Dwa nowe słowniki
Thread poster: Roman Kozierkiewicz

Roman Kozierkiewicz  Identity Verified
Local time: 10:44
English to Polish
+ ...
Dec 22, 2010

Prawie równolegle ukazały się ostatnio dwa słowniki z mojej koronnej tematyki, czyli finansów:

a) Słownik polsko- angielski, Giełda i rynki kapitałowe, Joanna Miler-Cassino, PWN, 2010
b) Słownik finansowo-giełdowy, angielsko-polski, polsko-angielski, Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska, Poltext, 2010.

Ad.a

Słownik Joanny Miler-Cassino można zaliczyć do słowników specjalistycznych i z pewnością stanowi uzupełnienie mojego Dictionary of Finance Terms for Professionals. Jak pisze autorka w przedmowie słownik ten powstał głównie z myślą o tłumaczach. Stąd wydaje się zaskakujący wybór haseł, które z pewnością są znajome dla większości tłumaczy np. sell – sprzedać, tranche – transza, assets – aktywa, table – tablica, year – rok, voting – głosowanie, top – szczyt, option – opcja, result – wynik, specialist – specjalista, position – pozycja, increase – zwyżka, wzrost., buyer – kupujący, nabywca, bill – bon (dlaczego tylko jedno znaczenie wyraźnie nietypowe), segment – segment, equity – akcja (a dlaczego nie kapitał własny?), security – dlaczego zabezpieczenie a nie również papier wartościowy

Nie bardzo widzę powody, dla których w słowniku specjalistycznym autorka powtarza powszechnie znane terminy. Szkoda, bo na to miejsce można było umieścić bardziej ambitne terminy.

Autorka, traktując tłumaczy nieco zaskakująco, że mogą nie znać ABC w zakresie podstawowego języka biznesu, jednocześnie podaje terminy bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, zakładając, że ktoś, kto nie zna, co oznacza „sell”, będzie wiedział, co znaczy np.
- bond assimilation – asymilacja obligacji (ciekawe ilu tłumacz wie, co to znaczy)
- disintermediation – desintermediacja (dlaczego autorka nie wyjaśnia na czym ona polega)
- stop order – zlecenie LimAkt (można to krótko objaśnić)
- hedge fund – fundusz hedge (to jest kalka, która nic nie wyjaśnia)
- hights – poziom szczytu (to się przecież odnosi do analizy technicznej w odniesieniu do
giełdy papierów wartościowych, ale o tym autorka nie wspomina)

Kilka innych drobiazgów:

- wage gap – to raczej rozpiętości płacowe, „przepaść płacowa”, nierówności w
wynagrodzeniach niż dysparytet dochodów
- trader – to nie tylko specjalista, ale someone who buys and sells goods or someone who
deals in secutirties, to również podmiot gospodarczy
- hedge – to nie tylko asekuracja, ale częściej zabezpieczenie
- adjusted – raczej skorygowany niż poprawiony
- non-equity securities – samo podanie „walory” nie wydaje się właściwe, bo są to papiery
dłużne inne niż akcje (np. notes czy debentures)
- cost-push inflation – inflacja kosztowa albo podażowa – czy jest to synonim inflacji podażowej mam
wątpliwości – funkcjonuje oddzielny termin na inflację podażową – supply-side inflation

Interesujące są dwa załączniki – analiza techniczna oraz żargon giełdowy – szkoda, że są objętościowo niewielkie – a jest to w istocie bardzo ciekawa i jednocześnie trudna problematyka.

W sumie – niezależnie od wymienionych uwag – pozycja wartościowa, uzupełniająca skromną literaturę słownikową w tej dziedzinie.

Ad. b

Słownik Archutowskiej i Wróblewskiej – to jest kompletnie inna wersja poprzedniego słownika, którego autorami byli Wróblewska i Hadyniak (Poltext 2002). W obecnej wersji „wypadł” prof.Bogusław Hadyniak (specjalista od ubezpieczeń), natomiast „wpadła” Joanna Archutowska, autorka wydanej w 2004r. książki „English for Finance”, której znaczną część stanowił glosariusz terminów angielsko-polski. I o ile szkoda, że „wypadła” problematyka ubezpieczeniowa, której autorem był prof. Hadyniak, o tyle dobrze się stało, że zagadnienia finansowe zostały uzupełnione przez nową autorkę, pracownika naukowego SGH.

Podobnie jak w poprzednim wydaniu w tym słowniku znajdujemy powtórzenie wielu haseł ze słownika handlowego wydanego przez PWE w 1991r. (którego byłem współautorem), ale jest też sporo nowych haseł, w szczególności opracowanych przez p. Archutowską. Moje uwagi krytyczne zgłaszam do następujących haseł wybranych wyrywkowo:

- strap – strap (to nie jest polskie słowo – nie ma wyjaśnienie na czym polega ta transakcja
giełdowa
- shield value – wartość tarczy – jakiej? – chodzi o tarczę podatkową
- straddle, spread – to nie są synonimy transakcji stelażowej
- free floating system – to nie system wolnego przepływu dewiz, lecz system kursu
walutowego kształtującego się swobodnie bez interwencji władz monetarnych
- constant maturity swap – swap typu CMS – co to jest? – dlaczego autorki nie podają
wyjaśnienia
- constant maturity tresury swap – swap typu CMT – uwaga jak wyżej
- swaption – opcja swapowa – to jest swapcja, czyli umowa opcyjna na swap procentowy lub
walutowy
- underwriting – brak podania innego ważnego znaczenia, czyli ocena ryzyka
- tax bailout – odstąpienie od podatku – nie jestem pewien, czy jest to właściwe tłumaczenie
- short – sprzedawca (brak wyjaśnienia w jakim kontekście)
- spillover effect – to nie efekt przenoszący się na cała gospodarkę, lecz efekt rozlewania się
np. kryzysu finansowego
- vendor’s share – to nie akcje założycielskie czy aportowe, lecz akcje przekazywane
dostawcom z tytułu rozliczeń gotówkowych
- accounting risk – to nie ryzyko transakcji, lecz ryzyko księgowe lub ryzyko wyceny
księgowej aktywów i pasywów
- price collar – kołnierz cenowy – to trzeba wyjaśnić
- reversal – to nie odwrócenie, lecz wyksięgowanie lub wystornowanie, zaś w przypadku
giełdy – to jest odwrócenie trendu a nie dzień odwrotu
- intangible investment – to nie inwestycja niematerialna, lecz inwestycja w wartości
niematerialne i prawne
- tap issue – to nie emisja na potrzeby rządu, lecz gromadzenie środków finansowych w
drodze emisji papierów wartościowych lub tzw. emisja ciągła (np. papierów wartościowych
na które jest wysoki popyt).

To tylko niektóre przykłady wynikające z pobieżnego przejrzenia słownika. Nie ulega wątpliwości, że problematyka finansowa na poziomie wyższym niż ABC jest trudna i wymaga dużej staranności w interpretowaniu „very sophisticated terms”. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że wśród fachowców i naukowców zajmujących się problematyką finansową i giełdową nie ma jednomyślności a rozbieżności są rzeczą powszechną.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Dwa nowe słowniki

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search