Pages in topic:   [1 2 3 4] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


leff  Identity Verified
Local time: 01:51
English to Polish
+ ...
Bolek Aug 11, 2002

A rezerwowo jakiœ lokal w Centrum.

Myœlê ¿e ostatni pa³a³ by³ na tyle udany, ¿e mo¿na go powtórzyæ w tej samej lokalizacji. Ale rezerwowo (na wypadek pluchy i zi¹bu) warto znaleŸæ te¿ jakiœ zamkniêty lokal w Centrum


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 01:51
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Ludzie, czemu znowu w tej Warszawie? Sep 3, 2002

Dlaczego - zlitujciez sie nad dojezdzajacymi z daleka (ponad 1000 km). Moze jednak Berlin (mialbym wtedy na Was zemste) albo gdzies blisko granicy... Uwe proponowal te agroturystyke...

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
German to Polish
gdziekolwiek Sep 4, 2002

Jeœli chodzi o miejsce - nie mam jakichœ niepodwa¿alnych preferencji...
Jak zwykle - licz¹ siê ludzie!


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Armenian to Polish
+ ...
Kuba jest blizej...:) Sep 6, 2002

..i dobrze, ze jeszcze nie na sankach...:)

 

leff  Identity Verified
Local time: 01:51
English to Polish
+ ...
Mo¿e czas ustaliæ szczegó³y Sep 9, 2002

Jak widzê zebra³a siê ju¿ sensowna, 8-osobowa grupa chêtnych. A Jerzy na Forum s³usznie domaga siê jakichœ bli¿szych szczegó³ów. Jak s¹dzê data 21.09 i miejsce, Bolek, przesz³y przez aklamacjê. Ze swej strony proponujê godzinê 15.00. No i mo¿e ktoœ zaproponuje lokal rezerwowy na wypadek z³ej pogody. Sorry, ¿e ja tego nie robiê, ale naprawdê nie bardzo siê orientujê w lokalach.

 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Nie o 15.00 Sep 9, 2002

Nie podoba mi sie 15.00. Przed piwem musze zrobic sobie w domu jakis podklad. A przeciez nie bede jadl obiadu w poludnie. Wolalbym 16.00 najwczesniej. No ale moge sie spoznic.
Pozdraiwam - Q.


 

leff  Identity Verified
Local time: 01:51
English to Polish
+ ...
Podk³ad Sep 9, 2002

No co Ty, Qba. Przecie¿ po³udnie w sobotê to ca³kem dobra pora na solidne ŒNIADANIE.
A tak serio, to by³a propozycja. Ty proponujesz 16.00. OK. S¹ jeszcze jakieœ inne propozycje?


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Armenian to Polish
+ ...
Bolek - To jest to!...:) Sep 9, 2002

Na "wypadek" mogê zaproponowaæ "Da Elio" na ¯urawiej, gdzie spotkaliœmy odaj ¿e siê w marcu.

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Armenian to Polish
+ ...
ProZ szaleje....? Sep 9, 2002

Piszê jedno, a wychodzi coœ zupe³nie innego!!!!!!!

 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Member (2004)
English to Polish
+ ...
fakt, Sep 9, 2002

Araksio, piszesz jakies straszne swinstwa.

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Armenian to Polish
+ ...
Sorry????????? Sep 9, 2002 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Member (2004)
English to Polish
+ ...
nie przejmuj sie Sep 9, 2002

chcialem Cie tylko troche postraszyc. Wiesz, takie starcze zarciki

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Armenian to Polish
+ ...
Zamieszanie... Sep 10, 2002

zosta³o wywolane tym, ¿e chcia³am napisaæ "bodaj ¿e", a wydrukowa³o siê tylko "obaj ¿e"...:) patrz:
Na "wypadek" mogê zaproponowaæ "Da Elio" na ¯urawiej, gdzie spotkaliœmy siê, bodaj ¿e, w marcu.

A przepracowany Q wzia³ to na siebie...i chcia³ tylko postraszyæ...!!!...:)


 

PAS  Identity Verified
Local time: 01:51
English to Polish
+ ...
godziny, godzinki Sep 10, 2002

Dla mnie 15:00 te¿ troszkê za wczeœnie (dziecko œpi i musia³bym zjawiæ siê sam). W kierunku 17:XX mam szansê przynieœæ ¿onê i dzieciaki.

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 01:51
Member (2004)
English to Polish
+ ...
ja te¿ wolê 17:00 Sep 10, 2002

a na wypadek z³ej pogody: przecie¿ w Bolku s¹ te¿ miejsca w œrodku, (wiedz¹ o tym ci, co ostatnio dotrwali do rana...)

 
Pages in topic:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search