Pages in topic:   [1 2] >
Podpis odbiorcy na fakturze
Thread poster: SATRO

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
German to Polish
+ ...
May 12, 2004

Dziś wymieniałem komórkę i jakież było moje zdziwienie, gdy sięgnąłem ręką po długopis, żeby podpisać fakturę... Pani z miłym uśmiechem powiedziała: nie proszę Pana, po 01.05.2004 nie ma potrzeby podpisywania przez odbiorcę faktury! Niech Pan popatrzy, nawet nie przewidują już miejsca na druku.

Aż mi się nie chce wierzyć, żeby taka duża firma się myliła! Co Wy na to? PRAWDA czy FAŁSZ??

Zdziwiony Stasek


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:15
English to Polish
to prawda May 12, 2004

Od 1 maja odbiorca nie musi podpisywać faktury.
Poza tym, nie musisz dostarczać faktury osobiście,
możesz ją przesłać klientowi mailem.

Unia, szanowny kolego, Unia.icon_smile.gif

[Edited at 2004-05-12 13:14]


 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
German to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Mailem??!!??!! May 12, 2004

lim0nka wrote:
możesz ją przesłać klientowi mailem.


Que?? Mailem - jak? Zrzutka ekranowa, czy dokument wordowski bez podpisu??

Jeśli jest tak jak mówisz, to czad, bo ja zawsze zapominam odesłać!

Stasek

PS. A może wystarczy mu powiedzieć przez telefon: Panie, mogę mieć dla pana fakturkę, drukować, czy zapisze Pan sumę?icon_smile.gif


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
Member (2004)
English to Polish
+ ...
nie.... May 12, 2004

Stanislaw Trojanowicz wrote:


Que?? Mailem - jak? Zrzutka ekranowa, czy dokument wordowski bez podpisu??.pdf ze wskanowanym podpisem, do tej pory działało bez zarzutu w tych częściach świata, które nie uznają świętości pieczątki...:D

Magda


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:15
English to Polish
excel, word albo treść maila May 12, 2004

Czy po 1 maja faktura powinna zawierać podpisy osób uprawnionych do jej wystawienia i otrzymania?

Jest to jedno z pytań zadanych w trakcie kolejnego dyżuru zorganizowanego wspólnie przez GP i Rödl&Partner. Pani Ewa Sokołowska, ekspert z tej kancelarii, dyżurująca przy naszym telefonie, wskazała, że od 1 maja faktura nie musi zawierać podpisów osób uprawnionych do jej wystawienia i otrzymania. Zmianę tę wprowadziły przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 971), które określają m.in. minimalne wymogi, jakie powinna spełniać faktura.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/27.html?numer=1197&dok=1197.27.439.1.7.2.0.1.htm


 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
German to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Za potwierdzenie tej wiadomości... May 12, 2004

należy się Wam drogie Panie wielki buziak!!

A każdemu kto będzie mi mendził o kopię faktury podam chętnie nogę!!

Dzięki!
Niepodpiśmienny Stasek


 

Wojciech Wołoszyk  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
Member (2006)
Polish to English
+ ...
A rachunek do umowy o dzieło? May 12, 2004

A co w przypadku, gdy nie jestem płatnikiem VAT i rozliczam zlecenie na podstawie umowy o dzieło i rachunku do niej? Czy w takim przypadku zleceniodawca powinien mi podpisac rachunek, czy tez nie jest to wymagane. Pomińmy kwestie cywilnoprawne (czyli np. potwierdzenie wykonania dzieła), a pozostańmy przy podatkowych.

 

Wojciech Wołoszyk  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
Member (2006)
Polish to English
+ ...
Zleceniodawca zagraniczny oczywiście May 12, 2004

Chodziło oczywiscie o zleceniodawcę z siedzibą poza granicami RP, aczkolwiek w granicach UE.
Moze jeszcze dodam, że co prawda logicznie rzecz ujmując rachunki powinny być nawet nieco mniej sformalizowane niż faktury VAT-owskie, ale ...
Ustawa o rachunkowości:
Art. 21. 1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

7) (skreślony).

1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wynikają one z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.

3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.

4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie.

5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.

Szczególnie uwadze polecam ust. 1 pkt. 5 i ust. 5.

Pozdrawiam
Wojtek Wołoszyk


 

Marek Makosiej  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
English to Polish
A co walutą, w jakiej wystawiamy fakturę dla klienta z UE lub poza UE? Można wystawiać w EURO/USD? May 13, 2004

Bo sam już nie wiem... Każdy mówi co innego. A to jakieś przeliczanie, a to że nie trzeba... Słyszałem o absurdach typu, że trzeba wystawić w PLN po kursie dnia, a klient sobie ma przeliczyć na EURO/USD - tylko wg jakiego kursu??? To byłaby bzdura kolosalna!

Pomóżcie, bo mam tu stos zamówień, do których muszę wystawić faktury!!!


 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 23:15
English to Polish
+ ...
do Marka M May 13, 2004

Marek Makosiej wrote:

Bo sam już nie wiem... Każdy mówi co innego. A to jakieś przeliczanie, a to że nie trzeba... Słyszałem o absurdach typu, że trzeba wystawić w PLN po kursie dnia, a klient sobie ma przeliczyć na EURO/USD - tylko wg jakiego kursu??? To byłaby bzdura kolosalna!

Pomóżcie, bo mam tu stos zamówień, do których muszę wystawić faktury!!!


Pytałeś o inne sprawy w Izbach i/lub Urzędach Skarbowych, zapytaj i to - to najpewniejsze źródło - a potem i nam powiedz co usłyszałeś. Ku pożytkowi wszystkich. Bo jak wszyscy ci radzą, co sami słyszeli, to wiesz, że nic nie wiesz.
Hołk


 

Katarzyna Chmiel  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
English to Polish
+ ...
Chodzi mi to po głowie od paru dni. May 13, 2004

Cytat z witryny podatki.pl:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971) zawiera listę danych, które powinny znaleźć się na fakturze VAT (taką listę zawierało również poprzednie rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 22.03.2002 r.).

Zgodnie z Par. 12 nowego rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:
1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
4) nazwę towaru lub usługi;
5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
8) stawki podatku;
9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
W poprzednim rozporządzeniu znajdował się jeszcze punkt 13, określający wymóg umieszczenia na fakturze czytelnych podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisów oraz imion i nazwisk tych osób.

Ponieważ w obowiązującym od 1 maja 2004 r. rozporządzeniu tego punktu już nie ma, faktury VAT wystawiane począwszy od tego dnia nie muszą zawierać podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury.

Oznacza to oczywiście zmniejszenie uciążliwości związanych z dokumentowaniem obrotu.
---------------------
Koniec cytatu.

Muszę jednak przyznać, że kiedy dostaję podpisaną fakturę od klienta, rośnie moje poczucie bezpieczeństwa.
A jak ktos wystawi mi fakture, chociaz nic dla mnie nie zrobił? Albo przeciwnie: ktoś może się wyprzeć, że ja pracowałam dla niego.
Czy w takiej sytuacji nie należałoby wprowadzić jakichś formularzy zamówień?
Co o tym sądzicie?


 

Marek Makosiej  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
English to Polish
A'propos walut na fakturze - newsy z IS May 13, 2004

Pani z IS przed chwilą powiedziała mi, że mogę sobie wpisywać walutę, jaką mi się podoba, bo wymóg fakturowania w złotych dotyczy kwoty podatku, a w naszej sytuacji na fakturze dla państw UE lub trzecich nie ujmujemy stawki, kwoty podatku ani sumy faktury wraz z podatkiem. Przy okazji Pani powiedziała mi, aby adnotację dotyczącą tego, że VAT rozlicza nabywca w swoim kraju pisać w obu językach - na wszelki wypadek.

Ja osobiście, korzystając z uprzejmości, a raczej faktury wzorcowej anglisty, mam ją nieco przerobioną i praktycznie całą w obu językach. Do tego podaję kwoty w EUR/USD i PLN wg średniego kursu NBP z dnia fakturowania przy zaznaczeniu tego faktu w sekcji komentarzeicon_smile.gif

Ponieważ rozporządzenie mówi, co faktura powinna zawierać PZRYNAJMNIEJ, więc nie ma problemu z tym, że będzie coś więcejicon_smile.gif

Tak to widzę. Pozdro!


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 23:15
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Czy Ty przypadkiem nie za bardzo wszystko komplikujesz? May 13, 2004

Marek Makosiej wrote:

Ja osobiście, korzystając z uprzejmości, a raczej faktury wzorcowej anglisty, mam ją nieco przerobioną i praktycznie całą w obu językach. Do tego podaję kwoty w EUR/USD i PLN wg średniego kursu NBP z dnia fakturowania przy zaznaczeniu tego faktu w sekcji komentarzeicon_smile.gifWystawiając fakturę myśl przede wszystkim o tym, że ona przeznaczona jest dla klienta, który musi Ci według tej faktury zapłacić.
Więc jeśli umawiasz się z klientem na stawkę w dolarach, to musisz wystawić mu w dolarach, żeby wiedział ile ma Ci zapłacić i czy się to zgadza z umową. Jeśli stawki podajesz w euro, to w euro itp. Chyba, że z klientami umawiasz się na stawkę w złotówkach i wtedy uzgadniasz kurs, a fakturę wystawiasz w złotówkach. Nie tylko nie musisz wystawiać faktury w kilku walutach, ale wręcz nie jest to wskazane, bo Ci klient zgłupieje i przyśle nie tyle ile trzebaicon_wink.gif Fakturę w innej walucie księgujesz stosując kurs z dnia zapłaty - jest to w którymś rozporządzeniu, kte było tu już cytowane.

Poza tym Twój klient musi otrzymać fakturę w zrozumiałym dla siebie języku - inaczej możesz mieć problemy z otrzymaniem kasy.

Więc nie kombinuj za bardzo, a najlepiej znajdź sobie jakieś dobre biuro księgowe, które będzie to za Ciebie załatwiać, bo inaczej będziesz codziennie biegał do US zamiast zarabiać pieniądzeicon_biggrin.gif

Magda


 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 23:15
German to Polish
+ ...
Mój świat legł w gruzach... May 14, 2004

Jak to - klient nie podpisuje się na fakturze?
To jak od niego ściągnę należność, jeżeli ochotę będzie miał się (z przeproszeniem) od płatności migać?

W kwestii poczucia bezpieczeństwa ja, nieuświadomiona kocia blondzia, łączę się z Kasią...

Wasz radosny luddite, nieustający w zmaganiach z postępem i rozstępamiicon_smile.gif


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:15
English to Polish
formularz zamówienia May 14, 2004

Katarzyna Chmiel wrote:

Muszę jednak przyznać, że kiedy dostaję podpisaną fakturę od klienta, rośnie moje poczucie bezpieczeństwa.

Czy w takiej sytuacji nie należałoby wprowadzić jakichś formularzy zamówień?


Zgadzam się całkowicie, że wraz z podpisem na fakturze rośnie poczucie pewności, że zostanie ona zapłacona. Ja zamierzam z jednym klientem ustalić, że faktury mi podpisują, bo inaczej będą musieli wystawić zlecenie na każdy film, jaki dla nich robię. I myślę, że taki układ przejdzie.

Natomiast wszystkich pomniejszych klientów zamierzam prosić o potwierdzenie warunków zlecenia faksem albo mailem, bo te są już honorowane przez nasze urzędy. A jak będę odbierać coś od nich osobiście, to takie zlecenie podsunę im do podpisania.

Trzeba będzie, oczywiście, przygotować jakiś formularz zamówienia. Dostałam niedawno coś takiego mailem z zagranicznej agencji, więc służę przykładem:

===============
Project ID: // Zlecenie z dnia (lub) Numer zlecenia:
Language: // Tłumaczenie z/na język:
No. of Words: // Objętość (liczba stron, słów lub znaków):
Rate: // Stawka:
Due Date: // Termin oddania tłumaczenia:
Delivery Format: // Format tłumaczenia:
Content: // Zawartość dokumentu:
Style: // Język i styl:
Audience: // Grupa docelowa:
Note: // Uwagi:
Invoice: // Sposób uregulowania należności:
Please send all invoices to: // Fakturę proszę przesłać na poniższy adres:
===============

Tłumaczenie na polski to moje propozycje, na razie takich zleceń nie wystawiałam, więc jeszcze wszystko można zmienić. Czekam na komentarze, bo może czegoś nie wzięłam po uwagę.

Anetta


 
Pages in topic:   [1 2] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Podpis odbiorcy na fakturze

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search