Pages in topic:   [1 2] >
ZUS kwestionuje umowę o dzieło tłumacza
Thread poster: Karolina Ojrzynska-Stasiak

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
Oct 30, 2014

Czy ktoś z Państwa miał już wątpliwą przyjemność być w ostatnim czasie kontrolowanym przez ZUS? Dziś dowiedziałam się, że zakwestionują mi WSZYSTKIE umowy o dzieło, jakie prowadząc działalność gospodarczą zawieram z kolegami i koleżankami po fachu, którzy takiej działalności nie prowadzą. ZUS sugeruje, że powinny to być umowy zlecenia, choć nie mają ani stałego charakteru (nie są to te same osoby co miesiąc, z tymi samymi kwotami wynagrodzenia), ani żadnych innych cech umowy zlecenia (moim zdaniem). Po prostu dzielę się nadmiarem pracy z innymi, zlecając wykonanie konkretnego tłumaczenia. Podobno takie kontrole są teraz prowadzone na szerszą skalę. Czy Państwo tłumacze coś o tym słyszeli?

 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
Ja nie słyszałam, ale Oct 30, 2014

... już kilka lat temu w US zakwestionowano mi umowy o dzieło zawierane z tłumaczami, argumentowano, że większość tłumaczeń to nie dzieła (dziełem może być np. tłumaczenie książki). Dlatego od tamtego czasu unikam podzlecania, a jeśli już muszę, to podzlecam komuś z dz.g...

 

Łukasz Gos-Furmankiewicz  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
ZUS cierpi na brak wiedzy prawniczej Oct 30, 2014

W całej tej swojej ogólnopolskiej akcji (bo takie to ma rozmiary) ZUS cierpi na brak wiedzy prawniczej i być może zdolności albo chęci do myślenia. W prawie umów jest takie podstawowe rozróżnienie na umowę o dzieło a umowę zlecenia.

Dzieło jest umową rezultatu. Wynikiem jej wykonania jest jakiś utrwalony rezultat.

Zlecenie jest umową starannego działania. O ile nie wynika z wad działania, rezultat jest właściwie obojętny, bo liczy się działanie.

Umowa o wykonanie tłumaczenia tekstu — z pliku na plik, z papieru na papier itd. — jest ewidentną umową o dzieło, podręcznikowym wręcz przykładem.

Teksty typu „zwykła czynność translatorska” (co to w ogóle ma znaczyć, co to jest za kategoria?) i podobne rzucane w tych sprawach to przejaw zatrważającej ignorancji.

[Edited at 2014-10-30 21:10 GMT]

[Edited at 2014-10-30 21:11 GMT]


 

Mallena  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Polish to English
+ ...
Może to okaże się pomocne Oct 30, 2014

Załączam link związany z analogiczną sprawą.

http://www.stp.org.pl/aktualnosci/zus-u-skok-na-kase-tlumaczy-udaremniony


 

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Będę się odwoływać Oct 31, 2014

Oczywiście nie zostawię sprawy i będę się odwoływać (również w sądzie, jeżeli zajdzie taka konieczność, a pewnie zajdzie). Gdyby ktoś z Państwa miał podobny problem, zapraszam na priv. Artykuł o "udaremnionym skoku na kasę" jest krzepiący.

 

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Protokół ZUS Nov 6, 2014

Z protokołu po kontroli (zakwestionowano WSZYSTKIE zawierane przeze mnie umowy) wynika, że dziełem nie są nie tylko tłumaczenia pisemne (bez względu na ich rodzaj - film, instrukcja obsługi, umowa, podręcznik...), ale także tłumaczenia ustne i korekty tekstów. Współpracuję z doświadczonymi tłumaczami, którzy od wielu lat podpisują umowy o dzieło z różnymi firmami, dużymi i małymi, wszyscy są zaszokowani taką klasyfikacją ich pracy.

 

TranslateWithMe
Poland
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
Do poczytania Nov 17, 2014

Witam!

I jeszcze coś do poczytania na ten temat:

http://prawo.rp.pl/artykul/1135973.html

Pozdrawiam
K.


 

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Moja odpowiedź do ZUS Nov 23, 2014

Odnośnie artykułu, który podlinkowała pani Katarzyna, w mojej odpowiedzi do ZUS odniosłam się do jednego z przypadków tam opisanych: Słuszny Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011r. sygn. Akt II UK 315/10 dopuścił niekiedy kwalifikację przez ZUS tłumaczeń jako umowy o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego gdy umowa oparta jest na długoterminowym zatrudnieniu i polega na powtarzalnym wykonywaniu tłumaczeń dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy za stałym (miesięcznym) wynagrodzeniem.

Ale, dalej już tak napisałam: Gdyby oceniać, czym różni się oceniany przez Sąd Najwyższy stan faktyczny z występującym w niniejszej sprawie, stwierdzić należy, że w s z y s t k i m.
Relacje podmiotu kontrolowanego z podmiotami w żadnym wypadku nie wykazują cech stałości. Występują wielomiesięczne przerwy w relacjach umownych z niektórymi wykonawcami, wskazujące ewidentnie na brak stałego charakteru współpracy i brak płatnego okresu oczekiwania na tłumaczenie, o czym wspomina w uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy. Zróżnicowanie wynagrodzenia w każdej umowie wyraźnie wskazuje na zróżnicowany charakter tworzonych dzieł, co jak z łatwością można było ustalić, zależy od stopnia skomplikowania i wielkości tekstu tłumaczonego w ramach konkretnej umowy. Zarzucany w protokole brak rezultatu również nie występuje, kontrolowana jest w stanie przedstawić kopię wszystkich wykonanych tłumaczeń i je przyporządkować do konkretnych umów, ZUS pominął w tym zakresie w protokole kompletnie wyjaśnienia kontrolowanej, że jest w stanie je przedstawić i wskazując na brak czasu tych dowodów nie zażądał. W związku z powyższym kontrolowana żąda wyraźnie możliwości, aby je przedstawić i poddać weryfikacji, wymaga tego art. 65 kodeksu cywilnego. Z przepisu tego ZUS musi korzystać, gdyż wstępna ocena umów zawieranych przez kontrolowaną np. oznaczenie stron, użyta terminologia prawnicza, wskazują na wykonywanie dzieł. Przepis ten wymaga również, aby strony umów przesłuchać jako świadków w celu ustalenia, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy.
O nadzwyczajnie lekkim podejściu do stosowania art. 65 kc świadczy zbiorcza klasyfikacja prawna wszystkich umów podmiotu, bez ich jakiegokolwiek zróżnicowania. Zastosowanie tej klasyfikacji do umowy jednorazowej, zawartej raz w ciągu kilku lat z jedną osobą nie ma absolutnie nic z cechy stałości, o której wspomina Sąd Najwyższy.
Kompletnie odmiennym od stanu faktycznego ze sprawy sygn. Akt II UK 315/10 jest także charakter tłumaczonych dokumentów. Nie są to dokumenty wewnętrzne firmy, ale dzieła tworzone dla podmiotów zewnętrznych. Warto zauważyć, iż w sprawie stosunki miały charakter typowych stosunków między zamawiającym a wykonawcą. Da się wyróżnić wyraźny moment przyjęcia dzieła, o którym wyraźnie stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku III AUa 1785/12, jak i wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2006 r., III AUa 1700/05. Występowało też usuwanie wad dzieła, jak i odpowiedzialność za wady w postaci np. zmniejszania wynagrodzenia. Nigdy nie było wypadku wypłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła.
Dowód: wyjaśnienia kontrolowanej, zeznania świadków, korespondencja.

No więc ZUS postanowił jednak przyjrzeć się tłumaczeniom i przesłuchać świadków - tłumaczy, z którymi podpisałam umowy.


[Edited at 2014-11-23 13:51 GMT]


 

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Prośba do US o interpretację przepisów Nov 23, 2014

Podobno to US decyduje o tym, co jest umową o dzieło i dziełem. Czy ktoś z czytających to forum zwracał się kiedykolwiek do US z pytaniem, czy tłumaczenie jest dziełem? Bo ja spotkałam się z pytaniem o wysokość uzyskanego przychodu (50% czy 20%), ale nie o samo dzieło.

 

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Coraz więcej sygnałów o kontrolach ZUS Feb 21, 2015

Szanowni Państwo!

Sytuacja robi się poważna. Kontrole ZUS są i sytuacja mikrofirm takich jak moja po kontroli jest następująca:
- ZUS kwestionuje wszystkie bez wyjątku umowy o dzieło, jakie zawarto w kontrolowanym terminie (1-3 lata)
- ZUS zakłada tyle spraw sądowych, z iloma tłumaczami zawarto umowy o dzieło w kontrolowanym terminie (idzie to w dziesiątki). Do tego mogą dojść sprawy z NFZ, w zakresie składki zdrowotnej.
- w razie wygranej tłumacza w pierwszej instancji, ZUS składa apelację
- w razie wygranej apelacji, o ile ZUS nie idzie dalej, tłumacz otrzymuje zwrot kosztów sądowych w kwocie 60 zł.
- wynajęcie prawnika do obsługi kilkunastu-kilkudziesięciu spraw... nie muszę tłumaczyć.

Efekt - biuro, choć wygrywa, przestaje istnieć: nie ma kiedy pracować, bo musi się stawić na kilkudziesięciu rozprawach. Płaci prawnikom.

Oczywiście można się zgodzić z ZUS i zapłacić od razu, ale wtedy trzeba się liczyć z koniecznością dopłacenia za inne lata (dotąd ZUS mógł kontrolować ostatnich 10 lat i dopiero od 2014 jest to 5 lat, ale prawo nie działa wstecz, więc tymczasem kontrole mogą jeszcze objąć 10 lat...)

Myślę, że musimy tu jakoś wspólnie zadziałać i nagłośnić sprawę, inaczej kontrola ZUS będzie oznaczała śmierć naszych mikrofirm (zakładam, ze duże biura mają przeznaczone na obsługę prawną środki i sobie nieco lepiej poradzą, być może).


 

Arrakis
Poland
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
Okres kontroli Feb 22, 2015

(dotąd ZUS mógł kontrolować ostatnich 10 lat i dopiero od 2014 jest to 5 lat, ale prawo nie działa wstecz, więc tymczasem kontrole mogą jeszcze objąć 10 lat...)

Mogą tyle, na ile pozwalają im obecnie przepisy, czyli 5 lat. Co nie znaczy, że nie będą próbowali inaczej.


Arrakis

[Zmieniono 2015-02-22 21:02 GMT]


 

Polangmar
Poland
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
Obecne przepisy Feb 23, 2015

Arrakis wrote:
Mogą tyle, na ile pozwalają im obecnie przepisy, czyli 5 lat.


Niezupełnie. Po pięciu latach przedawniają się należności z tytułu składek, które stały się wymagalne 1 stycznia 2012 lub później. Te, które stały się wymagalne między 1 stycznia 2007 a 31 grudnia 2011, przedawnią się 1 stycznia 2017. Te, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2007, przedawniły się (jeśli już upłynęło 10 lat) lub przedawnią się (jeśli 10 lat jeszcze nie upłynęło) po 10 latach. Wynika to z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców:

Art. 27. 1. Do przedawnienia należności z tytułu składek, o którym mowa w art. 41b ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 oraz w art. 24 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 11, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r.
2. Jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112321378

Ponieważ zapis ustawowy został zredagowany hermetycznym językiem (jak to zapisy ustawowe) oraz brak wzmianki o przedmiotowych doprecyzowaniach w podstawowej kodyfikacji zasad zabezpieczenia społecznego, czyli ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z późniejszymi zmianami: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887 (artykuł 24 ustęp 4 mówi tylko "Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5–6.", co zostało wprowadzone do tej ustawy na mocy artykułu 11 ustęp 1 litera a ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców), organ rentowy zamieścił przykłady wyjaśniające ten problem: http://zus.pox.pl/zus/nowy-okres-przedawnienia-skladek-zus-od-2012-roku.htm .

Pozdrawiam
Polangmar


 

TranslateWithMe
Poland
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
kolejny artykuł na temat May 7, 2015

Witam

Do poczytania w wolnej chwili...icon_frown.gifhttp://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/868927,zus-zmienia-umowe-o-dzielo-na-zlecenie-oznacza-to-wyzszy-podatek.html

Pozdrawiam
Katarzyna


 

Karolina Ojrzynska-Stasiak  Identity Verified
Poland
Local time: 22:21
Member
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
A propos artykułu May 7, 2015

"nie może dochodzić do sytuacji, gdzie przedsiębiorca przekonany, że rozlicza się prawidłowo, będzie zmuszony oddać do budżetu zaległe kwoty"

Właśnie do takich sytuacji dochodzi... Jest różnica między myciem okien a przetłumaczeniem podręcznika czy broszury reklamowej. Ale urzędnicy zdają się nie zwracać uwagi na takie niuanse.


 

PAS  Identity Verified
Local time: 22:21
English to Polish
+ ...
Prawdziwa demokracja - każdy obywatel kryminalistą May 8, 2015

Karolina Ojrzynska-Stasiak wrote:
urzędnicy zdają się nie zwracać uwagi na takie niuanse.


Ależ zwracają, dążąc do maksymalizowania "przychodu" dla skarbu państwa.


 
Pages in topic:   [1 2] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

ZUS kwestionuje umowę o dzieło tłumacza

Advanced search


Across Translator Edition and Across Language Server v7
Meet our brand new version and speed up your translation processes!

Deliver high-quality translations with our fast and secure solutions. You can also integrate machine translation and other third-party systems. The Across Translator Basic Edition is free for freelancers. Start now and discover new business opportuniti

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search