Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
Powwow ekstraordynaryjny Jul 15, 2004

W zwi¹zku z moj¹ skromn¹ jak zwykleicon_razz.gif obecnoœci¹ w Warszawie zapraszam do udzia³u w pa³³ale superekstraodynaryjnym po has³em "Nie taki t³umacz straszny, jak siedzie w Kredensie". Proponuje jako miejsce Grand Kredens w Al. Jerozolimskich o godzinie 17:00 (i jakieœ 1000 ziarenek piasku czasu wschodniowarszawskiego) 21 lipca br.

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
21 lipca Jul 15, 2004

Powwow jest zdecydowanie 21 lipca. No có¿ ta technika nas kiedyœ wykoñczy.

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
data Jul 16, 2004

Niestety jestem w Warszawie tylko 21 lipca i nie moge tego zorganizowaæ tego w innym terminie Anula. Ale cieszy mnie ¿e siê coœ ruszy³o. I zaczêli sie pojawiaæ pierwsi chêtni.

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 09:29
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Kris, anuli chodzi o to... Jul 16, 2004

ze na gorze widnieje data 21 wrzesnia, co jest mylace.
Prawdopodobnie tylko ty, jako organizator mozesz to zmienic/poprawic.


 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
GingeR Jul 16, 2004

no w³aœnie nie mogê tego zmieniæ. Mo¿e jak B-gowie zaakceptuj¹ to wtedy mo¿e da siê poprawiæ

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
Rezerwacja Jul 16, 2004

Uprzejmie uprasza siê wszystkich chêtnych do zg³oszenia swojego udzia³u najpóŸniej do niedzieli, ¿eby mo¿na by³o stoliki zarezerwowaæ.

 

anula  Identity Verified
Poland
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
GingeR Jul 17, 2004

jak zwykle czytasz w moich myslach : )

 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 09:29
German to Polish
+ ...
17.00 to ciut wczesnie... Jul 17, 2004

... jak na srodek tygodnia, ale postaram sie przybyc.

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 08:29
Member (2004)
English to Polish
tygru, Jul 18, 2004

pora popo³udniowa, bo niektórzy nastêpnego dnia rano id¹ do pracy, wiêc siedzenie w nocy te¿ odpada

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 09:29
Member (2004)
English to Polish
+ ...
Mam nadziejê, Jul 19, 2004

¿e nie skoñczycie zbyt wcze¶nie, magowie, bo ja dotrê najwcze¶niej o 18-tej.

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 09:29
Member (2004)
English to Polish
+ ...
przylaczam sie do apelu Magdy... Jul 19, 2004

wlasnie dostalam zlecenie na ustne w srode, przewidywana godzina zakonczenia: 17:00....

Magdo, a jesli oni skoncza za wczesnie to my moze maly konkurencyjny zlocik czarownic?icon_wink.gif...


 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
Szanowne Panie GR i MD Jul 19, 2004

Jest ma³o prawdopodbne, ¿e zlocik zakoñczy siê do godziny 18. W ka¿dym razie bêdziemy oczekiwaæ na najwa¿niejsze persony z ustêsknieniem.

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 09:29
Member (2004)
English to Polish
+ ...
No to polerujemy miot³y Jul 19, 2004

na b³yskicon_smile.gif)))))))))))))

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 09:29
Member (2004)
English to Polish
+ ...
a moze by tak zaszalec.... Jul 19, 2004

i kupic sobie nowa, z turbodoladowaniem i wstecznym biegiem... ech, rozmarzylam sie...icon_smile.gif)))

 

Nowicki (X)  Identity Verified
Local time: 09:29
English to Polish
+ ...
Araksia Jul 19, 2004

Oczywiœcie, ¿e bez miot³y te¿ mo¿na. Ale wtedy trzeba przynajmniej czarnego kota przynieœæ.icon_smile.gif

 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search