Kovács úr vagy Kovács Úr
Thread poster: Johanna K

Johanna K
Germany
Local time: 23:42
Hungarian to German
+ ...
Jan 13, 2008

?

 

Attila Piróth  Identity Verified
France
Local time: 23:42
Member
English to Hungarian
+ ...
Kovács úr Jan 13, 2008

Előfordul, hogy pl. a megszólításban az "Úr" is nagybetűvel szerepel, de ez, ahogy a megszólításként nagybetűvel használt "Ön" is, úgynevezett "hajbókoló nagybetű".
Attila


 

Péter Tófalvi  Identity Verified
Hungary
Local time: 23:42
Member
English to Hungarian
+ ...
Infláció Jan 13, 2008

Az utóbbi időben megfigyelhető az úrral kapcsolatban az elértéktelenedés (hasonlóan a hadnagyhoz). Ezt egyesek a nagybetűsítéssel próbálják kompenzálni. Pedig az Úr eredetileg és igazából csak közjogi méltóságoknak járna, szerintem.
Ma már az áramszolgáltató is leÚraz, ha levelet ír nekem. Én azon a véleményen vagyok, hogy szabjunk ennek gátat, és elégedjünk meg az úrral.

Most jut eszembe, hogy az Úr az maga az Isten, legalábbis bibliai szövegekben.
Újabb érv amellett, hogy hétköznapi halandókra ne használjuk.


 

ViktoriaG  Identity Verified
Canada
Local time: 17:42
English to French
+ ...
Szerintem is teljesen igazatok van Jan 14, 2008

Csak ennyit.

 

Johanna K
Germany
Local time: 23:42
Hungarian to German
+ ...
TOPIC STARTER
Köszönöm! Jan 16, 2008

.

 

Erzsébet Czopyk  Identity Verified
Hungary
Local time: 23:42
Member (2006)
Russian to Hungarian
+ ...
Helyesírás Oct 8, 2015

Csak hogy aki később is idetéved, tudja:

Amennyiben levélben szerepel, a megszólítás minden szavának kezdőbetűje nagy, kivéve az és-t.

Kedves Nagypapa és Nagymama!
Drága Szüleim!
Édes Fiam!
Tisztelt Kovács Úr!
Tisztelt Pályázó!

Diplomácia:

Mélyen Tisztelt Nagykövet Úr! Méltóságos Uram, Őexcellenciája stb. !
Tisztelt Szabóné Úrasszony/Úrhölgy!
Hölgyeim és Uraim!

Nem nagyzolás vagy hajbókolás, ez a szabály.

Folyó szövegben:

Tisztelt Kovács úr, ezúton értesítjük, hogy folyó év ikszedikén blablabla.

Itt az úr már kicsi, mert a mondat része a megszólítás is. Már ez is angol hatás, mert a megszólítás után felkiáltójel kell(ene, hogy álljon) a magyarban, de az angol hatás miatt ma már így is szoktak levelet írni.

[Edited at 2015-10-08 16:34 GMT]

[Edited at 2015-10-08 16:35 GMT]


 

Katalin Horváth McClure  Identity Verified
United States
Local time: 17:42
Member (2002)
English to Hungarian
+ ...
Biztos? Lásd Osiris Oct 8, 2015

Erzsébet Czopyk wrote:

Csak hogy aki később is idetéved, tudja:

Amennyiben levélben szerepel, a megszólítás minden szavának kezdőbetűje nagy, kivéve az és-t.

Kedves Nagypapa és Nagymama!
Drága Szüleim!
Édes Fiam!
Tisztelt Kovács Úr!
Tisztelt Pályázó!

Diplomácia:

Mélyen Tisztelt Nagykövet Úr! Méltóságos Uram, Őexcellenciája stb. !
Tisztelt Szabóné Úrasszony/Úrhölgy!
Hölgyeim és Uraim!

Nem nagyzolás vagy hajbókolás, ez a szabály.

Ez talán az új szabályzatban van így?
Mert az Osiris 144.oldalán nem ez szerepel.
Hadd ne másoljam be az egész oldalt.
A lényeg, hogy a főnevek nagy kezdőbetűsek, de: "A megszólításra alkalmas főneveken kívül azonban a nem mondatkezdő pozícióban lévő más szófajú szavak, leggyakrabban a jelzői szerepű melléknév, illetve kötősző, már kisbetűsek: Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Drága jó Ilonka Néni! Mindezeket a szabályokat az írásgyakorlat alakította ki, korántsem előíró, inkább leíró jellegűek. A nagybetűsítés ezekben az esetekben valamiféle tisztelet, nagyrabecsülés érzékeltetésére szolgál. Ha valaki levélbeli megszólításban nem él ezekkel a nagybetűs formákkal, az természetesen nem számít nyelvi értelemben vett hibának. Formális levelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagjain kívül akár minden szót lehet kisbetűsen kezdeni: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám!"


Folyó szövegben:

Tisztelt Kovács úr, ezúton értesítjük, hogy folyó év ikszedikén blablabla.

Itt az úr már kicsi, mert a mondat része a megszólítás is. Már ez is angol hatás, mert a megszólítás után felkiáltójel kell(ene, hogy álljon) a magyarban, de az angol hatás miatt ma már így is szoktak levelet írni.

A vesszős írásmód rendben van, de az indoklás egy kicsit más. Az Osiris a 328. oldalon megmagyarázza. Nem angol hatás miatt van így, hanem mert a megszólítás tagolatlan tagmondatnak számít, így mindig vesszővel kell elválasztani a tagolt mondattól.

Mindkét oldalon még több információ és példa is szerepel.

[Edited at 2015-10-08 17:21 GMT]


 

Erzsébet Czopyk  Identity Verified
Hungary
Local time: 23:42
Member (2006)
Russian to Hungarian
+ ...
Tempora mutantur Oct 17, 2015

144. oldal: "Különösen az informális levelek és a különféle hivatalos levelek megszólításában az első szó és a tulajdonnévi tagok mellett rendszerint az összes többi főnév is nagy kezdőbetűs: Drága Hölgyem! Tisztelt Főigazgató Úr! Kedves Szabó Úr!" (ott van az általad idézett szöveg feletti sorban)
Biztos öregszem, az én generációmban még nem tegezte le mindenki még az apját-anyját sem, a nagyszüleit meg pláne, és ha levelet írtam a nagymamámnak, az bizony így kezdődött: Drága Nagypapa és Nagymama!
Most azt írja, ha nem él vele, nem hiba. De azt sem mondja meg egyértelműen, hogy melyik a jó.
Azt írja: "akár minden szót lehet..." most akkor az új HSz. szerint van rá szabály vagy nincsen?
Megkérdeztem a gyerekeimet, még ők is azt tanulták az iskolában, amit ideírtam (az se jó már, ők is nagyok).

Majd a Rahmanyinov megmondja, ha erre jár, ő úgyis fejből fújja a helyesírási szótárt.
(én addig maradnék a régimódi, de biztos nagy kezdőbetűnél).
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet arra, hogy vegyek egy új HSz.-t is.

Tisztelt Kovács úr, - az világos, hogy a Vocativus maradványa miatt a magyarban kell a vessző (Kati, gyere ide!; Igyunk egyet, amice!), de régesrégenannodacumál, amikor én még copfos kislány voltam, akkor ez Tisztelt Kovács Úr! lehetett csak a levél elején, külön sorban, nem lehetett beleírni/tenni a megszólítást, erre próbáltam célozni, csak félreértettél. Most viszont, mint az angoloknál

Dear Anna,
I received your letter blablabla...
vagy akár

Dear Anna, we have - egy sorban az egész - én erre gondoltam[Edited at 2015-10-17 09:23 GMT]

[Edited at 2015-10-17 09:34 GMT]

[Edited at 2015-10-17 09:34 GMT]


 

Katalin Horváth McClure  Identity Verified
United States
Local time: 17:42
Member (2002)
English to Hungarian
+ ...
Főnév vagy nem főnév, ez itt a kérdés... Oct 17, 2015

Nincs ellentmondás a 144. oldalon. Az első néhány mondat (amelyeket idéztél) és a kapcsolódó példák arról szólnak, amikor a levél megszólításában CSAK FŐNEVEK szerepelnek. (Azok nagybetűsek.)
A 7. sorban kezdődő rész (amit én idéztem) pedig azt írja le, hogy mit kell tenni a többi szóval, amelyek NEM FŐNEVEK. (Na, ezek kisbetűsek.)
Tehát nincs olyan szabály, hogy minden SZÓT nagybetűvel kell írni, sőt, a szabály az, hogy a más szófajú szavakat kisbetűvel kell írni.
Ugyanakkor (és ez a vicces az egészben), azzal folytatják, hogy mindezek szokás alapú írásmódok, és nem előíró jellegűek. Szóval ezek szerint nincs olyan szabály, ami ezt feketén-fehéren előírná.

Az új szabályzatot még nem böngésztem át ebből a szempontból, de nem muszáj megvenni, mert itt megtalálható: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12

Módosítva 2 perccel később...
Na, nem is kellett sokat keresni:

147. Hivatalos iratokban és levelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem, például: Tisztelt Nagy Úr! Tisztelt Osztályvezető Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Egyéb esetekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is, például: Drága Ilonka néni! Kedves barátom! Édes jó anyám és apám!

Azokat a közneveket, névmásokat és névmási szerepű határozószókat, amelyek a megszólított személyére vonatkoznak, szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük, például: Légy szíves, barátom, látogass meg bennünket! Arra kérem a polgármester urat, szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink. Örökké hálás leszek neked a segítségedért. Melegen érdeklődött irántatok. – Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagy kezdőbetű is alkalmazható, például: Szeretném, Apám, ha nem értene félre. A legfőbb érdem az Önöké. Szeretnék mindig Veled lenni. Két (vagy több) szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg, Igazgató úr, hogy soraimmal felkeresem! Tisztelettel emlékeztetem Államtitkár asszonyt arra, hogy… stb. [Vö. 254.]


Ezek szerint akkor most előlépett szabállyá.

[Edited at 2015-10-17 15:18 GMT]

[Edited at 2015-10-17 15:19 GMT]


 

Barbara Korinna Szederkenyi  Identity Verified
Greece
Local time: 00:42
Member (2011)
Italian to Hungarian
+ ...
a kérdésből nem tudhatom... Oct 19, 2015

Jogos, de a kérdésből (?) nem derül ki, hogy Johanna megszólitásra gondolt-e vagy folyó szövegre: ha már a megszólitással kapcsolatos szabály konvencionális alapú és nem rögzithető egyértelműen, akkor legalább azt mondjuk el, hogy a folyó szövegben biztosan Kovács úr és nem pedig Kovács Úr lesz belőle.

 

Katalin Horváth McClure  Identity Verified
United States
Local time: 17:42
Member (2002)
English to Hungarian
+ ...
Cikk az új helyesírási szabályzat kiadásáról Oct 28, 2015

http://magyarnarancs.hu/tudomany/nem-lett-volna-szabad-kiadni-96732

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Ildiko Santana[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Kovács úr vagy Kovács Úr

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search