skatt fratrekk (språk)reise?
Thread poster: jeffrey engberg

jeffrey engberg  Identity Verified
Norway
Local time: 13:09
Member (2006)
Norwegian to English
+ ...
Apr 13, 2011

Time is soon coming to do taxes in Norway.
I am wondering if I can deduct expenses for my travels around Norway as a translator to deepen my understanding of language, culture, politics etc?
Has anyone had experience with these kinds of deductions?
I know of language teachers who deduct trips home to stay "updated" with language...
Does this apply to us translators as well?
thanks for the input!


 

Egil Presttun  Identity Verified
Norway
Local time: 13:09
English to Norwegian
Reiseoppgjør Apr 13, 2011

Ja, du må skrive et reiseoppgjør og ta det med i regnskapet. Du må legge ved billetter og andre kvitteringer på utgifter.

 

Karin Berling  Identity Verified
United States
Local time: 07:09
Member (2010)
Norwegian (Bokmal) to English
+ ...
Hva med IRS? Apr 14, 2011

Har lurt på dette selv - men jeg betaler skatt til USA, ikke til Norge.

Er det noen klare regler for dette? Kjøpte blant annet 2 ordbøker på siste hjemreise, haha


 

Egil Presttun  Identity Verified
Norway
Local time: 13:09
English to Norwegian
IRS Apr 14, 2011

Det kommer an på hva IRS står for denne gangen, men ordbøker kan du føre opp som utgiftspost; det er det vi kaller for bokføring (føre opp bøker).

[Edited at 2011-04-14 15:02 GMT]


 

Øystein Kleven
Norway
Local time: 13:09
Member (2009)
English to Norwegian
+ ...
Ja, men... Apr 14, 2011

Hei Jeff,

Virkelige studiereiser kan være fradragsberettigede, hvis de er godt dokumentert. Men slike saker behandles ikke likt av alle ligningskontor for selvstendig næringsdrivende (selv om det skal være mindre forskjellsbehandling nå som skatteetaten er omorganisert). Hvis du fortsatt bor i Oslo, er det større sjanse for "profesjonell" behandling. Man må også skille klart mellom utgifter/andeler for reiser av "privat art" og det som har med arbeid å gjøre. Det er som reg
... See more
Hei Jeff,

Virkelige studiereiser kan være fradragsberettigede, hvis de er godt dokumentert. Men slike saker behandles ikke likt av alle ligningskontor for selvstendig næringsdrivende (selv om det skal være mindre forskjellsbehandling nå som skatteetaten er omorganisert). Hvis du fortsatt bor i Oslo, er det større sjanse for "profesjonell" behandling. Man må også skille klart mellom utgifter/andeler for reiser av "privat art" og det som har med arbeid å gjøre. Det er som regel mye strengere for selvstendige enn for ansatte/eiere i AS, for eksempel. Utdrag fra i lignings-ABC:

1 Fradragsrett for egne reiser
1.1 Hovedregel
Kostnader til studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv. er
fradragsberettiget bare når studiereisen mv. tar sikte på å:
– vedlikeholde skattyterens yrkesmessige kunnskaper og/eller
– holde skattyteren à jour med utviklingen i yrket.
Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv. med faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet. Derimot er det ikke fradragsrett for kostnader til reiser som gjelder emner av mer indirekte interesse for yrket som f.eks. samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker. Fradragsretten skal bedømmes etter de samme regler enten skattyteren er næringsdrivende eller lønnsmottaker.
......
Ved denne vurderingen skal det legges vekt på hva som er hovedformålet med reisen.
......
At skattyteren har fått impulser av betydning for yrket er ikke tilstrekkelig til å gi fradragsrett for kostnadene til en reise som hovedsakelig har privat karakter.
......
For studiereiser bør det legges vekt på om skattyteren har fulgt et organisert undervisningsopplegg. I tvilstilfelle kan det legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd, kunne vært ervervet på annen måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet.
...bla-bla-bla...


Ellers er det selvfølgelig fradragsrett for ordbøker hvis man er oversetter...
Collapse


 

jeffrey engberg  Identity Verified
Norway
Local time: 13:09
Member (2006)
Norwegian to English
+ ...
TOPIC STARTER
thanks for the help Apr 15, 2011

Thank you everyone

 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


skatt fratrekk (språk)reise?

Advanced search


SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search