Te veel vragen
Thread poster: Evert DELOOF-SYS

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 18:04
Member
English to Dutch
+ ...
Feb 5, 2003

Ik stel vast dat iemand deze morgen al ongeveer 30 KudoZ-vragen stelde (DE-DU).

Mag ik vragen om die niet meer te beantwoorden?

Ik heb geen bezwaren tegen mensen die antwoorden zoeken op hun vragen, maar wel tegen mensen die denken dat wij hier zijn om hun vertalingen te maken, temeer daar de vraagsteller blijkbaar niet (vaak) in bovengenoemd taalpaar werkt.Dit geldt (uiteraard) ook voor alle andere talenparen;Bye for now,Evert_________________[ This Message was edited by:on2003-02-05 11:18]

[Edited at 2004-10-30 10:19]


Direct link Reply with quote
 

AAAmedical  Identity Verified
Belgium
Local time: 18:04
English to Dutch
+ ...
te laat Feb 5, 2003

Hallo Evert,Ik ga volledig akkoord met jou maar je oproep verschijnt blijkbaar te laat op de site.GroetjesAnn


Direct link Reply with quote
 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 18:04
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Ik heb een tiental vragen Feb 5, 2003

verwijderd (zelfs al werd een antwoord gegeven) en een \'warning\' verzonden.

Blijkbaar heeft de vraagsteller dit begrepen, want heb sindsdien geen vragen meer gezien.Ik zou het evenwel op prijs stellen indien sommigen onder jullie die regelmatig vragen beantwoorden ook een oogje in het zeil zouden kunnen houden.

Finaal komen de klachten (en die zijn er, telkens weer) dan immers vaak bij mij terecht en dat kan bezwaarlijk de bedoeling zijn.
[addsig]


Direct link Reply with quote
 
Linda Ferwerda  Identity Verified
Local time: 18:04
Member (2002)
English to Dutch
+ ...
je hebt gelijk Feb 5, 2003

Hoi Evert,Ik zag je bericht te laat. Heb zelf ook twee antwoorden gegeven. Maar zag net (ik verbaasde me ook over de oneindige lijst vragen) inderdaad op de site van de desbetreffende vertaler dat deze NAAR het Duits toe vertaalt.Groet,Linda


Direct link Reply with quote
 
xxxblomguib  Identity Verified
Local time: 13:04
English to Flemish
+ ...
volledig gelijk, maar... Feb 6, 2003

ik had ook twee antwoorden gegeven alvorens ik het doorhad...

Direct link Reply with quote
 

Marijke Mayer  Identity Verified
Netherlands
Local time: 18:04
Dutch to English
+ ...
Ik het het e-mail-adres uitgevogeld Feb 7, 2003

wouterdumont@yahoo.co.uken als deze meneer vragen kan stellen, mogen wij natuurlijk altijd op persoonlijke titel naar deze \'heer\' mailen.


Direct link Reply with quote
 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 18:04
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
U vraagt wij draaien (maar niet altijd) Feb 10, 2003

Naar aanleiding van de toenemende aandacht rond de juistheid van Kudoz-vragen heb ik (ook) geprobeerd een oplossing te vinden voor de vraag hoe de Proz-gemeenschap het stellen vragen in goede banen kan leiden.PROBLEEMSTELLING

Ik meen drie probleemcategorieën te kunnen onderscheiden

1 Kwantiteit: één vrager stelt te veel vragen of een redelijk aantal vragen met te veel inhoud.

2 Kwaliteit 1 (houding van de vrager): vragen die worden gesteld om de boel op stelten te zetten, of vragen die de vrager best in een (online) woordenboek had kunnen vinden. Ook nonchalant gedrag in de zin van geen enkele reactie geven op vragen van antwoorders en geen “meest behulpzaam antwoord” kiezen valt hieronder te verstaan.

3 Kwaliteit 2 (effectiviteit van samenwerking tussen vrager en antwoorders): de vraag is wel goed, maar de vrager geeft te weinig context uit de betreffende tekst, of had de context moeten omschrijven (indien er geen schriftelijke context is, of indien er een geheimhoudingsplicht op de vertaling rust).

MOGELIJKE OPLOSSING

Volgens mij zou je alledrie de categorieën tegelijk kunnen aanpakken door de volgende criteria aan te houden.I Niet meer dan 15 vragen per vrager per dag, en/of niet meer dan 50 woorden per dag.

II De vrager moet een context/omschrijving leveren die 5 keer zo veel worden bevat als de vraag.De getallen 15, 50 en 5 moeten misschien worden bijgesteld.

Het grote voordeel van de plicht tot het leveren van een vijfvoud aan context is dat de vrager wordt gedwongen na te denken over hetgeen hij doet. Voor mensen die gewoon een beetje zitten te narren met vraagjes als “ik wil je stevig vasthouden en je lippen kussen” is de drempel al hoger. Als zo iemand wordt verplicht 45 woorden zinvolle context/omschrijving te leveren, haakt hij waarschijnlijk af. Ten tweede wordt het stellen van 30 vragen lastiger, en komt ook snel openbaar of zo iemand niet gewoon bezig is een half kantje tekst door ons te laten vertalen. Ook Prozzers gebruiken als gratis woordenboek wordt alweer iets lastiger. Bijkomend voordeel is dat het niet alleen de negatieve uitwassen tegengaat, maar tegelijkertijd het werk van de antwoorders gemakkelijker én effectiever maakt. Het lijkt mij dat sommige vragers (ook hele serieuze vertalers aan hun pagina te zien) niet goed beseffen dat begrippen enorm contextafhankelijk kunnen zijn, en dat de hoeveelheid werk die antwoorders besteden veel meer op zou leveren of op zijn minst effectiever zou zijn wanneer hij iets meer context/omschrijving zou geven. Drie zinnen uit het document (namelijk de zin van het woord/begrip/frase en de zin ervóór en erna) zou ook een goed criterium voor het stellen van een vraag uit een te vertalen document kunnen zijn.

Nu zijn deze criteria theoretisch misschien wel effectief, maar de vraag is of ze ook in praktijk gebracht kunnen worden. Het mooiste zou zijn als Proz een stukje software zou aanschaffen dat de vraag aan deze criteria toetst alvorens de vraag verschijnt. De antwoorders hebben meestal niet zo veel zin om de vraag aan allerlei ethische regels te gaan toetsen, maar willen liever snel reageren (ik ook). Ten tweede wordt de vrager sneller met de neus op de fouten gedrukt als hij na het indienen van een vraag binnen twee seconden een foutmelding krijgt:“Uw vraag wordt niet geplaatst; u hebt vandaag reeds 15 vragen gesteld” of

“Uw vraag wordt niet geplaatst; u hebt vandaag reeds 50 woorden gevraagd” of

“Uw vraag wordt niet geplaatst; geef meer context of omschrijf de situatie rond de vraag”Keiharde criteria werken meestal effectiever dan vrijwillige richtlijnen.

Wanneer automatische controle vooraf niet mogelijk is, blijft nog de mogelijkheid over “fout gedrag” te bestraffen door het puntentoekenningsysteem te blokkeren of achteraf terug te draaien. Dat vraagt echter telwerk van de antwoorders en de moderator en bestraft eigenlijk meer de antwoorders dan de vraagsteller.

Ik heb zelf meestal niet erg veel moeite met veel vragen of enigszins onjuiste vragen, eerder met vragen met te weinig context of andere gebrekkige toeschietelijkheid van de vrager. Als een vraag me niet zinnig lijkt, denk ik gewoon “take it or leave it”. Het is echter wel duidelijk dat er steeds meer Proz-leden komen, en waarschijnlijk neemt daarmee het aantal vragen toe. Dat vergroot de wenselijkheid tot duidelijke criteria om het open karakter van Proz en de effectiviteit van de samenwerking tussen vrager/antwoorder veilig te stellen. Het mooiste zou zijn als we de vraagsteller op een eenvoudige manier zouden kunnen dwingen de vraag goed te formuleren.Zijn de voorgestelde criteria zinvol, en moeten ze worden aangepast/uitgebreid?

En vooral ook: kunnen ze automatisch worden toegepast?

Heeft iemand betere of andere ideeën?Misschien is dit een opstapje om het systeem (verder) te verbeteren. Wie heeft goede kritiek?Direct link Reply with quote
 

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 18:04
Member
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Erg zinvolle opmerkingen, Henk! Jun 30, 2003

Henk Peelen wrote:
Het grote voordeel van de plicht tot het leveren van een vijfvoud aan context is dat de vrager wordt gedwongen na te denken over hetgeen hij doet. Voor mensen die gewoon een beetje zitten te narren met vraagjes als “ik wil je stevig vasthouden en je lippen kussen” is de drempel al hoger. Als zo iemand wordt verplicht 45 woorden zinvolle context/omschrijving te leveren, haakt hij waarschijnlijk af. Ten tweede wordt het stellen van 30 vragen lastiger, en komt ook snel openbaar of zo iemand niet gewoon bezig is een half kantje tekst door ons te laten vertalen. Ook Prozzers gebruiken als gratis woordenboek wordt alweer iets lastiger. Bijkomend voordeel is dat het niet alleen de negatieve uitwassen tegengaat, maar tegelijkertijd het werk van de antwoorders gemakkelijker én effectiever maakt. Het lijkt mij dat sommige vragers (ook hele serieuze vertalers aan hun pagina te zien) niet goed beseffen dat begrippen enorm contextafhankelijk kunnen zijn, en dat de hoeveelheid werk die antwoorders besteden veel meer op zou leveren of op zijn minst effectiever zou zijn wanneer hij iets meer context/omschrijving zou geven. Drie zinnen uit het document (namelijk de zin van het woord/begrip/frase en de zin ervóór en erna) zou ook een goed criterium voor het stellen van een vraag uit een te vertalen document kunnen zijn.


Nu zijn deze criteria theoretisch misschien wel effectief, maar de vraag is of ze ook in praktijk gebracht kunnen worden. Het mooiste zou zijn als ProZ.com een stukje software zou aanschaffen dat de vraag aan deze criteria toetst alvorens de vraag verschijnt. De antwoorders hebben meestal niet zo veel zin om de vraag aan allerlei ethische regels te gaan toetsen, maar willen liever snel reageren (ik ook). Ten tweede wordt de vrager sneller met de neus op de fouten gedrukt als hij na het indienen van een vraag binnen twee seconden een foutmelding krijgt:

“Uw vraag wordt niet geplaatst; u hebt vandaag reeds 15 vragen gesteld” of
“Uw vraag wordt niet geplaatst; u hebt vandaag reeds 50 woorden gevraagd” of
“Uw vraag wordt niet geplaatst; geef meer context of omschrijf de situatie rond de vraag”

Keiharde criteria werken meestal effectiever dan vrijwillige richtlijnen.Sommigen onder jullie zullen de nieuwe KudoZ-versie inmiddels gebruikt hebben. De ontwikkeling verkeert nog in de bèta-fase, dus wat geduld is op z'n plaats.

Je gelooft het nooit, maar we zijn nu al enkele jaren aan het discussiëren over het wat en hoe in verband met o.m. KudoZ-vragen.

Platinum-leden lijken -na bevraging- eerder gevonden voor enige beperkingen. Niet-Platinum-leden houden er doorgaans niet van.

Wat er ook van zij, de nieuwe versie maakt het al wat moeilijker om zomaar klakkeloos vragen te gaan stellen en/of te beantwoorden. Bovendien zal ook de snelheid niet meer de doorslaggevende factor zijn om bovenaan het lijstje te figureren en dus KudoZ-punten te sprokkelen. Dit lijkt me een hele stap voorwaarts.

Kortom, achter de schermen is heel wat gaande teneinde deze site professioneler te maken.

Tot slot, mag ik vragen dat vraagstellers meer aandacht besteden bij het aanklikken van 'easy/pro'?
Teveel vragen worden als 'easy' voorgesteld, wanneer het niet meteen termen betreft die eender wie kan beantwoorden.

Prettige zomermaanden aan iedereen (alhoewel die zomer hier niet bepaald goed begonnen is),

Evert


Direct link Reply with quote
 
Els Peleman  Identity Verified
Belgium
Local time: 18:04
Member (2006)
French to Flemish
+ ...
Ja en toch Aug 29, 2003

Ik kan er zeker begrip voor opbrengen dat iemand hier niet een hele vertaling in de vorm van vraagjes op ons afvuurt, dan zijn we uren bezig en maken we de vertaling voor anderen. DAt kan niet de bedoeling zijn, net zo min als wij op heel eenvoudige vraagjes van schoolgangers antwoorden die zo hun huiswerk aan ons geven.

Toch zit ik nu zelf in een situatie dat ik dus geschrapt ben in het vragen stellen en voel ik mij daar dus absoluut niet lekker bij. Ik had twee maand geleden een vertaling te maken over zeer gespecialiseerde bandentechnieken. Een cursus van 143 bladzijden... in zo een opzicht zijn 60 termen met heel concrete vragen die je nergens op het internet terugvindt niet veel vind ik. Bij een cursus van 20 bladzijden daarentegen is dat maar normaal dat je daarvoor geschrapt wordt... Maar in mijn geval...
Gevolg... ik ben nu aan een nieuwe vertaling bezig, een socio-economische studie over de vrachtwagensector, niet zo eenvoudige zinnen maar vrij logisch opgebouwd... toch heb ik af en toe een vraag en kan ik -omdat ik dus de 60 vragen overschreden heb, geen hulp meer van jullie inroepen als ik ergens met een probleempje zit...
Erg jammer vind ik dat, want in mijn job zie ik me ergens genoodzaakt om dan een concurrentiesite te zoeken (terwijl ik verder heel tevreden ben over de opbouw van de site).

Maar goed dit is uiteraard mijn mening en daar hoeft heus niet iedereen het mee eens te zijn.

Els


Direct link Reply with quote
 
xxxNicolette Ri
Local time: 18:04
French to Dutch
+ ...
Beste Els Aug 30, 2003

Ik heb ook meegedaan aan dat bandenverhaal, en hoewel ik altijd bereid ben tot meedenken, zeker in het FR>NL talenpaar, trad er op een gegeven ogenblik toch een soort vermoeidheid op. Ik ben geen specialist maar heb toch een aantal zaken zo van Internet kunnen halen, met name in de documentatie van de bandenfabrikanten, en ik weet zeker dat er ook een heleboel had gestaan in het Autotechnisch zakboek of andere gespecialiseerde documentatie. Als je nu eens door was gegaan tot het eind en vraagtekens had gezet bij alles wat je niet zeker wist, dan had je vast en zeker bij de tweede of derde keer lezen nog een heleboel gevonden of dingen anders begrepen, en dan waren er maar 5 of 6 vragen overgebleven om te stellen. Het leek er een beetje op dat je het onderwerp al moeilijk vond voordat je er helemaal was ingedoken. Je moet je in een onderwerp vastbijten en niet rusten voordat je het naadje van de kous weet. Overigens lossen die terminologievragen lang niet alles op, maar ligt de grootste moeilijkheid in het tekstbegrip, en daar sta je echt alleen voor! Als je na veel lezen zover bent dat je de tekst voor 100% begrijpt en in goed Nederlands kan overzetten, dan komt de terminologie vaak vanzelf opborrelen, en als dat niet het geval is weet je in elk geval waar je die kan vinden.
Overigens vind ik dat deze straf van levenslange uitsluiting wel erg streng is en zou ik de moderators willen vragen deze op te heffen en in voorkomend geval alleen op te leggen voor een korte tijd, een paar dagen bijvoorbeeld, totdat de storm voorbij is.

Succes verder!
Nicolette[Edited at 2003-08-30 11:48]


Direct link Reply with quote
 
Els Peleman  Identity Verified
Belgium
Local time: 18:04
Member (2006)
French to Flemish
+ ...
Hmm, niet volledig mee eens... (sorry) Sep 1, 2003

Hoi Nicole,

ik moet je zeggen dat ik behoorlijk lang op het internet heb gezocht en lang niet alles heb gevonden hoor, ok, ik had soms genoeg van het zoeken en stelde eerst de vraag en ging pas dan op onderzoek op het net uit. Maar in heel veel gevallen konden zelfs nadien onze technical engineers hier binnen in het bedrijf niet helpen (dat is ook de reden waarom de cursus waarschijnlijk slechts heel kort zal gebruikt worden in de huidige vorm, hij is veel te technisch en al zeker voor hulpmecaniciens die maar tot hun 16 jaar naar school zijn geweest). Maar goed, dat doet minder ter sprake. Een vertalen moet zich inderdaad op een tekst kunnen werpen en zich erin verdiepen en dat heb ik ook gedaan hoor met deze syllabus. Alleen ging dit niveau mijn petje echt te boven, het is een cursus die zelf onze burgerlijke ingenieurs hier heeft veel kopzorgen heeft bezorgd.

Maar om het ff kort te houden en dus te zeggen wat er van geworden is... de cursus is vertaald en de vertaling is lichtelijk beter dan het origineel maar we zijn over beiden niet tevreden maar de deadline was 23 augustus dus komt hij zo op de markt maar met de nodige reserve. Wij (ik en mijn vertaler-coordinator/collega) zullen waarschijnlijk een maand of drie de tijd krijgen om onze vertaling te herwerken en te reviewen tot hij van een niveau is dat zowel leesbaar als begrijpbaar is voor mensen die maar tot hun 16 naar school zijn gegaan.

Waar ik nu aan bezig ben is ook lang niet eenvoudig, maar de problemen die ik tot nu toe tegenkom zijn begrijpelijk, met andere woorden, je snapt nog wat je aan het vertalen bent, dat kon je van die syllabus over banden en wielen lang niet zeggen.

Nicolette Richy wrote:

Ik heb ook meegedaan aan dat bandenverhaal, en hoewel ik altijd bereid ben tot meedenken, zeker in het FR>NL talenpaar, trad er op een gegeven ogenblik toch een soort vermoeidheid op. Ik ben geen specialist maar heb toch een aantal zaken zo van Internet kunnen halen, met name in de documentatie van de bandenfabrikanten, en ik weet zeker dat er ook een heleboel had gestaan in het Autotechnisch zakboek of andere gespecialiseerde documentatie. Als je nu eens door was gegaan tot het eind en vraagtekens had gezet bij alles wat je niet zeker wist, dan had je vast en zeker bij de tweede of derde keer lezen nog een heleboel gevonden of dingen anders begrepen, en dan waren er maar 5 of 6 vragen overgebleven om te stellen. Het leek er een beetje op dat je het onderwerp al moeilijk vond voordat je er helemaal was ingedoken. Je moet je in een onderwerp vastbijten en niet rusten voordat je het naadje van de kous weet. Overigens lossen die terminologievragen lang niet alles op, maar ligt de grootste moeilijkheid in het tekstbegrip, en daar sta je echt alleen voor! Als je na veel lezen zover bent dat je de tekst voor 100% begrijpt en in goed Nederlands kan overzetten, dan komt de terminologie vaak vanzelf opborrelen, en als dat niet het geval is weet je in elk geval waar je die kan vinden.
Overigens vind ik dat deze straf van levenslange uitsluiting wel erg streng is en zou ik de moderators willen vragen deze op te heffen en in voorkomend geval alleen op te leggen voor een korte tijd, een paar dagen bijvoorbeeld, totdat de storm voorbij is.

Succes verder!
Nicolette[Edited at 2003-08-30 11:48]


Direct link Reply with quote
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Te veel vragen

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search