[PFA]Radierea, din oficiu, amanata
Thread poster: xxxRATZA

xxxRATZA
Local time: 00:00
Romanian
Apr 25, 2009

Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 38 din 22/04/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 24/04/2009
pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Având în vedere prevederile art. 39 alin. (2)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, prin care s-a stabilit că persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare ordonanţei de urgenţă menţionate pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, că până la împlinirea termenului de un an, 25 aprilie 2009, aceste persoane trebuie să opteze pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi că persoanele care nu şi-au exercitat dreptul de opţiune în acest termen îşi încetează activitatea şi vor fi radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate,
având în vedere faptul că până la data de 17 martie 2009, dintr-un total de 307.505 (100%) comercianţi care intrau sub incidenţa ordonanţei de urgenţă mai sus menţionată şi ar fi trebuit să îşi exercite dreptul de opţiune, au formulat cerere în acest sens un număr de 78.092 comercianţi (25,40%) şi că prin punerea în aplicare a măsurii radierii acestor comercianţi din registrul comerţului impactul asupra mediului de afaceri va fi major, subzistând necesitatea de a veni în sprijinul mediului de afaceri, luând în considerare condiţiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate şi în regim de urgenţă modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.
Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic. - Alineatele (2) şi (3) ale articolului 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în registrul comerţului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Până la împlinirea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (2) vor opta pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător."


[Titlu editat de un membru al personalului sau de un moderator 2009-04-26 05:01 GMT]


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

[PFA]Radierea, din oficiu, amanata

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 only €415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translator’s group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only €415 / $495 / £325 / ¥60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search