Nowy słownik ubezpieczeń
Thread poster: Roman Kozierkiewicz

Roman Kozierkiewicz  Identity Verified
Local time: 19:31
English to Polish
+ ...
Feb 25, 2016

Pod koniec 2015r. Poltext wydał 'Ubezpieczenia. Słownik i leksykon polsko-angielski i angielsko-polski autorstwa Bogusław Hadyniak i Jagoda Hadyniak. Jako autor "Dictionary of Insurance Terms" wydanego przez C.H.Beck (praktycznie cały nakład został sprzedany, więc nie chodzi tu o reklamę) pozwalam sobie przekazać uwagi krytyczne dla potencjalnych nabywców pozycji Hadyniaków.
A. Terminy zbędne.
Kolejni autorzy popełniają błąd włączając do słownik specjalistycznego słownictwo ogólne, które można znaleźć w każdym dostępnym na rynku słowniku ogólnym (PWN-Oxford, Stanisławski, Kościuszkowski, Collinsa czy ostatnio słownik Wiedzy Powszechnej). Musimy przyjąć założenie, że osoby sięgające do słownika specjalistycznego maja opanowany język angielski w zakresie podstawowych rzeczowników, przymiotników czy czasowników. Więc zadaję pytanie - po co?. Kilka przykładów prosto z brzeg: administration, approval, assume, brochure, practical, procedure, reply, selective, stolen, sudden, network, particularly, organization, manifet, unclear, verbal, wife (!!!), control, calendar day, cartel, at, last name i setki innych. To wygląda na lekceważenie znajomości angielskiego przez tłumaczy - chyba jeszcze tak żle nie jest (choć może i tu Polska jest w ruinie).
B. Literówki
Mając doświadczenie we współpracy z kilkoma wydawnictwami (PWE, PWN, Beck, Poltext) stawiam tezę, że winą za literówki należy obarczać nie redaktorów, lecz autorów, bowiem oni najlepiej znają pisownię proponowanych haseł do słownika. Oto garść przykładów po pobieżnym przejrzeniu części angielsko-polskiej: delator index, assasseble income, constitite, at buer's risk, retify an error, insured remises, ammount at risk, compunded annual rate, critical acces hospital, english life table (jak można English pisać a małej litery, choć w Kanadzie "english" oznacza podkręcać (jako termin sportowy), podobnie free of particual average american condition (warto mieć szacunek dla Amerykanów), inceased value (nie ma takiego słowa), podobnie biit (jest "obit" - to jest nekrolog, masza za duszę zmarłego - ale po co taki termin w słowniku ubezpieczeń), retur of premium, preffered, balance sweet item (chyba autorzy lubią słodycze) - no i można jeszcze więcej przykładów przytoczyć.
C. Terminy błędne lub wątpliwe
Tu moje uwagi ograniczam wyłącznie do części angielsko-polskiej:
kickback - to nie odstępne, rider - to nie opcja, lapsed policy - polisa upadła, lepiej polisa anulowana lub utracona, lapse ratio - to nie wskaźnik upadania polis, lecz wskaźnik polis wygasłych,
interest margin - to nie margines odsetkowy, ownership capital - to nie kapitał własny, lecz właścicielski, costs budget - koszt zabudżetowania (okropny żargon urzędniczy), cold contract - zimny kontrakt (nie ma wyjaśnienia w części angielskiej), class of risk - to raczej kategoria lub rodzaj ryzyka a nie klasa, cash flow - raz przepływy pieniężne , raz przepływy finansowe (kłania się terminologia MSR), cash flow at risk - przepływy finansowe na ryzyku (to chyba nie jest po polsku), contigent commission - nadprowizja (co to jest?), winno być contingent commission czyli prowizja warunkowa, hull damage, to nie uszkodzenie statku, lecz uszkodzenie kadłuba statku, depletion deduction - to nie ulega podatkowa, lecz odliczenie podatku z tytułu wyczerpania zasobów naturalnych, defrayal - to nie płatność, lecz pokrycie (np. wydatków), zwrot (np. kosztów), ponoszenie kosztów (wystarczało sprawdzić np. w Encart Dicionary), dumb barge - to nie kadłub barki, lecz barka samowyładowcza, grace period -to okres karencji lub dni respektowe, moral hazard - to hazard moralny (kalka językowa), lecz pokusa nadużycia (Longman Business Dictionary), incoming premium - lepiej składka inkasowana, unearned income - dochód niezapracowany (?), a to jest dochód z kapitału/lokat, alternatywnie - niewypracowany, increment - to nie dodatek do wartości, lecz przyrost wartości, overhead costs - to są koszty ogólne a nie pośrednie, over-paid - to przepłacony lub nadpłacony a nie nadpłata (to nie jest rzeczownik), personality - to nie jest majątek osobisty (??), lecz osobowość, indywidualność, precise - to nie streszczenie, lecz dokładny precyzyjny, ścisły, retained profits - to raczej zyski zatrzymane, nierozdzielone a nie zachowane, at shiper's risk - to jest na ryzyko załadowcy a nie wysyłającego, avet - termin przestarzały z francuskiego - więc po co?, podobnie averment, boarder - stołownik - po co to hasło w słowniku ubezpieczeniowym, chyba że stołownika mamy objąć ubezpieczeniem przez ryzykiem spożycia przeterminowanego produktu! Słownik języka polskiego podaje dokładne określenie teto terminu, burning cost ratio - wskaźnik gorących (parzących??) kosztów - a jest to relacja kosztów poniesionych strat do składki ubezpieczeniowej netto cedenta (jedna z metod kalkulacji składki w umowach reasekuracji nieproporcjonalnej), annualized - uroczniony (koszmarek językowy) a można podać obliczony, przeliczany w stosunku rocznym, against documents - niezgodnie z dokumentem - ty się załamałem - bo przecież istnieje znana klauzula płatności np. CAD, czyli cash against document tj. zapłata gotówka w zamian za dokumenty lub na podstawie dokumentów (wystarczyło sprawdzić w tłumaczeniu Incoterms), risk assets, to nie aktywa trudno upłynnialne (?), lecz aktywa obciążone ryzykiem. owner's risk of leakage - wyciek na ryzyku właściciela (co to za koszmarek językowy).
Nie są to wszystkie przykłady haseł błędnych lub niestarannych z językowego punktu widzenia. Dziwię się, ze tak doświadczona osoba jak prof. Jan Monkiewicz i inne osoby wymienione w Komitecie Redakcyjnym nie skorygowały oczywistych błędów w tym słowniku.
D. Hasła brakujące
Wydaje się, że słownik specjalistyczny z zakresu ubezpieczeń winien zawierać maksymalną liczbę haseł z takim terminem jak "insurance". Pomimo przytoczonej bibliografii (blisko 80 pozycji) ze zdziwieniem stwierdziłem, że autorzy pominęli kilkadziesiąt terminów, które w tym słowniku winny się znaleźć obowiązkowa. Podane poniżej hasła można znaleźć w słownikach angielsko-niemieckich (np. W.Schafer, Wirtschaftsworterbuch, Band I. English-Deutsch, 7 Aufklage, 2004) czy w słownikach angielsko-rosyjskich (np. Woronina, Woronin, English-Russian Dictionary of Insurance Terms, 2001, czy Contemporary English-Russian Dictionary on Economics, Finance and Business, 2007). W miejsce zbędnych haseł ogólnych można było więcej uwagi poświęcić ter inologii w zakresie "insurance law", actuarial mathematics, "foreign trade insurance" czy "marine or shipping insurance". Poniżej podaję zestaw brakujących haseł:
insurance adjuster, insurance against breakage, insurance exchange, insurance line, insurance records, insurance reinstatement policy, insurance scan, insurance stocks, insurance activities, insurance against accident at work, insurance against interruption of buysiness, insurance against loss by fire, insurance bonus, insurance company stock, insurance expenditure, insurance fee, insurance free of particular average, insurance man, insurance margin, insurance money, insurance monopoly, insurance of goods and chattels, insurance of industrial risks, insurance of securities in transit, insurance of shell of building, insurance of title, insurance surveyor, insurance syndicate, insurance technique, insurance tied agent, insurance trust, insurance with average, insurance with index to clause, insurance without bonus, insurance difference, insurance examiner, insurance solicitor, insurance to value, insurance against insolvency, insurance of ecological risks, export credit insurance, fidelity guarantee insurance, hazard insurance, marine prpotection and indemnity insurance, mortgage guarantee insurance, mortgage life insurance, risk-based deposit insurance, short-tail insurance, short-term insurance, single-premium life insurance, specific insurance, surertyship insurance, trade credit insurance, banking insurance, bad debt insurance, capital insurance, card insurance, credit risk insurance, exchange risk insurance. I tak dalej, i tak dalej.
Chyba autorzy zgodzą się, że podane wyżej hasła nie są na tyle skomplikowane, aby nie mogły być zamieszczone w słowniku o charakterze specjalistycznym (który obejmuje ok. 17000 haseł). Z pewnością spotkałoby się z życzliwym przyjęciem przez odbiorców, do których ten słownik jest adresowany.
I dwie uwagi na zakończenie.
Po pierwsze, w części angielsko-polskiej znajdujemy coś, co chyba po raz pierwszy zdarzyło się w publikacji słownikowej. Oto w kilku miejscach pojawiły się takie tasiemce przepisane prawdopodobnie z dokumentów Unii Europejskiej, a mianowicie:
„insurance of land vehicles other than railway rolling stock covering damage to or loss to motor vehicles and land vehicles without motor drive/casco” strona 354 – podobne teksty są na stronie 351, 353, 355.
Tu powstaje pytanie, czy jest to oficjalny tekst publikowany w EU (można znaleźć w Eurlex), czy tłumaczenie autorskie. Z tych „tasiemców” można było zrobić oddzielne hasła a całość przetłumaczy tłumacz.
Pragnę nadmienić, że takie „gotowce” były przygotowane w okresie gdy współpracowałem z firmą Euroscript do tłumaczenia komputerowego (Trados), bowiem teksty unijne zawierają w wielu przypadkach powtórzenie całych fraz, stąd ich wykorzystanie dla szybkiego tłumaczenia wspomaganego komputerem, czyli CAT.
Po drugie, jedyną cenną propozycją – z mojego punktu widzenia - jest w tym słowniku przetłumaczony wykaz skrótów angielskich, w którym również niestety występują literówki.

W sumie, z przykrością muszę stwierdzić, że trudno mi jest polecać ten słownik tłumaczom. Mogę mieć nadzieję, że autorzy zechcą skorzystać z moich uwag, choć jak na razie nie byli skłonni odnieść się do krytycznych spostrzeżeń i komentarzy.

Roman Kozierkiewicz


[Zmieniono 2016-02-25 17:25 GMT]

[Zmieniono 2016-02-26 07:47 GMT]


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 19:31
English to Polish
+ ...
Podziękowanie Feb 25, 2016

Dziękuję bardzo za użyteczną recenzję (kawał dobrej roboty!).

 

Tomasz Poplawski  Identity Verified
Local time: 12:31
Member (2007)
English to Polish
+ ...
Kolejne forum? Mar 3, 2016

Panie Romanie,
ATA Chronicle, miesięcznik Stowarzyszenia Tłumaczy Amerykańskich, publikuje regularnie recenzje słowników i zawsze poszukuje ciekawych materiałów. Jeśli byłby Pan zainteresowany przygotowaniem swojej wnikliwej recenzji do publikacji po angielsku, proszę dać znać.
Pozdrowienia


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Nowy słownik ubezpieczeń

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search