Pages in topic:   [1 2 3 4] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


leff  Identity Verified
Local time: 14:03
English to Polish
+ ...
Bolek Aug 11, 2002

A rezerwowo jakiœ lokal w Centrum.

Myœlê ¿e ostatni pa³a³ by³ na tyle udany, ¿e mo¿na go powtórzyæ w tej samej lokalizacji. Ale rezerwowo (na wypadek pluchy i zi¹bu) warto znaleŸæ te¿ jakiœ zamkniêty lokal w Centrum


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 14:03
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Ludzie, czemu znowu w tej Warszawie? Sep 3, 2002

Dlaczego - zlitujciez sie nad dojezdzajacymi z daleka (ponad 1000 km). Moze jednak Berlin (mialbym wtedy na Was zemste) albo gdzies blisko granicy... Uwe proponowal te agroturystyke...

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
German to Polish
gdziekolwiek Sep 4, 2002

Jeœli chodzi o miejsce - nie mam jakichœ niepodwa¿alnych preferencji...
Jak zwykle - licz¹ siê ludzie!


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Armenian to Polish
+ ...
Kuba jest blizej...:) Sep 6, 2002

..i dobrze, ze jeszcze nie na sankach...:)

 

leff  Identity Verified
Local time: 14:03
English to Polish
+ ...
Mo¿e czas ustaliæ szczegó³y Sep 9, 2002

Jak widzê zebra³a siê ju¿ sensowna, 8-osobowa grupa chêtnych. A Jerzy na Forum s³usznie domaga siê jakichœ bli¿szych szczegó³ów. Jak s¹dzê data 21.09 i miejsce, Bolek, przesz³y przez aklamacjê. Ze swej strony proponujê godzinê 15.00. No i mo¿e ktoœ zaproponuje lokal rezerwowy na wypadek z³ej pogody. Sorry, ¿e ja tego nie robiê, ale naprawdê nie bardzo siê orientujê w lokalach.

 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Nie o 15.00 Sep 9, 2002

Nie podoba mi sie 15.00. Przed piwem musze zrobic sobie w domu jakis podklad. A przeciez nie bede jadl obiadu w poludnie. Wolalbym 16.00 najwczesniej. No ale moge sie spoznic.
Pozdraiwam - Q.


 

leff  Identity Verified
Local time: 14:03
English to Polish
+ ...
Podk³ad Sep 9, 2002

No co Ty, Qba. Przecie¿ po³udnie w sobotê to ca³kem dobra pora na solidne ŒNIADANIE.
A tak serio, to by³a propozycja. Ty proponujesz 16.00. OK. S¹ jeszcze jakieœ inne propozycje?


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Armenian to Polish
+ ...
Bolek - To jest to!...:) Sep 9, 2002

Na "wypadek" mogê zaproponowaæ "Da Elio" na ¯urawiej, gdzie spotkaliœmy odaj ¿e siê w marcu.

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Armenian to Polish
+ ...
ProZ szaleje....? Sep 9, 2002

Piszê jedno, a wychodzi coœ zupe³nie innego!!!!!!!

 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Member (2004)
English to Polish
+ ...
fakt, Sep 9, 2002

Araksio, piszesz jakies straszne swinstwa.

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Armenian to Polish
+ ...
Sorry????????? Sep 9, 2002 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Member (2004)
English to Polish
+ ...
nie przejmuj sie Sep 9, 2002

chcialem Cie tylko troche postraszyc. Wiesz, takie starcze zarciki

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Armenian to Polish
+ ...
Zamieszanie... Sep 10, 2002

zosta³o wywolane tym, ¿e chcia³am napisaæ "bodaj ¿e", a wydrukowa³o siê tylko "obaj ¿e"...:) patrz:
Na "wypadek" mogê zaproponowaæ "Da Elio" na ¯urawiej, gdzie spotkaliœmy siê, bodaj ¿e, w marcu.

A przepracowany Q wzia³ to na siebie...i chcia³ tylko postraszyæ...!!!...:)


 

PAS  Identity Verified
Local time: 14:03
English to Polish
+ ...
godziny, godzinki Sep 10, 2002

Dla mnie 15:00 te¿ troszkê za wczeœnie (dziecko œpi i musia³bym zjawiæ siê sam). W kierunku 17:XX mam szansê przynieœæ ¿onê i dzieciaki.

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 14:03
Member (2004)
English to Polish
+ ...
ja te¿ wolê 17:00 Sep 10, 2002

a na wypadek z³ej pogody: przecie¿ w Bolku s¹ te¿ miejsca w œrodku, (wiedz¹ o tym ci, co ostatnio dotrwali do rana...)

 
Pages in topic:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search