Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Natalie  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
Member (2002)
English to Russian
+ ...

MODERATOR
Moze 22.06 ? Prosze zglaszac wszystkie propozycje Jun 3, 2003Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 12:31
German to Polish
+ ...
dwudziesty drugi wieczorem Jun 3, 2003

bylby dla mnie super. co szanowne grono na to?

Direct link Reply with quote
 

Natalie  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
Member (2002)
English to Russian
+ ...

MODERATOR
Kochani Jun 3, 2003

Prosze zwrocic uwage na wybor opcji wysylania roznych wiadomosci na temat naszego pallal:
1)post message (but don't mail)
2)mail message (but don't post)
3)post and mail message
Jesli chcemy, aby wszystcy dostali nasza wiadomosc, prosze wybierac opcje Nr3


Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
Ho ho Jun 3, 2003

Widzê ¿e grono uczestników nam roœnie. I Bartek, i Himawari. A ja jako ten samotny rodzynek pci mêskiej. ;-(
W takim razie od razu zastrzegam, ¿e nie zamierzam pe³niæ roli czipendelsa na tym babskim wieczorku.

Ch³opy, na pomoc!


Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
Mnie siê tam ¿adne opcje nie pojawiaj¹ Jun 3, 2003

Coœ robiê nie tak?

Direct link Reply with quote
 

Himawari  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
Leff, nie bądź taki dowcipny... Jun 3, 2003

Jest takie japońskie powiedzenie - "ko itten", co oznacza "jeden kwiat wśród chwastów" (w wolnym tłumaczeniu). Źle Ci będzie z taką rolą?

Direct link Reply with quote
 

Natalie  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
Member (2002)
English to Russian
+ ...

MODERATOR
Wszystko robisz dobrze Jun 3, 2003

A opcje sa ponizej tego malego okienka w ktorym piszesz - ale powyzej guzika z napisem 'post'

Direct link Reply with quote
 

Himawari  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
Nie mam! Jun 3, 2003

Teraz pisze spod Explodera i nie widze zadnych opcji. Ani chybi jestem komputerowo sprawna inaczej. Ale zglaszam udzial i sie przymykam.

Direct link Reply with quote
 

bartek  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
Z ciekawoœci Jun 3, 2003

wróci³am na stronê. Nic nie widzê. Piszê w ma³ym okienku. Pod spodem mam tylko "Post". ¯adnych mi tu opcji nie dali. Ale leffie, Ty sie nie martw. Jest du¿a szansa, ¿e ja nie dojadê. I jak pisze Himawari - Ÿle Ci bêdzie?

Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
No to u mnie definitywnie opcji nie ma Jun 3, 2003

¯eby by³o ciekawiej, to nasz pa³³a³ nie pojawia siê te¿ na liœcie Upcoming Locations.

A co do tego, czy mi bêdzie Ÿle - jak¿e bym œmia³ niewiasty porównywaæ do chwastów. Nie tracê wiêc nadziei, ¿e jednak pojawi¹ siê jeszcze jacyœ przedstawiciele rodzaju mêskiego


Direct link Reply with quote
 

Natalie  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
Member (2002)
English to Russian
+ ...

MODERATOR
Leszku, ja nasz pallal widze na liscie Jun 3, 2003

jako 'pending'. Bo jeszcze nie dostalismy 'approval from the site staff'.

Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
Widaæ s¹ równi i równiejsi :-) Jun 3, 2003

Bo u mnie dalej go nie ma (podobnie jak opcji). Mo¿e to dlatego, ¿e jesteœ organizatorem, a mo¿e ze wzglêdu na Platynê.

Direct link Reply with quote
 

Wit  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
21/22 czerwca Jun 3, 2003

osobiœcie wyra¿am ambiwalencjê ale w gwiazdach stoi jak byk, ¿e w roku Pañskim 2003, lato siê nam rozpocznie 21 czerwca o godzinie 19:10,4 czasu ProZ...
I co wy na to? Bo dla mnie to jednak (owszem, ideolo) argument za sobot¹.
P.S. a powwow nadal jest tajny! (2003.06.03 23:55 CET+1)


Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 12:31
English to Polish
+ ...
No nareszcie! Jun 3, 2003

Ju¿ nie bêdê 'ko itten' (czy tylko mnie to siê kojarzy z coitus) ani rodzynek

Witaj Wicie. A konkretny termin zmiany pór roku nie jest tak mocno istotny. Tradycyjnie robimy pa³³a³ w _okolicach_ prze³omu. Myœlê wiêc, ¿e dla dobra sprawy (czyli obecnoœci Tygru), mo¿emy jednak spotkaæ siê 22. Mnie tam za jedno.


Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 12:31
Member (2004)
English to Polish
+ ...
sobota! Jun 3, 2003

Jestem za sobot¹ zdecydowanie, w niedzielê bêdê ju¿ musia³a siê przygotowywaæ do poniedzia³ku i w ogóle iœæ wczeœnie spaæ
Magda
PS te¿ nie mam ¿adnych opcji wysy³ania.


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search