5ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία", 13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Thread poster: Emmanouil Tyrakis

Emmanouil Tyrakis
Local time: 21:37
French to Greek
+ ...
Oct 21, 2004

ΕΛΕΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY
SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE

5ο Συνέδριο
«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων ανακοινώσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ) και την Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνεται στο πολύγλωσσο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνάρτηση και με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εξελισσόμενης ήδη Κοινωνίας της Πληροφορίας και ο συντονισμός των ορολογικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι:
1. Διαχρονική θεώρηση θεμάτων Ορολογίας
2. Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (Ορολογία και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.)
3. Διδακτική της Ορολογίας
4. Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – Λεξικογραφικές και μεταλεξικογραφικές μελέτες
5. Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξικά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων)
6. Τυποποίηση και προ-τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίηση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση όρων, προτάσεις Ορολογίας)
7. Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία
8. Ορολογία και Μετάφραση
9. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όποιον ενδιαφέρεται για την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Λευκωσία της Κύπρου στις 13-15 Οκτωβρίου 2005.
Καλούνται οι εισηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία για ανακοίνωση στο συνέδριο, να υποβάλουν περίληψη. Η περίληψη πρέπει να είναι σε μια από τις επίσημες γλώσσες του συνεδρίου και δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 120 λέξεις ούτε μεγαλύτερη από 200 λέξεις. Στο φύλλο της περίληψης θα πρέπει να αναγράφεται η φράση 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, 13-15 Οκτωβρίου 2005, ο τίτλος της ανακοίνωσης και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλ-διεύθυνση) του συγγραφέα ή των συγγραφέων και να αναφέρεται σε ποια ενότητα ή σε ποιες ενότητες εντάσσεται η ανακοίνωση κατά τη γνώμη του συγγραφέα.
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή doc (MS WORD 2000) και να σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως συνημμένο, στη διεύθυνση: valeonti@otenet.gr μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2005.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα κρίνει τις περιλήψεις ως τις 5 Απριλίου 2005 και θα στείλει στους συγγραφείς που θα επιλεγούν τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των πλήρων κειμένων των ανακοινώσεων, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΛΕΤΟ, σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τις 15 Ιουνίου 2005.

Γραμματεία του Συνεδρίου:
Τμήμα Ελλάδας
κος Α. Αλεξόπουλος, τηλ. +30 210 6118911
κος Τ. Ορφανός: τηλ. +30 210 6111020
κα Κ. Ζερίτη, τηλ. +30 210 6115636
κα Π. Παπαδοπούλου, τηλ. +30 210 9323243
Τηλεομοιότυπο: +30 210 8068299
Ηλ-ταχ.: torfanos@ote.gr - aalexopoulos@ote.gr
Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm
κα

Τμήμα Κύπρου
Ελισάβετ Σίβας
τηλ.. 00357 99 86 59 89
τηλεομ: 00357 22 75 83 13
Ταχ. διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία (υπόψη κας Ελισάβετ Σίβας)
Ηλ-ταχ.: cyprusling@ucy.ac.cy


Direct link Reply with quote
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


5ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία", 13-15 Οκτωβρίου 2005, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Advanced search


LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search