Pages in topic:   [1 2 3] >
Taalzuivering en het gebruik van leestekens.
Thread poster: Williamson

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 12:27
Flemish to English
+ ...
Sep 21, 2007

Vele jaren geleden zat ik te vloeken over een cursus "Taalzuivering" van een zekere mijnheer Heidbuchel me afvragend waarom ik nou in godsnaam zo een "onozelheden" moest leren.

Nu weet ik het:

Is het "Het gebruik van leestekens en conjunctie"of is het : het gebruik van leestekens, en conjunctie.

Is het niet zo dat een "," wordt gebruikt als een pauze tussen twee gelijkwaardige gedachtengangen in een zin?
Bij een ; is die gedachtengang losser en je kan die vervangen door een .
Een ";" dient NIET om een verklaring te geven van iets, daarvoor gebruikt men een ":".

"And" en "En" zijn conjuncties, die dienen om twee zinnen met elkaar te verbinden. Niet om aan het begin van een zin te staan, want daar verbinden ze niets.
Dit is zowel in het Engels als het Nederlands fout en getuigt niet van goed schrijverschap.

Voor een conjunctie zoals "en" staat nooit een komma: het is ofwel 't een of 't ander.

Duitsers houden van "doppelgemoppel" ofte "tautologie": in het Nederlands zijn die echter taboe.

De werkwoordvolgorde in het Nederlands is ofwel : hulpwerkwoord+hulpwerkwoord+voltooid deelwoord of omgekeerd.
Niet hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, helpwerkwoord.
Het voltooid deelwoord staat bij voorkeur aan het eind van een zin.

(Voor voorbeelden van hoe het niet moet met leestekens: zie vertaalwedstrijd).

Misschien een aan te vullen reeks regels :
-

[Edited at 2007-09-21 09:12]


 

NMR (X)
France
Local time: 13:27
French to Dutch
+ ...
Naar mijn idee Sep 21, 2007

Williamson wrote:

Is het "Het gebruik van leestekens en conjunctie"of is het : het gebruik van leestekens, en conjunctie.

Volgens mij staat die komma hier om te vermijden dat je leest: het gebruik van leestekens en het gebruik van conjunctie. Het gaat over het gebruik van leestekens enerzijds en conjunctie anderzijds. Maar in andere gevallen is de komma inderdaad overbodig.

Als we nou toch aan het mugge(n)ziften zijn: waar ik mij aan erger is de komma na een bijwoordelijke bepaling aan het begin van de zin, zoals: "In geen geval, moet je denken dat...."
Je ziet het steeds meer. De komma is hier gewoon misplaatst, want grammaticaal niet nodig en er is geen pauze tussen beide delen van de zin.


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 12:27
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Niet mugge(n)ziften, wel juist is juist. Sep 21, 2007

Het gaat hier niet om mugge(n)ziften:
Het gaat om het correct gebruik der regels der Nederland(sch)e taal ons (professionals of prozers) opgelegd door een Taalunie, samengesteld door Nederlanders en Vlamingen.
Het Groot Dictee wordt volgens die regels verbeterd. Deze regels zouden ook moeten gelden voor de hier gehouden vertaalwedstrijd want die is een uiting van het professionalisme der deelnemers.
Bovendien is maar 1 Nederlandse taal en dus niet "Dutch Dutch", zoals ik onlangs in een jobaanbieding las. De "customer" was niet tevree met "Flemish Dutch", wat qua geschreven taal niet bestaat. Het "Flemish Dutch" van de VRT is echter wel dé norm.
Dat "double-Dutch" vloekt soms tegen die regels. Dus moet je om een Dutch-Dutch klant tevree te houden, fouten maken?


[Edited at 2007-09-21 10:03]


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 13:27
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Hekkensluiter Sep 21, 2007

Ik dacht dat komma-en wel kon, om duidelijk te maken dat de hekkesluiter van een opsomming geen relatie heeft met het genoemde vóór de hekkensluiter.
Als we personen als voorbeeld nemen.
"Gisteravond kwamen er acht mensen op onze borrel: Piet en Marie, Jan, Kees en Saskia, Greet, Dennis, en Sonja.

Ik meen ook waar te nemen dat veel mensen beperkende en uitbreidende bijzinnen verkeerd gebruiken, vermoedelijk onbewust.

De vertalers, die perfect Nederlands schrijven, zijn op de vingers van één hand te tellen. (Er zijn hooguit vijf vertalers, verder wordt er vemeld dat ze perfect Nederlands schrijven, vermoedelijk om ze af te zetten tegen niet-vertalers)
De vertalers die perfect Nederlands schrijven, zijn op de vingers van één hand te tellen. (Er zijn hooguit vijf vertalers die perfect Nederlands schrijven, maar er kunnen tussen de 2 en de 6.230.000.000 vertalers zijn, er vanuit gaande dat Mars onbewoond is)


Ik heb op zich genomen niets tegen Vlaams, maar het schijnt geen Nederlands te zijn. Niets bijzonders, want in, laten we zeggen, het Brabants, Gelders, Utrechts, Noord-Hollands en ga maar door, zitten ook massa's uitdrukkingen die geen ABN zijn.
They're afraid the Flemish Dutch Dutch Dutch Dutch.[Bijgewerkt op 2007-09-21 10:25]


 

NMR (X)
France
Local time: 13:27
French to Dutch
+ ...
Kijk dat is 't 'm Sep 21, 2007

Dat "double-Dutch" vloekt soms tegen die regels. Dus moet je om een Dutch-Dutch klant tevree te houden, fouten maken?

Ten eerste: als ik bepaalde dingen schrijf of weghaal (zoals die komma in mijn voorbeeld hierboven), krijg ik de tekst grif terug met "de vertaler heeft de oorspronkelijke punctuatie niet overgenomen". De enkele keer dat het wordt overgelezen dan. Of men zet weer spaties voor de dubbele punt en de puntkomma, want die staan er in het Frans immers toch ook? Wat moet je dan, 's klants wensen opvolgen of de taalregels? (ik doe zelf het laatste, maar de klant is daar niet altijd blij mee).

Ten tweede: over dat er maar één Nederlandse taal zou zijn ben ik het niet met je eens. Ik zit right now op een tekst waarbij de oorspronkelijke vertaler duidelijk in België woonachtig was, en sorry, het is niet hetzelfde taalgebruik, zelfs al is het grammaticaal correct en passen we dezelfde regels toe.

Ten derde, over muggenzifterij: ik krijg hoe langer hoe meer het gevoel dat je maar belachelijk gevonden wordt als je regels toepast en/of goed schrijft. Maar raak klodderen is modern. Je hoeft maar eens te kijken op alle blogs die her en der verschijnen, "hij word" met een d is daar nog de minst erge fout, onder het mom van "geeft niet, als je maar lekker communiceert".

[Bijgewerkt op 2007-09-21 10:37]


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 12:27
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Spaans. Sep 21, 2007

Dat van die leestekens overnemen is onzin. Dan kent de project-manager of de verantwoordelijke voor de vertaling de Nederlandse taal niet.
Wat zou er gebeuren als je bij een vertaling uit het Spaans de leestekens ( ¡! en ¿?) zou overnemen? Of uit een Oosterse taal?
Wat zou er gebeuren als je Nederlandse interpunctie zou overnemen bij vertaling naar andere talen? Je zou direct de reactie krijgen dat dit niet professioneel is.
Daarom heb ik in mijn factuurvoorwaarden gezet dat de teksten worden vertaald volgens de regels van de taal die heden gangbaar zijn en dat het niet gebruiken van de regels op aanwijzing van de klant niet als fout kan worden beschouwd en dusdanig geen aanleiding geeft tot reducties.
Terug naar de regeltjes. Als iemand nog veel voorkomende fouten tegen de regels kent, mag ie ze onderstaand altijd aanvullen.
-

2. Het Nederlands as such is voor mij het VRT-Nederlands: Een neutrale gesproken vorm, die qua uitspraak goed in het oor ligt in Noord en Zuid en qua schrift grammaticaal correct is. Wie aan een volgens deze norm geschreven vertaling wat verandert, vermoordt de taal.
Maar je hebt gelijk : als het maar "kommunikeert", dat is toch "oofdzaak". tja, "dt"-fouten maakt iedereen. Lees de alhier geposte inzending aan de wedstrijd maar eens na: ik wordt. Wie weet wordt die inzending als winnaar verkozen?

[Edited at 2007-09-21 12:04]


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 13:27
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Nederlands is natuurlijk ABN Sep 21, 2007

Niet vermengen met het gemiddelde van Amsterdamsch en Rotterdamsch, zoals de gelijknamige bank deed, want daar maken de ophitsfondsen een eind aan.
Nederland is volgens mij oorspronkelijk een geografische aanduiding voor een (kust)regio die zich uitstrekt van Normandië tot Polen. Nederlands (NL) en Nederlands (B) of Dutch (NL) en Dutch (B) lijkt dus nog zo gek niet.


Nou je het over Spaans hebt ... hoe zou het komen dat de Nederlanders geen haast hebben om Vlaamse uitdrukkingen te snappen? De reformatie begon uitgerekend in Gent en Brugge, maar was te onvoordelig voor de handel, waarop men weer schielijk van richting veranderde, waarheen is nog steeds niet duidelijk. Als de Nederlanders niet hadden doorgezet, hadden we nu een Noordzeevariant van het Spaans of Duits gesproken en kwam die lieve meneer uit Italië met die glimmende jurk aan (de uitdrukking H-Jugend popie Jopie Ratzinger mag ik niet gebruiken van de moderatoren) de vorsten en regeringsleiders naar willekeur afzetten en benoemen. De Nederlanders zien de taalijver van de Vlamingen dan ook als een teken van dankbaarheid. Daarom laten ze ze ook altijd "Tien voor taal" winnen! Zet hem op dus!
Een tien voor taalzuivering! Niets geen riooljournalistiekerig geschrijf![Bijgewerkt op 2007-09-21 17:19]


 

Margreet Logmans (X)  Identity Verified
Netherlands
Local time: 13:27
English to Dutch
+ ...
Ik ga ook voor ABN Sep 21, 2007

maar of de regels voor interpunctie veel verschillen met het VRT-Nederlands?

Persoonlijk vind ik -dt kwesties en d/t- fouten bij een voltooid deelwoord ergerlijk. Net zoals het gebruik van rare contaminaties, of gewoon verkeerd gebruik. 'Ik irriteer me aan', 'ik besef me', dat werk.

Ik heb het opgegeven om steeds te corrigeren, maar ik vind wel dat mensen die met taal werken (journalisten, vertalers, ondertitelaars etc.) dergelijke fouten niet zouden mogen maken. Dus als iemand me een goed boek over de nieuwste Nederlandse taalregels kan aanbevelen....@ Henk: als de nieuwste ontwikkelingen doorzetten, wordt Vlaanderen misschien nog een provincie van Nederland....Benieuwd wat dat voor invloed op de taal zou hebbenicon_wink.gif


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 13:27
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
En dan in de voerstreek de Walen door het Luik heen voeren? Sep 21, 2007

Margreet droomt:

...
@ Henk: als de nieuwste ontwikkelingen doorzetten, wordt Vlaanderen misschien nog een provincie van Nederland....Benieuwd wat dat voor invloed op de taal zou hebbenicon_wink.gif
Margreet wordt weer wakker


Ik geloof er niets van. Nederland heeft 12 provincies met Lelystad als kroon op het werk. Israël had 12 stammen en lelies op de zuilen voor de tempel. Veel te mooie overeenkomst om te verbreken. Verder heeft het Belgische koningshuis een bloedband met Saksen Coburg Gotha: Izaakszonen in-gezamenlijke-sterkte-met Juda, dat is het huis van David: moet ook zo blijven.
Ook uit mijn dorp waren er in 1830 een stel die zoveel van België hielden dat ze zich ergens in de Vlaamse aarde lieten begraven. Voor de rest was de tiendaagse tocht op het veld te sterk: de wind blies ze weer op 't hiem an. Vervolgens haalde België Fransen binnen om de laatste restjes Nederlanders eruit te schoppen. Hadden ze nooit moeten doen, want dan krijg je die Romaanse arrogantie binnen je grenzen. Ik denk niet dat de Vlamingen, Antwerpenaren, Brabanders en Limburgers, nu het beter gaat, hun overmacht op de Walen willen verspelen. Veel te leuk, dat geruzie!
Maar mochten ze terugkomen, hetzij als Vlamingen, hetzij met zijn allen, dan geloof ik niet dat Vlaams, Duits of Frans hier enige officiële status krijgen. Het is geen Fries, hoor!


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 12:27
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Conservatiever Sep 22, 2007

Margreet Logmans wrote:

maar of de regels voor interpunctie veel verschillen met het VRT-Nederlands?

Persoonlijk vind ik -dt kwesties en d/t- fouten bij een voltooid deelwoord ergerlijk. Net zoals het gebruik van rare contaminaties, of gewoon verkeerd gebruik. 'Ik irriteer me aan', 'ik besef me', dat werk.

Ik heb het opgegeven om steeds te corrigeren, maar ik vind wel dat mensen die met taal werken (journalisten, vertalers, ondertitelaars etc.) dergelijke fouten niet zouden mogen maken. Dus als iemand me een goed boek over de nieuwste Nederlandse taalregels kan aanbevelen....@ Henk: als de nieuwste ontwikkelingen doorzetten, wordt Vlaanderen misschien nog een provincie van Nederland....Benieuwd wat dat voor invloed op de taal zou hebbenicon_wink.gif


Het VRT-Nederlands gebruikt standaardwerken zoals de ANS als leidraad. Tenzij uitgevonden door de goegemeente bestaan er geen Nederlands Nederlandse of Vlaamse Vlaamse regels voor interpunctie, wel Nederlandse regels.
Het verschil tussen de taal van Noord en Zuid zit hem vooral in het woordgebruik. Geschreven taal is standaard. Wat doen we voor de kost? Het vertalen uit een vreemde taal naar dat geschreven Nederlands (omgekeerd schijnt taboe te zijn). Welke norm moet dus worden gehanteerd? Wat de goegemeente in Nederland los schrijft of de norm dat er zo veel mogelijk aan elkaar dient te worden geschreven?
---
Politiek mag hier niet, maar toch, gelet op het feit dat het voor een beperkt publiek is : Hoewel ik bijna een Franstalige halve trouwboek had uit de gegoede Belgische klasse, die in een reservaat in Waals-Brabant (juist tegen de taalgrens) woont en in ander reservaat, Knokke, Le Zoute genaamd, sejourneerd "pour les vacances et le week-end", ben ik geen voorstander van de Belgische constructie.
Vanuit Nederlands oogpunt gezien is die te duur als gevolg van vroegere wafelijzerpolitiek.
Alles dubbel of tweedubbel.
Een Nederlandstalige universiteit, dan ook een Franstalige. Een Nederlandstalige katholieke universiteit= een Franstalige katholieke universiteit. Kostprijs : ???
Ik ben eerder voorstander van een Republiek der Nederlanden der 17 Provinciën. Koningen en koninginnen aan het hoofd van een land is outdated. Dus niet "Hup Oranje". Waar die gekte vandaan komt, snap ik niet.

De invloed op de taal zou een strikter, conservatiever taalgebruik zijn. Geen overname van woorden uit vreemde talen omdat die modieus klinken. In het Nederlands is het "kinderen", maar "kids" heeft ingang gevonden o.i.v. het Engels en omdat iedereen dit woord begon te gebruiken.
Of een zender zoals VTM ook zijn invloed zou laten gelden: Bepaalde woorden hebben onder invloed van de zender een andere connotatie gekregen. Vroeger had je een "lief". Nu heeft iedereen een "vriend" of "vriendin".


[Edited at 2007-09-22 08:42]


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 13:27
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Geen wonder dat je het niet snapt, het is helemaal geen gekte Sep 22, 2007

Williamson wrote:

...
Koningen en koninginnen aan het hoofd van een land is outdated. Dus niet "Hup Oranje". Waar die gekte vandaan komt, snap ik niet.


Als je eens goed zou nadenken, zou je ontdekken dat je verhaal zeer inconsistent is. Monarchieën (mits niet al te machtig) zijn een perfecte bovenlaag die de individuen in een goddelijk kader plaatst, bindt en ieder individu leert te relativeren. Wat gekte is, is dat je in de 16e eeuw een beetje tussenin bleef hangen, in 1830 je eigen weg wou gaan en nu, in plaats van je te bezinnen, oranje van onderaf wil opVReTen. We hebben al veel te veel Bartolomeus- en kristalnachten van gefrustreerde "wereldvernieuwers" gehad. De wereldvernieuwing uit de 16e eeuw is nog steeds krachtiger dan alle andere pogingen daarna.
In het Engels willen month, orange, purple, en silver niet rijmen. In Nederland ook niet.
Save that Orange
is part of the door hinge
and core
of future's door.

Outdated????? Je moet je Nederlands eens updaten, eehhh ik bedoel aanpassen aan het hedendaags Nederlands. Het is hier geen dateforum! In het noorden oosten van Nederland heette een vriend of vriendin vroeger trouwens eerder vrijer dan lief, dat klonk daar als een Zuid-Hollandsisme.


Dus niets hup oranje. Oranje moet gewoon blijven, Leopold idem dito.
Laat Yvo het volkslied maar leren.
en gaan regeren.
Krijgen die republiekijnen het op de heupen,
wat moet je dan met Brussel en Eupen?[Bijgewerkt op 2007-09-22 09:40]


 

NMR (X)
France
Local time: 13:27
French to Dutch
+ ...
Punt voor punt Sep 22, 2007

want je haalt een heleboel dingen door elkaar:
Williamson wrote:
Het VRT-Nederlands gebruikt standaardwerken zoals de ANS als leidraad. Tenzij uitgevonden door de goegemeente bestaan er geen Nederlands Nederlandse of Vlaamse Vlaamse regels voor interpunctie, wel Nederlandse regels.
Het verschil tussen de taal van Noord en Zuid zit hem vooral in het woordgebruik. Geschreven taal is standaard.

Tot zover ok. Wat lees- en schrijftekens en grammatica betreft dan. Beide overheden hebben samen een aantal regels opgesteld.
Wat doen we voor de kost? Het vertalen uit een vreemde taal naar dat geschreven Nederlands (omgekeerd schijnt taboe te zijn).

Ik heb nooit begrepen waar je dat vandaan haalt. Wie zegt dat? Met een kleine taal als Nederlands overkomt je het onverbiddelijk dat ze je op een gegeven ogenblik vragen om de andere kant op te vertalen, zeker als je op een gespecialiseerd terrein werkt. Je moet zelf bepalen of je dat aankan, in overleg met je klant. De meesten onder ons kunnen dat niet, ik doe het ook niet meer, het kostte me teveel tijd. Bovendien hebben de meeste Vlaamse vertalers als voordeel dat ze twee moedertalen hebben, wat niet ons geval is. Het ligt aan ze zelf of ze deze tot in de perfectie beheersen of niet, ze hebben het in elk geval geleerd, tot op de universiteit toe.
Welke norm moet dus worden gehanteerd? Wat de goegemeente in Nederland los schrijft of de norm dat er zo veel mogelijk aan elkaar dient te worden geschreven?

Als vertaler zijn wij, net als de journalisten, gehouden aan de voorschriften. Onze vertalingen zijn immers voor het overgrote deel bestemd voor publicatie. Als een grote krant besluit om zich niet aan de norm te houden, kunnen wij beslissen om de krant te volgen of de norm, maar niet om op ons eigen houtje maar raak te doen.
Politiek mag hier niet

Nee en dat is maar goed ook, de zaak heeft inderdaad een politieke dimensie en niet die die jij citeert.
De invloed op de taal zou een strikter, conservatiever taalgebruik zijn. Geen overname van woorden uit vreemde talen omdat die modieus klinken. In het Nederlands is het "kinderen", maar "kids" heeft ingang gevonden o.i.v. het Engels en omdat iedereen dit woord begon te gebruiken.
Of een zender zoals VTM ook zijn invloed zou laten gelden: Bepaalde woorden hebben onder invloed van de zender een andere connotatie gekregen. Vroeger had je een "lief". Nu heeft iedereen een "vriend" of "vriendin".

Hier ben ik het met Henk eens. Het is een kwestie van kiezen: je aanpassen of niet. Niet zozeer aan de klant, maar aan modern, hedendaags taalgebruik. Als je daar allergisch voor bent, moet je jezelf beperken tot technische teksten. Waarover een anecdote: een tijdje geleden heeft één van mijn klanten een massagehandleiding van mij laten doorlezen door een andere vertaler, die een heleboel commentaar had. Nadat we het één en ander hadden ontrafeld, bleek dat de collega-vertaler, die in een ver buitenland woonde, een encyclopedie uit de vijftiger jaren had gebruikt (minstens, misschien zelfs vooroorlogs), en de terminologie daaruit had overgenomen, het wemelde van de sch's, en voor het taalgebruik idem dito. Is het niet de hoofdtaak van de vertaler om zijn werktaal (of talen) en vakgebied up-to-date te houden?


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 13:27
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Zeg het met bloemen: ruggesteun voor Nederlands-Belgische samenwerking Nov 16, 2007

Ondertussen werkt uit onverwachte hoek iemand hard aan Nederlands-Belgische samenwerking: een (ex-)rugpatiënte uit het dorpje De Triemen trok zich de ernstige situatie van Hans Verbeurt uit Leeuwergem aan en besloot onmiddellijk een bloembollenactie te starten om te helpen het geld voor een rugoperatie op tafel te krijgen.
Tineke verkoopt bloembollen, en daarvan gaat 35% naar Hans

Geef Hans een kans
hij spreekt in ieder geval Nederlands in plaats van Frans

ahum

Dit jaar voor 5 december misschien een hya-sint
Het maakt niet uit of je overschrijft of pint
Anders een red Lion voor Leeuwergem
Met het vogelvoerpakket komen de de vogels niet klem
Een wilde trostulp
Is ook een prima vorm van hulp
Of ben je meer kerstman-georiënteerd
Weet dan dat de amaryllus is vernoemd naar Amarullis
De herderin uit de idyllische Eidullia
Zo heb je via via
(aangenomen dat het geen flauwekul is)
Weer wat geleerd
Narcisme is normaal gesproken maar zo zo
En de blauwe druifjes zijn niet voor de Merlot
Sint brengt ook graag een graspop,
Een kinderschop,
Of handschoenen
Om de tuintegels te boenenhttp://www.green-shop.nl/?categoryID=86[Bijgewerkt op 2007-11-17 06:05]


 

Williamson  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 12:27
Flemish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Een kans. Nov 16, 2007

Volgens van Dale is het "hyacint", "cadeauverpakking" en volgens mijn grammaticaal gevoel zijn het hyancinten gemengd met "d", niet met 't". Mr.Bart, enz.... maar ja, het einddoel is de verkoop van bloembollen, niet van taal en je kan van een bloembollenteler niet verwachten dat ie zijn taal perfect kent. Van een websitebuilder-reviseur d.w.z. onze toekomstige activiteit dankzij semi-automatisch vertaling binnen nu en een paar jaar, kan je dat echter wél verwachten.

[Edited at 2007-11-16 08:48]


 
Pages in topic:   [1 2 3] >


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Taalzuivering en het gebruik van leestekens.

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search