Pages in topic:   [1 2 3] >
Штип и Здружение на преведувачи
Thread poster: Irena Kacarski-Kimova

Irena Kacarski-Kimova  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
Member (2006)
English to Macedonian
+ ...
Feb 11, 2009

Здраво на сите,

ја читав дискусијата за цените, а го прочитав и извештајот за средбата во Штип. За жал не бев во можност да дојдам во Штип, но многу ми е драго што средбата се одржа и се разговараше за овие теми кои што ни се многу важни. Би сакала колегите што беа во Штип малку поопширно да ни ги пренесат на нас, кои сакавме да дојдеме но не можевме, дискусиите и заклучоците. Особено ме интересера заклучокот за формирање на здружение.

Еве што мислам јас на овие две теми:

1. Здружение ни е многу потребно. Се надевам дека во последниве 10-тина години се сменило нешто во расположението и иницијативата на моите колеги, особено се надевам на врелата крв на младите колеги. Пред 5-10 години секогаш кога се обидував со колегите да разговарам на оваа тема и да ги заинтересирам за формирање на професионално здружение (по теркот на современите активни професионални здруженија од земји каде што нашата професија е развиена и ценета) наидував на следниот одговор: „Одлично. Само напред. Кога ќе го направиш здружението викни ме, сигурно ќе се зачленам!“ А на никој не му текнуваше дека мојата поканата се однесува на работата околу формирањето, а не на зачленувањето.
Се надевам дека одговорот на иницијативата овој пат беше „Одлично. Ајде да видиме што треба да се направи, да ги распоредиме задолженијата околу регистрацијата, пишувањето на статутот, програмата за работа, да истражиме да видиме каков модел на здружение сакаме, дали ќе имаме систем за акредитација, да видиме што е потребно за да се зачлениме во Меѓународната федерација на здруженија на преведувачи, со кои здруженија низ светов сакаме да имаме блиска соработка и тн., и тн. “

Според мене, здружението е бренд за квалитет и членството треба да се заслужи. Така, кога после моето име ќе го напишам името на здружението моите клиенти ќе препознаат дека имаат работа со професионалец и ќе добијат квалитет.

2. Е токму овде е поврзувањето со цените. Здружението не може да има официјален ценовник, но може да има разбирање меѓу членовите во врска со цените. Тоа што ќе го добиеме е добра позицијата за преговарање за цената и бренд што гарантира квалитет. Клиентите со кои работиме, повеќето барем, знаат што значи професионално здружение и како преку здружението преведувачите напредуваат професионално и добиваат на квалитет. ВНИМАНИЕ: ОВДЕ ЗБОРУВАМ ЗА ВИСТИНСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ КОЕ ШТО НЕ СЕ ЗАНИМАВА СО НАОЃАЊЕ РАБОТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ, АМИ СЕ ГРИЖИ ЗА НИВНИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ОБРАЗОВАНИЕ! Ако се постигне тоа, работата неизбежно ќе дојде. И цените на Проз нема толку да паѓаат бидејќи ќе бидеме здрава организирана заедница која што нуди квалитет но и го наплатува. Ако сме стабилни и здружени дома такви ќе бидеме и надвор. На пазар каков што е Проз е лесно да се даде дампинг цена бидејќи е многу поголема од дампинг цената дома!

МОЈ ЗАКЛУЧОК: ОРГАНИЗИРАЊЕ / БРЕНД -- > ЦЕНА / ДОБРА ЦЕНА

поздрав,

Ирена


Direct link Reply with quote
 

Gabriela Nikolova  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
Member (2005)
English to Macedonian
+ ...
Здружение и некои други работи Feb 12, 2009

Здраво Ирена,

Реакцијата ти е одлична и сметам дека заслужуваш барем некој да ти одговори, лично жалам што не си можела да присуствуваш на средбата во Штип, но се надевам ќе имаме и други прилики, имам чувство дека некои работи почнуваат да „мрдат“ од мртва точка и тоа е добар знак, на средбата беше разговарано и за цени и за здружение и сите се со констатација дека треба меѓусебно да почнеме да работиме на некоја наша помасовна организираност, потполно се согласувам со тебе дека здружението не смее да има свој ценовник и да се занимава со изнаоѓање работа на своите членови, туку да се ангажира да им помага на своите членови и да се бори за нивниот подобар статус овде и во светот, а како и на кој начин? Со тоа што ќе организира разни семинари, обуки, презентации и предавања, не со цел да заработува на нив, туку да им помага и да ги едуцира своите членови, да издава на пример свој часопис, да ги следи светските трендови, да соработува со лектори и многу други работи, ќе се навратам на прашањето на колешката Сандра која прашува за совет, најдобар совет е работа и усовршување и секојдневно барање на разни ресурси за усовршување, комуникација меѓу сите, бидејќи ништо не „паѓа од Господ“, туку само со труд, верувам дека ниту тебе ниту на кој било друг професионален преведувач никој на „тацна“ не му послужил ништо, туку својот углед и авторитет го градат на макотрпна работа по многу часови пред компјутер и во тек со сите работи и размена на искуства. Значи, што беше дискусијата, дека да се формира здружение треба многу повеќе од желба, треба макотрпна работа и здружени сили, ја презедов иницијативата и разговарав со адвокат и знам дека постапката за формирање здружение воопшто не е сложена, потребна е само иницијатива и страшно професионална организираност, што вели законот:
- Здружение на граѓани можат да основаат најмалку петмина полнолетни
граѓани државјани на Република Македонија.
- Здружението на граѓани се основа на собрание на основачите на кои се
донесува акт за основање програма, статут и се избираат неговите органи.
- Актот за основање на здружението на граѓани, особено содржи:
- име, седиште и адреса на здружението на граѓани;
- имиња, адреси и единствен матичен број на основачите;
- цели и задачи и
- име на овластеното лице кое ќе го претставува и застапува во правниот
промет спрема трети лица во јавноста.
- Статутот на здружението на граѓани, особено содржи:
- име и седиште на здружението на граѓани;
- цели и задачи на здружението на граѓани, облици и начин на
дејствување;
- органи, начин на нивниот избор и оптоварување и нивниот меѓусебен
однос;
- траење на мандатот на органите и начинот на одлучување на членовите;
- стекнување и располагање со имотот;
- остварување на јавност во работата;
- определување на услови за основање ограноци (организациони
единици);
- услови и начин на пристапување и исклучување од здружението на
граѓани;
- претставување и застапување во правниот промет и спрема трети лица;
- престанок на здружението на граѓани;
- постапување со имотот на здружението на граѓани во случај на престанок
на здружението и
- други прашања утврдени со закон.
- Странски државјани можат да се зачленуваат во здруженија на граѓани на
Република Македонија ако е предвидено во статутот.
- Органи ни здружението на граѓани се:
- собрание и
- извршен орган.

Собранието на здружението на граѓани меѓу другото:

- одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за
зачленување во сојузи и меѓународни организации;
................

Не би сакала да пишувам во недоглед и да пренесувам целосен текст од законот, но се надевам дека ова ќе биде поттик за наша помасовна организираност и дека ќе собереме сили да почнеме да правиме нешто, еве воедно и апел до сите колеги да даваат свои предлози, мислења и ставови.

Голем поздрав,
Габи


Direct link Reply with quote
 

Sandra Neshova Krajchev  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
English to Macedonian
+ ...
за здружението Feb 13, 2009

Здраво,

Иако припаѓам на помладата генерација на оваа професија чувствувам големо воодушевување за идејата да се формира вакво здружение. Само така ќе можеме да функционираме на правилен начин, а и оние помладите ќе имаат можност да се информираат за начинот на работење, ќе можат да се потпрат на поискусните. Зашто, искрено, преведувач од клупа не се станува. Треба работа, работа и само работа. Потребен е талент, но, сепак тоа е занает, а за да се испече занаетот треба некој да те научи како. Кога јас почнав никој не ме информираше како се преведуваат печатите, никој не ме информираше што се пишува пред да се стави печат од судски и потпис на преведувачот, никој не ми спомна како да се преведуваат дипломи и кои се преводните еквиваленти за титулите (на пр. Bachelor, итн.). За тие работи сите се консултиравме овде, онде кај постарите, но има еден голем проблем, колку постари колеги ќе прашаш толку различни одговори ќе добиеш. Па, така секој си тера по некои сопствени правила, а од преводите (зборувам за оние со потпис и печат на судски преведувач) стана карма-каша. Го поздравувам чекорот за воведување на испитите со цел стекнување решение за овластен судски преведувач. Порано секој можеше да стане судски, па затоа се соочувавте со проблемот со спуштање цени, непрофесионално изработени преводи... Е, сега оној кој сака да има печат ќе уплати за испитите по не знам колку пари, ама слушнав сумата била голема, ќе се помачи да поучи, па ако положи ќе земе печат. Но, ова не е доволно. Еден или два испита не можат да ти го пренесат занаетот. Потребни се искусни луѓе кои знаат како. А, не испити.
А, со тоа што се јави идеја за формирање на здружение ќе ни биде од голема корист на сите нам. Здружението треба да понуди обуки на кои помладите ќе учат од постарите, да понуди совети, и на таков начин ќе дојдеме до стандардизирање на квалитетот и цените.
Стојам на располагање за сета онаа работа што треба да се заврши околу регистрирањето на здружението. Мојот добар другар е добар адвокат, па и јас ќе се заинтересирам поконкретно што треба да се направи.

Поздрав и се читаме наскоро


Direct link Reply with quote
 

Sherefedin MUSTAFA
Netherlands
Local time: 09:00
Member
English to Macedonian
+ ...
Подршка и неколку предлози Feb 23, 2009

Почитувани колеги,

Ја подржувам идејата за оснивање на професионално здружение на преведувачи.

Би било убаво кога некој би се зафатил околу подготовките кои, секако, бараат инвестирање на време и пари.

Предлагам:

1. Да избереме еден вид оснивачка комисија од, ра речеме 3 члена, кои ќе стапат во контакт со правник (адвокат или нотер) и ќе ни го предложат почетниот текст на статутот кој би можеле и на нашиот форум да го разгледаме, менуваме и прилагодиме на нашите потреби.

2. Да иницираме еден вид оснивачки фонд од кој ќе се исплатат трошоците кои му претходат на самото оснивање;
- Мојата сугестија би била, да дадеме еден вид придонес кој подоцна би можеле да го сметаме како „претплатена„ членарина. Спремен сум во тој фонд да вложам 100 евра.

3. Би било убаво здружението официелно да се оснива во Охрид за време на Меѓународната ProZ.com Конференција.

Во очекување на ваши ценети реакции,

Ве поздравувам,

Шерефедин


Direct link Reply with quote
 

Irena Kacarski-Kimova  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
Member (2006)
English to Macedonian
+ ...
TOPIC STARTER
ајде да почнеме Feb 24, 2009

Шерефедин, навистина си човек од иницијатива!

1. Еве и јас се пријавувам во основачката група/иницијативен одбор. Досега сме јас и Шерефедин. Мислам дека групата треба да има 5 членови, така веднаш ќе го исполниме и законското барање.

- правната форма на здружението треба да биде ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ. Габи веќе ни даде некои информации од разговорот со адвокат. Имаме од каде да почнеме.

-покрај СТАТУТ потребни ни се и ЕТИЧКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС. Јас веќе еднаш го имав направено ова истражување пред повеке години, ќе видам по старите архиви дали чувам нешто. Како и да е, ќе најдеме доволно урнеци на Интернет што можеме да ги искористиме за да ги напишеме нашите!

- треба заедно во иницијативниот одбор, но и овде во форумов, сите да го изработиме ПРОФИЛОТ на здружението.

Мене ми се допаѓа форматот на АТА American Translators Association: професионално здружение на преведувачи и и толкувачи, има сектори по јазик и по вид на превод кои што се формираат по иницијатива на членовите, во здружението членуваат и преведувачи и преведувачки фирми организирани во сектори, што според мене е добро бидејќи се стремиме кон исти стандарди на квалитет а ниедна од овие две заедници не може самостојно да опстане, има неколку нивоа на членство, акредитацијата е највисоко ниво и мислам дека и нашето здружение треба да се стреми кон воведување на акредитација штом тоа ќе биде остварливо, одржуваат годишна конференција што е многу важно за градење на професијата и професионалните стандарди, и маат многу широка и разработена програма за професионална надградба. Повеќе можете да видите на страната на АТА http://www.atanet.org/.

Би сакала околу ова да се развие конструктивна дискусија и здружението набрзо да си добие лик.

- здружението треба да изгради ОДНОСИ НА СОРАБОТКА со колку што е можно повеќе слични и други прфесионални организации и здруженија, вклучителни и постоечките преведувачки здруженија во Македонија. Колку што ми е мене познато, ги има две: здружение на литерарни преведувачи и здружение на технички преведувачи.

- за да биде признато во меѓунардната заедница, здружението мора да стане член на FIT т.е. IFT http://www.fit-ift.org/ . Пред многу години јас стапив во контакт со нив и се распрашував дали има МК здружение што е член, како и што е потребно за МК здружение да стане член. Тие беа многу расположени да помогнат со упатства за формирање на здружение и потоа да го прифатат здружението како свој член.

- имам и предлог за името:

MK: Македонско здружение на преведувачи и толкувачи

EN: Macedonian Association of Translators and Interpreters

потребни се уште идеи!

2. Апсолутно се сложувам со идејата на Шерефедин за основачки фонд од „однапред платена членарина “. И јас сум спремна да вложам 100 евра.

3. Навистина би било убаво да успееме да се организираме до
Конференцијата во Охрид и таму официјално да го основаме зружението.

поздрав,

Ирена


[Edited at 2009-02-24 07:52 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Hristina Dojčinova  Identity Verified
Canada
Local time: 03:00
English to Macedonian
+ ...
Само напред - поддршка и од мене! Feb 24, 2009

Драги колеги,

Секоја чест за повторното актуелизирање и овој пат навистина покажаната ажурност во однос на прашањето за формирање на професионално здружение на преведувачи и толкувачи. Ирена – за поздрав е твојот прв објавен текст на форумов, и јас иако сакав уште многу порано да одговорам со мое видување за жал бев спречена од други обврски поврзани со ProZ а сите мислам дека знаете за што се работи.

Токму во Штип, ќе се сложат и другите учесници на средбата, бидејќи повторно беше иницирана дискусија околу креирањето на здружението – вербално се согласивме основањето да го сториме за време на собирот на националните учесници на меѓународната (во тој момент само најавена) конференција во Охрид.

Иако на ProZ по форумите навидум не сум активна, бидејќи не поставувам текстови толку често како некои други македонски преведувачи, верувајте дека будно ги следам сите дискусии и лобирам за нас и на други нивоа од оваа преведувачка платформа. Исто така, знаете дека на моја иницијатива беше одржана првата средба на преведувачите на ProZ во Македонија во 2007 година, а во моментот организирам еден многу поголем настан – Шестата меѓународна конференција на ProZ.com. Со конференцијата несомнено ќе извршиме големо промовирање не само на професијата во меѓународни рамки, туку и на нашата држава па ќе треба, со Ваша помош одлично да се претставиме пред нашите странски колеги. Според тоа, би било убаво да не има во најголем број токму нас домаќините и искрено се надевам дека ќе Ве видам сите лично дури и Шерефедин – кој иако е еден од најактивните, сепак физички не ни се придружил досега на средбите во Македонија, Србија, Хрватска...Но, потребна и ценета е и ваквата морална (а сега и конкретна) поддршка од странство.

Јас се приклучувам кон групата за планирање, или како што Ирена го нарече -Основачкиот одбор и сум спремна да го платам почетниот влог - и давам конкретен предлог на 5ти јули да го одржиме Конститутивното Собрание на здружението. А и ќе се сложите дека Охрид е историска локација за преземање историски чекори - како што се чини и нашето институционализирање

Имено, на последниот ден од конференцијата, предвидов двочасовна средба на сите македонски претставници на конференцијата (пришто ќе можат да се придружат и преведувачи кои не платиле котизација за конференцијата, бидејќи средбата ќе биде надвор од рамките на настанот, само што јас ќе се потрудам да обезбедам сала за состанок во хотел Метропол) Сметам дека ќе биде добра можност бидејќи и така ќе сме собрани повеќе луѓе.

Во однос на предлог за името (само што ќе изговорам или ќе напишам име, веднаш мислите ми летаат кон едно друго ИМЕ ама голема е дискусијата за да ја започнам) ми се допаѓа предлогот на Ирена. Еве чисто една алтернатива – да ни биде поинтерсно: Здружение на професионални преведувачи и толкувачи на Македонија (Association of professional translators and interpreters of Macedonia)

Во однос на профилот и практиките на акредитација – апсолутно се согласувам дека пример треба да ни биде АТА – како најреномирано здружение. Еве уште една информација, работам на случајот во Охрид да дојде претставник на АТА па да излобираме и лично дека македонскиот јазик треба да влезе на нивниот список. Токму ова прашање го имам поставено до АТА уште во далечната 2005 година, но без поголем постигнат успех во добивањето на повратна информација. Фактот што немавме во тој момент професионално здружение кое би застанало зад процесот на сертификација, не ми помогна многу. But that’s about to change…

Почитувани колеги, мислам дека конечно сме на добар пат за основање на здружението.

Во очекување на понатамошни идеи, Ве поздравувам

Христина


Direct link Reply with quote
 

Gabriela Nikolova  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
Member (2005)
English to Macedonian
+ ...
Размислувања Mar 1, 2009

Здраво на сите,

Навистина ми е жал што не бев во состојба да реагирам порано на форумот, но бев спречена од објективни многубројни обврски. Како прво, драго ми е што се развива дискусија на форумот (која се надевам нема да остане само на неколку учесници во неа).

За поздрав е иницијативата на Шерефедин кој според мое лично мислење, се залага многу повеќе за некои работи поврзани со нашата професија отколку самите преведувачи овде во Македонија, но од друга страна е премногу скромен за да го нагласува тоа (јас лично нема да го заборавам неговото залагање и придонес за формирањето на Македонскиот форум, нешто кое секако досега сме го дискутирале).

Ирена, ти благодарам и тебе за пораката, и сум пријатно изненадена од поддршката на Христина која во разговор на средбата во Штип напомена дека сме сè уште далеку од формирање здружение. Точно дека разговаравме за здружение, но навистина не се сеќавам дека се договоривме основањето да го сториме за време на собирот во Охрид, но се надевам колегите нема да ми замерат бидејќи беше одамна, а и навистина се разговараше за многу теми. Како и да е, тоа е најмалку битно, она што е битно и што мене ме интересира е како го замислуваме самото здружение, каде би се регистрирало, тоа здружение мора да има свое седиште и адреса, можеби не веднаш и во моментот, но сепак и свои канцеларии (или можеби грешам), своја веб-страница, и многу многу други работи за кои би требале да мислиме на време, според мене многу е лесно да се регистрира самото здружение, но дали е тоа најтешкиот дел?

Деновиве покрај сè, успеав да разгледам и некои статути и други работи, со Билјана Василева Бојчев бевме во Скопје на една презентација на проект каде што си зедов за право да преговарам за изработка на веб-страница на едно такво здружение или на каква било варијанта на здружување (бидејќи имавме средба со одговорните луѓе на една реномирана професионална странска компанија за интернет-решенија и услуги и со кои имаме одлична соработка) и за коешто наидов на целосна подготвеност од нивна страна, дури со подготвеност да понудат неколку варијанти бидејќи станува збор за здружение (кое се разбира дека нема пари, но сето тоа откако ќе се види што и како се бара.

Значи, што сакам да кажам, можат да се направат сите работи, работата е: јасно дефинирани однапред поставени работи и цели, и модел на здружение, она што и Ирена го спомна, да не испадне да се формира трето здружение налик на постојните две. Се извинувам ако некому му се чини дека сум директна, но сметам дека треба да дефинираме многу работи заеднички, не е проблем почетниот влог...уште едно мое размислување, доколку се дефинираат сите работи и доколку дојде до една таква реализација, не би се сложила тоа да биде на последниот ден од конференцијата во Охрид, зошто не на почетокот, туку откако сите ќе си заминат (ова е само мое размилсување и нормално, доколку не го нарушува концептот на самата конференција). Или, па тогаш да видиме што сакаме и што ни треба, што е она што најмногу ќе одговара на потребите на сите нас.

Се надевам ќе дојдеме до едно конструктивно решение и со меѓусебни предлози и идеи ќе го добиеме она што ни треба.

Поздрав, Габи


Direct link Reply with quote
 

Radica Schenck  Identity Verified
Germany
Local time: 09:00
English to Macedonian
+ ...
bravo Mar 1, 2009

I pisav na Irena mail so nekolku moi razmisluvanja. Za poveke pomos i iskustva pisete mi slobodno, ke mi bide milo da vi pomognam so nekoi moi idei... Samo imam eden mal milion obvrski, taka sto sum mnogu neredovna ovde ...

Pozdrav


Direct link Reply with quote
 

Sherefedin MUSTAFA
Netherlands
Local time: 09:00
Member
English to Macedonian
+ ...
Понатамошно договарање Mar 1, 2009

Почитувани,

Би ве замолил дискусијата околу формирањето на здружението да го продолжите на овој форум. Доколку ви е потребна поголема „дискреција„ можете слободно да го користите мојот приватен форум.

Секој обид за формирање на други групи за дискусија, по мое мислење, ќе води само до распаѓање на овој процес.

Да бидеме јасни за една работа: секој е слободен да се организира како сака и со кого сака. За оснивање на група за дискусија на интернет се потребни 27 секунди, а да се направи чекор напред во она што со толку маки е започнато на овој простор изгледа се потребни векови.

Поздрав,

Шерефедин


Direct link Reply with quote
 
Post hidden: The author has been asked to edit this post in line with site rule

Radica Schenck  Identity Verified
Germany
Local time: 09:00
English to Macedonian
+ ...
. Mar 3, 2009

како што реков, дискусиите на проз ги следам многу нередовно.

исто така, треба да се има предвид дека и многу топ професионалци не ни слушнале за проз, а би биле вредно членство. заклучоци од ова можат да се извлечат разно разни...[Edited at 2009-03-03 12:49 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Radica Schenck  Identity Verified
Germany
Local time: 09:00
English to Macedonian
+ ...
... Mar 3, 2009

Sherefedin MUSTAFA wrote:

Да бидеме јасни за една работа: секој е слободен да се организира како сака и со кого сака. За оснивање на група за дискусија на интернет се потребни 27 секунди, а да се направи чекор напред во она што со толку маки е започнато на овој простор изгледа се потребни векови.

Поздрав,

Шерефедин


сè што е потребно не се ни векови време, ни големи маки.... туку неколкумина навистина ангажирани ентузијасти кои знаат што сакаат, со јасна идеја и визија... клучот е во тоа Шерефедин, секогаш, само во тоа...

поздрав


Direct link Reply with quote
 

Sherefedin MUSTAFA
Netherlands
Local time: 09:00
Member
English to Macedonian
+ ...
Се сложувам Mar 3, 2009

Сосема се сложувам Радица и сигурен сум дека нјзиното искуство и залагање се и ќе бидат добредојдени.

Би сакал да запрашам:

1. Дали веќе имаме оснивачки одбор или треба да го „избереме„?
2. Се согласувате ли со идејата за оснивање на почетен или иницијативен фонд од кој ќе се исплатат трошоците на оснивачкиот одбор и трошоците на нотерот кој ќе помогне околу составување на официелните акти.


Се согласувам дека прв и почетен услов за зачленување треба и мора да биде академска титула добиена на Филолошкиот Факултет или слична институција.

Уште неколку конкретни идеи:

Би можеле евентуално да размислуваме околу можноста за Здружението да биде „виртуелно„. Дури и состаноците можат да се одржат на интрнет, со помош на Skype или viedoconferencing.

Една друга приципиелна работа за која можеме да се договориме е Здружението да биде организација без печалба или профит. Тоа би била најдобра гаранција за угледот на ракодовството.

На веб страница може да се објави базата на податоци на членовите по јазични комбинации кои ќе бидат достапни за јавноста, а за редоследот на списокот можеме да се договориме истиот да рулира, т.е. при секое барање местата на списокот да се зголемуваат со еден реден број, пример:

Англиски Македонски

1. АБ (контакт податици, образование, искуство итн.)
2. АБВ (контакт податици, образование, искуство итн.)
3. АБВГ (контакт податици, образование, искуство итн.)

При следното барање списокот би изгледал:
1. АБВ
2. АБВГ
3. АБ

и така со ред.

Поздрав,
Шерефедин


Direct link Reply with quote
 

Rodna Ruskovska  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
Member
Macedonian to English
+ ...
forma na zdruzuvanje i rabota Mar 3, 2009

Zdravo kolegi!

Jas sum celosno za virtuelnoto postoenje na organizacijata na preveduvaci na Makedonija.
No, ne znam:
- koj bi bil oblikot na takov vid organizacija?
- dali moze da bide celosno virtuelno? ako da - sto treba da se napravi?
- dali moze da ne postoi sediste ili ako mora da postoi koe bi bilo? ako da, koj bi rabotel tamu?
- koj bil odgovoren vo zdruzenieto i za sto?
- dali toa bi se ogranicilo samo na nas? ili kako ce se postapuva vo odnos na izborot na tie sto ce rabotat na formiranjeto i ponatamu?
- koi ce bidat zadacite i funkciite na taa organizacija vo prvo vreme - oti ne moze da ocekuvame da bideme ATA ili slicno uste od samiot start! tocno sto ce pravi i sto ce nudi na samiot start?

Malku nabrzina gi nafrliv prasanjava (prostete ako mozebi nekoi se malku nejasni), no smetam deka e dobro da ima prasanja i da se odgovori konkretno na niv.... Zatoa bi bilo super da se napravi nekoj spisok na prasanja koi se relevantni za formiranjevo ... Pa otkako ce se odgovorat site - da se prezemat cekori..

Pozdrav,
Rodna


Direct link Reply with quote
 

Gabriela Nikolova  Identity Verified
Macedonia (FYROM)
Local time: 09:00
Member (2005)
English to Macedonian
+ ...
Виртуелно Mar 3, 2009

Здраво на сите,

Гледам, почнува да се развива конструктивна дискусија и тоа е добро, значи уште да се договориме.

Лично, и мене ми се допаѓа идејата за „виртуелно здружение“, со тоа што сите плаќања, односно членарини или уплати би се плаќале преку интернет и сите состаноци и договори би можеле да ги правиме на тој начин. Сè може да функционира преку интернет со жиро-сметка овде, а дури може и во странство. Нормално, ќе имаме и „физички“ средби.

Да се навратам на текстот на Шерефедин, „почетен или иницијативен фонд од кој ќе се исплатат трошоците на оснивачкиот одбор“ – дали мора оснивачкиот одбор да земе пари? Зарем не можеме ние да ги изработиме сите документи и потоа да се однесат во Централен Регистер? Еве што се вели:

...Здруженијата на граѓани и фондации се запишуваат во регистарот на други правни лица при Централниот регистар на Република Македонија во регионалната регистрациона канцеларија на чие подрачје се наоѓа нивното седиште.

Здруженијата на граѓани и фондациите се должни во рок од 30 дена од денот на донесувањето на актот за основање да поднесат пријава за упис во регистарот на Централниот регистар.
Со пријавата за упис во регистарот, се поднесува:
• акт за основање;
• статут на здружението на граѓани или фондацијата;
• програмата за дејствување и
• имињата на лицата овластени за застапување на здружението на граѓани или фондацијата.

Централниот регистар е должен во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на пријавата за упис да донесе решение за упис во регистарот.

Во постапката за регистрација и престанок на здруженијата на странци се применуваат истите услови како и за здруженијата на граѓани.
Здруженијата на граѓани и фондациите се должни зачленувањето или поврзувањето во меѓународни организации да го запишат во регистарот, најдоцна 30 дена од денот на зачленувањето или поврзувањето.

Значи, пријавата, актот, статутот, програмата и имињата, јас мислам дека тоа можеме сами (дури мислам и дека можеме да ги најдеме обрасците), или евентуално ќе ангажираме некој близок, од почетниот фонд би можело да почне да се планира изработката на интернет-страницата да речеме и трошоците за нотар...мислам дека се потребни изјави на заверки и слични работи, во краен случај ќе консултираме пак адвокат за сигурно...

Што се однесува до печалбата или профитот, тоа мислев дека се подразбира, организација без печалба и профит, се согласувам.

Да се надоврзам на Родна, значи седиште мора да постои, вработени не...а одговорноста е наша, на сите, без разлика кој и како после ќе се избира, на собрание и сè друго...

И, во врска со почетниот влог, колку повеќе лица вложиме, толку подобро, зарем не? Но, како што реков, ми се чини самата регистрација е полесна отколку останатите работи, самата програма, дефинирање на многу други работи, обуки, цени за тие обуки, користење на тие средства? Или тоа понатаму? Имаме многу работа ми се чини...:)

Поздрав,
Габи


[Edited at 2009-03-04 08:11 GMT]


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Milena Čkripeska[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Штип и Здружение на преведувачи

Advanced search


Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search