zonde dan niet de norm.
--
Net zoals bij tolken het neutraal VRT-Nederlands van Martine Tanghe de norm is. Tot je naar de streaming van de tolken van het Europees parlement luistert. Daar hoor je dan het zuiverste Randstadnederlands.
--
Uit een vroeger concours weet ik dat het wordt verbeterd door 6 personen, die als moedertaal het Nederlands hebben. Daar zitten Vlamingen en Nederlanders bij.
Het zou me niet verwonderen dat de jongere generatie Nederlanders zonder taalkundige opleiding ook los schrijven als foutieve norm gebruiken.


[Edited at 2007-02-02 14:41]


 

NMR (X)
France
Local time: 03:11
French to Dutch
+ ...
Soms krijg je de indruk dat er helemaal geen norm meer is Feb 2, 2007

Het zou me niet verwonderen dat de jongere generatie Nederlanders zonder taalkundige opleiding ook los schrijven als foutieve norm gebruiken.

Ik moet van een van mijn grote klanten ook sommige dingen los schrijven, tot mijn grote ergernis. En dat wordt dan nog gedrukt ook, en vanaf het ogenblik dat het gedrukt staat wordt het tot oekase verheven. Dit raakt dan wat ik in het andere topic zei over proofreaders. En het heeft niet veel met vernederlandsen te maken, je ziet het net zo op de Vlaamse websites.

Aan de andere kant denk ik niet dat men hier bij de Gemeenschappen tegen zondigt. En de NRC schrijft nog steeds behoorlijk Nederlands.

Het volgende bedoel ik opbouwend: als je opgaat voor een vertalersexamen letten de spelling en grammatica heel nauw. "Sommige" bijvoorbeeld krijgt een n, als het zelfstandig gebruikt wordt en slaat op personen. De woordvolgorde moet natuurlijk klinken, en vanaf het ogenblik dat de lezer stopt of twee keer moet lezen moet de zin veranderd worden.


 

Wouter van den Berg  Identity Verified
Netherlands
Local time: 03:11
English to Dutch
+ ...
Gouden toekomst voor het aaneenschrijven Feb 5, 2007

Ik heb enige tijd gedacht dat wij, aaneenschrijvers, voor een verloren zaak streden. Nu ben ik daar niet meer zo zeker van. Er zijn lichtpuntjes.

Ja, zullen sommigen misschien zeggen: Het Nationaal Dictee bedoel je zeker, pas door een Nederlander gewonnen! Maar Nederlanders kijken daarnaar zonder voor zichzelf conclusies te trekken. En trouwens, het gaat niet om het correct spellen van guichelheil, maar om de d's en t's - en om het losschrijven dus. Ik ben het met jullie eens: het Nationaal Dictee is atypisch.

Maar zelfs met dat voorbehoud blijven er nog genoeg lichtpuntjes over.

Allereerst bestaat er nog steeds ontzag voor Van Dale en het Groene Boekje. Als jij met die normen in de hand kunt aantonen dat je gelijk hebt, doet niemand er iets aan. Zeker niet als het om losschrijven gaat. Waar je een koppelteken moet zetten, dáár kun je over discussiëren. Maar losschrijven is geen optie omdat het tegen de logica van de Nederlandse spelling ingaat. Een commissielid zal, ook al is hij zelf misschien een empirisch ingestelde taalkundige die geneigd met de massa mee te gaan, jouw aaneenschrijving nooit fout kunnen rekenen.

Dan is het ook nog eens zo dat onder taalprofessionals het losschrijven zeker niet zo wijdverbreid is als je doet vermoeden. NMR wijst daar al op. Vind maar eens voorbeelden in de landelijke kranten en tijdschriften. Die gaan onverstoorbaar door met correct spellen - of doen daar in ieder geval hun best op. Ook in officiële stukken (nationaal of EU) zal men trachten correct Nederlands te schrijven. En de Microsoft-stijlgids is niet mals over losschrijvers (maar wat je over Windows Vista zegt is wel alarmerend).

Maar er is meer! Wat je vanuit België misschien niet merkt, is dat er in Nederland een sterke "tegenbeweging" aan het opkomen is. Verkeerd spellen wordt (ik denk ten onrechte, maar dat doet er nu even niet toe) gezien als een gevolg van de dalende normen in het onderwijs. Met de roep om herstel van het oude onderwijs (leraren met gezag, respect voor kennis, afschaffing van "combinatievakken", minder leerlingenzelfwerkzaamheid - kortom, minder Nederland, meer België) lijkt het correct spellen ook weer belangrijk gevonden te worden.

De tegenbeweging heeft de argumenten, beheerst de serieuze media en weet zich gesteund door talloze prominenten. Ik voorzie een gouden toekomst voor het aaneenschrijven.


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:11
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Renkema Feb 5, 2007

De versie 2005 van Renkema uit de bibliotheek halen en eens nalezen. Zo hoort het en niet anders.
De Vlamingen hebben dat Groot Dictee een vijftal keer op rij gewonnen. Enkel dit jaar niet. Zelfs het kinderdictee werd door een Vlaamse (uit mijn geboortestreek) gewonnen.


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 03:11
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
? Feb 5, 2007

Williamson wrote:

...
Zelfs het kinderdictee werd door een Vlaamse (uit mijn geboortestreek) gewonnen.
...


Uit de omgeving van de stad waar jij bent geboren of .... een dochtertje van jou?


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:11
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Spatiegebruik.nl Feb 6, 2007

Terzijde : Het meisje kwam uit het plaatsje "Okegem". Dat ligt in de omgeving van de stad waar ik geboren ben.
--
I.v.m. dit topic een nuttige link:
http://www.spatiegebruik.nl/regels.html
Deze site bevat ook nog links naar websites met onjuist gebruik van het Duits, Engels,...


 

Wouter van Kampen
Thailand
Local time: 08:11
Danish to Dutch
+ ...
Taalregels zijn een uitkomst van een achterhoedegevecht Feb 6, 2007

Men vergeet hier dat talen voortdurend in ontwikkeling zijn.

Bij talen zoals het Nederlands, waarvan het aantal gebruikers in relatie tot de vele internationale contacten klein is en die [de gebruikers] bovendien te maken hebben met een sterke invloed van nieuwe Nederlanders, nemen de ontwikkelingen een grote vaart. Het Nederlands is een taal waarvan het dagelijks gebruik zeer snel verandert. Het is onvermijdelijk dat het geschreven Nederlands ook sterk beïnvloed wordt door de heersende internationale cultuur. Of je dat nu leuk vindt of niet, de heersende internationale taalcultuur is die van het Amerikaans Engels. Dit is de reden dat woorden steeds vaker los worden geschreven. De enorme weerstand die veranderingen oproepen bij mensen die zichzelf zien als experts op het gebied van het gebruik van de Nederlandse taal verbaast mij keer op keer. Uniek zijn ze daarin niet, getuige de krampachtige wijze waarin wordt omgegaan met woorden als "fioul" door een club van zelfverklaarde experts in een land waarvan de taal tot nog maar zo'n honderd jaar geleden voor Nederlanders tot de heersende taalcultuur behoorde.

Ik heb met het los schrijven van woorden geen enkele moeite.
Mits evenwel de betekenis geen geweld wordt aangedaan.
In reklameteksten is het al heel lang gebruikelijk en bij het vertalen van technische teksten vindt het los schrijven van woorden steeds meer ingang. Ik ben blij met deze laatste ontwikkeling. Technische teksten bevatten vaak lange samengestelde betekenis constructies. De lezers van deze teksten zijn vaak mensen die vaak niet erg uitblinken in een geweldige taalvaardigheid. Hebben wij nu als service verleners de taak deze mensen op te voeden tegen de natuurlijke ontwikkeling van onze taal in?

Ik meen van niet, wij zijn als vertalers geen docenten maar service verleners. De beste service die wij de lezers van onze vertalingen kunnen bieden is het leveren van gemakkelijk leesbare, eenvoudige, eenduidige en heldere teksten. De huidige officiële taalregels vormen daarbij soms een belemmering. Een belemmering die je uit de weg moet ruimen.

Williamson wrote:

De versie 2005 van Renkema uit de bibliotheek halen en eens nalezen. Zo hoort het en niet anders.
De Vlamingen hebben dat Groot Dictee een vijftal keer op rij gewonnen. Enkel dit jaar niet. Zelfs het kinderdictee werd door een Vlaamse (uit mijn geboortestreek) gewonnen.


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:11
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Geen eenduidige norm Feb 6, 2007

betekent dat je wel eens je vertaling kan terugkrijgen met de opmerking dat jouw versie fout is en met het klassieke verzoek om je prijs wat te verlagen.
Als taalregels de uitkomst zijn van een achterhoedegevecht, zullen we dan voortaan de "dt"regel maar laten vallen en alles met "t" vervoegen. Veel makkelijker.
Stuur zo'n vertaling eens naar je klant en wait and see...


 

Wouter van Kampen
Thailand
Local time: 08:11
Danish to Dutch
+ ...
Een zakelijke benadering Feb 6, 2007

Het is mij inderdaad wel eens overkomen dat een secretaresse ging "verbeteren" in mijn vertaling. Het blijft dan nooit bij het aan elkaar plakken van woorden die volgens de officiële regels aan elkaar moeten worden geschreven. Na deze eerste "successen" - de vertaler maakt taalfouten - gaat zo'n juffrouw al snel over tot het wijzigen van de inhoud. Het desastreuse resultaat hoef ik dan alleen nog maar hier en daar te highlighten en dan voor te leggen aan iemand op een hoger echelon. Van zo'n juffie heb je daarna nooit meer enige last.

Neen, ik ben geen voorstander van het laten vervallen van dt's. de logica daarvan is evident. Ik ben ook geen voorstander van fonetisch schrijven (mag dat nog met ph?). Dat leidt - of was het lijt - maar tot verwarring. Wel ben ik voorstander van het toelaten van evidente verbeteringen en het loslaten van regels die men niet meer kan begrijpen omdat ze gestoeld zijn op historisch taalgebruik.

Voorts ben ik erg autonoom, anti-autoritair en vertoon ik lichtelijk anarchistische trekken. Ik kan dan ook niet erg meer aarden in het bureaucratisch "paradijs" dat Nederland de laatste 20 jaar is geworden. Zie de discussie onder .../topic/ 60848 , waar ik overigens niet aan mee heb gedaan.

Williamson wrote:

betekent dat je wel eens je vertaling kan terugkrijgen met de opmerking dat jouw versie fout is en met het klassieke verzoek om je prijs wat te verlagen.
Als taalregels de uitkomst zijn van een achterhoedegevecht, zullen we dan voortaan de "dt"regel maar laten vallen en alles met "t" vervoegen. Veel makkelijker.
Stuur zo'n vertaling eens naar je klant en wait and see...


 

NMR (X)
France
Local time: 03:11
French to Dutch
+ ...
Dat blijkt wel Feb 6, 2007

titi-at-home wrote:
Voorts ben ik erg autonoom, anti-autoritair en vertoon ik lichtelijk anarchistische trekken. Ik kan dan ook niet erg meer aarden in het bureaucratisch "paradijs" dat Nederland de laatste 20 jaar is geworden. Zie de discussie onder .../topic/ 60848 , waar ik overigens niet aan mee heb gedaan.

Maar als vertaler schrijf je altijd naar een doelgroep toe. Dat houdt ook in dat je je houdt aan de spelregels van die doelgroep. En de spelregels van het Nederlands hebben van alles te maken met de grammatica, die nou eenmaal wil dat woorden samengesteld worden, iets wat de meeste mensen met enige schoolopleiding weten. Als consument voel ik mij trouwens beslist onlekker als ik zo'n vertaling met Engelse trekjes zie. En trouwens, een heleboel los schrijf gevallen zijn terug te voeren op nonchalance of onwetendheid. Zo heb ik heb een tijdje geleden een klant aan de telefoon gehad die zich (zonder iets van het Nederlands af te weten) afvroeg waarom ik olijfolie in één woord had geschreven en avocado-olie met en streepje: zou het niet eenvoudiger zijn om alles maar te homogeniseren en overal spaties in te voegen, net als in het Engels? Hij had het bijna gedaan. Nee, ik ben ook dol op creatief taalgebruik, in mijn privéleven dan, maar als vertaler pas ik me aan, want andere mensen moeten het lezen.


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:11
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Highly unprofessional Feb 7, 2007

In het Engels en het Duits gelden totaal andere regels. Mocht ik in het Engels, Frans, Duits dezelfde anarachistische redenering doortrekken, dan zou ik vlug de reactie krijgen hoe "highly unprofessional" ik ben (wegens fout én omdat ik het aandurf naar het Engels te vertalen).
Hanteer dezelfde redenering voor minder verwante talen en het loopt helemaal fout.

[Edited at 2007-02-07 08:43]


 
Pages in topic:   [1 2] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


De Nederlandse "los schrijf" gewoonte.

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search