Sertifikaacija LVRU
Thread poster: Vents Villers

Vents Villers  Identity Verified
Local time: 10:15
English to Latvian
+ ...
Jul 30, 2008

Vai kaadam ir kaada ideja, kur dabuut atllaauju tulkot ssajaa val. paarii?:)

 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 10:15
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Errr... Jul 30, 2008

Sorry, Vent,

vai Tev kāds to ir aizliedzis?

PS.
Man nav nekādu ziņu, ka zemāk redzamie noteikumi būtu mainīti:

spēkā esošs no 2000.09.01 Publicēts:Vēstnesis 302 2000.08.29.
(ZIŅOTĀJS 17 2000.09.14.)

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
2000.08.22. Noteikumi nr. 291
Rīgā
Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā

________________________________________

Grozījumi: MK 06.01.2004. not. nr.6 (L.V., 9.janv., nr.4;
Ziņotājs, 2004, nr.5)

________________________________________
(prot. Nr.39, 43.§)
Izdoti saskaņā ar Valsts valodas
likuma 10.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var tikt apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā, ja normatīvajos aktos nav noteikts iesniegt notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu vai nav noteikta cita kārtība.

2. Aizliegts apliecināt:
2.1. pases, to aizstājoša dokumenta, dienesta apliecības, deputāta apliecības, politiskās un sabiedriskās organizācijas biedra kartes tulkojuma pareizību;
2.2. tāda dokumenta tulkojumu, kurš ir rakstīts ar zīmuli vai uz vairākām lapām, ja tās nav sanumurētas, caurauklotas un to skaits nav apliecināts ar dokumenta izsniedzēja zīmoga nospiedumu un kompetentas amatpersonas parakstu, kā arī tāda dokumenta tulkojumu, kurā ir neatrunāti labojumi, dzēsumi un svītrojumi.

3. Prasība par dokumenta lapu caurauklošanu, zīmoga nospieduma un kompetentas amatpersonas parakstu nav attiecināma uz dokumentu, kura autors ir fiziska persona.

4. Valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk — iestāde) dokumentu svešvalodā izskata, ja fiziskā vai juridiskā persona dokumentu ir iesniegusi iestādē atbilstoši tās kompetencei, pievienojot arī dokumenta tulkojumu valsts valodā.

5. Iestādē drīkst iesniegt tikai dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai dublikātu).

6. Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir:
6.1. ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS";
6.2. tulka vārds, uzvārds un personas kods;
6.3. tulka paraksts;
6.4. apliecinājuma vietas nosaukums;
6.5. apliecinājuma datums.

7. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, tulks atbild likumā noteiktajā kārtībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.01.2004. noteikumiem nr.6)

8. Noteikumu ievērošanu pārrauga Valsts valodas centrs.

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.septembri.


Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka



Vents Villers wrote:

Vai kaadam ir kaada ideja, kur dabuut atllaauju tulkot ssajaa val. paarii?:)


 

Vents Villers  Identity Verified
Local time: 10:15
English to Latvian
+ ...
TOPIC STARTER
Aizliegt jau neaizliedz... Jul 31, 2008

Driizaak jaau izskataas, ka tas ir ieganstss samaksas novilcinaassanai. Peec 250 izztulkotaam lpp. (LV>RU) Klients peekssnni izdomaaja, ka tulkojumam jaapievieno sertifikaats vai izgliitiibu aapliecinoss dokuments, kas apliecinaatu, ka es driikstu tulkot no LV uz RU. Smiekliigaakais ir tas, kaa pret tulkojuma kvalitaati naav nekaadu pretenziju. Vajagot vieniigi pievienot kaadu dokumentu:) Pagaidaam saaku aar to, ka mekleeju pamatskolas lieciibas no 2. liidz 9. klasei.

 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 10:15
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Cik es zinu Jul 31, 2008

tādus dokumentus Latvijā neviens neizsniedz (un nav arī nekāda juridiska pamata tādu izsniegšanai).

Ja gribi, varu Tev uzrakstīt izziņu no savas firmas, ka mēs esam Tevi sertificējuši šajā valodu pārīicon_smile.gif

Uldis

Vents Villers wrote:
Vajagot vieniigi pievienot kaadu dokumentu:) Pagaidaam saaku aar to, ka mekleeju pamatskolas lieciibas no 2. liidz 9. klasei.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Sertifikaacija LVRU

Advanced search






SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »



Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search