Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
Powwow ekstraordynaryjny Jul 15, 2004

W zwi¹zku z moj¹ skromn¹ jak zwykleicon_razz.gif obecnoœci¹ w Warszawie zapraszam do udzia³u w pa³³ale superekstraodynaryjnym po has³em "Nie taki t³umacz straszny, jak siedzie w Kredensie". Proponuje jako miejsce Grand Kredens w Al. Jerozolimskich o godzinie 17:00 (i jakieœ 1000 ziarenek piasku czasu wschodniowarszawskiego) 21 lipca br.

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
21 lipca Jul 15, 2004

Powwow jest zdecydowanie 21 lipca. No có¿ ta technika nas kiedyœ wykoñczy.

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
data Jul 16, 2004

Niestety jestem w Warszawie tylko 21 lipca i nie moge tego zorganizowaæ tego w innym terminie Anula. Ale cieszy mnie ¿e siê coœ ruszy³o. I zaczêli sie pojawiaæ pierwsi chêtni.

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Kris, anuli chodzi o to... Jul 16, 2004

ze na gorze widnieje data 21 wrzesnia, co jest mylace.
Prawdopodobnie tylko ty, jako organizator mozesz to zmienic/poprawic.


 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
GingeR Jul 16, 2004

no w³aœnie nie mogê tego zmieniæ. Mo¿e jak B-gowie zaakceptuj¹ to wtedy mo¿e da siê poprawiæ

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
Rezerwacja Jul 16, 2004

Uprzejmie uprasza siê wszystkich chêtnych do zg³oszenia swojego udzia³u najpóŸniej do niedzieli, ¿eby mo¿na by³o stoliki zarezerwowaæ.

 

anula  Identity Verified
Poland
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
GingeR Jul 17, 2004

jak zwykle czytasz w moich myslach : )

 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:30
German to Polish
+ ...
17.00 to ciut wczesnie... Jul 17, 2004

... jak na srodek tygodnia, ale postaram sie przybyc.

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:30
English to Polish
tygru, Jul 18, 2004

pora popo³udniowa, bo niektórzy nastêpnego dnia rano id¹ do pracy, wiêc siedzenie w nocy te¿ odpada

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Mam nadziejê, Jul 19, 2004

¿e nie skoñczycie zbyt wcze¶nie, magowie, bo ja dotrê najwcze¶niej o 18-tej.

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
przylaczam sie do apelu Magdy... Jul 19, 2004

wlasnie dostalam zlecenie na ustne w srode, przewidywana godzina zakonczenia: 17:00....

Magdo, a jesli oni skoncza za wczesnie to my moze maly konkurencyjny zlocik czarownic?icon_wink.gif...


 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
Szanowne Panie GR i MD Jul 19, 2004

Jest ma³o prawdopodbne, ¿e zlocik zakoñczy siê do godziny 18. W ka¿dym razie bêdziemy oczekiwaæ na najwa¿niejsze persony z ustêsknieniem.

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
No to polerujemy miot³y Jul 19, 2004

na b³yskicon_smile.gif)))))))))))))

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
a moze by tak zaszalec.... Jul 19, 2004

i kupic sobie nowa, z turbodoladowaniem i wstecznym biegiem... ech, rozmarzylam sie...icon_smile.gif)))

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 07:30
English to Polish
+ ...
Araksia Jul 19, 2004

Oczywiœcie, ¿e bez miot³y te¿ mo¿na. Ale wtedy trzeba przynajmniej czarnego kota przynieœæ.icon_smile.gif

 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search