Pages in topic:   [1 2 3 4] >
Powwow: Poznań - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Poznań - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
German to Polish
+ ...
Ja powiem o hateemelu... May 27, 2004

A kto powie cuœ jeszcze...

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 09:22
Member (2004)
English to Polish
hateemel to temat rzeka... May 27, 2004

ty mów, my bêdziemy zadawaæ pytaniaicon_smile.gif

 

Romuald Pawlikowski  Identity Verified
Local time: 10:22
Member (2004)
English to Polish
+ ...
mogê dodaæ coœ o XMLu i TMXie May 28, 2004

Ale tylko je¿eli czas na to pozwoli...

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
Member (2004)
English to Polish
+ ...
to zróbmy tak, ¿eby czas pozwoli³ May 28, 2004

ja bardzo poproszê koniecznie o XMLu i TMXie!

Zeby siê zrewan¿owaæ, mogê np. poodopowiadaæ na pytania dotycz¹ce nowego hostingu w proz.com - jest mnóstwo nowych opcji.

Magda


 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
German to Polish
+ ...
No to jest super... May 28, 2004

Ten html to wyszed³ tak zupe³nie na spontan... A o Xml-u i Tmx-ie chêtnie pos³ucham... Mo¿e w ramach warsztatów zrobimy stronêicon_smile.gif

 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
German to Polish
+ ...
I co tylko ord¿anajzer May 28, 2004

bêdzie nieplatynoffy??icon_smile.gif

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 09:22
Member (2004)
English to Polish
Stasku, wygl¹da na to, May 28, 2004

¿e masz dar przyci¹gania platynyicon_smile.gif

 

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
Member (2004)
English to Polish
Jeszcze tylko... May 28, 2004

... zaproœ jakiegoœ PlatMidasa...

 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
German to Polish
+ ...
No to jest dwójka... Jun 2, 2004

nieplatyniakufff! Thx Osita! Ju¿ myœla³em, ¿e nabawiê siê platynowego kompleksuicon_smile.gif

 

Maria Schneider  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
Member (2004)
French to Polish
+ ...
Staszek T... Jun 2, 2004

Staszenku s³oneczko Ty moje, przykro mi, ale futro futrem... niestety platynoweicon_frown.gif((

 

Maria Schneider  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
Member (2004)
French to Polish
+ ...
Staszku nieplatynowy... Jun 2, 2004

Dla mnie zawsze by³es z³otem, to ty mnie rzuciles, w odró¿nieniu od Twojej siostry, a nie ja Ciebie...
Mog³abym powiedziec ze ukrywam platynê tak jak siwiznê... ale po prostu nie wiem gdzie ta datê wprowadzic... myslalam ze sama siê "wprowadzi"....ale jesli ciê to pocieszy i tak jestem ¶wie¿ynka... chocia¿ w tymicon_smile.gif))


 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
German to Polish
+ ...
Ale¿ ja nigdy Ciê nie rzuci³em... Jun 2, 2004

po prostu jakoœ tak wysz³oicon_smile.gif A na pa³³ale zrobimy konkurs na sukanie u Staska plantynyicon_smile.gif Zwyciêzca dostanie (no niewa¿ne co), ale jak u mnie platynê znajdzie to go / j¹ oz³ocêicon_smile.gif

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 09:22
Member (2004)
English to Polish
Osetka, Jun 2, 2004

czy¿byœ przerobi³a siê na platynkê?
a mo¿e by tak na pa³³ale przefarbowaæ Staska?icon_smile.gif


 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
German to Polish
+ ...
¯ebym no ja Ciebie... Jun 2, 2004

nie przefarbn¹³icon_smile.gif Moje w³osie, a w zasadzie szczecina ma najpiêkniejszy kólor na œwiecie i nic, ale to nic nie przyæmi go nawet na pa³³ale...

 

Maria Schneider  Identity Verified
Poland
Local time: 10:22
Member (2004)
French to Polish
+ ...
LimOnka Jun 2, 2004

Po prostu wypada³o... to siê nazywa presja spo³eczna... Kiedy kszta³cone przeze mnie misie sta³y siê platynowe, wypada³o, aby stara niedzwiedzica (dla niewtajemniczonych Ossetta to niedzwiadek po kataloñsku)tez sobie trochê platyny przyda³a (patyna wieku sama przysz³a...).....

 
Pages in topic:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Poznań - Poland

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search