Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Jerzy Gzula  Identity Verified
Poland
Local time: 07:34
English
+ ...
No to jestem spokojny... Jul 26, 2004

skoro Limonka siê zapisa³a to sukces pa³a³u zapewniony! Oczywiœcie jako pocz¹tkuj¹cy Proz, a tym bardziej pa³a³owicz (by³em na jednym i to tylko przez trzy godziny) bêdê potrzebowa³ pomocy i sugestii ze strony osób o d³u¿szym sta¿u. W szczególnoœci chcia³bym poznaæ tradycje i rytua³y zwi¹zane z tymi spotkaniami, aby niczemu nie uchybiæ i nikogo nie zraziæ. A tak w ogóle najlepszy organizator to organizator niewidoczny. Zapraszam(y) wiêc serdecznie!

Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:34
Member (2004)
English to Polish
tradycja jest taka, ¿e siê spotykamy :) Jul 26, 2004

rytua³ - ¿e razem milo spêdzamy czas; reszta wychodzi w praniu, tzn. mo¿e byæ jakiœ motyw przewodni, wyk³ad na interesuj¹cy nas temat albo po prostu siedzimy i gadamy o wszystkim,
aha, dla wiêkszej reklamy zwykle zamieszcza siê informacjê o zg³oszeniu pa³³a³u na forum ogólnym, bo wtedy informacja dociera do wszystkich, którzy maj¹ aktywne powiadomienia o nowych postach


Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:34
Member (2004)
English to Polish
Magda, Jul 26, 2004

bo z pa³³a³ami jest jak z urlopem - jeden siê koñczy, trzeba myœleæ o nastêpnym

Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:34
German to Polish
+ ...
Jurku Jul 26, 2004

widze, ze po sukcesie konkursowym teraz szykujesz sie do sukcesu pau-uauowego. Fajnie! tak trzymac.
Co do wskazowek dla organizatorow pau-ua-uff, to Lim0nka w zasadzie juz wszystko wyklarowala...
Teraz czekamy na Twoja propozycje miejsca spotkania.
Pozdrawiam serdecznie z upojnie deszczowego Ursynowa.


Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:34
German to Polish
+ ...
DEFINITYWNIE musi byc Maja! Aug 5, 2004

Lucyno, Maja jest swietna i niezmordowana. Koniecznie ja przyprowadz...

Direct link Reply with quote
 
Mirbrasil
Portuguese to Polish
Czesc! Aug 7, 2004

Pisze z Brazylii, gdzie mieszkam od kilkunastu lat. Wlasnie sie zapisalem, chociaz mam problemy z j.angielskim. Znalazlem sie tutaj przypadkiem, poszukujac kogos, kto wprowadzilby mnie w tajniki tlumaczen. Chce spróbowac sil w j. portugalskim, a moze i w hiszpanskim, ale nie wiem, w jaki sposób mam sie za co zabrac. Schylam z pokora glowe i o rady prosze. Mirek

Direct link Reply with quote
 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 07:34
English to Polish
+ ...
Cze¶æ Mirbrasil Aug 8, 2004

Przyjedziesz z Brazylii na Powwwow?)
PS. Nad Maj± popracujê


Direct link Reply with quote
 

Monika Rozwarzewska  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:34
Member (2006)
English to Polish
+ ...
a kto to jest Maja? Aug 11, 2004Direct link Reply with quote
 

Monika Rozwarzewska  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:34
Member (2006)
English to Polish
+ ...
...Maja Aug 11, 2004

wys³a³ mi siê sam tytu³ bez treœci. Jako nowa pa³³a³owiczka uprzejmie informujê, ¿e nie wiem, kim jest Maja, a chcê wiedzieæ...

Direct link Reply with quote
 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:34
Member (2004)
English to Polish
+ ...
ach... Maja.... Aug 11, 2004

Maja... to... tlumaczka!

Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:34
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Legendarna Maja ...:) Aug 11, 2004

to osoba, która potrafi bez wytchnienia t³umaczyæ przez wiele godzin pa³³a³u...

Mam nadziejê, ¿e bêdzie chcia³a siê jeszcze z nami zobaczyæ, bo my z ni± na pewno!


Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:34
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Do Joanny: Aug 11, 2004

na ostatnim pa³³ale dzisiejszy organizator te¿ by³ "nowy" i patrz jak siê rozochoci³!))

Direct link Reply with quote
 
Ensor  Identity Verified
Local time: 15:34
English to Polish
+ ...
Miejsce i czas? Aug 12, 2004

czy bedzie wiadomo do konca sierpnia gdzie dokladnie i o ktorej paluja?

Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:34
Member (2004)
English to Polish
+ ...
no w³a¶nie? Aug 12, 2004

Gdzie palujemy? Godzina pewnie tradycyjnie 14:00, ale miejsce jakie¶ trzeba znale¼æ. Organizatorze? Pomys³y? Propozycje?

Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:34
Member (2004)
English to Polish
+ ...
PS Aug 12, 2004

skoro wybiera nam siê Ensor a¿ z Japonii, to chyba nie w sushi-barze?))))))

Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search