50-proc. koszty uzyskania
Thread poster: Jacek Krankowski
Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Dec 12, 2002

Jezeli chcecie skorzystac z 50-proc. kosztow uzyskania przychodu wasza umowa o dzielo musi byc \"umowa o dzielo z przeniesieniem praw autorskich\", bo to z tego tytulu \"tworcom\" przysluguja takie koszty za rozporzadzenie \"utworem\" (patrz na koncu NIELICZNE kategorie, ktore nie sa utworami).USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych mowi bowiem:9. Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się w następującej wysokości w stosunku do uzyskanego przychodu:3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów*, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - 50%, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód,(oczywiscie przy umowie o dzielo nie ma zadnych kosztow ubezpieczenia do odjecia)-----

* USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Rozdział 1 

Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

(...)Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

4) proste informacje prasowe.

Direct link Reply with quote
 

Pawel Bartoszewicz  Identity Verified
Local time: 03:38
English to Polish
+ ...
Uwaga! Przy przenoszeniu praw autorskich... Dec 13, 2002

Przy przenoszeniu praw autorskich na zamawiajacego nalezy samodzielnie oplacic, albo sklonic zamawiajacego zeby oplacil, podatek od czynnosci cywilnoprawnych w wysokosci 1% od wartosci utworu (czyli tlumaczenia) brutto. Odpowiedzialnosc za niedokonanie tego solidarnie ponosza zamawiajacy i tworca (czyli tlumacz). Tak mi mowia prawnicy od prawa autorskiego.

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

50-proc. koszty uzyskania

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search