Arbitraż: przewłaszczenie na zabezpieczenie
Thread poster: Wojciech Wołoszyk

Wojciech Wołoszyk  Identity Verified
Poland
Local time: 03:01
Member (2006)
Polish to English
+ ...
Dec 9, 2006

http://www.proz.com/kudoz/1674800

Moim zdaniem prawidłowe okreslenie "przewłaszczenia na zabezpieczenie" to:
fiduciary transfer of title (ownership) by way of security/to secure debt

Nie zgadzam się z wybraną odpowiedzią. Uważam, iż jest to propozycja błędna.
Uzycie słowa "appropriation" zakłada nie dobrowolne przeniesienie własności, a jej odebranie wbrew woli właściciela - albo w sposób niezgodny z prawem (przywłaszczenie), albo dla celów publicznych/społecznych (wywłaszczenie/rekwizycja/sekwestracja).

Słownik Języka Polskiego PWN

rekwizycja
«zajęcie przez władze środków żywności lub innych przedmiotów, zwykle na potrzeby wojska»

wywłaszczenie
«odebranie komuś prawa własności na mocy ustawy, zwykle na rzecz państwa i za odszkodowaniem

wywłaszczyć
1. «pozbawić kogoś prawa własności na mocy ustawy, przeważnie za odszkodowaniem»
2. «sprawić, że coś przestaje być czyjąś własnością»

przywłaszczenie
«przestępstwo polegające na bezprawnym rozporządzaniu jak swoją własnością cudzym mieniem ruchomym»

przywłaszczyć
«bezprawnie zabrać coś cudzego lub uzurpować sobie prawo do czegoś»

Sekwestracja
zajęcie majątku, ruchomości na rzecz państwa

Natomiast "przewłaszczenie", a w szczególności w zbitce ze sformułowaniem "na zabezpieczenie" zakłada dobrowolny udział właściciela rzeczy.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest "warunkowym/powiericzym" przeniesieniem własności rzeczy i dodatek "fiduciary" jest tu bardzo potrzebny.

Przewłaszczyć
«przenieść prawo własności jakiejś nieruchomości na inną osobę lub instytucję»

"Appropriation" nie jest odpowiednim słowem dla określenia "przewłaszczenia na zabezpieczenia", gdyż ma zbyt wiele znaczeń zakładających "odebranie własności na cele publiczne wbrew woli właściela"
Wystarczy porównac pierwsze trafienia w googlu:
http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=...

Większość z nich to są linki do przepisów, bądź portali prawniczych, gdzie "appropriation" występuje właśnie we wskazanym powyżej znaczeniu.

Appropriation
http://www.dictionary.net/appropriation
. (Law)
(a) The severing or sequestering of a benefice to the perpetual use of a spiritual corporation. Blackstone.
(b) The application of payment of money by a debtor to his creditor, to one of several debts which are due from the former to the latter. --Chitty.

Appropriation of property for public or municipal purposes. Property within the corporate limits of the municipality may be appropriated for any public or municipal purpose, and to the full extent of the authority granted by the constitution of the state, such appropriation shall be made as herein provided. By such appropriation, the municipality may acquire a fee simple title or any less estate, easement, or use. Appropriations of property outside of the corporate limits of the municipality shall be made according to the requirements of and as provided by general law.
http://data.opi.state.mt.us/bills/mca/7/3/7-3-4369.htm


Criminal Code Act 1995
CHAPTER 7 - THE PROPER ADMINISTRATION OF GOVERNMENT


Part 7.2 - Theft and other property offences


Division 131 - Theft


SECTION 131.3 Appropriation of property


(1)

For the purposes of this Division, any assumption of the rights of an owner to ownership, possession or control of property, without the consent of the person to whom it belongs, amounts to an appropriation of the property. This includes, in a case where a person has come by property (innocently or not) without committing theft, any later such assumption of rights without consent by keeping or dealing with it as owner.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze
http://www.bankier.pl/fo/kredyty/narzedzia/slownik/index.htm...
w prawie cywilnym forma zabezpieczenia rzeczowego, polegająca na tym, iż dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na dłużnika po zaspokojeniu wierzytelności. Umowa taka przewiduje, że wierzyciel będzie korzystał z rzeczy tylko w sposób określony w umowie. Na gruncie polskiego prawa orzecznictwo dopuszcza tę formę zabezpieczenia co do rzeczy ruchomych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest natomiast niedopuszczalne co do nieruchomości, gdyż przyjmuje się, że kryje w sobie przeniesienie własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku i terminu - co wg polskiego kodeksu cywilnego jest niedopuszczalne

Orzeczenia sądowe:
II AKa 79/2000
Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie stanowi tzw. powiernicze przeniesienie własności, polegające na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy ruchomej z jednoczesnym ustanowieniem zobowiązania wierzyciela do korzystania przez dłużnika z prawa własności w granicach ustalonych przez strony.

III KKN 56/1996
Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie stanowi tzw. fiducjarne (powiernicze) przeniesienie własności, polegające na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy ruchomej z jednoczesnym ustanowieniem zobowiązania wierzyciela do korzystania przez dłużnika z prawa własności w granicach ustalonych przez strony. Przeniesienie własności na podstawie takiej umowy jest dopuszczalne, gdyż znajduje oparcie w przepisach art. 155 i art. 156 k.c.


http://www.monitorpodatkowy.pl/artykul.php?idart=1396
Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie (przewłaszczenia powierniczego) jest rzeczowym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Wzmiankowana instytucja nie została unormowana przepisami prawa pozytywnego; została ona wykształcona w praktyce (doktrynie). Istnieją dwa modele instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Zgodnie z modelem pierwszym (klasycznym) przewłaszczenie powiernicze następuje pod warunkiem rozwiązującym – jest ono stosunkiem obligacyjnym, na podstawie którego właściciel (najczęściej) – dłużnik, przenosi własność rzeczy ruchomej na wierzyciela – pod warunkiem wszakże, iż w razie spłaty przez dłużnika zobowiązań w terminie umowa o przewłaszczenie ulegnie rozwiązaniu i własność rzeczy przejdzie z mocy prawa (bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli) z powrotem na dłużnika.

____________

Wnoszę o uznanie odpowiedzi "the assets appropriated as a security for the payment of the debt", jako błędnej, a odnosnie przewłaszczenia na zabezpieczenie dokonanie wpisu w glosariuszu o treści "fiduciary transfer of title (ownership) by way of security/to secure debt"


 

IwonaASzymaniak  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:01
Member
English to Polish
+ ...
Moje doświadczenie podpowiada mi Dec 10, 2006

że masz rację.
Co do drrugiej części całego wyrażenia w miejscu security mogłoby się też pojawić collateral w kontekstach amerykańskich.

Przewłaszczenie i przywłaszczenie to dwie różne sprawy.

Pozdrawiam,

I.

PS
Nie jestem prawnikiem, ale pracowałam niegdyś z kancelariami prawniczymi w początkach lat 90. przy prywatyzacjach, restrukruturyzacjach zadłużenia, itp. sprawach i wiele się od nich nauczyłam.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Arbitraż: przewłaszczenie na zabezpieczenie

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search