Pages in topic:   [1 2 3 4] >
Powwow: Poznań - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Poznań - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
German to Polish
+ ...
Ja powiem o hateemelu... May 27, 2004

A kto powie cuœ jeszcze...

Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 09:20
Member (2004)
English to Polish
hateemel to temat rzeka... May 27, 2004

ty mów, my bêdziemy zadawaæ pytania

Direct link Reply with quote
 

Romuald Pawlikowski  Identity Verified
Local time: 10:20
Member (2004)
English to Polish
+ ...
mogê dodaæ coœ o XMLu i TMXie May 28, 2004

Ale tylko je¿eli czas na to pozwoli...

Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
Member (2004)
English to Polish
+ ...
to zróbmy tak, ¿eby czas pozwoli³ May 28, 2004

ja bardzo poproszê koniecznie o XMLu i TMXie!

Zeby siê zrewan¿owaæ, mogê np. poodopowiadaæ na pytania dotycz¹ce nowego hostingu w proz.com - jest mnóstwo nowych opcji.

Magda


Direct link Reply with quote
 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
German to Polish
+ ...
No to jest super... May 28, 2004

Ten html to wyszed³ tak zupe³nie na spontan... A o Xml-u i Tmx-ie chêtnie pos³ucham... Mo¿e w ramach warsztatów zrobimy stronê

Direct link Reply with quote
 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
German to Polish
+ ...
I co tylko ord¿anajzer May 28, 2004

bêdzie nieplatynoffy??

Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 09:20
Member (2004)
English to Polish
Stasku, wygl¹da na to, May 28, 2004

¿e masz dar przyci¹gania platyny

Direct link Reply with quote
 

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
Member (2004)
English to Polish
Jeszcze tylko... May 28, 2004

... zaproœ jakiegoœ PlatMidasa...

Direct link Reply with quote
 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
German to Polish
+ ...
No to jest dwójka... Jun 2, 2004

nieplatyniakufff! Thx Osita! Ju¿ myœla³em, ¿e nabawiê siê platynowego kompleksu

Direct link Reply with quote
 

Ossetta  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
Member (2004)
French to Polish
+ ...
Staszek T... Jun 2, 2004

Staszenku s³oneczko Ty moje, przykro mi, ale futro futrem... niestety platynowe((

Direct link Reply with quote
 

Ossetta  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
Member (2004)
French to Polish
+ ...
Staszku nieplatynowy... Jun 2, 2004

Dla mnie zawsze by³es z³otem, to ty mnie rzuciles, w odró¿nieniu od Twojej siostry, a nie ja Ciebie...
Mog³abym powiedziec ze ukrywam platynê tak jak siwiznê... ale po prostu nie wiem gdzie ta datê wprowadzic... myslalam ze sama siê "wprowadzi"....ale jesli ciê to pocieszy i tak jestem ¶wie¿ynka... chocia¿ w tym))


Direct link Reply with quote
 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
German to Polish
+ ...
Ale¿ ja nigdy Ciê nie rzuci³em... Jun 2, 2004

po prostu jakoœ tak wysz³o A na pa³³ale zrobimy konkurs na sukanie u Staska plantyny Zwyciêzca dostanie (no niewa¿ne co), ale jak u mnie platynê znajdzie to go / j¹ oz³ocê

Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 09:20
Member (2004)
English to Polish
Osetka, Jun 2, 2004

czy¿byœ przerobi³a siê na platynkê?
a mo¿e by tak na pa³³ale przefarbowaæ Staska?


Direct link Reply with quote
 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
German to Polish
+ ...
¯ebym no ja Ciebie... Jun 2, 2004

nie przefarbn¹³ Moje w³osie, a w zasadzie szczecina ma najpiêkniejszy kólor na œwiecie i nic, ale to nic nie przyæmi go nawet na pa³³ale...

Direct link Reply with quote
 

Ossetta  Identity Verified
Poland
Local time: 10:20
Member (2004)
French to Polish
+ ...
LimOnka Jun 2, 2004

Po prostu wypada³o... to siê nazywa presja spo³eczna... Kiedy kszta³cone przeze mnie misie sta³y siê platynowe, wypada³o, aby stara niedzwiedzica (dla niewtajemniczonych Ossetta to niedzwiadek po kataloñsku)tez sobie trochê platyny przyda³a (patyna wieku sama przysz³a...).....

Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Poznań - Poland

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 only €415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €415 / $495 / £325 / ¥60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search