Pages in topic:   [1 2 3 4] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


leff  Identity Verified
Local time: 12:53
English to Polish
+ ...
Bolek Aug 11, 2002

A rezerwowo jakiœ lokal w Centrum.

Myœlê ¿e ostatni pa³a³ by³ na tyle udany, ¿e mo¿na go powtórzyæ w tej samej lokalizacji. Ale rezerwowo (na wypadek pluchy i zi¹bu) warto znaleŸæ te¿ jakiœ zamkniêty lokal w Centrum


Direct link Reply with quote
 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 12:53
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Ludzie, czemu znowu w tej Warszawie? Sep 3, 2002

Dlaczego - zlitujciez sie nad dojezdzajacymi z daleka (ponad 1000 km). Moze jednak Berlin (mialbym wtedy na Was zemste) albo gdzies blisko granicy... Uwe proponowal te agroturystyke...

Direct link Reply with quote
 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
German to Polish
gdziekolwiek Sep 4, 2002

Jeœli chodzi o miejsce - nie mam jakichœ niepodwa¿alnych preferencji...
Jak zwykle - licz¹ siê ludzie!


Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Armenian to Polish
+ ...
Kuba jest blizej...:) Sep 6, 2002

..i dobrze, ze jeszcze nie na sankach...:)

Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:53
English to Polish
+ ...
Mo¿e czas ustaliæ szczegó³y Sep 9, 2002

Jak widzê zebra³a siê ju¿ sensowna, 8-osobowa grupa chêtnych. A Jerzy na Forum s³usznie domaga siê jakichœ bli¿szych szczegó³ów. Jak s¹dzê data 21.09 i miejsce, Bolek, przesz³y przez aklamacjê. Ze swej strony proponujê godzinê 15.00. No i mo¿e ktoœ zaproponuje lokal rezerwowy na wypadek z³ej pogody. Sorry, ¿e ja tego nie robiê, ale naprawdê nie bardzo siê orientujê w lokalach.

Direct link Reply with quote
 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Nie o 15.00 Sep 9, 2002

Nie podoba mi sie 15.00. Przed piwem musze zrobic sobie w domu jakis podklad. A przeciez nie bede jadl obiadu w poludnie. Wolalbym 16.00 najwczesniej. No ale moge sie spoznic.
Pozdraiwam - Q.


Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:53
English to Polish
+ ...
Podk³ad Sep 9, 2002

No co Ty, Qba. Przecie¿ po³udnie w sobotê to ca³kem dobra pora na solidne ŒNIADANIE.
A tak serio, to by³a propozycja. Ty proponujesz 16.00. OK. S¹ jeszcze jakieœ inne propozycje?


Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Armenian to Polish
+ ...
Bolek - To jest to!...:) Sep 9, 2002

Na "wypadek" mogê zaproponowaæ "Da Elio" na ¯urawiej, gdzie spotkaliœmy odaj ¿e siê w marcu.

Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Armenian to Polish
+ ...
ProZ szaleje....? Sep 9, 2002

Piszê jedno, a wychodzi coœ zupe³nie innego!!!!!!!

Direct link Reply with quote
 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Member (2004)
English to Polish
+ ...
fakt, Sep 9, 2002

Araksio, piszesz jakies straszne swinstwa.

Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Armenian to Polish
+ ...
Sorry????????? Sep 9, 2002Direct link Reply with quote
 

Jakub Szacki  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Member (2004)
English to Polish
+ ...
nie przejmuj sie Sep 9, 2002

chcialem Cie tylko troche postraszyc. Wiesz, takie starcze zarciki

Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Armenian to Polish
+ ...
Zamieszanie... Sep 10, 2002

zosta³o wywolane tym, ¿e chcia³am napisaæ "bodaj ¿e", a wydrukowa³o siê tylko "obaj ¿e"...:) patrz:
Na "wypadek" mogê zaproponowaæ "Da Elio" na ¯urawiej, gdzie spotkaliœmy siê, bodaj ¿e, w marcu.

A przepracowany Q wzia³ to na siebie...i chcia³ tylko postraszyæ...!!!...:)


Direct link Reply with quote
 

PAS  Identity Verified
Local time: 12:53
English to Polish
+ ...
godziny, godzinki Sep 10, 2002

Dla mnie 15:00 te¿ troszkê za wczeœnie (dziecko œpi i musia³bym zjawiæ siê sam). W kierunku 17:XX mam szansê przynieœæ ¿onê i dzieciaki.

Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 12:53
Member (2004)
English to Polish
+ ...
ja te¿ wolê 17:00 Sep 10, 2002

a na wypadek z³ej pogody: przecie¿ w Bolku s¹ te¿ miejsca w œrodku, (wiedz¹ o tym ci, co ostatnio dotrwali do rana...)

Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 only €415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €415 / $495 / £325 / ¥60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search