Tłumacze a ochrona danych osobowych
Thread poster: Magda Dziadosz

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 20:58
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Nov 12, 2007

W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest artykuł na ten temat: http://www.rp.pl/artykul/4,68666.html

Generalny inspektor danych osobowych wypowiedział się następująco:

... podkreślić należy, iż tłumacz na ogół działa na zlecenie jakiegoś podmiotu. Nie jest zatem administratorem danych osobowych, a jedynie podmiotem, któremu administrator powierzył ich przetwarzanie. W tym też zakresie tłumacz – jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych – powinien zabezpieczyć zbiór danych oraz zapewnić odpowiednie warunki całego procesu.


Magda


Direct link Reply with quote
 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 20:58
German to Polish
+ ...
Potrzebowali 500 słów, Nov 12, 2007

żeby dojść do konkluzji, która dla tzw. każdego głupiego jest oczywista - nie szastamy danymi na lewo i prawo i nie wyrzucamy wydruków do śmietnika ani nie gubimy twardych dysków, jak to mają w zwyczaju banki i tajne służby.

Można więc nawet powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy lepsi, bo AFAIK jak do tej pory takiej afery z udziałem tłumacza nie było.

Pozdrówka

A.


Direct link Reply with quote
 

Tomasz Poplawski  Identity Verified
Local time: 14:58
English to Polish
+ ...
Lepsi? Nov 12, 2007

Andrzej Lejman wrote:

w pewnym sensie jesteśmy lepsi

A ja bym nie był taki hej-ho na ten temat; myślę, że w naszym zawodzie panuje przekonanie, że jesteśmy tak małe mróweczki, tak nieistotne trybiki, że nie możemy tak naprawdę narozrabiać i wyobraźnia nam nie pracuje jak np. bankowcom.
A klienci zapomną czasem wykasować tajne dane o wysokości oferty przetargowej, powierzają nam szczegóły wyrobu, który ma powalić na kolana konkurencję itp., itd.
Czy naprawdę zawsze milczymy jak grób? Uważamy na nośniki? Nie pracujemy w miejscach publicznych? A przede wszystkim - dostatecznie chronimy nasze komputery przed intruzami?


Direct link Reply with quote
 

Tradpol  Identity Verified
Poland
Local time: 20:58
Member (2007)
Polish to French
+ ...
Udostępnianie informacji organom państwowym Nov 13, 2007

Temat ochrony danych osobowych jest bardzo szeroki. Abstrahujmy od sposobu przechowywania danych - załóżmy, że wszystko zabezpieczone jest hasłem, który zabierzemy do grobu, a każdy z nas ma niszczarkę zamiast kosza na śmieci - co zrobić, kiedy organy, np. celne zwracają się do tłumacza z pytaniem o udzielenie informacji o danym tłumaczeniu, włącznie z danymi o zleceniodawcy?

No i jeszcze jedno. A co z praktykantami u tłumacza przysięgłego? Czy oni mają, czy nie mają prawa wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe klientów (np. akty urodzeń, zgonów, itp.). Czy każdy ma podpisać jakieś oświadczenie, że też nie będzie "szastał"??


Direct link Reply with quote
 

Dariusz Dekiert
Local time: 20:58
Polish to Hebrew
+ ...
Praktykanci powinni podpisać Nov 14, 2007

Wiele firm zatrudniających praktykantów daje im do podpisania zobowiązania do zachowaniu tajemnicy zawodowej i poufności, więc nie widzę powodu żeby w przypadku tłumacza było inaczej. Jako student sam coś takiego podpisywałem i jeżeli kiedykolwiek będę miał praktykantów, na pewno takiego dokumentu będę od nich wymagał.


Urząd Celny odesłałbym na drzewo. Informacji takich można udzielać jedynie na wniosek sądu lub prokuratury, a i to w uzasadnionych przypadkach.

[Zmieniono 2007-11-14 10:50]


Direct link Reply with quote
 

Andrzej Mierzejewski  Identity Verified
Poland
Local time: 20:58
Polish to English
+ ...
co oznacza termin"przetwarzanie danych osobowych"? Nov 14, 2007

Pytam, bo nie wiem.
Gdy tłumaczę CV kandydata do pracy, a w tekście znajduje się jego nazwisko, rok urodzenia (bez miesiąca i dnia) i miasto zamieszkania (bez ulicy, numeru domu, itd.), to czy jest to przetwarzanie danych osobowych?

AM


Direct link Reply with quote
 

Iza Szczypka  Identity Verified
Spain
Local time: 20:58
English to Polish
+ ...
Na mój rozum przysięgłego Nov 14, 2007

Andrzej Mierzejewski wrote:

Pytam, bo nie wiem.
Gdy tłumaczę CV kandydata do pracy, a w tekście znajduje się jego nazwisko, rok urodzenia (bez miesiąca i dnia) i miasto zamieszkania (bez ulicy, numeru domu, itd.), to czy jest to przetwarzanie danych osobowych?

AM


Art. 6. [ustawy]
1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Art. 7.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
2) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

Z czego wynika, że w Twoim przykładzie to nie jest przetwarzanie danych osobowych, z uwagi na p.3 art.6. Ale jakbyś miał imię, nazwisko i PESEL (albo pełny adres), to już teoretycznie jest to osoba łatwa do zidentyfikowania (niekoniecznie dla ciebie) i masz chronić dane. Więc gdybyś zamiast tego CV tłumaczył druk L-4, jak ja dzisiaj ...


Direct link Reply with quote
 

Gwidon Naskrent  Identity Verified
Poland
Local time: 20:58
English to Polish
+ ...
Wyjaśnienie wątpliwości Nov 14, 2007

Lucyna Amadouche wrote:

Tco zrobić, kiedy organy, np. celne zwracają się do tłumacza z pytaniem o udzielenie informacji o danym tłumaczeniu, włącznie z danymi o zleceniodawcy?


Organy celne chyba nie mają takich uprawnień, natomiast jeśli wydania dokumentu zażąda sąd (art. 248 § 1 KPC), oczywiście należy spełnić to żądanie, gdyż w przeciwnym razie można zostać ukaranym grzywną.


No i jeszcze jedno. A co z praktykantami u tłumacza przysięgłego? Czy oni mają, czy nie mają prawa wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe klientów (np. akty urodzeń, zgonów, itp.). Czy każdy ma podpisać jakieś oświadczenie, że też nie będzie "szastał"??


Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się administratorów danych, czyli osób, które decydują o celach i środkach przetwarzania danych. Pracownicy i praktykanci biura tłumaczeń takich decyzji nie podejmują. Oczywiście jeśli przetwarzają oni dane na własną rękę, np. wynoszą kopie dokumentów, muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną, jednak zatrudniający ich tłumacz tej odpowiedzialności normalnie nie ponosi.


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Tłumacze a ochrona danych osobowych

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
SDL Trados Studio 2017 only €415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €415 / $495 / £325 / ¥60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search