Acte dubioase - responsabilitatea traducătorului autorizat?
Thread poster: Cormos Monica

Cormos Monica
Local time: 08:46
English to Romanian
May 20, 2008

Buna!
Am o intrebare in legatura cu actele care par false. Oare, ca traducator, avem obligatia de a anunta pe cineva in legatura cu asta?
Va multumesc foarte mult.
Monica

[Titlu editat de un membru al personalului sau de un moderator 2008-05-20 11:15]


 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 08:46
German to Romanian
+ ...
Soluţia este, ca de obicei, la UNNPR May 20, 2008

Cormos Monica wrote:

Buna!
Am o intrebare in legatura cu actele care par false. Oare, ca traducator, avem obligatia de a anunta pe cineva in legatura cu asta?


Păi în legătură cu asta, singura prevedere legală care ştiu să existe este cea din art. 7 din Anexa 1 la OMJ233/C/1996 - Ordin pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995:

"7. Traducătorul va refuza efectuarea traducerii în cazul când înscrisul este ilizibil sau contine ştersături, corecturi, cuvinte tăiate, adaugări ori alte particularităţi privind elemente esenţiale ale înscrisului, dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătura şi sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părţilor.

Traducerea se poate face totuşi atunci când din însusi cuprinsul înscrisului reiese că este vorba de o simplă şi evidentă eroare materială. În acest caz traducătorul va menţiona într-o notă eroarea materială şi modul cum a constatat-o şi a rectificat-o."

Deci din art. 7 din Anexa 1 la OMJul sus-menţionat reiese doar că, în calitate de traducător autorizat, ai obligaţia să refuzi traducerea în anumite situaţii, dar nici aici şi nici în Legea nr. 178/1997 cu modificările şi completările ei ulterioare, nici în Legea nr. 36/1995 şi Regulamentul de punere în aplicare a acestor legi, a traducătorilor şi respectiv a notarilor publici, nu există prevederi despre ce trebuie făcut în asemenea situaţii, când ai bănuieli că un act e fals, sau şi mai şi, când vezi clar că un act e fals (eu am văzut! de mai multe ori, nu o singură dată! şi de fiecare dată am refuzat lucrarea, chiar dacă a fost prin birou de traduceri!).

Înainte asemenea probleme nu existau, sau nu existau pentru traducătorul autorizat, asta până în 1995, adică în vremurile bune în care orice traducere de înscrisuri se făcea obligat-forţat numai şi numai la Serviciul de Traduceri din cadrul Notariatului de Stat şi niciunde în altă parte; deci nimic fără notariat! Adică traducătorul autorizat doar muncea, deci făcea traducerile de înscrisuri care i se dădeau să le facă, iar de toate celelalte probleme se ocupa instituţia competentă în cadrul căreia lucra traducătorul autorizat, adică Notariatul de Stat. Mai mult decât atât, am văzut traducere de act mai veche de 1995, iar la încheierea de legalizare traducătorul doar o semna, iar în dreptul semnăturii traducătorului autorizat nu apare vreo ştampilă a acestuia, ci tot ştampiula rotundă a Notariatului de Stat, Serviciul Traduceri, stema ţării în mijloc. E clar că asta îl scutea pe traducător de multă răspundere inutilă, singura răspundere a traducătorului fiind exactitatea traducerii şi atât, restul de responsabilităţi nu era pe umerii lui, ci ai Notariatului de Stat.

Acuma, din 1995 încoace, de când nu mai există umbrela protectoare a Notariatului de Stat, care s-a desfiinţat, iar în locul lui s-au înfiinţat BNPurile, Camerele Notarilor Publici şi UNNPR, traducătorul autorizat este un pic mai dezorientat, dar tot nu a fost lăsat total de izbelişte de notari. Legat de problema traducerii după acte false, e clar că ar trebui făcut ceva chiar şi acum, în situaţia actuală a traducătorului autorizat; dar ce? Greu de zis, având în vedere că Notariatul de Stat care rezolva toate problemele acuma nu mai există, iar legile actuale în vigoare care ar trebui să conţină şi astfel de prevederi nu conţin nimic în acest sens. Am auzit pe unii traducători şi birouri de traduceri zicând că nu contează dacă actul e fals, că traducătorul autorizat de fapt doar certifică exactitatea traducerii şi alte bălării de astea. Nu e chiar aşa, riscul de a fi acuzat de complicitate la fals în acte e destul de mare, zic eu.

O posibilă soluţie, zic eu logică şi de bun simţ, ar fi să anunţi Camera Notarilor Publici competentă, deci din raza de domiciliu / sediu unde îţi desfăşori activitatea. Ori direct, ori prin intermediul unui notar public cu care lucrezi de obicei şi la care faci legalizări. Dar în orice caz, eu cred că situaţia oricum ar trebui să ajungă la Camera Notarilor Publici la nivel local şi chiar şi la UNNPR la nivel central, aşa e logic. De ce zic asta? Fiindcă art. 8 lit. j din Legea nr. 36 / 1995 prevede că efectuarea şi legalizarea traducerilor intră în competenţa notarilor publici, deci este activitate notarială ca şi celelate activităţi menţionate în acel articol de lege. Iar art. 94 din aceeeaşi lege prevede că în cazul în care traducerea nu este efectuată de un notar public care ştie limbi străine şi este autorizat să facă el însuşi traduceri, ci de un traducător autorizat conform legii, oricum notarul public va legaliza semnătura traducătorului autorizat. Iar art. 4 din aceeaşi lege spune că "actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevazută de lege." Deci oricum actul doar cu ştampila şi semnătura traducătorului este nul, sau cel puţin nu are forţa probantă prevăzută de lege. Deci se poate concluziona că o traducere după un act fals nu e chiar atât de gravă ca legalizarea ei la notariat; se ştie că la notariat i se pune data, la notariat i se dă număr şi se trece în registru ca orice alt act notarial, şi tot la notariat traducerea este păstrată în arhiva biroului notarial exact ca oricare alt act notarial, dar cel mai important şi conform art. 4 din lege, traducerea ajunge să poarte sigiliul şi ştampila notarului public exact ca orice alt act notarial; deci nimic din toate cele ce oferă actului, deci traducerii legalizate, forţa probantă prevăzută de lege conform art. 4 din Legea nr. 36/1995 nu se face de către traducătorul autorizat, ci de către notarul public, conform competenţei sale pe care i-o dă art. 8 lit. j din lege! Ei, păi atunci nu e orice problemă în domeniul traducerilor notariale, inclusiv cea efectuării şi legalizării traducerilor după acte false, nu e tot de competenţa notarilor publici, a Camerei Notarilor Publici la nivel zonal şi a UNNPR la nivel central? Eu zic că DA!

Mai mult decât atât: UNNPR pe siteul ei tratează problema actelor false cu care se confruntă notarii publici în cazul altor activităţi notariale, şi nu oricum, aşa, pomenite într-o doară, ci apar sub linkul Situaţii de urgenţă > Falsuri:

http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=10.1〈=ro

Deci încă nu apar şi traduceri, dar nu cred că ar fi exclus să apară; ca să ştie toţi notarii publici să nu legalizeze actul cu pricina şi toţi traducătorii autorizaţi şi notarii publici autorizaţi să facă şi traduceri să nu traducă actul cu pricina, de aia ar trebui anunţată UNNPR şi harţoaga-făcătură pusă pe site, laolaltă cu astea care sunt deja. Am văzut că apar nu numai scanuri de acte false, ci şi înştiinţări că X s-a prezentat la mai multe notariate cu CI falsă ca să întocmească procuri, iar astfel toate celelalte notariate ştiau deja că nu trebuie să îi întocmească procuri lşui X cu carte de identitate falsă. De aia zic, loc pentru traduceri ar fi, dacă e loc pt. buletinul fals al nu ştiu cui. Dar chiar şi aşa, chair dacă încă nu au apărut şi traduceri acolo, oricum e un lucru promiţător şi benefic pt. noi că există aşa ceva pe siteul UNNPR, după cum de altfel tot ce a făcut UNNPR până acum e benefic pt. noi. De fapt, adevărul e că nimeni până acum în afară de UNNPR nu a făcut lucruri bune pt. profesia noastră, a traducătorilor autorizaţi, nici măcar noi înşine nu am reuşit să facem ce a făcut UNNPR pt. noi. Şi într-un fel e şi logic să fie aşa, deoarece ei, notarii publici, sunt jurişti, deci prin formaţia lor profesională sunt mai competenţi decât noi în asemenea probleme, ei ştiu mai multe chestii decât noi, ştiu cum să se scoată la o adică şi să ne scoată şi pe noi. Chiar aşa, în momentul falsificării unei traduceri de-a ta, cine îţi scapă pielea ţie, traducătorului autorizat, dacă nu notarul public la care ai legalizat traducerea şi care păstrează în arhiva lui, pe care e obligat să o ţină conform legii, un exemplar din traducerea ta, exact aşa cum ai făcut-o tu, înainte de orice falsificare a ei? Instrucţiuni pt. traducătorii autorizaţi şi pt. desfăşurarea activităţii acestora de traducere autorizată tot datorită UNNPR avem, praguri minime decente la activitatea de traducere notarială, care constituie un punct de reper important şi pt. traducătorii liber-profesionişti, tot UNNPR a făcut, în Anexa 4, iar M.J. a aprobat-o printr-un ordin, OMJ 943/C/2005. Practic, în toate problemele, UNNPR ne-a ajutat, voit sau nu: normal că anumite chestii le-au făcut pt. ei, notarii publici, nu special pt. noi, traducătorii autorizaţi, dar oricum pentru noi tot ce a făcut UNNPR e benefic, ne foloseşte, nu ne dăunează, iar noi tragem multe foloase din tot ce a făcut UNNPR până acum pe terenul traducerilor notariale.

De asta zic eu că UNNPR e organizaţia cea mai importantă pt. noi, pentru binele profesiei noastre şi sunt fem convins că tot ea şi numai ea ne-ar ajuta şi în problema asta, a efectuării şi legalizării traducerilor după acte false. Păi logic vorbind, cine se pricepe cel mai bine la acte, dacă nu ei, notarii publici şi personalul competent de la notariate, care toată ziua lucrează cu acte pe mână? Ei imediat ştiu cel mai bine dacă un act e fals sau nu. De aia era bine pe vremea Notariatului de Stat, că nu se făceau atâtea mânării ca acuma, actele false aveau mai puţine şanse, fiindcă notariatul era şi competent şi vigilent. De asta şi acum soluţia ar fi legarea noastră, a traducătorilor autorizaţi, de notariate, de UNNPR, de Camerele Notarilor Publici, să fie iar ca pe vremuri şi chiar mai bine decât atunci; avem nevoie de umbrela protectoare a UNNPR, fiindcă altfel ne plouă rău; dar şi umbrela te apără de ploaie numai cu o condiţie: să te bagi singur şi de bună voie sub ea şi să stai la adăpostul ei. De asta noi ar trebui să avem o uniune a traducătorilor autorizaţi ca uniune profesională unică pe ţară, care să cuprindă obligat-forţat toţi membrii profesiei noastre şi care care să colaboreze strâns cu UNNPR în toate, sau la nevoie chiar să se subordoneze acesteia, spre binele nostru. Iar traducerea notarială, după cum îi este şi numele, ar trebui să iasă de pe piaţă, de pe talcioc, de pe centură (asta apropo de ţigăneala asta cu preţurile pe pagină, de prostituţia şi de proxenetismul intelectual din acest domeniu şi de dumpingul care se practică de când SRLurile s-au băgat în mod abuziv pe domeniul de activitate al notarilor publici autorizaţi să facă traduceri şi al traducătorilor autorizaţi , fără ca ele, SRLurile, să fie autorizate de M.J.!) etc. Traducerea notarială, ca să îşi merite pe deplin numele, ar trebui să se întoarcă acolo unde îi este locul conform legii nr. 36, adică unde a fost ea întotdeauna şi unde se cuvine să fie: la notariat şi să se facă numai şi numai prin notariat, de către persoanele autorizate conform legii, fiindcă asta ar rezolva cea mai mare parte a problemelor noastre, inclusiv pe asta cu efectuarea şi legalizarea traducerilor după acte false.[Bearbeitet am 2008-05-20 22:55]


 

Cormos Monica
Local time: 08:46
English to Romanian
TOPIC STARTER
Multumesc! May 20, 2008

Multumesc mult pentru raspuns. Intre timp am citit si tot ce s-a spus pe forum ceva mai demult pe un subiect asemanator (Este legal aşa ceva?) si care a fost ff util. Merci inca o data. Spor la treaba!

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Acte dubioase - responsabilitatea traducătorului autorizat?

Advanced search


SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search