Nowe konkursy EPSO na tlumaczy pisemnych
Thread poster: Maria Cywińska

Maria Cywińska
Poland
Local time: 03:33
Polish to French
+ ...
Jun 7, 2005

Szanowni Państwo,

Przesyłam Państwu poniżej informację o rozpoczynających się nowych konkursach EPSO na urzędników unijnych dla TŁUMACZY PISEMNYCH. Informacje te zostały już opublikowane w Gazecie Wyborczej (dodatek PRACA) dnia 23 maja 2005 r.

Będę wdzięczna za przekazanie tej informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom (studentom, pracownikom, tłumaczom).
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu ze mną mejlowo lub telefonicznie. W razie dużego zainteresowania wśród poszczególnych grup reprezentowanych przez Państwa instytucję (np. wśród studentów), istnieje możliwość zorganizowania krótkiego spotkania informacyjnego w czasie którego odpowiem - w miarę mozliwości - na wszystkie ewentualne pytania.

ISTOTNA UWAGA DOTYCZĄCA KONKURSU na stanowisko A*5
Pełna dokumentacja kandydatów (zawierająca kopie dyplomów, dowodów tożsamości, itp.) będzie sprawdzana dopiero po ocenieniu testów preselekcyjnych. W związku z tym, data 30 września 2005 r. jest ostatecznym terminem na uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Maria Cywińska-Milonas
Field Office Coordinator
-------------------------------------------------------
European Commission
DG Translation, Field Office in Poland

Reprezentacja Komisji Europejskiej
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. (+48-22) 520 82 00 ext. 198
fax. (+48-22) 520 82 82
Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) ogłasza wyszczególnione poniżej, otwarte konkursy oparte na testach, w celu stworzenia puli rezerwowej, z której rekrutowani będą

ADMINISTRATORZY LINGWIŚCI (SZEFOWIE JEDNOSTEK W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO) (A*12)
Konkurs otwarty EPSO/AD/7/05

ADMINISTRATORZY LINGWIŚCI (SZEFOWIE JEDNOSTEK W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO) (A*9)
Konkurs otwarty EPSO/AD/6/05

ADMINISTRATORZY LINGWIŚCI W ZAKRESIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO (A*5)
Konkurs otwarty EPSO/AD/5/05

języków czeskiego, estońskiego, węgierskiego, łotewskiego, litewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego.

Kandydaci muszą być obywatelami jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Kwalifikacje kandydatów (profil kandydata)
Kandydaci mogą przystąpić do jednego z wymienionych konkursów, jeżeli w dniu zakończenia rejestracji przez Internet spełniają następujące wymagania:

Kwalifikacje
Kandydat biorący udział w konkursie:
EPSO/AD/7/05 (A*12) i EPSO/AD/6/05 (A*9)
i) ukończył studia wyższe trwające cztery lub więcej lat i uzyskał dyplom wyższej uczelni.
lub
ii) ukończył studia wyższe trwające przynajmniej trzy lata i uzyskał dyplom wyższej uczelni oraz zdobył stosowne doświadczenie zawodowe trwające przynajmniej jeden rok.

EPSO/AD/5/05 (A*5)
- ukończył studia wyższe trwające przynajmniej trzy lata i uzyskał dyplom uczelni wyższej (kandydat musi uzyskać dyplom najpóźniej w dniu 30 września 2005 r.).


Doświadczenie zawodowe
Po uzyskaniu kwalifikacji wyszczególnionych w ogłoszeniu o konkursie, kandydaci zdobyli określone poniżej doświadczenie zawodowe:
EPSO/AD/7/05 (A*12)
- przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zawodem tłumacza na pełny etat, z czego pięć lat na stanowiskach kierowniczych.

EPSO/AD/6/05 (A*9)
- przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zawodem tłumacza na pełny etat, z czego trzy lata na stanowiskach kierowniczych.

EPSO/AD/5/05 (A*5)
Nie wymaga się żadnego doświadczenia zawodowego.


Języki
Kandydaci biorący udział w konkursie powinni wykazać się:

a) doskonałą znajomością jednego z następujących języków: czeskiego, estońskiego, węgierskiego, łotewskiego, litewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego (język główny)
oraz
b) bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (jako pierwszego obowiązkowego języka źródłowego)
oraz
c)
- w kategorii A*12, oprócz języka wybranego w pkt b) kandydaci muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (drugi obowiązkowy język źródłowy).
- w kategorii A*9 i A*5 oprócz języków wybranych w pkt a) i b), kandydaci muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością innego urzędowego języka UE (drugi obowiązkowy język źródłowy), wybranego z poniższej listy: język czeski, duński, niderlandzki, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, litewski, łotewski, maltański, polski, portugalski, słoweński, słowacki, hiszpański lub szwedzki.
W przypadku wszystkich kategorii języki a), b) i c) muszą być różne.
Ogłoszenia o wyżej wspomnianych konkursach są opublikowane w Dzienniku Urzędowym C 117 A z dnia 19 maja 2005 r. (http://europa.eu.int/eur-lex ). Kandydaci powinni wypełnić formularz podania na stronach internetowych EPSO (http://europa.eu.int/epso - proszę wybrać „Online applications"). Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypełniania formularza podania znajdują się na stronie internetowej EPSO.

Kandydaci o stopniu inwalidztwa uniemożliwiającym im wypełnienie formularza podania przez Internet mogą poprosić - najlepiej faksem lub listownie - o przesłanie im papierowej wersji formularza podania. Listy lub faksy prosimy kierować na adres lub pod numer podany w niniejszym ogłoszeniu.

Instytucje Unii Europejskiej stosują politykę równouprawnienia.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na naszej stronie:
http://europa.eu.int/epso.

Ostateczny termin składania podań przez Internet: 22 czerwca 2005 r., godzina 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Europejskie Biuro Doboru Kadr
Info-Recruitment
(EPSO/AD/5/05, or EPSO/AD/6/05 or EPSO/AD/7/05)
Office: C-80 0/48
B-1049 Brussels
Faks: +32 2 295 74 88

Uwaga: jedynym właściwym źródłem informacji w sprawie wszystkich konkursów są ogłoszenia o konkursach opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w jakichkolwiek innych źródłach a ogłoszeniem, wiążące są informacje podane w ogłoszeniu.


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Nowe konkursy EPSO na tlumaczy pisemnych

Advanced search


WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search