Pages in topic:   [1 2 3 4] >
Powwow: Kraków - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Kraków - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Robert Zawadzki  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Nieco szczegó³ów Dec 10, 2004

Piwo (du¿y ¯ywiec 6 PLN) ale obiecali rabat, jeœli rachunek bêdzie rozs¹dny.

Mamy zarezerwowan¹ antresolê. Paliæ wolno.


Direct link Reply with quote
 

Daniele Martoglio  Identity Verified
Local time: 06:18
Polish to Italian
+ ...
palic? Dec 10, 2004

Okropne rzeczy czytam. Tam gdzie Dym, Daniele nie ma dostepu. Jakie sa prognozy palenia przy powwow?

Direct link Reply with quote
 

Rafal Piotrowski  Identity Verified
Poland
Local time: 06:18
Member (2009)
English to Polish
+ ...
Palic! Niestety dla Daniele :-( Dec 10, 2004

Ja te¿ w takim razie okropne rzeczy czytam - ale moze Daniele po prostu przycupnie w k¹ciku dla niepal¹cych? Bo taki tez jest przewidziany...

Direct link Reply with quote
 

Robert Zawadzki  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Paliæ, nie paliæ, oto jest pytanie Dec 10, 2004

Z dyskusji przed tym powwow na którym by³em, ¿e niektórzy kilku godzin bez dymu mog¹ nie znieœæ. Okrutnym nie bêd¹c, zdecydowa³em siê na lokal, w którym paliæ wolno. Przewidujê dwie metody ratowania zwolenników oddychania powietrzem:
1. Wspomniany ju¿ podzia³ sto³u
2. Negocjujê wypo¿yczenie magicznego przyrz¹du poch³aniaj¹cego dym. Niezbyt wierzê w takie wynalazki, ale spróbowaæ mo¿na.


Direct link Reply with quote
 

Wojciech Froelich  Identity Verified
Poland
Local time: 06:18
English to Polish
Mogê ratowaæ dymem fajkowym... Dec 10, 2004

Jeœli to kogoœ pocieszy, to jestem "pal¹cy inaczej", a dym fajkowy ma t¹ zaletê, ¿e nieco ³agodzi efekty palaczy "papierosowych.

Direct link Reply with quote
 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 06:18
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Wypaliæ Dec 11, 2004

palaczy ogniem i mieczem!
Jestem walcz¹cy niepal¹cy, bo sam kiedyœ pali³em, a tacy s¹ ponoæ najgorsi. A na powa¿nie to podzia³ sto³u nie przejdzie, przecie¿ nie przykujemy nikogo do krzes³a
Innymi s³owy niepal¹cy przychodz¹ na w³asne ryzyko, palacze p³ac¹ odszkodowanie za choróbska wszelkiego rodzaju i wszyscy s¹ szczêœliwi.
W ka¿dym razie ja mam zamiar przyjœæ, czy mnie wêdziæ bêdzieta, czy ali nie.
A tymczasem - weso³ych Œwi¹t.
J.


Direct link Reply with quote
 

Izabella Kraus  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Gdzie i kiedy Dec 12, 2004

Nie wiem czy jestem slepa czy przepracowana, pewnie raczej to drugie, ale nie widze nigdzie informacji, gdzie ta antresola i o której tam bedziecie.

Direct link Reply with quote
 

GingerR  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Iza! :-) Dec 12, 2004

witaj... czy mi sie wydaje, czy cie nie bylo przez jakiœ czas?...

Direct link Reply with quote
 

Izabella Kraus  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Znowu jestem ! Dec 12, 2004

Zgadza siê. By³ czas, ¿e nie by³o czasu zagl¹daæ do Proza.
Trochê siê pozmienia³o, jestem teraz raczej jasn¹ blondynk¹, moja córa ma prawie 2 lata i jeœli uda mi siê j¹ zostawiæ z babci¹, to zajrzê na d³u¿ej, a jeœli nie to na króciutko, ale bêdê siê staraæ zajrzeæ do Was.


Direct link Reply with quote
 

GingerR  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Iza, postaraj sie, postaraj... Dec 12, 2004

mi³o by³oby cie znów zobaczyæ, nawet w wersji blond!

Direct link Reply with quote
 

Daniele Martoglio  Identity Verified
Local time: 06:18
Polish to Italian
+ ...
O palenie.. Dec 12, 2004

Nie chce przeskadzac wasza zabawa, ale ja nie moge absolutnie byc gdzie jest dym. Wiec mnie nie bedzie. Szkoda bo chcialem was poznac. Wiec mysle ze napewno wpadnie tylko chwile, i potem uciekam. Bylo czas na ktory mialem problemy tylko kiedy jakies GNOJEK palil w srodkach lokomocji (mam za soba teatralne walki z kierowcami autobusy rzym-polska) bo od razu wymiotuje jesli jest dym. Potem w Rzymie pracowalem kilka lata w jakies biurze gdzie troche palili.. i sie uwrazliwialem. Teraz mam astma INSTANT na wypadek dym, i w ogole tak zostalem torturowany dymem cala zycia, ze reaguje na niego mniej wiecej jak zyd reaguje na swastyke. Baw sie dobrze..

Direct link Reply with quote
 

Robert Zawadzki  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Miejsce i czas Dec 13, 2004

28.12.2004 Kraków rezerwacja od 15.30, ale proponujê spotkaæ siê o 14 i przespacerowaæ po Kazimierzu (jeœli pogoda pozwoli)

Antresola jest w knajpie "Studnia ¯yczeñ", Plac Nowy 6

http://www.krakow.pl/miasto/kazimierz/?id=pliki/d_studnia.html


Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 06:18
Armenian to Polish
+ ...
A na Kazimierzu... Dec 14, 2004

najlepszy hotel - to hotel "Ester" !...:)
Obs³uga - super! Ceny - te¿...:)


Direct link Reply with quote
 

Robert Zawadzki  Identity Verified
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Kto poda prawdziwe nazwisko... Dec 19, 2004

(i imiê) bêdzie je mia³ na bad¿u. Kto nie poda, bêdzie tam mia³ nicka. Kto u¿ywa imienia i nazwiska jako nicka, ma spokój.

Direct link Reply with quote
 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 06:18
English to Polish
+ ...
Pó³torej godziny... Dec 19, 2004

... bêdziemy spacerowaæ? Ja proszê, ¿eby to ustaliæ i dok³adne miejsce spotkania, gdy¿ muszê powiadomiæ t³umaczkê (Beata Lewandowska - dane na bad¿a ), no i ja sama prawdopodobnie nie bêdê mieæ dostêpu do sieci od 23 grudnia do nowego roku. Gdyby siê coœ po 23.12 zmieni³o, proszê o sms na nr 0505273292.

Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Kraków - Poland

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search