przychody z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza
Thread poster: Andrzej Grzegrzółka

Andrzej Grzegrzółka
Poland
Local time: 09:57
Russian to Polish
+ ...
Dec 3, 2015

Jest INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 MINISTRA FINANSÓW w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/2419248/Dz.%20Urz.%20Min.%20Fin.%20z%20dnia%2027%20maja%202014%20r.%20-%20poz.%2021%20-

Jest tam zapis:

'Z uwagi na powyższą argumentację, nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych
przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, iż podatnik uzyskujący przychody
z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć
te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności
gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie
przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.'

Z tej interpretacji ogólnej mogą korzystać także tłumacze. Czy ktoś z was ma doświadczenia w tym zakresie? Czy jest to korzystne dla tłumacza?

Andrzej


 

Andrzej Grzegrzółka
Poland
Local time: 09:57
Russian to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
interpretacja Dec 6, 2015

Wyjaśnię bliżej o co chodzi w danej interpretacji.

Tłumacz, który prowadzi działalność gospodarczą może zaliczać i wykazywać przychody osiągnięte z tytułu umów o działo lub umów zlecenia w księdze przychodów i rozchodów, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie. Przedmiotowe umowy muszą dotyczyć działalności wykonywanej osobiście.

Nie jest wtedy odprowadzany podatek dochodowy od umów o dzieło lub umów zlecenia. Czyli tłumacz wykazuje jako przychód kwotę brutto z umowy.

Wielu tłumaczy prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie świadczy usługi tłumaczeniowe dla instytucji państwowych - policja, sądy, straż graniczna. Jest to działalność wykonywana osobiście.

Wymienione, przykładowo, instytucje państwowe zobowiązane są do odprowadzenia podatku dochodowego. Po złożeniu przez tłumacza odpowiedniego oświadczenia podatek dochodowy nie będzie przez nie odprowadzany.

W sumie, ostatecznie, tłumacz może zapłacić niższy podatek dochodowy.

Stąd moje pytanie o doświadczenia w tym zakresie.

Andrzej

[Zmieniono 2015-12-06 13:51 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

przychody z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search