Nowe konkursy EPSO na tlumaczy pisemnych
Thread poster: Maria Cywińska

Maria Cywińska
Poland
Local time: 09:35
Polish to French
+ ...
Jun 7, 2005

Szanowni Państwo,

Przesyłam Państwu poniżej informację o rozpoczynających się nowych konkursach EPSO na urzędników unijnych dla TŁUMACZY PISEMNYCH. Informacje te zostały już opublikowane w Gazecie Wyborczej (dodatek PRACA) dnia 23 maja 2005 r.

Będę wdzięczna za przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom (studentom, pracownikom, tłumaczom).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu ze mną mejlowo lub telefonicznie. W razie dużego zainteresowania wśród poszczególnych grup reprezentowanych przez Państwa instytucję (np. wśród studentów), istnieje możliwość zorganizowania krótkiego spotkania informacyjnego w czasie którego odpowiem - w miarę mozliwości - na wszystkie ewentualne pytania.

ISTOTNA UWAGA DOTYCZĄCA KONKURSU na stanowisko A*5
Pełna dokumentacja kandydatów (zawierająca kopie dyplomów, dowodów tożsamości, itp.) będzie sprawdzana dopiero po ocenieniu testów preselekcyjnych. W związku z tym, data 30 września 2005 r. jest ostatecznym terminem na uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Maria Cywińska-Milonas
Field Office Coordinator
-------------------------------------------------------
European Commission
DG Translation, Field Office in Poland

Reprezentacja Komisji Europejskiej
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. (+48-22) 520 82 00 ext. 198
fax. (+48-22) 520 82 82
Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) ogłasza wyszczególnione poniżej, otwarte konkursy oparte na testach, w celu stworzenia puli rezerwowej, z której rekrutowani będą

ADMINISTRATORZY LINGWIŚCI (SZEFOWIE JEDNOSTEK W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO) (A*12)
Konkurs otwarty EPSO/AD/7/05

ADMINISTRATORZY LINGWIŚCI (SZEFOWIE JEDNOSTEK W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO) (A*9)
Konkurs otwarty EPSO/AD/6/05

ADMINISTRATORZY LINGWIŚCI W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO (A*5)
Konkurs otwarty EPSO/AD/5/05

języków czeskiego, estońskiego, węgierskiego, łotewskiego, litewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego.

Kandydaci muszą być obywatelami jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Kwalifikacje kandydatów (profil kandydata)
Kandydaci mogą przystąpić do jednego z wymienionych konkursów, jeżeli w dniu zakończenia rejestracji przez Internet spełniają następujące wymagania:

Kwalifikacje
Kandydat biorący udział w konkursie:
EPSO/AD/7/05 (A*12) i EPSO/AD/6/05 (A*9)
i) ukończył studia wyższe trwające cztery lub więcej lat i uzyskał dyplom wyższej uczelni.
lub
ii) ukończył studia wyższe trwające przynajmniej trzy lata i uzyskał dyplom wyższej uczelni oraz zdobył stosowne doświadczenie zawodowe trwające przynajmniej jeden rok.

EPSO/AD/5/05 (A*5)
- ukończył studia wyższe trwające przynajmniej trzy lata i uzyskał dyplom uczelni wyższej (kandydat musi uzyskać dyplom najpóźniej w dniu 30 września 2005 r.).


Doświadczenie zawodowe
Po uzyskaniu kwalifikacji wyszczególnionych w ogłoszeniu o konkursie, kandydaci zdobyli określone poniżej doświadczenie zawodowe:
EPSO/AD/7/05 (A*12)
- przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zawodem tłumacza na pełny etat, z czego pięć lat na stanowiskach kierowniczych.

EPSO/AD/6/05 (A*9)
- przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zawodem tłumacza na pełny etat, z czego trzy lata na stanowiskach kierowniczych.

EPSO/AD/5/05 (A*5)
Nie wymaga się żadnego doświadczenia zawodowego.


Języki
Kandydaci biorący udział w konkursie powinni wykazać się:

a) doskonałą znajomością jednego z następujących języków: czeskiego, estońskiego, węgierskiego, łotewskiego, litewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego (język główny)
oraz
b) bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (jako pierwszego obowiązkowego języka źródłowego)
oraz
c)
- w kategorii A*12, oprócz języka wybranego w pkt b) kandydaci muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (drugi obowiązkowy język źródłowy).
- w kategorii A*9 i A*5 oprócz języków wybranych w pkt a) i b), kandydaci muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością innego urzędowego języka UE (drugi obowiązkowy język źródłowy), wybranego z poniższej listy: język czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, litewski, łotewski, maltański, polski, portugalski, słoweński, słowacki, hiszpański lub szwedzki.
W przypadku wszystkich kategorii języki a), b) i c) muszą być różne.
Ogłoszenia o wyżej wspomnianych konkursach są opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 117 A z dnia 19 maja 2005 r. (http://europa.eu.int/eur-lex ). Kandydaci powinni wypełnić formularz podania na stronach internetowych EPSO (http://europa.eu.int/epso - proszę wybrać „Online applications"). Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypełniania formularza podania znajdują się na stronie internetowej EPSO.

Kandydaci o stopniu inwalidztwa uniemożliwiającym im wypełnienie formularza podania przez Internet mogą poprosić - najlepiej faksem lub listownie - o przesłanie im papierowej wersji formularza podania. Listy lub faksy prosimy kierować na adres lub pod numer podany w niniejszym ogłoszeniu.

Instytucje Unii Europejskiej stosują politykę równouprawnienia.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na naszej stronie:
http://europa.eu.int/epso.

Ostateczny termin składania podań przez Internet: 22 czerwca 2005 r., godzina 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Europejskie Biuro Doboru Kadr
Info-Recruitment
(EPSO/AD/5/05, or EPSO/AD/6/05 or EPSO/AD/7/05)
Office: C-80 0/48
B-1049 Brussels
Faks: +32 2 295 74 88

Uwaga: jedynym właściwym źródłem informacji w sprawie wszystkich konkursów są ogłoszenia o konkursach opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w jakichkolwiek innych źródłach a ogłoszeniem, wiążące są informacje podane w ogłoszeniu.


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Nowe konkursy EPSO na tlumaczy pisemnych

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search