Dwa nowe słowniki
Thread poster: Roman Kozierkiewicz

Roman Kozierkiewicz  Identity Verified
Local time: 14:21
English to Polish
+ ...
Dec 22, 2010

Prawie równolegle ukazały się ostatnio dwa słowniki z mojej koronnej tematyki, czyli finansów:

a) Słownik polsko- angielski, Giełda i rynki kapitałowe, Joanna Miler-Cassino, PWN, 2010
b) Słownik finansowo-giełdowy, angielsko-polski, polsko-angielski, Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska, Poltext, 2010.

Ad.a

Słownik Joanny Miler-Cassino można zaliczyć do słowników specjalistycznych i z pewnością stanowi uzupełnienie mojego Dictionary of Finance Terms for Professionals. Jak pisze autorka w przedmowie słownik ten powstał głównie z myślą o tłumaczach. Stąd wydaje się zaskakujący wybór haseł, które z pewnością są znajome dla większości tłumaczy np. sell – sprzedać, tranche – transza, assets – aktywa, table – tablica, year – rok, voting – głosowanie, top – szczyt, option – opcja, result – wynik, specialist – specjalista, position – pozycja, increase – zwyżka, wzrost., buyer – kupujący, nabywca, bill – bon (dlaczego tylko jedno znaczenie wyraźnie nietypowe), segment – segment, equity – akcja (a dlaczego nie kapitał własny?), security – dlaczego zabezpieczenie a nie również papier wartościowy

Nie bardzo widzę powody, dla których w słowniku specjalistycznym autorka powtarza powszechnie znane terminy. Szkoda, bo na to miejsce można było umieścić bardziej ambitne terminy.

Autorka, traktując tłumaczy nieco zaskakująco, że mogą nie znać ABC w zakresie podstawowego języka biznesu, jednocześnie podaje terminy bez jakiegokolwiek wyjaśnienia, zakładając, że ktoś, kto nie zna, co oznacza „sell”, będzie wiedział, co znaczy np.
- bond assimilation – asymilacja obligacji (ciekawe ilu tłumacz wie, co to znaczy)
- disintermediation – desintermediacja (dlaczego autorka nie wyjaśnia na czym ona polega)
- stop order – zlecenie LimAkt (można to krótko objaśnić)
- hedge fund – fundusz hedge (to jest kalka, która nic nie wyjaśnia)
- hights – poziom szczytu (to się przecież odnosi do analizy technicznej w odniesieniu do
giełdy papierów wartościowych, ale o tym autorka nie wspomina)

Kilka innych drobiazgów:

- wage gap – to raczej rozpiętości płacowe, „przepaść płacowa”, nierówności w
wynagrodzeniach niż dysparytet dochodów
- trader – to nie tylko specjalista, ale someone who buys and sells goods or someone who
deals in secutirties, to również podmiot gospodarczy
- hedge – to nie tylko asekuracja, ale częściej zabezpieczenie
- adjusted – raczej skorygowany niż poprawiony
- non-equity securities – samo podanie „walory” nie wydaje się właściwe, bo są to papiery
dłużne inne niż akcje (np. notes czy debentures)
- cost-push inflation – inflacja kosztowa albo podażowa – czy jest to synonim inflacji podażowej mam
wątpliwości – funkcjonuje oddzielny termin na inflację podażową – supply-side inflation

Interesujące są dwa załączniki – analiza techniczna oraz żargon giełdowy – szkoda, że są objętościowo niewielkie – a jest to w istocie bardzo ciekawa i jednocześnie trudna problematyka.

W sumie – niezależnie od wymienionych uwag – pozycja wartościowa, uzupełniająca skromną literaturę słownikową w tej dziedzinie.

Ad. b

Słownik Archutowskiej i Wróblewskiej – to jest kompletnie inna wersja poprzedniego słownika, którego autorami byli Wróblewska i Hadyniak (Poltext 2002). W obecnej wersji „wypadł” prof.Bogusław Hadyniak (specjalista od ubezpieczeń), natomiast „wpadła” Joanna Archutowska, autorka wydanej w 2004r. książki „English for Finance”, której znaczną część stanowił glosariusz terminów angielsko-polski. I o ile szkoda, że „wypadła” problematyka ubezpieczeniowa, której autorem był prof. Hadyniak, o tyle dobrze się stało, że zagadnienia finansowe zostały uzupełnione przez nową autorkę, pracownika naukowego SGH.

Podobnie jak w poprzednim wydaniu w tym słowniku znajdujemy powtórzenie wielu haseł ze słownika handlowego wydanego przez PWE w 1991r. (którego byłem współautorem), ale jest też sporo nowych haseł, w szczególności opracowanych przez p. Archutowską. Moje uwagi krytyczne zgłaszam do następujących haseł wybranych wyrywkowo:

- strap – strap (to nie jest polskie słowo – nie ma wyjaśnienie na czym polega ta transakcja
giełdowa
- shield value – wartość tarczy – jakiej? – chodzi o tarczę podatkową
- straddle, spread – to nie są synonimy transakcji stelażowej
- free floating system – to nie system wolnego przepływu dewiz, lecz system kursu
walutowego kształtującego się swobodnie bez interwencji władz monetarnych
- constant maturity swap – swap typu CMS – co to jest? – dlaczego autorki nie podają
wyjaśnienia
- constant maturity tresury swap – swap typu CMT – uwaga jak wyżej
- swaption – opcja swapowa – to jest swapcja, czyli umowa opcyjna na swap procentowy lub
walutowy
- underwriting – brak podania innego ważnego znaczenia, czyli ocena ryzyka
- tax bailout – odstąpienie od podatku – nie jestem pewien, czy jest to właściwe tłumaczenie
- short – sprzedawca (brak wyjaśnienia w jakim kontekście)
- spillover effect – to nie efekt przenoszący się na cała gospodarkę, lecz efekt rozlewania się
np. kryzysu finansowego
- vendor’s share – to nie akcje założycielskie czy aportowe, lecz akcje przekazywane
dostawcom z tytułu rozliczeń gotówkowych
- accounting risk – to nie ryzyko transakcji, lecz ryzyko księgowe lub ryzyko wyceny
księgowej aktywów i pasywów
- price collar – kołnierz cenowy – to trzeba wyjaśnić
- reversal – to nie odwrócenie, lecz wyksięgowanie lub wystornowanie, zaś w przypadku
giełdy – to jest odwrócenie trendu a nie dzień odwrotu
- intangible investment – to nie inwestycja niematerialna, lecz inwestycja w wartości
niematerialne i prawne
- tap issue – to nie emisja na potrzeby rządu, lecz gromadzenie środków finansowych w
drodze emisji papierów wartościowych lub tzw. emisja ciągła (np. papierów wartościowych
na które jest wysoki popyt).

To tylko niektóre przykłady wynikające z pobieżnego przejrzenia słownika. Nie ulega wątpliwości, że problematyka finansowa na poziomie wyższym niż ABC jest trudna i wymaga dużej staranności w interpretowaniu „very sophisticated terms”. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że wśród fachowców i naukowców zajmujących się problematyką finansową i giełdową nie ma jednomyślności a rozbieżności są rzeczą powszechną.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Dwa nowe słowniki

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search